24 listopada

24 listopada

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 23 listopada                

18:00- + Rev. Jan Otłowski

18:00-+ Urszula Dąbrowska (3 rocz)      – rodzina i dzieci

18:00- Za żyjących i zmarłych Rycerzy Kolumba oraz za czonków ich rodzin

Niedziela, 24 listopada- Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Aliny

10:30- + Marek Skaliński (1 rocz)

10:30- + Halina Rembisz

10:30- (ks.Stefan) O łaskę zdrowia i Boże błogo­sławieństwo dla Marka Pieczara   – Emilia

12:30 – O Boże bł.  i łaski Ducha św. dla Ks. Adama i Ks. Marcina w dniu patronalnego święta   – Rada Parafialna

12:30- ++ Alfred Pawłowski (5 rocz), Sabina Pawłowska- Noszek i zmarli z rodziny Uczeń i Szlufik

19:00- + Marek Pasternak

Poniedziałek, 25 listopada

19:00- ++ Janina, Antoni i Stefan Kaczkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 26 listopada

19:00- + Czesław Błaszczyk (38 rocz) i zmarli z rodziny  – córka z rodziną

Środa, 27 listopada

19:00- ++ Andrzej Pawlicki, Władysław Strerzyński i Grażyna Lubicz         

Czwartek, 28 listopada

19:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące  

Piątek, 29 listopada

9:00- ++ Jan i Anna Rećko oraz Zofia i Zbigniew Konecki

19:00- ++ Wiktoria i Stanisław Kobylański  – córka z rodziną

Sobota, 30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła

8:30 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Henryki i Edmunda oraz ich dzieci

18:00- + Marian Niedźwiecki

18:00-+ Ryszard Szewczyk

Niedziela, 1 grudnia – I Niedziela Adwentu

8:30 –++ Marianna i Józef

10:30- + Ewa Cichowlas (4 rocz)

10:30- Msza św. w intencji Harcerstwa, oraz

+ Dh. Zofia Stohandel – pierwsza Komendantka Chorągwi Harcerek w Kanadzie

12:30 – Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

19:00- ++ Marian Luma (11 rocz) i Barbara Luma

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

Ref: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Chociaż nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy, i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. A przecież króluje w umysłach ludzkich nie z powodu głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, lecz dlatego, iż On Sam jest Prawdą, a ludzie od Niego powinni Prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować. To, co mówił, co głosił, pociągało i pociąga do dzisiaj wielu ludzi. Praktycznie od ponad 2000 lat Jego imię nie schodzi z ust, a gdy o Nim się mówi, wymawia Jego imię, nierzadko zginają się kolana. Dzisiaj byłby również takim samym, jakim był wtedy – wątpię, czy cokolwiek by zmienił, może tylko więcej korzystałby ze środków masowego przekazu, ale równie dobrze nie musiałby, ponieważ Jego słowa, gesty i czyny z taką samą wyrazistością docierałyby do nas wszystkich. To właśnie Jezus Chrystus. Zaś my, patrząc dzisiaj na Ukrzyżowanego, co sobie myślimy? Czy widzimy w Nim naszego Pana, który w obietnicy naszego Zbawienia ogarnia nas swoją miłością? Czy też patrzymy historycznie, czując żal i smutek, ale nie widzimy w Nim Króla, Boga, Najwyższego Sprawcy, samego Dobra, lecz ikonę, obraz? W Starym Testamencie Bóg, objawiając ludowi wybranemu swoje prawdy poprzez proroków, uświadamiał mu, iż może liczyć na Jego opiekę pod warunkiem zawarcia z Nim przymierza, przyjęcia Jego miłości i praw. Sądzę, że niejednokrotnie przesadzamy, patrząc na naszą przyszłość w sposób czysto ludzki i pozwalając wyobraźni tworzyć obrazy gróźb, kar,   nieprzyjemnych doznań. Zrozumieć powinniśmy, że Bóg to samo Dobro i Miłość, że to Ktoś, kto nas kocha, pragnie naszego dobra i lepszej przyszłości. Święty Paweł w liście do Kolosan wyraźnie nam mówi, kim jest Bóg, pisząc o Jego miłości do nas: „Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.” Dalej określa status i pozycję Jezusa Chrystusa oraz podaje powód, dla którego wcielił się, poniósł śmierć na krzyżu, by później Zmartwychwstać i wyzwolić nas wszystkich od grzechu, od wiecznego potępienia: „On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.” Jezu Chryste, pozwól nam uwierzyć w każde Twoje słowo, by nas stale przybliżało do Ciebie i pomagało z ufnością oczekiwać Twego powtórnego przyjścia na ziemię. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

