26 stycznia 2020

26 stycznia 2020

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 25 stycznia- nawrócenie św. Pawła Apostoła            

18:00-  W intencji klas 12 i za + Sr. Serafinę i Piotra Albertin

18:00- ++ Stanisława Czeczko (2 rocz) i za zmarłych z rodziny Czeczko

Niedziela, 26 stycznia – 3 zwykła w ciągu roku

8:30- + Jerzy Hajduk                         – przyjaciele i koledzy

10:30- O Boże bł. dla Iwony i Oli z okazji urodzin  – rodzina

12:30- + Teresa Łabinowicz

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja w dniu urodzin

Poniedziałek, 27 stycznia

19:00- + Jan Płoński zmarły w Polsce                 – rodzina

19:00- ++ Marek Pasternak i zmarli z rodziny

Wtorek, 28 stycznia – wsp. św. Tomasza z Akwinu

19:00- + Klaudia Rudy                                          – rodzina

19:00- O Boże błogosławieństwo i o światło Ducha św. dla Malviny z okazji 25 rocz. urodzin

Środa, 29 stycznia- bł. Bolesławy Marii Lament

19:00- + Bolesław Mierzwa (3 rocz)                       – córka

19:00- ++ Mieczysław, Paweł i zmarli z rodziny Niemczyk    

Czwartek, 30 stycznia

19:00- W intencji organizatorów, aktorów i uczestników Jasełek 2020, o łaski Boże i opiekę Matki Najświętszej

19:00- + Stefania Kosut

Piątek, 31 stycznia – wsp. Św. Jana Bosko

9:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Ryszard Karamon                          – rodz. Pieczara

Sobota, 1 luty          

8:30 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata

18:00-  O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana z okazji 7 urodzin oraz + Jan Rajchel

18:00- ++ Janiana Kaczkowska, zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela, 2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego

8:30- + Stanisław Kula (11 rocz)                            – rodzina

10:30- ++ Salomea i Aleksander Luzar

12:30- ++ Jacek i Leszek Szubierajski                  – rodzina

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żony Marii w dniu imienin

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 8,23b-9,3; Mt 4,12-23

Ref: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Bóg działa w sposób sobie właściwy, naznacza pewne osoby od dnia urodzenia niezatartym piętnem zwanym powołaniem, by w odpowiednim czasie osoby te mogły głosić prawdy wiary, prorokować, ewangelizować, świadczyć za Bogiem, za prawdami, które do nas docierają czasami w sposób nieoczekiwany. My zaś, gdy mamy cokolwiek zacząć, wypatrujemy współpracowników lub co najmniej zwolenników. Organizując sobie zaplecze, starannie dobieramy tych, którzy myślą i czynią podobnie. Obie tak różne metody są dla nas ważne, bo dotyczą naszego życia, naszej przyszłości. Przyszłość, zarówno naszego życia doczesnego, jak i wiecznego, zawsze jest dla nas nieodgadniona, tajemna, ale i oczekiwana. Bóg na różne sposoby wzbudza wiarę i miłość, abyśmy uwierzyli, abyśmy nie błądzili. Podobnie postępował z ludem – wzbudzał w ludziach wiarę, by mogli wyjść z ciemności pogaństwa. Izajasz opowiada, że „W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego” (Iz 8,23b), by później „Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.” (Iz 9,2b). Weseląc się, chwalili Pana, co było dobrym świadectwem współpracy ludu z Bogiem. W Liście do Koryntian święty Paweł poucza tych, którzy mienią się współpracownikami Pana, by zamiast kłócić się i przechwalać spojrzeli na główne swoje zadanie, nie dzieląc się na stronnictwa i grupy, chroniąc jedynie zasadniczą prawdę, która ich powinna mobilizować do działania i jedności. Nie przebierając w słowach, święty Paweł mówi: „Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?” (1 Kor 1,13), by później dodać słowa, które powinny być zarówno dla nich, jak i dla nas najważniejsze: „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.” (1 Kor 1,17). Jakżeż te słowa pasują do dzisiejszych czasów. To przecież również na nas ciąży obowiązek ewangelizacji, przybliżania Ewangelii tym, którzy nie rozumieją bądź nie chcą zrozumieć prawd Chrystusowych. O tym jak ewangelizować mówi dzisiejsza Ewangelia, opisując kolejno, jak rozpoczęła się działalność Jezusa Chrystusa, jak nastąpiło powołanie Jego uczniów, jak oni bez wahania przystąpili do Niego, by świadczyć z Nim i o Nim w sposób jawny i rzetelny. Mamy okazję porównać postępowanie uczniów z własnymi poczynaniami. Możemy uczyć się od nich. Jezus rozpoczął swoją działalność słowami „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.

LEKTORZY – 25-26 stycznia

18:00- L. Shelley, B. Pajewski, J. Pajewski

8:30 – O. Pepłowski, M. Iskra, R. Kohnke

10:30 – G. Kamon, M. Kulaga, O. Pietras

12:30- M. Domaradzki, S. Teresa, T. Miazga

19: 00 – W. Grabowski,A. Wojciechowska, W. Grabowski

W dzisiejszą niedzielę, 26 stycznia, będzie zbierana druga składka na Fundusz Remontowy. Bóg zapłać za ofiarność!

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA

Kolęda, stół kolędowy

Zgodnie z polską tradycją, początkiem roku jest możliwość za­pro­szenia Księdza na wizytę kolędową. Karty – zgłoszenia na kolędę, wyłożone są obok biule­tynów. Kolęda to spotkanie Duszpasterza z wiernymi, okazaja do rozmów i pobłogosławienia domu.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosi $27,818.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ 17,950.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wypisywać “Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION”. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

PODZIĘKOWANIA      

Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie i poprowadzenie Opłatka Radia Maryja w niedzielę 19 stycznia. Ojciec Piotr Dettlaff był bardzo zbudowany naszą wspólnotową postawą. Bóg zapłać osobom, które przyszły 20 stycznia pomóc w rozbieraniu świątecznej dekoracji. Serdeczne podziękowania również dla Janusza Bogusławskiego w związku z czyszczeniem posadzki w kościele. Pożyczył nam sprzęt ze swojej firmy oraz zasponsorował płyny chemiczne potrzebne do tej pracy. Cztery dni wytężonego wysiłku i pomoc wielu Pań i Panów pozwoliły nam zakończyć tę akcje. Dziękujemy także Markowi Pieczara za sponorowanie świecy paschalnej. Jak co roku, tak i w tym czasie, podjął się tego tematu i chociaż do Wielkanocy jeszcze sporo czasu, już jesteśmy pod tym względem przygotowani. Z kolei Marcin Rembisz wykonał prace informatyczne związane z wymianą komputera finansowego w parafii. Stary, 11 letni sprzęt, nie przyjmował już nowych programów i konieczna była ta inwestycja. Cieszymy się również, że Marek Wroński podjął się zadania prowadzenia finansów w parafii i w Szkole Polskiej. W ten sposób, dzięki zaangażowaniu wielu osób, możliwe jest funkcjonowanie naszej parafii. Dziękujemy! Ks. Proboszcz!

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Image result for Rosary

W pierwszą sobotę miesiąca 1 lutego zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po Mszy św. o godzinie 8: 30 am. W ciągu dnia poszczególne grupy odmawiają 4 części Różańca św. Po Mszy św. porannej część I Radosna, modli się grupa Totus Tuus. O godz. 12: 00 Anioł Pański i część II Światła, modlą się Rycerze Kolumba. O godz. 15: 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, i część III Bolesna, modlą się grupa Różańcowa i Sr. Dominikanki. O godz. 17: 15 część IV Chwalebna, rozważają na zmianę członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Koło Radia Maryja. Naszą modlitwą pragniemy uwielbić Pana Boga, dziękować Bogu oraz wynagradzać za grzechy i wypraszać wszelkie łaski dla Kapłanów, całego Kościoła św., dla naszej Parafi, dla Polski i Kanady oraz o powołania Kapłańskie, i nawrócenie grzeszników. Każde Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu obfituje w szczególne łaski Boże. Serdecznie wszystkich zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W niedzielę, 9 lutego, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I. na to pierwszw zebranie w Nowym Roku. Pragniemy też przypomnieć, że członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie.  Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Do 16 lutego mamy ustalony harmonogram peregrynacji. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej po tym terminie proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św. z Księdzem.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2020. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 23 lutego, 2020r. Serdecznie dziękujemy!

