8 marca

8 marca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 7 marca         

18:00 – Z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązenie dla Ena Les i z prośbą o zdrowie dla matki i dziecka

18:00- ++ Kazimierz Paliński (1 rocz) i Marta Palińska (4 rocz)                                                                 – syn z rodziną

Niedziela, 8 marca – II niedziela Wielkiego Postu

8:30- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji urodzin                                                   – mąż i syn

10:30- Radio Maryja i TV Trwam +Joanna Dettlaff

12:30- O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Kubusia Horwath

19:00-+ Alksander Samborski

Poniedziałek, 9 marca

19:00- + Józef Różnicki

19:00- ++ Ludwika i Walenty Kramarz

Wtorek, 10 marca

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy Sujata                                                         – R. Piekut

19:00 – + Tadeusz Moliński

Środa, 11 marca

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny, Michała, Wiktora oraz wnuków     -mama i  babacia

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Grażyny z okazji urodzin                         – mama i rodzina

Czwartek, 12 marca

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety w dniu urodzin

19:00- + Małgorzata Bożek                                   – mama

Piątek, 13 marca

9:00- + Anna Brown zmarła w BC

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Wandy Sujata z okazji urodzin

Sobota, 14 marca         

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Piotra oraz dzieci i wnuków

18:00 -++ Emilia i Józef                                          – córka

18:00- + Marian Rutkowski (6 rocz)                       – córka

Niedziela, 15 marca – III niedziela Wielkiego Postu

8:30- ++ Katarzyna, Maria, Maria i Zygmunt Zator

8:30- MW – O łaski Ducha św. i Boże błogosławieństwo dla Roberta i jego rodziny z okazji urodzin

10:30- + Janina Krysiak                                 – syn z rodziną

12:30- + Zbigniew Łabinowicz

19:00-+ Claudia Rudy                                       – rodzina

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rdz 12,1–4a; 2 Tm 1,8b–10; Mt 17,1–9

Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Drugi temat postu to PO- WOŁANIE. Jest ono oznaką zbawienia. Zwykle to słowo kojarzymy jedynie z powołaniem do stanu duchownego. To oczywisty błąd. Jesteśmy wszyscy powołani do zbawienia, ale to powołanie przybiera różne formy: samotności, małżeństwa, kapłaństwa, czy wreszcie stanu życia konsekrowanego. Powołanie to cichy krzyk Boga do oddalonego człowieka. Bóg wzywa nas nie dzięki naszym czynom, ale z darmowej łaski – łaski, na którą nikt nie zasługuje, ale ją otrzymuje. Ów krzyk jest cichszy niż szept matki nad czołem uśpionego dziecka. Jest jednak głośniejszy niż grom, uderzający tuż obok nas z burzowych obłoków! Początek powołania jest zawsze taki sam jak u Abrama: wyjdź z Ur, wyjdź z ziemi rodzinnej, z domu swego ojca. Chodzi o wyjście z ziemskich pożądań, o wydobycie się spod warstwy zabrudzenia ziemią, brudem, błotem, które stały się bliższe niż rodzina. Wreszcie z domu ojca – z ojcostwa naturalnego do odkrycia ojcostwa nadprzyrodzonego. Nie bez powodu dodano, że miasto, z którego rozpoczęło się powołanie Abrama, nazywało się Ur, czyli „piec”– symbol piekielnej atmosfery, która przybiera pozory „domowego ciepełka”. Do zła przyzwyczajamy się, bowiem jak do komfortu, bez instrukcji i przymusu. Drugi krok to trudy i przeciwności – walka o wytrwałość w przylgnięciu do Słowa Jezusowego i Jego sakramentalnych dłoni. Jedynie Jezus wyprowadza nas na górę, na Tabor przemiany. Tam możemy odczuć tak wielkie dobro, że sam Piotr zawołał: „dobrze, że tu jesteśmy”. Najlepiej jest nam z Bogiem, z Jezusem, w obłokach świetlanych, w chmurach szczęścia, które otaczają jedynie tych, co to wyrzekli się dołującej rozpusty ziemi. Trzy kroki powołania – wyjście, wytrwanie, przemiana – to temat do medytacji, która nie powinna być dla Ciebie jedynie czymś w rodzaju reportażu biblijnego, lecz zaniepokojeniem sumienia, podrażnieniem umysłu do wglądu w siebie i w swą historię: Czy masz już za sobą wyjście? Czy trwasz przy Bogu mimo trudów i przeciwności? Czy pragniesz tylko przemienić twe wyobrażenia o szczęściu? Piotr bez nutki udawania wyrzekł słowa zadowolenia z przebywania z Jezusem: „dobrze, że tu jesteśmy”. To nie był okrzyk turysty, który podziwia piękne widoki. To zdefiniowanie szczęścia – odwiecznego celu nie tylko filozofów. To odnalezienie szczęścia i odnalezienie przez szczęście! Człowiek może być szczęśliwy tylko z Bogiem, ale i Bóg potwierdził, że bycie z człowiekiem, dzięki człowieczeństwu Syna Bożego, jest dla Boga szczęściem: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Okazuje się, że nie tylko Bóg jest niebem dla człowieka, ale i człowiek może być niebem dla Boga.