LEKTORZY – 23-24  listopada

18:00- R. Shelly, S. Salome, A. Gurgul

8:30 – O. Pepłowski, A. Rudzińska, B. Chabiera

10:30 – T. Nowak, M. Iskra, M. Kaczan

12:30- J. Pajewski, B. Pajewski, T. Miazga

19: 00 – M. Łabinowicz, S. Teresa, M. Sapielak

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU

W dzisiejszą niedzielę, 24 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji będzie zebrana doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygotowuje przyszłych duszpasterzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie. Natomiast dodatkowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów.

WYPOMINKI

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Kontynu­ujemy naszą modlitwę w tradycyjnej formie „wypominków”. Zapraszamy do kościoła 15 minut przed Mszą świętą.

WIELKA PRACA UKOŃCZONA!

Przez ostatnie cztery tygodnie trwały prace na dachu pomieszczeń biurowych/zakrystii (o ile pogoda pozwalała). „Za jednym zamachem” zbudowaliśmy też szopę parkingową na traktor/sprzęt do odśnieżania. Taki zakres prac to „normalnie” kwota ponad $40 tysięcy. Nam udało się wszystko wykonać za niecałe $20 tysięcy… Jak to możliwe? Udział „naszych firm budowlanych”, hojność sponsoringu i ciężka praca kilkunastu wolontariuszy! Łukasz i Agnieszka Rodzoń z firmy FLEXROOFING, INC zasponsorowali dużą część izolacji dachowej (odpady wykorzystaliśmy do izolacji szopy), dodatkowo część pracy było ofiarowane dla parafii. Toni i Lucyna Żuczek od swojej firmy (plus donacje od dzieci) zasponsorowali ponad $3,000 w materiałach. Witek i Marta Żuczek przez swoją firmę wsparli parafię na podobne kwoty. Józef i Ilona Hryszko zapłacili za drzwi garażowe z instalacją. Jan Rajchel doprowadził instalację elektryczną do szopy. Mieczysław Szymczak podarował „door opener”, który został zainstalowany przez Edwarda Białowąs. Na koniec pojawił się młody człowiek – Patryk, z firmy JUREX, Inc. 587-664-1445, który właśnie założył nową firmę malarską i zaczyna ogłaszać się w naszym biuletynie. Przez dwa wieczory pomalował szopę wewnątrz, wykorzystując stare farby, które zalegały w magazynku i nieba­wem groziło im wyschnięcie… Do tego należy dodać kilku­nastu wolontariuszy (i Pro­boszcza), którzy pracą fizyczną wsparli w/w projekty. W ten sposób udało się zrobić coś wielkiego i niedrogo, (bo finanse parafii są w kiepskiej kondycji). Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 15,910.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wypisywać “Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION”. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach. Dwa tygodnie temu Ksiądz Biskup McGrattan przysłał osobisty list do Proboszcza z prośbą o „nagłaśnianie” tej zbiórki.

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabo­żeństwo w ponie­działek 25 listopada na godz. 19: 00.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Po niedzieli Chrystusa Króla ikona będzie znów dostępna. Rodzina, która chciałaby się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask dla siebie, przyjaciół i znajomych, proszona jest o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

MODLITEWNIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Podczas ostatniego spotkania Rady Parafialnej poruszono kwestię osób niemówiących po polsku, a przychodzących do naszego kościoła. Modlitewniki już dotarły i za tydzień będziemy mieć „w ławkach” 100 sztuk modlitewników „PAN z WAMI” w wersji dwujęzycznej: po lewej stronie tekst polski, po prawej tekst angielski. Pozwoli to śledzić ze zrozumieniem cały przebieg Mszy św., wszystkie modlitwy i czytania. Jedynym brakiem będzie homilia… Dodatkowo na końcowych stronicach są litanie, nabożeństwa i pieśni, z których można będzie korzystać…Przy okazji przypominamy o zachowaniu porządku i poszanowaniu naszych śpiewników i modlitewników włożonych w oparcia ławek….

PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W II Niedzielę Adwentu, 8 grudnia, (w sąsiedztwie Uroczystości Niepo­ka­lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – gdyż liturgicznie jest ono przeniesione na poniedziałek, 9 grudnia, z powodu kolizji z Drugą Niedzielą Adwentu), podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 10: 30 zostaną włączeni nowi kandydaci do Rycerstwa Niepokalanej.

Zachęcamy całe rodziny do wstępowania w szeregi Rycerstwa, aby pod szczególną opieką Matki Bożej, dawać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, modlić się o nawrócenie grzeszników i o lepszy świat. Świadectwo życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi jest w dzisiejszym, zagubionym świecie bardzo ważne i wymaga wierności Bogu i odwagi, dlatego członkowie Rycerstwa Niepokalanej proszą Matkę Bożą o szczególną opiekę i łaski Boże.

Do Rycerstwa Niepokalanej mogą należeć wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci, – których życie jest zgodne z Przykazaniami Bożymi. Powiększajmy szeregi Rycerstwa Niepokalanej i swoją dobrocią, miłością i życzliwością, pociągajmy innych do Boga.

Podczas Mszy św. o godzinie 10: 30 wszyscy należący do M.I. odnowią Akt Zawierzenia Matce Bożej. Przychodzimy w niebieskich chustach. Po Mszy św. odbędzie się też zebranie Rycerstwa Niepokalanej w kościele. Serdecznie zapraszamy.

Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi.

Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei.

Myśląc o Niej, nie pomylisz się.

Jej się trzymając – nie zginiesz.

Kiedy Ona Cię strzeże, nie trworzysz się.

Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się. Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.

Modlitwa św. Bernarda

Zgloszenia przyjmuje sr. Teresa, OP. Tel.: (403) 282-5077

ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

W tym samym dniu, 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 12: 30, odbędzie się uroczyste zawierzenie się Jezusowi przez Maryję,   na które zapraszamy nie tylko nowe osoby, ale również tych, którzy chcieliby odnowić ten akt. Proszę pamiętać, aby zabrać świecę oraz tekst Aktu Zawierzenia – Jerzy tel. 403-475-8994.

KAWIARENKA

W miesiącu listopadzie Panie z Grupy Parafialnej pod kierownictwem Marty Zdończyk zapraszają do kawiarenki na wypieki własnej produkcji.  Życzymy smacznego!

WIGILIA PARAFIALNA

Serdecznie zapraszamy na PARA­FIALNĄ KOLACJĘ WIGILIJNĄ naszej wspólnoty, która odbędzie się w sobotę – 21 grudnia, 2019r. o godz. 19: 00. Bilety można nabyć w sali parafialnej w niedzielę po każdej Mszy św. Cena biletu $30 dla osób dorosłych i $15 dla dzieci (do lat 12). Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej Wieczerzy Wigilijnej. Uprzejmie prosimy osoby chętne i organizacje polonijne o zakupienie biletów do początku grudnia. Ilość miejsc ograniczona.

SPOTKANIE Z CHORYMI I STARSZYMI

Tradycyjne spotkanie dla chorych i starszych parafian z naszej parafii będzie w niedzielę 22 grudnia na Mszy św. o godz. 12: 30, podczas której udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej i wspólnym śpiewaniem kolęd.

SYLWESTER W SALI PARAFIALNEJ 2019

Wspólnie pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy w w ciepłej i miłej atmosferze. Organizatorzy balu zapewniają pyszności kulinarne oraz gwarantują wspaniałą muzykę DJ. Marco. Serdecznie zapraszamy! Bilety w cenie $90.00 od osoby do nabycia w sali parafialnej w każdą niedzielę. Informacja i rezerwacja: Marzena Kulaga tel: 403-685-2106 i Irena Miazga tel: 403-680-6851.