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Następne spotkanie Klubu Ksiażki odbędzie się w niedzielę, 1 marca, w bibliotece, o godz. 14: 00.·Temat: „Z książką dookoła świata” (powieści z akcją w różnych krajach, lub książki podróżnicze).

KAWIARENKA

W miesiącu styczniu kawiarenkę przygotowuje „SZKOŁA POLSKA” Zapraszamy do kawiarenki 26 stycznia i 2 lutego.

KAWIARENKA Z „KRAKUSAMI”………..                                                   Od 9 lutego do 1 marca, zespół „Krakusy” ma przyjemność prowadzić dla Państwa Kawiarenkę na Sali Parafialnej. Zapraszamy wszystkich na ciepłe obiady po Mszach św. o godz. 10:30 i 12:30 oraz na pyszne wypieki po każdej Mszy św. niedzielnej. Z góry dziękujemy za wsparcie. Fundusze z wypieków przeznaczymy na tegoroczny wyjazd zespołu do Europy.

PODZIEKOWANIE

Chór „Vox Populi” składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, ktore zorganizowały piękne spotkanie z okazji 10-lecia chóru połączone z Opłatkiem Radia Maryja.

     Księdzu proboszczowi Adamowi Boboli za pełne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, jak również za wykonanie Pastorałki z członkami chóru Vox Populi. Słowa wielkiego uznania dla Pani Marty Zdończyk wraz z osobami pomagąjacymi za zorganizowanie tego spotkania tak od strony kulinarnej jak i artystycznej.

Siostrze Dominikance Teresie za pomoc przy części artystycznej. Zespołowi Pieśni i Tańca Polanie  z choreografem Patrykiem Jabłonskim – za zaprezento­wanie naszych pięknych tańców ludowych. Młodzieży zespołu Polanie za obsługę do stołów podczas uroczystości. Rodzicom zespołu Polanie za pomoc p.Marcie w kuchni. Wszystkim osobom, które przyczyniły się w różnej formie do zorganizowania tej urczystości składamy STOKROTNE DZIĘKI. BÓG ZAPŁAĆ!!! –   Irena Miazga

Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II zaprasza na Zabawę Walentynkową w sobotę 8 lutego do sali parafialnej. Bilety w cenie $ 60.00 od osoby dostępne w sali parafialnej po Mszach św. W sprawie biletów, sponsorstwa i fundowania nagród rzeczowych na loterię fantową prosimy o kontakt: Lucyna 403-803-7453. Z góry serdecznie dziękujemy za poparcie tej akcji.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się dzisiaj w niedzielę, 26 stycznia 2020r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim.

ZWIĄZEK PODHALAN W KANADZIE ODDZIAŁ W  CALGARY  zaprasza na pierwsze „Mistrzostwa Polonii w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „(Slalom Gigant) dnia 29 lutego, 2020. Każdy może brać udział w zawodach bez względu na umiejętnośći. Po zawodach,   ogłoszenie wyników  w Domu Polskim o godz. 17: 30 (5: 30pm). Szczegółowe informacje na plakacie oraz na stronie FB ZPwK oddział Calgary oraz Zarządu Glównego. Kontakt: maria.straczek@gmail.com / (403) 815-4187/

DYŻUR PASZPORTOWY

Uprzejmie informuję, że na stronach internetowych KG RP w Vancouver (PL i ENG zarówno starej/archiwalnej jak i nowej) pojawiło się ogłoszenie o najbliższym dyżurze paszportowym w  Edmonton w dniach 2-3 marca 2020 roku i Calgary w dniach 4-5 marca 2020 r. Poniżej podaję linki do stron z ogłoszeniem

