23 lutego 2020

23 lutego 2020

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 22 lutego – św. Piotra Apostoła Katedry         

18:00- ++ Teresa i Stanisław Sójka i Tadeusz Lichman

18:00- O powrót do zdrowia dla Jerzego i opiekę Matki Bożej oraz łaski Ducha św.

Niedziela, 23 lutego – VII niedziela zwykła

8:30-  O Boże błogosławieństwo dla Piotra i Stacy z okazji rocznicy sakramentu małżeństwa

10:30- O Boże błogosławieństwo z okazji Urodzin dla Magdy i Arkadiusza Senderowskich

12:30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Alanka z okazji 9 urodzin

19:00-+ Ryszard Ostrowski                       – córka z rodziną

Poniedziałek, 24 lutego

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Anny z okazji urodzin

19:00-  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mary                                                              – dziadkowie

Wtorek, 25 lutego

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Senderowskiej z okazji 84 urodzin             – syn z rodziną

19:00 – + Ryszard                                 – przyjaciele rodziny

Środa, 26 lutego – Środa Popielcowa

9:00- + Maria Kuźniar

19:00- O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy Les oraz łaskę zdrowia dla mamy i dziecka

Czwartek, 27 lutego

19:00 + Alfons Kohnke

19:00 – + Marek Pasternak (1 rocz)

Piątek, 28 lutego

9:00- ++ Tadeusz, Eugenia i Bronisław Molińscy oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Zmarli z rodziny Zakowicz, Śliwonik i Borecki oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 29 lutego         

8:30 – O łaskę zdrowia dla Anieli, Krystyny i całej rodziny

18:00- + Bronisława (1 rocz) i Ronald Matczak – córka z rodziną

18:00- + Ludwik Rajzer                                       – rodzina

Niedziela, 1 marca – I niedziela Wielkiego Postu

8:30-  O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Mateusza z okazji urodzin

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej z okazji urodzin                           – R. Piekut

12:30- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych        – SPK #18

19:00-+ Ryszard Ostrowski                                    – córka

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Kpł 19,1-2.17-18;1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Dla niektórych świętość to klęczenie godzinami ze złożonymi rękoma, nabożna mina, oczy skierowane ku górze. Dla innych to sposób życia, postępowania, stan, który warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu. Dla nas, chrześcijan, to nasza broń przeciw złemu traktowaniu, złorzeczeniu, a także obojętności, zawłaszczaniu naszego życia osobistego przez tych, którym solą w oku jest nasza wiara, nasza postawa, nasze istnienie. Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej społeczności Izraela, a tym samym nam, słowa: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2b). Te znamienne słowa trzeba rozumieć w sposób właściwy. Nie chodzi tu o świętość na pokaz, lecz o zasady postępowania, które świadczą, że człowiek jest sprawiedliwy, nie szuka sporów i nienawiści. To także ukazywanie innym naszej mądrości, naszej przynależności do Boga, naszego statusu człowieka wiary, miłości i nadziei. Wiary w drugiego człowieka, miłości do bliźnich, nadziei nie tylko na życie wieczne, ale także na to, że ci, którzy jeszcze nie rozumieją zasad przekazanych nam przez Jezusa Chrystusa, przyłączą się do nas w drodze do świętości, do Boga. Jak nam przekazuje w Liście do Koryntian święty Paweł, jeśli wierzymy w Zmartwychwstałego, wszystko należy do nas: „czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –  Boga.” (1 Kor 3,22b-23) .Ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja postępowania, co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam podstawowe zasady: ”Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Mt 5,44b-45). Zapytacie, jaka oferta za tymi zasadami się kryje? Najwspanialsza: proponuje nam, byśmy byli „doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5,48). A to oferta nie do przebicia.Maryjo, Boża Rodzicielko, Matko nasza, prosimy, wyproś nam u Twego Syna zdolność kroczenia drogą prowadzącą do świętości, zdolność dążenia do doskonałości Boga.

LEKTORZY –22-23 luty

18:00- R. Kohnke, B. Pajewski, J. Pajewski

8:30 – O. Pepłowski, M. Iskra, T. Kot

10:30 – M. Sapielak, M. Kulaga, V. Kanaszyc

12:30- Z. Topor, D. Topor, T. Miazga

19: 00 – L. Shelley, K. Pietrzak, L. Shelley

W dzisiejszą niedzielę, 23 lutego, będzie zbierana druga składka na Fundusz Remontowy. Bóg zapłać za ofiarność!

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Sprawdź datę Popielca 2020. Kiedy wypada?

