19 kwietnia

19 kwietnia

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 18 kwietnia  

18:00- ++ Maria i Kazimierz                          – Piotr      

18:00- ++Janina, Eugeniusz Korbacz,

++Jan, Józef i Maria Korbacz         – rodzina

Niedziela, 19 kwietnia – 2 Niedziela Wielkanocna albo inaczej Niedziela Miłosierdzia Bożego

8:30- O łaski Ducha świętego dla Józefa z okazji urodzin

10:30- ++ Helena i Lucjan Sienkiewicz – córka z rodziną

M.W. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. dla Agnieszki i Marcina Rembisz z okazji 11 rocznicy ślubu

12:30- ++ Janusz Wysocki i Marek Pasternak oraz + Małgorzata Bożek

19:00- ++ Marianna, Mieczysław, Kazimierz Kiźlin i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 20 kwietnia

19:00- O Boże błog., światło Ducha św. i łaskę zdrowia dla Jany Hrdlicowa z Czech                                               – brat

19:00- +Małgorzata Burek w 3 rocznicę śmierci – mąż z dziećmi

Wtorek, 21 kwietnia – św. Anzelm – Bp i Dr Kościoła

19:00- ++Maria i Piotr Bakon (przeniesione z 29.III.) 19:00- + Janusz Wysocki                    – żona z dziećmi

Środa, 22 kwietnia

19:00-  ++ Stanisław Olszowy

19:00-++ Maria Pieprzyca i Józefa Sendorek

19:00- O Boże błog. dla Marzanny z ok. urodzin

Czwartek, 23 kwietnia – św. Grzegorz i Wojciech męcz.

19:00- W intencji Mateusza z okazji urodzin….

19:00- + Aniela Kohnke w 4 roczn. śm.

Piątek, 24 kwietnia

9:00- O Boże błog. i potrzebna łaski oraz opiekę Maryi dla Małgorzaty i Zygmunta Hryc oraz całej rodziny

19:00- +Wanda Peryt w 13 roczn. śm. –córka z rodziną

Sobota, 25 kwietnia    – św. Marka Ewangelisty     

8:30 – +Daniel Gugala – rodzina i przyjaciele

18:00- + Helena Wiczkowska

Niedziela, 26 kwietnia- 3 Niedziela Wielkanocna

8:30- + Jerzy Hajduk – Marek

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach z okazji urodzin                                                              – Magda

12:30- Pamięci Ofiar Katynia                        – SPK#18

19:00- O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla wnuków i prawnuków                                               – babcia/prababcia

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

( W Kościele Prawosławnym – Niedziela Wielkanocna)

Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31

Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

ROZWAŻANIA O MIŁOSIERDZIU….

Znany teolog, Garrigou-Lagrange powiedział kiedyś, że całe Pismo Święte to opisana historia Miło­sierdzia Bożego względem dusz.