Wersja PL

https://www.gov.pl/web/kanada/dyzur-konsularny-edmonton-i-calgary—marzec-2020 (nowa strona internetowa) Wersja ENG

https://www.gov.pl/web/canada-en/consular-visit-edmonton-and-calgary—march-2020 (nowa strona internetowa)

Jednocześnie uprzejmie przypominam o zmianie formularza wniosku paszportowego. Wszystkie aktualne informacje dotyczące aplikowania o paszport dostępne są na stronie internetowej naszego urzędu https://www.gov.pl/web/kanada/paszporty oraz https://www.gov.pl/web/canada-en/passports   Zygmunt Potocki konsul  hon. RP 

 „ POLANIE”  NA MISTRZOSTWACH POLSKI W TAŃCACH POLSKICH!

„POLANIE” zakończyli zeszłoroczny sezon taneczny warsztatami tanecznymi Polskich Tańców Ludowych i Narodowych w Letniej Szkole Tańca ZPiT  „Śląsk”      w Koszęcinie oraz udziałem w 50 jubileuszowej edycji  Światowego Festiwalu  Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w lipcu 2019 roku, gdzie reprezentowali Centralną i Zachodnią Kanadę. Realizując cele i misję organizacji, jakimi są przedstawianie i promowanie bogatego dziedzictwa i tradycji polskiego folkloru oraz tańców narodowych „POLANIE”, po raz pierwszy w 20-letniej historii Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich  pragną zmierzyć się z „najlepszymi z najlepszych”  i jako pierwszy i jedyny zespół polonijny konkurować będą z elitą krajowych tancerzy o tytuły mistrzowskie!   Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich to najbardziej prestiżowe wydarzenie    całego sezonu tanecznego w Polsce, które odbędzie się w Wieliszewie w terminie 3-5 kwietnia 2020r.     

ZESPÓŁ  MAZOVIA zaprasza  na Koncert Charytatywny, “POMOC DLA AUSTRALII„, który odbędzie się 9 lutego 2020 r w Domu Polskim o godz. 3:00 pm. Wystąpią  zespoły z różnych  środowisk w Calgary, które z dumą chcą wspierać ten cel. Nie pozostańmy obojętni wobec tych, którzy  teraz potrzebują pomocy. 

ZAPRASZAMY wszystkich rodziców, tancerzy, młodzież, harcerstwo, dzieci ze szkoły polskiej, którym los naszego świata nie jest obojętny. Do zobaczenia 9 lutego 2020 r. Zespół  Mazovia.  Majka Kowalczyk

WYCIECZKA-PIELGRZYMKA DO KRAJÓW BAŁTYCKICH (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia), SANKT PETERSBURGA (Rosja) i POLSKI 14.09.2020 do 27.09.2020 (część I) lub z przedłużeniem 27.09.2020 do 01.10.2020 (część II). W programie: Helsinki, Sankt Petersburg, Tallinn, Sigulda, Turaida, Riga, Jarmula, Rundle, Szawle, Wilno, Troki, Białystok/Sokółka (cud Eucharystyczny), Warszawa (część I); oraz Niepokalanów, Płock, Licheń, Częstochowa, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków/ Łagiewniki i Wieliczka (część II). Możliwość pozostania w Polsce po pielgrzymce. Przewodnictwo duchowe Ks. Proboszcz ADAM BOBOLA, SChr (14.09-27.09.2020). Organizacja, opieka nad grupą w czasie pielgrzymki URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR .  Cena od $2970 Zapisy/informacje (Urszula Gut) 403-407-0177 lub 403-852-5254 oraz email ugut@thetravelagentnextdoor.com . SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. Wsprawie informacji podjęcia pracy proszę dzwonić pod numer tel: 403-663-9886, i proszę zostawić swoje imię i numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (10x)

Z BIULETYNU DIECEZJALNEGO

TO PRAY FOR CHRISTIAN UNITY MONDAY JAN. 27, 2020 SERVICE 6:30-7:30 PM ASCENSION CATHOLIC PARISH 1100 Berkshire Blvd NW, Calgary. REFRESHMENTS TO FOLLOW For more information, contact: 403-218-5501 or email meaghan.dessailly@calgarydiocese.ca