17 listopada

17 listopada

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 16 listopada                

18:00- + Edward Nutowicz (26 rocz)    – córka Alina z rodziną

18:00-++ Jan Olszewski ( 6 rocz) i za zmarłych rodziców Monikę i Czesława oraz Jana i Zofię Paluch        – rodzina

Niedziela, 17 listopada- XXXIII Niedziela zwykła

8:30 – O Boże bł. w dniu Urodzin dla Theo

10:30- + Andrzej Leszkowski      – żona z dziećmi i rodziną

10:30- ++ Horst i Jadwiga Studzińscy     – córka z rodziną

12:30 – ++ Maria i Piotr Bakon                                      – syn

12:30- ++ Marian Rębisz i zmarli z rodziny Wróbel

19:00- + Garażyna i Bogdan Mercik i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 18 listopada

19:00- ++ Andrzej Raniszewski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- +Józefa Kociuba (Mama Sr. Salome) – R. Kolumba

Wtorek, 19 listopada

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Tłustochowicz, Bartoch i Trzmiel

19:00-+ Kazimierz Złotowski          

Środa, 20 listopada

19:00- + Iwona Gadomska                       – Młodzi Duchem

19:00-++ Za zmarłych rodziców, rodzeństwo i krewnych   

 M.W. – Za prześladowanych chrześcijan

Czwartek, 21 listopada- Ofiarowanie NMP

19:00 – + Halina Kondracka i dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 22 listopada – Wspomnienie św. Cecylii

9:00- + Marek Konecki (1 rocz)

19:00- + Maria i Tadeusz Leś                                   – córka

Sobota, 23 listopada                 

8:30 – ++ Maria, Helena i Jan Nodżak i zmarli z rodziny

18:00- + Rev. Jan Otłowski

18:00-+ Urszula Dąbrowska (3 rocz)      – rodzina i dzieci

18:00- Za żyjących i zmarłych Rycerzy Kolumba i ich rodzin

Niedziela, 24 listopada- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Aliny

10:30- + Marek Skaliński (1 rocz)

10:30- + Halina Rembisz

10:30- O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Marka Pieczara                                                        – Emilia

12:30 – O Boże bł.  i łaski Ducha św. dla Ks. Adama i Ks. Marcina w dniu patronalnego święta                                   – Rada Parafialna

12:30- ++ Alfred Pawłowski (5 rocz), Sabina Pawłowska- Noszek i zmarli z rodziny Uczeń i Szlufik

19:00- + Marek Pasternak

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ml 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19

Ref: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

Jak my wyobrażamy sobie naszą przyszłość, nie tylko tę doczesną, ale również, a wręcz przede wszystkim, tę po naszym odejściu, zejściu czy, jak kto woli, śmierci ziemskiej? Jak to widzą autorzy Ksiąg Pisma Świętego? Co zapowiada Jezus Chrystus? Czy ostatnio modny temat Apokalipsy, czasów końca naszego świata, wyglądać będzie tak, jak to zapowiadają prorocy, fałszywi prorocy? Jak my sami to odbieramy? Czytania dzisiejszej niedzieli zachęcają nas do zastanowienia się nad prawdami o rzeczach ostatecznych: o śmierci, o sądzie, o niebie, o czyśćcu i piekle. Liturgia mówi nam o „Dniu Pańskim”, kiedy powróci Chrystus „w chwale sądzić żywych i umarłych”. Sąd nad każdym z osobna człowiekiem odbywa się na końcu jego ziemskiej pielgrzymki. Czy dla nas umrzeć znaczy w pewnym sensie doświadczyć końca świata? Bo przecież my za wszelką cenę chcemy ocalić nasze życie. Pozostaje dużo pytań, dużo przepowiedni. Tak się akurat składa, że my, chrześcijanie, mamy się, kogo pytać. Mamy teksty i proroctwa, uświęcone, zapowiadające tę przyszłość, której mimo wszystko się boimy. W ten właśnie temat wprowadzają nas dzisiejsze czytania, które wieszczą, co nas czeka, jak mamy postępować, czego się wystrzegać, jak przygotować się do tych sytuacji. Prorok Malachiasz, który otwiera swoim wprawdzie krótkim, lecz dosadnym tekstem te rozważania, ostrzega nas przed pychą i krzywdzeniem innych. Mówi o tym w słowach zwięzłych, ale jakże wymownych. Ukazuje dwa żywioły – ogień i światło, które łączy z zapowiedzią sądu na końcu świata. Jedyną ochroną dla nas, wyznawców, jest miłość do Boga i oddawanie czci Jego Imieniu. Święty Paweł, napominając Tesaloniczan, a tym samym i nas, zachęca, by pracować, dawać pracę, a za niedopuszczalne uznaje wymigiwanie się od pracy i chełpienie się cudzym dorobkiem i uczynkami: „Tym, przeto, nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.” (2 Tes 3,12). Ewangelia to odpowiedź na problemy i pytania, które dręczą nas przez całe życie. Ale słowa Jezusa rozwiewają wszystkie wątpliwości dotyczące tego, co, jak i kiedy będzie, a jednocześnie tłumaczą, jak mamy postępować, czego się wystrzegać. Wierzącym w Niego, Chrystus daje obietnicę: „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja, bowiem, dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.” Jezu Chryste, pozwól nam tak zrozumieć każde Twoje słowo, każdą przypowieść, każdą Twoją naukę, by to nas stale przybliżało do Ciebie i pomagało z ufnością oczekiwać Twego powtórnego przyjścia na ziemię. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