ŚRODA POPIELCOWA-POCZĄTEK WIELKIEGO  POSTU

W Środę Popielcową 26 lutego w naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania głów popiołem o godzinie 9: 00 rano i 19: 00 wieczorem. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych dla tych, którzy ukończyli 14 rok życia. Okres Wielkiego Postu jest dla ludzi wierzących, także czasem powstrzymania się od hucznych zabaw.  W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.

„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:45

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci w środy o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

TOGETHER IN ACTION – 2020

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpocznie się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. W następnym biuletynie podana będzie kwota wyznaczona dla naszej parafii.

TOGETHER IN ACTION – 2019 W całej Diecezji Calgary trwała akcja zbierania ofiar na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji na rok 2019. Kwota wyznaczona dla naszej parafii wynosiła $27,818.00, a zostało zebrane $ 18,630.00. – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

STUDIUM BIBLIJNE

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 29 lutego po wieczornej Mszy świętej. Zapraszamy!

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Do 16 lutego mamy ustalony harmonogram peregrynacji. Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej po tym termi­nie proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Przez sakrament chrztu świętego zostaje włączony do wspólnoty Kościoła AUGUSTIN KROMAN Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczonego polecamy Bożej Opiece.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Następne spotkanie Klubu Ksiażki odbędzie się w niedzielę, 1 marca, w bibliotece, o godz. 14: 00.·Temat: „Z książką dookoła świata” (powieści z akcją w różnych krajach, lub książki podróżnicze).

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2020 upłynął. Biznezy, którzy nie dali potwierdzenia kontynuacji swych reklam będą usunięci w następnym wydaniu biuletynu.. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!! Bóg zapłać

Z KARTY ŻAŁOBNEJ   

W niedzielę 9 lutego odeszła do wieczności ś.p. Małgorzata Bożek w wieku 55 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w sobotę 22 lutego Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Małgorzatę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

KAMIENIEC PODOLSKI – najpotężniejsza twierdza Rzeczpospolitej.

Do dobrych, nieśmiertelnych dusz, które chcą nam pomóc. W Kamieńcu Podolskim, tak ważnym miejscu w historii Rzeczpospolitej, powstaje Centrum Formacji i Pomocy im. Św. Jana Pawła II. Będzie to znak wdzięczności na 100-lecie urodzin Wielkiego Człowieka, Polaka, Papieża i Świętego – napisał w Liście Ks. Biskup Leon Dubrawski, Ordynariusz Diecezji Kamieńsko – Podlaskiej. Ksiadz Biskup zwraca sie z prośbą o pomoc w wybudowaniu tego Centrum Formacji i Pomocy, w którym katolicy, a szczególnie Polacy, mieszkający na tamtych terenach, będą mogli odbudować swoją wiarę, która stale jest atakowana przez przebywanie w środowisku niechrześcijańskim – pisze Ks. Biskup. Katolicy na Podolu przetrwali czasy rozbiorów i czasy komunizmu. Właśnie Podole to terytorium, gdzie jest ich najwięcej na Ukrainie. Przetrwali i wytrwali dzięki swej wierze i swojej polskości. (…) Patrząc na historię widzimy, że Pan Bóg zechciał zachować doświadczenie wiary Kościoła Katolickiego na Podolu, na Ukrainie, poprzez katolików – Polaków – napisał Ks. Biskup i podkreślił: Budowa się zaczęła, ale nadal potrzebujemy pomocy dla pierwszej części budowy. Ufamy, że Pan Bóg będzie błogosławił to dzieło, że nasi Święci Patronowie, św. Józef i św. Jan Paweł II, podtrzymają nas swoim wstawiennictwem i otrzymamy na Podolu miejsce, które stanie się Centrum wiary, pojednania, refleksji, formacji, wsparcia, … centrum życia. Zwracamy się z prośbą o poparcie tak ważnej sprawy dla naszych Rodaków na Wschodzie. Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoimi łaskami Ofiarodawców, a Matka Najświętsza otacza najlepszą opieką. Czeki można wystawiać na: THE KNIGHTS OF IMMACULATA (Rycerstwo Niepokalanej) z dopiskiem: Centrum Pomocy. Ofiarodawcy otrzymują pokwitowanie Income Tax.

KAWIARENKA „Krakusy” zapraszają do kawiarenki, dzisiaj w niedzielę na gorące obiady po Mszach św. o godz. 10: 30 i 12: 30 oraz pyszne wypieki po każdej Mszy św. niedzielnej. Z góry dziękujemy za wsparcie. Fundusze z wypieków przeznaczymy na tegoroczny wyjazd zespołu do Europy. Smacznego!