LEKTORZY – 7-8 marca

18:00- M. Edgar, M. Iskra, M. Edgar

8:30 – M. Sobczak, A. Rudzińska, T. Kot

10:30 – A. Kamieniak, S. Salome, K. Kamieniak

12:30- E. Kiegler, S. Teresa, M. Domaradzki

19: 00 – J. Pajewski, B. Pajewski, J. Pajewski

15 marca – druga kolekta na Fundusz Remontowy

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.

„Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:30 z Kazaniem Pasyjnym. Następnie Msz św. już bez homilii.

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci w środy o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30. Siostry Dominikanki rozpoczęły prowadzenie Drogi Krzyżowej w piątek 28 lutego,

6 marca – Rodzina Radia Maryja

13. marca – zespół muzyczny „Nadzieja”

20. marca – Rycerstwo Niepokalanej

27. marca – Rycerze Kolumba

3. kwietnia – Grupa Różańcowa

Rozważania powinny mieścić się w ok. 30 minutach, a po nabożeństwie – Msza święta.

TOGETHER IN ACTION – 2020

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. (W ubiegłym roku było to $27,818.00, ale ponieważ nasz budżet się zmniejszył, to i kontrybucja naliczana na TIA jest mniejsza). Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę $ . – Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach.

Ś.P. MARIA KUŹNIAR będzie mieć Msze św. gregoriańskie. Uczestnicy pogrzebu zebrali kwotę $620. Fundusze zostały przekazane do Poznania i w Kaplicy Seminaryjnej odprawionych będzie 30 Mszy św. za +Marię w terminie 1-30 maja br. Ponadto siostra p. Marii – Elżbieta Sołtysiak-Kuźniar z Sanoka, przysłała podziękowanie dla wszystkich, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych. W Telewizji TRWAM widziała relacje z Opłatka Parafialnego w naszej wspólnocie, więc jest zorientowana w życiu naszej parafii.

STUDIUM BIBLIJNE

Kolejne spotkanie z Pismem Świętym w sobotę 14 marca o godz. 19: 00. Temat: „Grzech pierworodny, wygnanie z Raju, upadek moralny ludzkości.”

PODCZAS OSTATNIEGO SPOTKANIA RADY PARAFIALNEJ przedstawiono sytuację finansową parafii. Spróbujemy w tym roku „zbalansować budżet”, gdyż ostatnie 3 lata były „pod kreską” i korzystaliśmy z oszczędności lat ubiegłych. Trwają prace przy bocznych ołtarzach, gdzie będzie miejsce na obraz św. Jana Pawła II w maju i wizerunek Kard. Stefana Wyszyńskiego po jego beatyfikacji 7 czerwca br. Dzieło wykonuje Zygmunt Bawół i Józef Hryszko. Przyjmujemy donacje na ten cel. Rekolekcje wielkopostne od 1 kwietnia, głosił będzie misjonarz, ks. Wojciech Bęben. Zostanie też w naszej wspólnocie na święta wielkanocne.

„Mini piknik” parafialny odbędzie się 21 czerwca. Wszystko w sali, bez namiotow zewnętrznych, ale zawsze to okazja do integracji parafii oraz do wypracowania dodatkowych funduszy. A gdy nabierzemy „wprawy”, w przyszłym roku będzie piknik na DUŻĄ SKALĘ….

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W RODZINACH

Rodziny chętne przyjąć obraz Matki Bożej proszone są o kontakt z biurem lub po Mszy św.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2020 już upłynął. Biznesy, które nie odnowiły swej reklamy będą usunięte w następnym wydaniu biuletynu. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!! Bóg zapłać!

KAWIARENKA ZAPRASZA

W minionym miesiącu dyżu­rowali rodzice i członkowie zespołu tańca „KRAKUSY”. Chcemy podkreślić piękną i odpowiedzialną postawę tej grupy, która na zakończenie dokonała generalnego sprzątania całej kuchni i towarzyszących pomieszczeń, przekazując tę przestrzeń następnej grupie w stanie bardzo czystym. Tak być powinno zawsze, w przypadku każdej grupy, korzystającej z kuchni/sali parafialnej.

Od dzisiejszej niedzieli dużur pełni Grupa Parafialna 40+ i zaprasza na smaczne wypieki.

ZEBRANIE RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

W niedzielę, 15 marca, po Mszy św. o godzinie 10: 30 odbędzie się w kościele zebranie dzieci, młodzieży i dorosłych należących do Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do M.I. na to zebranie w Wielkim Poście. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie.  Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA

Nastepne spotkanie Klubu Ksiazki odbedzie sie w niedziele, 26 kwietnia, w bibliotece, o godz. 14:00. Temat: Zywoty swiętych lub duchownych.

DUCHOWA ADOPCJA

Jak co roku, tak i w tym roku 2020, w uroczystość Zwiastowania Najświętrzej Maryi Panny zapraszamy parafian do Duchowej Adopcji. W środę, 25 marca, podczas Mszy św. porannej i wieczornej, odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych a zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Maryjo” oraz specjalnej modlitwy – (są wyłożone przed ławkami), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia, w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (587-349-1518) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Dodatkowa lista do zapisania się będzie wyłożona na stolikach przed ławkami w dzień zawierzenia. Serdecznie zapraszamy Parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją.

ZBIÓRKA ZABAWEK

Odpowiadając na prośbę kilku rodziców, których dzieci już wyrosły i mają zabawki w dobrym stanie, ogłaszamy, że jest możliwość donacji zabawek i książek dziecięcych, z przeznaczeniem na wyprzedaż, z której dochód będzie przeznaczony na cele Misyjne. Zabawki można składać w Sali Parafialnej od dzisiejszej Niedzieli 8 Marca, do Niedzieli 22 Marca. Wyprzedaż zabawek odbędzie się 29 marca i jesli będzie jeszcze taka potrzeba również 5 Kwietnia. Zachęcamy do wiosennych porządków😊 Za wszelkie donacje- Bóg zapłać

KARTKI WIELKANOCNE ręcznie robione do nabycia w sali parafialnej w Niedzielę 15 Marca- dochód z kartek przeznaczony na Misje. Zachęamy również do nabycia CD z Homiliami Ojca Artura Galeckiego OP- cena $10.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2020

Począwszy od 26 lutego (Środa Popielcowa) do 5 kwietnia (Niedziela Palmowa), katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (blisko naszego kościoła). Prosimy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia przez te 40 dni.  Nasza parafia ma jak poprzednio (wstępnie) wyznaczone dwa dyżury, to jest 28-ego lutego (piątek) i 27-ego marca (piątek), 2020, od godziny 7:00 do 13:00. Rejestrację chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. (403)251-5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby się więcej na ten temat dowiedzieć.

PODZIĘKOWANIE

Wielebny Księżę Proboszczu, Kapelanie Koła Kombatantów nr 18: W imieniu Zarządu Koła SPK nr 18 oraz Konsulatu RP w Calgary pragniemy serdecznie podziękować i wyrazić słowa uznania Księdzu Adamowi Boboli za wszelką pomoc przy organizacji po raz pierwszy w Calgary „Apelu Poległych” z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który odbył się w ubiegłą niedzielę 1 Marca br. w naszym Kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju. Słowa podziękowania kierujemy również na ręce Siostry Teresy oraz Siostr Dominikanek, Pani Oli – która czuwała nad oprawą muzyczną. Dziękujemy wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację i prawidłowy przebieg Apelu Poległych. Dziękujemy Szczepom i Kadrze Harcerskiej, pedagogom i studentom Szkoły Polskiej, delegatom zespołów tanecznych oraz wszystkim Parafianom obecnym na Mszy Świętej w tej intencji jak również podczas odczytywania Apelu, dziękujemy członkom Pocztów Sztandarowych. Serdecznie dziękujemy członkom naszych polonijnych organizacji za wzięcie udziału w tym unikalnym wydarzeniu.   Zygmunt Potocki – Konsul Honorowy RP, Zbigniew Starczyk – Prezes Koła SPK nr 18

KOMUNIKAT SPK W CALGARY.

