22 marca

22 marca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 21 marca         

18:00 -+ Eugeniusz Majdecki                         – żona i syn

18:00 O Boże błog. i opiekę Maryi dla rodziny Rębosz, Kowalewskich, Kasperskich i Szymoniak

Niedziela, 22 marca – IV niedziela Wielkiego Postu

8:30- + Michał Rybicki (z okazji urodzin)           – rodzice

10:30- + Józef Nowak

12:30- ++ Janina i Andrzej Wolańczyk i zmarli z rodziny Komadowskich i Wolańczyk

19:00-+ Ewa Kondryszyn

M.W. +Helen Wiczkowska

Poniedziałek, 23 marca

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana Rusnaczyk                                                             – żona

19:00- + Kazimierz Złotowski

Wtorek, 24 marca

19:00- O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św. dla Marka Sobczaka z okazji imienin i w 39 rocz. święceń kapłańskich

19:00- + Ks. Janusz Drzazga (4 rocz)

Środa, 25 marca- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

19:00-  + Marian Stelmasiński                  – żona z rodziną

19:00- + Ks. Janusz Drzazga

Czwartek, 26 marca

19:00 + Wiktor Zdanowicz                                     – rodzina

19:00- ++ Marianna, Henryk i Sławomir Dąbrowski i za zmarłych z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 27 marca

9:00- W intencji wykonawców i sponsorów ołtarzy bocznych w naszym kościele

19:00- + Grażyna Szymańska                      – brat z rodziną

Sobota, 28 marca         

8:30 – O łaskę wiary i zgodę w rodzinie syna    – rodzice

18:00 -++ Maria i Henryk Sztemberg   – córki z rodzinami

18:00- O łaskę zdrowia i światła Ducha św. dla Aleksandry z okazji 41 rocz. urodzin

Niedziela, 29 marca – V niedziela Wielkiego Postu

8:30- + Alina Połujan (13 rocz) i Jerzy Hajduk      – dzieci i rodzina

10:30- ++ Maria i Piotr Bakon                                        – syn

12:30- ++ Irena i Stanisław Michalski         – syn z rodziną

19:00- O zdrowie i dary Ducha św. dla Katarzyny z okazji urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla rodziny

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1 Sm 16,1b.6–7.10–13b; Ef 5,8–14; J 9, 1-41

Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Jednym z najbardziej ulubionych obrazów pierwszych chrześcijan był obraz światła i ciemności. Od niego zaczyna się drugie czytanie IV niedzieli Wielkiego Postu: „Niegdyś, bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!” (Ef 5,8). Obraz ten przywoływany jest często na kartach Nowego Testamentu. Jezus mówi: „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki” (J 3,19). Do symboliki światła i ciemności wraca św. Jan: „Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy” (1 J 1,5-6). Obraz ten najczęściej używany jest przez św. Pawła. Już w momencie powołania usłyszał on głos: „Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga” (Dz 26,17-18). Potem wraca do tego motywu wielokrotnie: „Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy, więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! (Rz 13,12); „Wszyscy wy, bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności” (1 Tes 5,5).
Autorzy Nowego Testamentu byli dziećmi swojej epoki, a ta często mówiła o symbolice światła i ciemności. Qumrańska „Reguła wojny” rozpoczyna się od słów: „Pierwsze wystąpienie Synów Światłości mające nastąpić przeciwko działowi Synów Ciemności” (I,1). „Reguła wspólnoty” zachęca, by: „Kochać wszystkich Synów Światłości, każdego odpowiednio do jego działu w radzie bożej. Nienawidzić wszystkich Synów Światłości, każdego odpowiednio do jego winy, bożą wrogością” (I, 9-10). Apokryficzny „Testament Lewiego” kończy się wezwaniem: „Oto, dzieci moje, usłyszeliście wszystko. Wybierajcie, zatem światło albo ciemność, Prawo Pana albo uczynki Beliara” (XIX,1). Córka Pentefresa powie do Józefa: „Błogosławiony Pan Bóg, który posłał cię, abyś mnie wyrwał z ciemności i wprowadził do światła” (Józef i Asenet, 15,13).
Motyw światła i ciemności był znany. To fakt. Wezwanie do życia w światłości wzywało do życia świętego. To też fakt. Zostaje tylko ponadczasowe pytanie: Czy powszechność używanych metafor i znajomość ich znaczeń przekłada się na ich realizację?

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Picture

W związku z rozporządzeniami rządu Federalnego i lokalnego, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, zostały wprowadzone przez Księdza Biskupa następujące środki bezpieczeństwa odnoszące się do sprawowania sakramentów w diecezji Calgary:

Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 50 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między poszczególnymi osobami.

Wszystkie Msze św. i nabożeństwa zostały odwołane w całej diecezji Calgary, od
wtorku 17 marca, do niedzieli 5 kwietnia 2020


Msze św. w dni powszednie będą transmitowane na żywo z kościoła św. Peter’s Church. Odwiedź: https://st-peters.ca/live/ – Msze będą rejestrowane i publikowane do odtwarzania.

Niedzielna Msza św. będzie transmitowana na żywo z katedry w Calgary – z ks. biskupem T. McGrattan, jako celebransem.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja jest ograniczona do najbliższej rodziny. Nabożeństwa pogrzebowe bez Mszy mogą odbywać się w domach pogrzebowych. Przyjęcia pogrzebowe są zabronione.

ZNAK POKOJU: Powstrzymaj się od podawiania rąk – odpowiedni jest ukłon w stronę osoby sąsiedniej.

POŚWIĘCENIE  PRZEDMIOTÓW – gdy woda święcona jest wymagana do błogosławieństwa, należy każdorazowo używać świeżą wodę, po czym ją wylewać.

 SAKRAMENT POKUTY  może być sprawo­wany w sposób spełniający wymagania ustalone przez Alberta Health Services: nie używamy „zamkniętych” konfesjonałów, gdzie wirus może przebywać, tylko „otwarte” miejsca;  powinna być wystarczająca odległość między Penitentem a Spowiednikiem – wskazana jest bariera z folii, ten ekran powinien być regularnie odkażany.

NAMASZCZENIE CHORYCH może być sprawowane – tylko najbliższa rodzina obecna, odpowiedni dystans między chorym a kapłanem ma być zachowany. Trzeba sprawdzić wytyczne poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej, bo nie wszędzie będzie możliwy dostęp.

MISJE/REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – dozwolone są tylko przez  radio/TV/internet.

 PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW – spotkania sa zabronione. Ponieważ rodzice są pierwszymi nauczycielami Wiary, rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do poszczególnych sakramentów.

W razie pytań, kontakt z Huy Nguyen, 403-218-5547, huy.nguyen@calgarydiocese.ca lub Dorothy Burns, 403-218-5503                 

NIEDZIELA PALMOWA –  na podstawie dekretu Biskupa i Listu do Wiernych wynika, że w tym roku nie będziemy obchodzić Niedzieli Palmowej.  Przed weekendem 5 kwietnia zostaniemy poinformowani  o decyzji biskupa nt. obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.

ODWOŁANIE DROGI KRZYŻOWEJ

Droga Krzyżowa ulicami miasta Calgary zostaje w tym roku odwołana, co zrozumiałe, ze względu na dużą liczbę osób, które w tym nabożeństwie uczestniczą.

Rząd Alberty wdrożył ważne środki bezpieczeństwa, aby spowolnić lub powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19. Rząd ogłosił również stan zagrożenia zdrowia publicznego. Jest to bezprecedensowy moment w naszej historii, który wymaga zdecydowanych działań. Dlatego biskup McGrattan odwołał wszystkie Msze święte w parafiach, a teraz „Na Zewnątrz Droga Krzyżowa”, zaplanowana na Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020roku też jest odwołana.

Wiemy, że decyzje te będą miały ogromny wpływ na życie katolików i ludzi różnych wyznań w całej Albercie. Są one jednak niezbędne do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich podczas tej  globalnej pandemii. Aby uzyskać więcej informacji na temat COVID-19, odwiedź Alberta Health Services w https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx


KOMUNIA DUCHOWA Kiedy otrzymujemy sakrament Komunii świętej, „jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas współuczestnikami Jego Ciała i Krwi, tworząc jedno ciało” (KKK 1331). Zachęca się tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej ani przyjąć Sakramentu Komunii świętej, aby zjednoczyli się z Chrystusem w modlitwie poprzez „komunię duchową”.

Jak wyjaśnił papież Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia (nr 34), kiedy nie można przyjąć Komunii, korzystne jest pielęgnowanie w waszym sercu „ciągłego pragnienia sakramentu”.

PUBLICZNE SPOTKANIA

Z wyjątkiem pogrzebów, nie będzie publicznych zgromadzeń w kościele, aż do odwołania.