Image result for 40 days for life pictures

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2020

Począwszy od 26 lutego (Środa Popielcowa) do 5 kwietnia (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni.  Nasza parafia ma jak poprzednio (wstępnie) wyznaczone dwa dyżury, to jest 28-ego lutego (piątek) i 27-ego marca (piątek), 2020, od godziny 7:00 do 13:00. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

APEL POLEGŁYCH – „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

W związku ze zbliżającym się dniem 1 Marca, który w 2011 roku został ogłoszony, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszeń PCA, SPK, Klubu Seniora, Grono Pedagogiczne, młodzież szkolną, Kadrę Harcerską, harcerzy oraz Parafian i Polonię na uroczystą Mszę św. w Kościele pw.Matki Bożej Królowej Pokoju w niedzielę 1 Marca 2020 roku o godz. 12: 30 w intencji naszych Bohaterów Niezłomnych. Tuż po Mszy św. będzie uroczyście odczytany „APEL POLEGŁYCH” za wszystkich, którzy odeszli na wieczną wartę „dopominając” się o wolną Ojczyznę – Polskę.  Prosimy o wzięcie udziału w Apelu wszystkich przybyłych na Mszę św., a szczególnie rodziny, które straciły swoich członków – „Żołnierzy Wyklętych” walczących o wolną Polskę po II Wojnie Światowej. – Zarząd Koła SPK Nr 18.

HALOWY PUCHAR NARODÓW W PIŁCE NOŻNEJ

Halowy Puchar Narodów (Nations Cup)  w piłce nożnej zostanie rozegrany w Calgary w dniach od 24-go Marca do 8 Kwietnia 2020. W tym roku Polska będzie reprezentowana w dwóch kategoriach:   Open i O35 (powyzej 35 lat). W kategorii Open nasza drużyna broni tytułu mistrzowskiego zdobytego w zeszłym roku pokonując w finale zespół Chile. W związku z powyższym turniejem poszukujemy wsparcia finansowego (sponsorów) do pokrycia kosztów związanych z rejestracją drużyn oraz wynajęcia sal treningowych. Zapraszamy wszystkich Państwa do wsparcia naszej zbiórki pieniędzy, która odbędzie się w Niedzielę 1go Marca, 2020 w sali parafialnej, między 11.00 a 14.00. Żadna kwota nie jest za mała, aby wesprzeć naszych piłkarzy! Dokładny termin rozgrywek będzie podany w późniejszym terminie. Po więcej informacji prosimy o kontakt: Franek (403) 888-0384 lub Piotr (403) 700-7195. Zapraszamy wszystkich kibiców i z góry dziękujemy za pomoc. 

DYŻUR PASZPORTOWY

Uprzejmie informujemy, o najbliższym dyżurze paszportowym w  Edmonton w dniach 2-3 marca 2020 roku i Calgary w dniach 4-5 marca 2020 r. Linki do stron z ogłoszeniem Wersja PL https://www.gov.pl/web/kanada/dyzur-konsularny-edmonton-i-calgary—marzec-2020 (nowa strona internetowa) Wersja ENG

https://www.gov.pl/web/canada-en/consular-visit-edmonton-and-calgary—march-2020 (nowa strona internetowa) Jednocześnie uprzejmie przypominam o zmianie formularza wniosku paszportowego. Wszystkie aktualne informacje dotyczące aplikowania o paszport dostępne są na stronie internetowej naszego urzędu https://www.gov.pl/web/kanada/paszporty oraz https://www.gov.pl/web/canada-en/passports  

Warto uaktualnić swoje paszporty, gdyż została ogłoszona data wyborów prezydenckich w Polsce. Odbędą się one w niedzielę, 10 maja, a poza Polską, w sobotę 9 maja.  Informacje dot. wyborów dostępne są także na oficjalnej stronie internetowej naszego urzędu pod adresem:https://www.gov.pl/web/kanada/glosowaniezagranica     Zygmunt Potocki konsul  hon. RP 

Zaproszenie do udziału w projekcie  „POLANIE na Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich

POLANIE przedstawiają tancerzy, którzy będą reprezentować Zespół na Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich w Wieliszewie, w terminie 3-5 kwietnia 2020. Równocześnie zapraszamy Państwa do wsparcia tego ambitnego projektu! Wszyscy sponsorzy będą promowani na nowej stronie internetowej POLAN, w materiałach drukowanych i publikacjach oraz w mediach społecznościowych.

Szczegółowych informacji dot. projektu udziela Skarbnik Zespołu, p.Anna Dobrzelecka tel: (403) 542 2954  lub email:  treasurer@polanie.ca

PRACA Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji podjęcia pracy proszę dzwonić pod numer tel: 403-663-9886, i proszę zostawić swoje imię i numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (7x)