Zarząd Koła nr 18 w Calgary zawiadamia, że zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Statutu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Rozdz.3,Art.8, Paragraf 2,3,4 oraz z Kalendarzem Koła SPK Nr 18 w Calgary na 2020 rok zwołuje się na dzień 15 marca 2020 roku (niedziela) Walne Zebranie Sprawozdawcze na godz. 14: 30 w Domu Polskim. Prosimy członków o niezawodne przybycie na zebranie.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 29 marca 2020r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy.

HALOWY PUCHAR NARODÓW W PIŁCE NOŻNEJ

Halowy Puchar Narodów (Nations Cup)  w piłce nożnej zostanie rozegrany w Calgary w dniach od 24-go Marca do 8 Kwietnia 2020. W tym roku Polska będzie reprezentowana w dwóch kategoriach:   Open i O35 (powyzej 35 lat). W kategorii Open nasza drużyna broni tytułu mistrzowskiego zdobytego w zeszłym roku pokonując w finale zespół Chile. W ubiegłą niedzielę odbyła się zbiórka funduszy, ale sprawa nadal jest aktualna. Żadna kwota nie jest za mała, aby wesprzeć naszych piłkarzy! Po więcej informacji prosimy o kontakt: Franek (403) 888-0384 lub Piotr (403) 700-7195. Zapraszamy wszystkich kibiców i z góry dziękujemy za pomoc. 

1% PODATKU  DLA FUNDACJI „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie www.radiomaryjacalgary.org. W razie problemów proszę o kontakt: email pulwicki@shaw.ca lub tel. 403-289-9033.

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ DO KRAJÓW BAŁTYCKICH, SANKT PETERSBURGA i POLSKI która odbędzie się w dniach 14.09.2020 do 27.09.2020 (część I) lub z przedłużeniem 27.09.2020 do 01.10.2020 (część II) odbędą się 15 Marca w godzinach 9:30am do 2pm w Sali Parafialnej. Zainteresowanych prosimy o dostarczenie depozytu w postaci czeku lub gotówki w wysokości $300CAD na pielgrzymkę + $100CAD na przelot. W programie pielgrzymki: (część I) Helsinki, Sankt Petersburg, Tallinn, Sigulda, Turaida, Riga, Jarmula, Rundle, Szawle, Wilno, Troki, Białystok/Sokółka (cud Eucharystyczny), Warszawa oraz (część II) Niepokalanów, Płock, Licheń, Częstochowa, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków/ Łagiewniki i Wieliczka. Możliwość pozostania w Polsce po pielgrzymce. Przewodnictwo duchowe Ks. Proboszcz ADAM BOBOLA, SChr (14.09-27.09.2020). Organizacja, zapisy i opieka nad grupą w czasie pielgrzymki URSZULA GUT – THE TRAVEL AGENT NEXT DOOR 403-407-0177 lub 403-852-5254 oraz email ugut@thetravelagentnextdoor.com. Cena od $2970CAD plus przelot. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  „POLANIE NA MISTRZOSTWACH POLSKI W TAŃCACH POLSKICH

POLANIE przedstawiają tancerzy, którzy będą reprezentować Zespół na Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich w Wieliszewie, w terminie 3-5 kwietnia 2020. Równocześnie zapraszamy Państwa do wsparcia tego ambitnego projektu! Wszyscy sponsorzy będą promowani na nowej stronie internetowej POLAN, w materiałach drukowanych i publikacjach oraz w mediach społecznościowych. Szczegółowych informacji dot. projektu udziela Skarbnik Zespołu, p.Anna Dobrzelecka tel: (403) 542 2954  lub email:  treasurer@polanie.ca

PRACA Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie informacji podjęcia pracy proszę dzwonić pod numer tel: 403-663-9886, i proszę zostawić swoje imię i numer telefonu, żeby można było oddzwonić. (5x)

PRACA Przyjmę Panią do sprzątania budynków mieszkalnych. Po więcej informacji proszę dzwonić tel: 403-478-6073 (3x)