Regulamin Biblioteki Parafialnej

Regulamin Biblioteki Parafialnej

ZAPISY DO BIBLIOTEKI

Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zarejestrowani, po podpisaniu Regulaminu.

Przy zapisie do Biblioteki należy
• podać imię, nazwisko, adres i telefon i email
• okazać aktualny dokument tożsamości
• zapoznać się z Regulaminem Biblioteki i go podpisać

Regulamin Biblioteki za niepełnoletniego Czytelnika podpisują rodzice.

Czytelnik powinien zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu i nazwiska.

Dane osobowe Czytelnika są chronione i mogą być wykorzystane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

Wypożyczanie

„Jednorazowo można wypożyczyć  5 książek i 5 filmów  na okres 4 tygodni.”

Książki i filmy można przedłużyć do okresu dwóch miesięcy>

Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych osób. Przedłużenie terminu zwrotu może być dokonane dwukrotnie o 14 dni od regulaminowego terminu zwrotu wypożyczonej pozycji.

W przypadkach uzasadnionych Biblioteka może poprosić o zwrot wypożyczonego materiału przed upływem ustalonego terminu.

Osoby przebywajace na wizycie moga pożyczac ksiażki używajac karty czytelniczej osoby przebywajacej w Calgary na stałe. Ta osoba bierze wtedy odpowiedzialność za wypożyczone ksiażki.

Kary

Biblioteka nie nakłada kar za przetrzymanie książek

Zgoda i podpis Czytelnika

Zobowiazuję sie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

Wyrażam zgode na wykorzystanie moich danych osobowych wyłacznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych zbiorów.

Rozumiem, że wypożyczane filmy DVD są tylko do użytku domowego, nie mogą byc kopiowane, a wyświetlanie czy oglądanie w miejscu publicznym jest niedozwolone.

Nazwisko Czytelnika:

Podpis:

Data: