12 stycznia

12 stycznia

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 11 stycznia

18:00 – ++ Jerzy i Monika Sosnowski

18:00-  O łaskę zdrowia dla żony Janiny Miernik oraz o błogosławieństwo Boże z okazji 65 rocznicy ślubu dla Janiny i Franciszka

Niedziela, 12 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego

8:30- ++ Marianna, Jan i Włodzimierz Czepuryk

10:30- Radio Maryja i TV Trwam

12:30- + Eugeniusz Sztupecki (5 rocz śm.)               – żona

19:00- ++ Aleksandra i Kazimierz Rybotyccy    – rodzina

Poniedziałek, 13 stycznia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla rodziny

19:00- + Krystyna Białowąs                         – mąż z rodziną

Wtorek, 14 stycznia

19:00- ++ Regina Curyk, Izabela Piszcz oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- O dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla córek i rodziny

Środa, 15 stycznia

19:00- + Mirosław Bryś oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Stefan Bator    

Czwartek, 16 stycznia

19:00- + Krzysztof Rygiel (1 rocz śm)

19:00 – intencja wolna

Piątek, 17 stycznia

9:00- O zdrowie dla Palmy Covelli

19:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adeli Piotrowskiej z okazji urodzin                             – Jadwiga

Sobota, 18 stycznia

8:30 – Za Parafian i Dobrodziejów

18:00- + Joanna Dydo zmarła w Polsce                 – rodzina

18:00-  W intencji Pań posługujących w kuchni parafialnej z wielkim trudem i oddaniem

Niedziela, 19 stycznia

8:30- ++ Józefa, Stanisław i Julian Orłowski

10:30- O Boże bł. z okazji urodzin dla Anny Mazur    – Magda

12:30- ++ Krystyna Pawlicka i Janina Streżyńska

19:00- ++ Anna Pych i Janusz Serafin

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

Ref: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

„…nie zniechęci się ani nie załamie…” Cierpiący Sługa Jahwe, Mesjasz zapowiadany przez proroka Izajasza, to Jezus Chrystus, o którym Ewangelia mówi, że jest Panem i Zbawicielem. Kiedy w naszym życiu wielokrotnie dochodzi do zniechęcenia i załamania, jest to przejaw naszej słabości, zranienia. Jest to konsekwencja grzechu, który nosimy w sobie i który sami popełniamy. Żyjąc z innymi ludźmi, na co dzień, jesteśmy zdani na siebie i przekraczanie naszej ograniczoności może dokonywać się tylko przez budowanie na fundamencie, którym jest przebaczenie. Gdzie nie ma przebaczenia między ludźmi, tam nie ma miłości. Prorok Izajasz, zapowiadając w wizjach mesjańskich tego, który ma przyjść, uczy nas nie sentymentalizmu, ale twardego stąpania po ziemi. Jako poeta wyraża prawdę o Mesjaszu: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knota o nikłym płomyku”. Delikatność to nie infantylizm. Ciepło wypływające z bliskości zobowiązuje do stałej przemiany swojego serca. Zniechęcenie i załamanie, które swoją przyczynę ma w utracie zaufania do drugiego człowieka, w zranieniu, można uleczyć przez budowanie na Przymierzu, którym jest wzajemne przebaczenie. „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”. Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, to opowieść o Bogu, który stał się człowiekiem, o Jego ziemskim życiu, nauczaniu, o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Można powiedzieć, że znamy tę historię. Ale czy jest dla nas historią tak bliską, abyśmy mogli powiedzieć, że jest naszą własną, rodzinną i czy jest tak dobrą, aby była dla nas karmiącą i dającą życie? Czy potrafię nie tylko słuchać Ewangelii w Kościele w czasie Mszy św., ale czasami otworzyć księgę i samemu zagłębić się w lekturze? Czy potrafię pozwolić się jej pociągnąć tak, aby mnie wchłonęła, aby stała się cząstką mojego życia, mojej codzienności.„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jakże szczere jest to wyznanie Jana. Określające tak jednoznacznie wzajemną jego, i naszą, relację do Jezusa. W czasie każdej Mszy Świętej, kiedy kapłan przed Komunią unosi Ciało Chrystusa i mówi: „Oto Baranek Boży, oto ten, który gładzi grzechy świata”, to wypowiada słowa, które Jan powiedział, ujrzawszy Chrystusa wchodzącego do rzeki Jordan, aby przyjąć chrzest. My Jego potrzebujemy dużo bardziej niż On nas, ale my bez Niego nie jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić. Bez Niego nas by w ogóle nie było.
Każdy chrzest jest zawsze wielką radością dla Kościoła, bo nie tylko gładzi grzech pierworodny, ale wprowadza w przestrzeń prawdziwej Miłości. W niej żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

