Rodzinny Konkurs

Rodzinny Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

RODZINNA PALMA WIELKANOCNA”

 1. ORGANIZATOR:

Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary
2111 Uxbridge Dr. NW,
Calgary, Alberta, Kanada, T2N 3Z3
Tel: (403) 289-0111 Fax: (403) 289-9752
E-Mail: church@queenpol.org
Koordynator konkursu: ks. Marcin Dzilinski SChr

 1. CELE KONKURSU:
 • kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży
 • zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym
 • pielęgnowanie więzi rodzinnych
 • propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.
 1. PRZEDMIOT KONKURSU:
 • palma wielkanocna – wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej
 • założeniem konkursu jest rodzinne wykonanie pracy (dziecka wraz z rodzicami/dziadkami/rodzeństwem itd.)
 • materiały użyte do wykończenia palmy mogą być zarówno naturalne, jak i sztuczne.
 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • konkurs prowadzony jest na terenie miasta Calgary.
 • konkurs kierowany jest do:
 1. dzieci oddziałów przedszkolnych
 2. uczniów szkół podstawowych
 3. młodzieży szkół ponadpodstawowych i średnich.
 • termin nadsyłania prac: 04.04.2020r do godz. 21:00.
 • Zdjęcie palmy wraz z danymi uczestnika proszę przesłać na adres mailowy parafii: church@queenpol.org
 • dane uczestnika:
  1. Imię i nazwisko autora
  2. wiek i klasa (szkoły kanadyjskiej)
  3. nr telefonu rodzica lub mail kontaktowy
 • maksymalnie można przesłać dwa zdjęcia:
  1. rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.04.2020r. o godz. 20:00 podczas transmisji Mszy św. na żywo.
  2. prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora;
  3. wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.queenpol.org
  • uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu
  • dla zwycięzców konkursu Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć do publikacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
  • uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
  1. KRYTERIUM OCENY PRAC:
  • walory artystyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły, technika wykonania pracy)
  • walory estetyczne ( staranność, dokładność wykonania)
  • różnorodność użytych materiałów
  • pomysłowość
  • trudność wykonania.

  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!