LEKTORZY – 16-17  listopada

18:00- M. Edgar, A. Wojciechowski, M. Syska

8:30 – A. Rudzińska, M. Sobczak, T. Kot

10:30 – K. Kamieniak, S. Teresa, M. Sapielak

12:30- T. Miazga, M.Kulaga, Z. Topor

19: 00 – L. Shelley, K. Pietrzak, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

FUNDUSZ REMONTOWY

W dzisiejszą niedzielę będzie zebrana druga składka na cele budowlane. DZIĘKUJEMY!

Stosunkowo szybko i niedrogo udało się zbudować szopę na traktor/worki z solą/łopaty do usuwania śniegu. Było to możliwe, ponieważ pogoda się „utrzymała”, oraz mieliśmy dużą pomoc ze strony wielu wolontariuszy. Wykorzystaliśmy odpady styropianu pozostałe po naprawie dachu, jako izolację. Ksiądz Probosz zmontował w garażu więźbę dachową. Toni Żuczek przysłał „człowieka ze swojej firmy” do pokrycia dachu papą, Witek Żuczek przysłał „fachowców ze swojej firmy” do obudowania ścian i sufitu panelami. Pomagało wiele osób: Panie z kuchni serwowały nam bułeczki i kawę, ale najwięcej godzin pracy społecznej ofiarowali: Józef Hryszko, Franciszek Swacha i Zbigniew Wiśniewski. Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać!

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU

W przyszłą niedzielę 24 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla, przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji przewidziana jest doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygotowuje przyszłych duszpasterzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie. Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

WYPOMINKI

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Kontynu­ujemy naszą modlitwę w tradycyjnej formie „wypominków”. Zapraszamy do kościoła 15 minut przed Mszą świętą. Koperty wypominkowe są nadal dostępne obok biuletynów. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 14,910.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach. Kilka dni temu Ksiądz Biskup McGrattan przysłał osobisty list do Proboszcza z prośbą o „nagłaśnianie” tej zbiórki.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od niedzieli 17 listopada nie ma rodziny zapisanej, która chciałaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

MODLITEWNIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Podczas ostatniego spotkania Rady Parafialnej poruszono kwestię osób niemówiących po polsku, a przychodzących do naszego kościoła. Od początku grudnia będziemy mieć „w ławkach” 50 modlitewników PAN z WAMI w wersji dwujęzycznej: po lewej stronie tekst polski, po prawej tekst angielski. Pozwoli to śledzić ze zrozumieniem cały przebieg Mszy św., wszystkie modlitwy i czytania. Jedynym brakiem będzie homilia…Przy okazji przypominamy o zachowaniu porządku i poszanowaniu naszych śpiewników i modlitewników włożonych w oparcia ławek…. DZIĘKUJEMY!

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabo­żeństwo w poniedziałek 25 listopada na godz. 19: 00.

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W II Niedzielę Adwentu, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 10: 30 zostaną włączeni nowi kandydaci do Rycerstwa Niepokalanej. Zachęcamy całe rodziny do wstępowania w szeregi Rycerstwa, aby pod szczególną opieką Matki Bożej, dawać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, modlić się o nawrócenie grzeszników i o lepszy świat. Świadectwo życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi jest w dzisiejszym, zagubionym świecie bardzo ważne i wymaga wierności Bogu i odwagi, dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej proszą Matkę Bożą o szczególną opiekę i łaski Boże. Do Rycerstwa Niepokalanej mogą należeć wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci, – których życie jest zgodne z Przykazaniami Bożymi. Powiększajmy szeregi Rycerstwa Niepokalanej i swoją dobrocią, miłością i  życzliwością, pociągajmy innych do Boga. Podczas Mszy św. o godzinie 10: 30 wszyscy należący do M.I. Odnowią Akt Zawierzenia Matce Bożej. Przychodzimy w niebieskich chustach. Po Mszy św. odbędzie się też zebranie Rycerstwa Niepokalanej w kościele. Serdecznie zapraszamy.

Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.

Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.

Myśląc o Niej, nie pomylisz się.

Jej się trzymając – nie zginiesz.

Kiedy Ona Cię strzeże, nie trworzysz się.

Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się.

Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.