DOSTĘPNOŚĆ KOŚCIOŁÓW

Parafie proszone są o to, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, aby ludzie mogli odwiedzać i modlić się przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum.
Jednak grupy nie mogą gromadzić się w kościołach. Liczba osób obecnych w Kaplicach Adoracji powinna być ograniczona, tak, aby przestrzegać zaleceń AHS dotyczących zgromadzeń (50 osob max.)

KOŚCIÓŁ KATOLICKI prawie we wszystkich krajach podjął specjalne środki przeciwko koronawirusowi. W diecezjach biskupi udzielają dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Wszystkie episkopaty i diecezje zachęcają do uczestnictwa w nabożeństwach poprzez media, tworzą dodatkowe strony internetowe, na których transmitowane są Msze św., modlitwy, wielkopostne rekolekcje, a także podawane zalecenia dotyczące unikania infekcji. Biskupi wzywają wiernych do modlitwy o ustanie pandemii, a zwłaszcza za zakażonych oraz za służbę zdrowia. Podkreślają, że wprowadzone środki mają na celu przede wszystkim ochronę ludzi starszych i schorowanych, jako grup najbardziej narażonych na zarażenie się wirusem.

W NASZYM POLSKIM KOŚCIELE W CALGARY

Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. CONVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży prywatnie, bez udziału wiernych. Nasz kościół jest otwarty codziennie, od poniedziałku do soboty włącznie, na prywatną modlitwę od godz. 18:00. Jest możliwość skorzystania ze spowiedzi pod w/w warunkami.

O godz. 20:00 Msza św. transmitowana z naszego kościoła na naszej stronie internetowej: www.queenpol.org

W niedziele kościół będzie otwarty od 8:30 do 13:30. Z zalecenia Diecezji nie udzielamy Komunii Świętej sakramentalnej. Zachęcamy aby indywidualnie przez akt woli przyjmować Komunię Duchową.

Ważne, by nie zebrało się w jednym czasie w kościele więcej niż 50 osób…… nie kichamy, ograniczamy kaszel, zasłaniamy usta, nie witamy się, nie zbieramy się w grupy….

W niedziele, również o 20:00 z naszego kościoła internetowa transmisja Mszy św.

Poza tym wiele innych stacji i stron internetowych oferuje Msze św, jak również inne formy katechez i rekolekcji wielkopostnych. Skorzystajmy z tej możliwości.

KAWIARENKA, BIBLIOTEKA, etc….

W zwiazku z zagrożeniem epidemicznym biblioteka i kawiarenka będzie nieczynna aż do odwołania. Również nie ma spotkań chóru, grup modlitewnych, studium biblijnego itp., itd.

KOMUNIKAT DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

W związku z  epidemią koronowirusa na naszym terenie, grupa chętnych  woluntariuszy z ZHP  i KPH  śpieszy z pomocą  starszym oraz wszystkim innym osobom, które nie mogą  czy też nie chcą opuszczać  swoich  domów i mają trudności z załatwieniem spraw, takich  jak wykonanie niezbędnych podstawowych zakupów konsumpcyjnych czy też  dostarczeniem potrzebnych lekarstw do domu itp.

Niniejszym podaję dane druha Marcina Rembisza – woluntariusza z KPH, który zajął się stroną internetową i przez którego można znaleźć pomoc  w powyższych sprawach. Nr telefonu: 306-501-3725 lub adres email-owy  rembiszm@gmail.com  –  można również zwracać się do osób z Kadry harcerskiej lub do mnie.

Jednocześnie jest prośba do wszystkich, którzy mogą służyć pomocą innym w wolnej chwili: potrzebujemy woluntariuszy, którzy mogą się zarejestrować i przyjść z pomocą potrzebującym. Wpisujemy się na stronie  Ihelpyou.app

Proszę, zatem o rozpropagowanie tej szlachetnej harcerskiej i nie tylko harcerskiej akcji i przekazywanie tej wiadomości osobom potrzebującym pomocy.      Strona lokalizuje woluntariusza, który przyjdzie z pomocą.

     HTTP://IHELPYOU.app – łączmy zatem woluntariuszy z osobami, które potrzebują pomocy w tym ciężkim okresie.

Jeżeli są jeszcze jakieś pytania w sprawie otrzymania pomocy proszę o telefon,

Życząc zdrowia – pozdrawiam, Marcin Rembisz

                        Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $550.00   Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach. Więcej informacji na stronie, na której też można dać dotację na naszą parafię. tia.calgarydiocese.ca

 

https://www.catholicyyc.ca/tia.html