LEKTORZY – 11-12 stycznia

18:00- M. Edgar, A. Rudzińska, M. Syska

8:30 – T. Kot, M. Sobczak, D. Adamski

10:30 – K. Kamieniak, S. Teresa, A. Kamieniak

12:30- M. Sapielak, M. Iskra, V. Kanaszyc

19: 00 – W. Grabowski, K. Pietrzak, W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Kolęda, stół kolędowy

Zgodnie z polską tradycją, w pierw­szych tygodniach Nowego Roku 2020, jest możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolędową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biuletynów. Kolęda to spotkanie Duszpasterza z wiernymi, okazaja do rozmów i pobłogosławienia domu.

PODZIĘKOWANIA DLA „GRUPY PARAFIALNEJ” Dziękujemy serdecznie, Paniom z Grupy Parafialnej, za posługę w sali parafialnej w miesiącu listopadzie i grudniu, serwowanie kawy oraz wyprzedaż ciast świątecznych. Dziękujemy również całej ZAŁODZE pod kierownictwem Marty Zdończyk za przygotowanie Wigilii Parafialnej od strony kulinarnej i dekoracyjnej, oraz tym wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Dziękujemy za przygotowanie oraz serwowanie poczęstunku dla starszych i chorych naszych Parafian w niedzielę 22 grudnia po Mszy św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania zabawy Sylwestrowej. I znowu: ZAŁOGA pod kierownictwem Marty Zdończyk pięknie się spisała, a ci, którzy poparli swą obecnością naszą parafię – pięknie się bawili.  Bóg zapłać wszystkim!

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy serdecznie za donacje finansowe złożone podczas Mszy św. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, za ofiary na pomoc potrzebującym – poprzez Skarbonę św. Antoniego. Serdeczne podziękowania Ks. Stefanowi Ganowicz i Ks. prof. Janowi Perszon za pomoc w posłudze duszpasterskiej w okresie Bożego Narodzenia. Podziękowania Siostrom Dominikankom, Służbie Liturgicznej, (ministrantom, lektorom, psalmistom, kolektorom), organistkom, chórowi „Vox Populi”, chórkowi „Leatare” – za zaangażowanie i czynny udział w liturgii. Dziękujemy panom: Jan Rajchel, Józef Hryszko, Franek Swacha, Artur Wojciechowski oraz s. Lucynie za piękną dekorację żłóbka Bożego i wspaniały wystrój choinek. Choinki ks. Proboszcz zakupił i będą już „na stałe”na wyposażeniu naszego kościoła. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Parafianom za modlitwę,  życzliwość, szacunek i pomoc, jaką okazujecie całej „załodze” parafialnej na czele z naszymi Duszpasterzami Siostrami Dominikankami. Dziękujemy za udział w życiu religijnym i rodzinnym naszej wspólnoty parafialnej. Każde Wasze uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej i zaangażowanie w życiu parafialnym jest pięknym świadectwem wiary i otwiera serca innych na działanie Pana Boga. Bóg zapłać!

 TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 17,900.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wypisywać “Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION”. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PODATEK DIECEZJALNY (ASSESSMENT)

Niezależnie od wyżej wymienionej zbiórki (Together in Action), niezależnie od diecezjalnych składek w niektóre niedziele roku zbieranych na różne cele, jako druga kolekta, każda parafia płaci, co-miesięcznie kontrybucję na utrzymanie Kurii/urzędów/Biskupa. Wysokość tej składki naliczana jest od budżetu parafialnego za poprzedni rok i wynosi w Calgary 14,5% (w Toronto jest to 15%). Zatem w minionym roku, każdego miesiąca, Diecezja pobierała z naszego konta parafialnego $3,660. Właśnie otrzymaliśmy kalkulację na rok 2020: ponieważ budżet był nieco niższy, nasz podatek (assessment) w tym roku będzie również niższy i będzie wynosił $3,550 miesięcznie.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Od niedzieli 5 stycznia do niedzieli 19 stycznia rodzina Wójcik będzie się modlić przed obrazem Matki Bożej wypraszając obfitość łask dla siebie, przyjaciół i znajomych. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

https://lh5.googleusercontent.com/eZvxYsJJxwqoNUWvpQx7uuCgcZHqJYo3slxja7gwj7Ijs6ZmOf_xoXwCMtqw5R9A6gJsKu9YHIw6aw=w1920-h901

ZIMOWISKO MINISTRANCKIE

W pierwszych dniach Nowego Roku ministranci wraz z księdzem Marcinem uczestniczyli w zimowisku w malowniczym miejscu EverGreen Camp. Tematem przewodnim było „Wspólnie odkrywamy ślady Jezusa”. Ministranci poznawali ślady Boga w przyrodzie, w sporcie, w radości i miłości oraz Eucharystii. Nie zabrakło dobrej zabawy i miłej atmosfery. Szczególne podziękowania należą się opiekunom: Pani Magdalenie Kaczan, Pani Izabeli Cudak, Panu Sebastianowi Kaczan i Emilii Kaczan. Cała wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza dziękuje ofiarodawcom, którzy zawsze wspierają fundusz ministrancki. Więcej zdjęć oraz zwiastun zimowiska można oglądać na naszej parafialnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2020. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 23 lutego, 2020r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

ZEBRANIE RYCERZY KOLUMBA

Odbędzie się w środę 15 stycznia o godzinie 20: 00 w sali parafialnej.Zapraszamy!

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Następne spotkanie Klubu Ksiażki odbędzie się w niedzielę, 1 marca, w bibliotece, o godz. 14: 00.·Temat: „Z książką dookoła świata” (powieści z akcją w różnych krajach, lub książki podróżnicze).

STUDIUM BIBLIJNE

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 18 stycznia po wieczornej Mszy świętej. Temat: Pierwszy opis stworzenia świata w Księdze Rodzaju. Zapraszamy

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Rodzina Radia Maryja, Vox Populi (10-lecie chóru), Rycerstwo Niepokalanej oraz Zespół POLANIE serdeczne zapraszają na uroczysty obiad, z udziałem Gościa z Radia Maryja, w niedzielę 19 stycznia po Mszy św. o godz. 12:30. Odwiedzi nas ks. Piotr Dettlaff z Centrali w Toruniu. Bilety w cenie $30, dzieci do lat 12 w cenie $ 15, są  dostępne w sali parafialnej, oraz telefonicznie: Irena Miazga 403-248-6851, Bonifacy Pulwicki 403-289-9033

KAWIARENKA

W miesiącu styczniu kawiarenkę przygotowuje „SZKOŁA POLSKA” Zapraszamy do kawiarenki.

ZABAWA WALENTYKOWA

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 8 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 60.00 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św.W sprawie biletów, sponsorstwa i fundowania nagród rzeczowych na loterię fantową prosimy o kontakt: Lucyna 403-803-7453. Z góry serdecznie dziękujemy za poparcie tej akcji.

ZWIĄZEK PODHALAN W KANADZIE ODDZIAŁ W  CALGARY  zaprasza na pierwsze „Mistrzostwa Polonii w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „(Slalom Gigant) dnia 29 lutego, 2020. Każdy może brać udział w zawodach bez względu na umiejętnośći. Po zawodach,   ogłoszenie wyników  w Domu Polskim o godz. 17: 30 (5: 30pm). Szczegółowe informacje na plakacie oraz na stronie FB ZPwK oddział Calgary oraz Zarządu Glównego. Kontakt: maria.straczek@gmail.com / (403) 815-4187/

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW, KOŁA NR 18.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze miesięczne w tym roku kalendarzowym Zebranie członków SPK Koła nr 18 odbędzie się w dniu 19 stycznia br. o godz. 14.30 w Domu Polskim.  Serdecznie zapraszamy na zebranie członków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.  Na nadchodzącym zebraniu można będzie opłacić składkę członkowską na 2020 rok.

PODZIĘKOWANIE  DLA  SPONSORÓW    

Zespół POLANIE dziękuje wszystkim sponsorom: Instytucjom, organizacjom, firmom oraz osobom prywatnym za okazaną pomoc i wsparcie finansowe w mijającym 2019 roku. Jesteśmy wdzięczni za Waszą dobroć i życzliwość. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Dziękujemy!

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 26 stycznia 2020r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.

WYCIECZKA-PIELGRZYMKA DO KRAJÓW BAŁTYCKICH

(Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia), SANKT PETERSBURGA (Rosja) i POLSKI – 14.09.2020 do 27.10.2020 (część I) lub z przedłużeniem do 01.10.2020 (część II). W programie: Helsinki, Sankt Petersburg, Tallinn, Sigulda, Turaida, Riga, Jarmula, Rundle, Szawle, Wilno, Troki, Białystok/Sokółka (cud Eucharystyczny), Warszawa (część I); oraz Niepokalanów, Płock, Licheń, Częstochowa, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków/ Łagiewniki i Wieliczka (część II). Możliwość pozostania w Polsce po pielgrzymce. Przewodnictwo duchowe Ks. Proboszcz ADAM BOBOLA, SChr (14.09-27.09.2020). Organizacja, opieka nad grupą w czasie pielgrzymki URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR . Zapisy/informacje (Urszula Gut) 403-407-0177 lub 403-852-5254 oraz email ugut@thetravelagentnextdoor.com lub ugut@ttand.com.  Więcej informacji w sobotę 11 stycznia po Mszy wieczornej i w niedzielę 12 stycznia od 9am – 2pm w s ali parafialnej u organizatora. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

BLESSING HOMES

Picture

​The ritual of blessing homes in January is connected to the Solemnity of the Epiphany. Epiphany means “manifestation”, that moment when we suddenly understand something that previously was hidden from us. The antiphon for the Gospel Canticle at Evening Prayer illustrates the three events associated with the feast.
Three mysteries mark this holy day:

today the star leads the Magi to the infant Christ;

today water is changed into wine for the wedding feast;

today Christ wills to be baptized by John in the river Jordan to bring us salvation.

Christmas is about the Incarnation, the coming down of the Son of God to become human, one of us. Epiphany is the showing of the Christ Child’s divinity, which is beginning to manifest itself in the world. The tradition of blessing doorways is inspired by the three Magi: Caspar, Melchior, and Balthasar, who followed the star to a manger in Bethlehem where the Messiah was made manifest for them in the person of a newborn child. The Magi showed great hospitality when they came to honour the Messiah. The blessing of our own doorway reminds us to welcome strangers and travellers into our midst as though each were Jesus himself. Incidentally, the tradition of carolling is also associated with the journey of the Magi and is a suitable way of announcing the manifestation of the Christ Child in song. Here is a simple prayer service to use at home when blessing the doorway.
Gather everyone in a convenient place and make the sign of the Cross.
Leader:  The Magi followed a star to find God in a tiny child. Let us imitate them in seeking the Saviour manifest in our world.   R/:  Amen.
Reading Matthew 2:1-12
If you have a crêche, move the magi to the scene. 
Blessing:
To bless the doorway, write over the doorway with chalk the first two digits of the year, the initials of each of the Magi, and the last digits of the year, e.g. 20 + C + M + B + 20.  The initials correspond to the first letter of each word in the simple prayer, Christus Mansionem Benedicat, Christ bless this house. You may wish to say these words as you mark the doorway.
Prayer:                 Lord Jesus, in your humble state you welcomed kings and shepherds alike. May all who pass through this doorway — poor or rich, suffering or rejoicing, stranger or friend — be welcomed as the King Himself. Grant peace to this house and to the house of our hearts that we may seek and find you in everyone we meet. You live and reign with the Father and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.  R/:  Amen.