Modlitwa św. Bernarda

STUDIUM BIBLIJNE

Podczas ostatniego spotkania, zaglądnęliśmy do kalendarza zbliżających się wydarzeń. Będzie ich sporo w nadchodzących tygodniach. Dlatego kolejne spotkanie biblijne odbędzie się dopiero w sobotę 28 grudnia. Zapraszamy po wieczornej Mszy świętej.

KAWIARENKA

W miesiącu listopadzie Panie z Grupy Parafialnej pod kierownictwem Marty Zdończyk zapraszają do kawiarenki na smakowite wypieki własnej produkcji. Smacznego!

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Nastepne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 5 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w bibliotece. 
Temat: Biografie sławnych ludzi. Zapraszamy też do odwiedzenia strony biblioteki na Facebooku. www.facebook.com/bibliotekaparafialnacalgary

SYLWESTER W SALI PARAFIALNEJ 2019

Wspólnie pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy w w ciepłej i miłej atmosferze. Organizatorzy balu zapewniają pyszności kulinarne oraz gwarantują wspaniałą muzykę DJ. Marco. Serdecznie zapraszamy! Bilety w cenie $90.00 od osoby do nabycia w sali parafialnej w każdą niedzielę. Informacja i rezerwacja: Marzena Kulaga tel: 403-685-2106 i Irena Miazga tel: 403-680-6851.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY  

Zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 24 listopada 2019r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.

ZEBRANIE SPK KOŁA #18 W CALGARY Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #18 w Calgary zawiadamia wszystkich członków o mie­sięcznym zebraniu, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę 17 listopada w Domu Polskim o godzinie 14:30.Zapraszamy zrzeszonych i wszystkich, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym Stowarzyszeniu.

ZABAWA RYCERZY KOLUMBA

Rycerze Kolumba zapraszają na tradycyjną zabawę z kolacją, w sobotę 23 listopada o godzinie 19:00 w sali parafialnej. Bilety w cenie $50 od osoby nadal dostępne w sali parafialnej po Mszach św. 17 listopada lub telefonicznie: Jan Rajchel 403-242-6743, Piotr Urban 403- 860-7689 , Aleksander Gurgul 403-830-9203 i John Majowski 403-685-5490 .

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Zapraszamy do Domu Polskiego w sobotę 30 listopada na doroczne Andrzejki. W cenie biletu obiad, wino do obiadu i druga kolacja. Do tańca grać będzie DJ DUDIWstęp – $60 od osoby Bilety dostępne są w Domu Polskim tel. 403.291.3757 email: info@dompolski.ca  oraz w polskich sklepach

SYLWESTER W DOMU POLSKIM

Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy, tzw. „Party Favours”. Do tańca gra DJ Mirek Syp. Wstęp $130 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim.

KALENDARZE RADIA MARYJA NA ROK 2020

Kalendarze są dostępne w Sali Parafialnejm Jana Pawła II dzisiaj, w niedzielę 17 listopada w cenie $10. Bonifacy Pulwicki 403-289-9033

ZAWIERZENIE

W dniu 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 12: 30 odbędzie się uroczyste zawierzenie się Jezusowi przez Maryję,   na które zapraszam również osoby, które chciałyby odnowić ten akt. Proszę pamiętać, aby zabrać świecę oraz tekst Aktu Zawierzenia. Kontakt Jerzy tel. 403-475-8994.

POMOC DLA PANI MARII KOZIOŁ

Pani Maria w domu opieki Cedar Villa 3330-8 Ave S.W. pokój 831, potrzebuje małą lodówkę, buty na zimę rozmiar 9, spodnie bawełniane rozmiar XL, i oczywiście pomoc finansową na rehabilitację i naprawę wózka inwalidzkiego. Osoby chętne udzielić pomocy proszone są o kontakt z panią Marią 587-349-3122. Dziękuje ona serdecznie tym wszystkim, którzy dotychczas okazali jej pomoc. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

CZOSNEK DO SPRZEDANIA

Naturalny czosnek z Creston, BC do sprzedania. Za jeden pound $10.00. Proszę dzwonić po zamówienia 403-540-7736 (1x)

USŁUGI KOSMETYCZNE

Makijaż permanentny. Tel:587-968-4951 (3x)

PRACA

Długo prosperująca firma w Calgary zatrudni kobiety do sprzątania domów. Oferujemy bardzo dobre warunki. Płatne przejazdy miedzy serwisami. Praca w zespole. Wynagrodzenie od $18-25/hr. po wiecej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 587-700-7740 (3x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.     

On Wednesday, November 20, the Church in Canada will celebrate Red Wednesday, a day of prayer for persecuted Christians. Last year, the Diocese of Calgary demonstrated its commitment to praying for persecuted Christians by hosting more Red Wednesday events than the rest of the country combined. This year, we hope to show our solidarity and unity by having a prayer event in every parish across the Diocese of Calgary. Red Wednesday prayers and other resources can be found at https://acn-canada.org/red-wednesday/ 

OUR LADY QUEEN OF PEACE MASS AT 7:00pm  WEAR RED

Pray for persecuted Christians who are afflicted by Discrimination and religious persecution