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dziećmi na spotkanie ze św. Mikołajem do Sali parafialnej przy Polskim Kościele. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia (czwartek) o godzinie 5: 30pm. Wszystkich pomocników św. Mikołaja prosimy o dostarczanie prezentów o wymiarach nie większych niż 20cm x32 cm. Informacja i kontakt z siostrami Dominikankami. 403-282-5077

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Nastepne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 5 stycznia 2020 r. o godz. 14: 00 w bibliotece. 
Temat: Biografie sławnych ludzi. Zapraszamy też do odwiedzenia strony biblioteki na Facebooku.

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Zapraszamy do Domu Polskiego w sobotę 30 listopada na doroczne Andrzejki. W cenie biletu obiad, wino do obiadu i druga kolacja. Do tańca grać będzie DJ DUDIWstęp – $60 od osoby Bilety dostępne są w Domu Polskim tel. 403.291.3757 email: info@dompolski.ca  oraz w polskich sklepach

SYLWESTER W DOMU POLSKIM Smaczne i obfite menu – wino do obiadu i szampan o północy, tzw. „Party Favours”. Do tańca gra DJ Mirek Syp. Wstęp $130 od osoby. Bilety dostępne są tylko w Domu Polskim.

www.facebook.com/bibliotekaparafialnacalgary

KALENDARZE RADIA MARYJA NA ROK 2020

Kalendarze są dostępne w cenie $10 w Sali Parafialnej im. Jana Pawła II dzisiaj, w niedzielę 24 listopada. Bonifacy Pulwicki 403-289-9033

POMOC DLA PANI MARII KOZIOŁ

Pani Maria w domu opieki Cedar Villa 3330-8 Ave S.W. Pokój 831, potrzebuje małą lodówkę, buty na zimę rozmiar 9, spodnie bawełniane rozmiar XL, i oczywiście pomoc finansową na rehabilitację i naprawę wózka inwalidzkiego. Ostatnio przekazane donacje rzeczowe i pieniężne ks. Proboszcz zawiózł do niej w miniony wtorek. Osoby chętne udzielić dalszej pomocy proszone są o kontakt z panią Marią 587-349-3122.

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

USŁUGI KOSMETYCZNE

Makijaż permanentny. Tel:587-968-4951 (2x)         

PRACA

Długo prosperująca firma w Calgary zatrudni kobiety do sprzątania domów. Oferujemy bardzo dobre warunki. Płatne przejazdy miedzy serwisami. Praca w zespole. Wynagrodzenie od $18-25/hr. po wiecej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 587-700-7740 (2x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

MARRIAGE PREPARATION In partnership with the Roman Catholic Diocese of Calgary, Catholic Family Service (CFS) offers a Marriage Preparation Weekend for couples preparing for the sacrament of marriage.

UPCOMING MARRIAGE PREPARATION WEEKENDS

Date Location
January 10 – 12, 2020 St. Mary’s Cathedral Church
219 – 18 Ave SW, Calgary
January 31 – February 2, 2020 St. Albert the Great Catholic Church
10 Prestwick Dr. SE, Calgary
March 6 – 8, 2020 St. Cecilia’s Catholic Church
321 – 90 Ave SE, Calgary
April 17 – 19, 2020 St. Luke’s Catholic Church
1566 Northmount Dr. NW, Calgary
May 22 -24, 2020 Location to be determined.
June 19 – 21, 2020 Holy Name Catholic Church
2223 – 34 St. SW, Calgary
July 24 – 26, 2020 St. Peter’s Catholic Church
541 Silvergrove Dr. NW, Calgary

COURSE FEE The course fee is $225 per couple. The weekend includes a gift certificate for three couple counseling sessions at Catholic Family Service, a $500 value. There is no fee if you’d like to change to a different weekend once registered. A $25 administrative applies to a refund. REGISTER To register online, please visit this web page: cfs-ab.org For more information, please contact Stephen Robinson at 587.896.2901.

HEAR THE ANGELS SING: CCSD HIGH SCHOOL CHORAL FESTIVAL This is a free event! Hear the Angels Sing is the Calgary Catholic School District’s Advent & Christmas choral festival, featuring the choirs of Calgary’s Catholic high schools. Treat the whole family to an evening of beautiful choral music as the students fill the sanctuary with heartwarming Christmas spirit! All are welcome. When: Tuesday, December 3 at 7 p.m. (doors open at 6:30 p.m.) Where: St. Michael Catholic Community (800 85 Street SW).