MIŁOSIERDZIE BOŻE W STARYM TESTAMENCIE

Przedmiotem miłosierdzia Bożego jest w Starym Testamencie przede wszystkim naród wybrany, co zdaje się być w głównej mierze jakby naturalnym następstwem przymierza zawartego na Synaju. Jahwe jest Bogiem miłosiernym przede wszystkim Izraela, a ci, co stanowią naród wybrany, wiedzą, że nikt nawet nie potrafi opowiedzieć o wszystkich dziełach miłosierdzia Bożego (Mdr 18,5). Bóg zapewnia sam: „Jeśli ten naród będzie się żalił przede Mną usłyszę go, bo jestem litościwy”. I uciśniony naród będzie często wołał o miłosierdzie w przeświadczeniu, iż na nędzę ludzką Bóg wprost nie może nie reagować miłosierdziem. Przekonania tego nie pomniejszała świadomość przewinień, jakie obciążały ciągle buntujący się naród. Prorok Daniel oznajmia: „Pan Bóg nasz jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według Jego wskazań” (Dn 9,9 n.). Może najbardziej wymowne jest pod tym względem następujące stwierdzenie Nehemiasza: „Odwrócili niesforne plecy, byli twardego karku i nieposłuszni. Miałeś dla nich cierpliwość przez lat wiele. Mimo to, dzięki wielkiemu miłosierdziu Twemu, nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem Tyś Bogiem łaskawym i miłosiernym” (Ne 9,29).Synonimami miłosierdzia Bożego są: łaskawość, wierność, sprawiedliwość. Te dwa ostatnie określenia pozostają w ścisłym związku z przymierzem, które Bóg z własnej inicjatywy, za pośrednictwem Mojżesza, zawarł ze swoim ludem. Izrael przetrwał jako naród jedynie dzięki miłosierdziu Bożemu. Nie utracił ostatecznie swojej ojczyzny, nie pozostał na zawsze w niewoli. Cechą najbardziej znamienną miłosierdzia Bożego jest cierpliwość. Bez przesady można powie­dzieć, że historia narodu w ybranego – to dzieje upadków ludzkich i powtarzających się ciągle na nowo aktów miłosierdzia Bożego. Ale warto też pamiętać, że w Starym Testamencie są teksty, które nie ograniczają miłosierdzia Bożego do samego Izraela. Wiele razy jest mowa o tym, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie tym wszystkim, którzy się Go boją (Ps 103,11; Syr 2,9; Na l ,3.7), a mędrzec Pański, Syracydes, wręcz stwierdza: „Miło­sierdzie człowieka – nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością (Syr 18,13). Co więcej, przedmiotem miłosierdzia Bożego są wszystkie Boże stworzenia. Tobiasz tak oto się modli: „Błogosławiony jesteś, miłosierny Boże (…) i wszystkie Twoje dzieła niech Cię błogosławią na wieki” (Tb 3,11); albo jeszcze dokładniej Ps 145,8; „Pan jest łagodny i miłosierny (…) Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła”. Statystycznie najwięcej jest w Starym Testa­mencie takich tekstów, które mówią o miłosierdziu Boga względem grzeszników. Na miano takich zasługiwali przede wszystkim Izraelici, nie dotrzymując zobo­wiązań, jakie wypływały z przymierza zawartego na Synaju, ale u Psalmisty czytamy: „Powiedziałem w swoim przygnębieniu: każdy człowiek kłamie” (Ps 115,11). Wyrazem miłosierdzia Bożego w stosunku do grzeszników jest cała tzw. katecheza pokutna, czyli owe rozliczne napomnienia, wzywające grzeszników do pokuty będącej warunkiem koniecznym do właściwego odbioru sygnałów miłosierdzia Bożego. Jeremiasz woła w imieniu Boga: „Wróćcie, synowie wiarołomni (…) bo Ja jestem Panem waszym i przyjmę was (…)” (Jr 3,13); nieco dalej ten sam prorok powtarza słowa Jahwe: „Stań na dziedzińcu domu Pańskiego i wołaj (…) Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępowanie” (26, 2 n). Istotę katechezy pokutnej chyba najdoskonalej wyrażają te oto słowa, wypowiedziane przez Boga słowami proroka Jeremiasza: „Za każdym razem, gdy grożę mu (=ludowi), muszę go długo wspominać. Dlatego skłaniają się ku niemu moje wnętrzności: muszę mu okazać miłosierdzie” (Jr 31,20). Izrael, jako oblubienica Jahwe, dopuściwszy się niejednego wiarołomstwa, zasłużył sobie na przydomek „Bezmiłosiernego”, co można rozumieć albo tak, że ten naród nie ma już co liczyć na Boże miłosierdzie, albo że jest to aluzja do zatwardziałości serca oblubienicy, nie umiejącej się zlitować nad Oblubieńcem, czyli nad Bogiem, zabiegającym o względy swojego ludu. A oto fragment katechezy pokutnej, skierowanej do tego ludu: „Rozsieję go po kraju, zlituję się nad „bezmiłosiernym i powiem do niego: Ludem moim jesteś, a on odpowie: Mój Boże!” (Oz 2,25).                                       c.d.n.

GODZINA MIŁOSIERDZIA  w naszym kościele w niedzielę 19 kwietnia, o 15:00, transmitowana przez internet na naszej stronie internetowej i na Youtube. Zapraszamy do udziału.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztę do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: www.calgarydiocese.ca

Pragniemy również poinformować, że Zarząd Prowincji Północnoamerykańskiej Księży Chrystu­sowców, podjął uchwałę o rezygnacji z miesięcznej pensji z parafii w U.S.A. i Kanadzie, solidaryzując się z trudną sytuacją wielu parafii. Zatem za marzec nie wysłaliśmy czeków….

Ponadto, miejscowy Biskup ze swoją Radą Finansową podjął decyzję, że od 1 kwietnia, br. w duchu solidarności społecznej, pensje wszystkich Księży diecezjalnych i zakonnych pracujących w Diecezji Calgary będą do odwołania obniżone o $286.00 miesięcznie.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Św. Andrzej Bobola wśród dotkniętych zarazą w Wilnie (obraz Jana Molgi)

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W CZASIE EPIDEMII Nowennę do św. Andrzeja Boboli można rozpocząć dowolnego dnia w czasie zagrożenia epidemią.

Modlitwa nowennowa: Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski! Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii i chorób. Wiesz, ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa:  Nie lękajcie się. Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice podczas Wielkiej Wojny. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć. Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

INTERNETOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

PALMĘ….ROZSTRZYGNIĘTY!

Ponieważ nie było Mszy św. w kościele w Niedzielę Palmową, ks. Marcin ogłosił internetowy konkurs. Szereg prac zostało wykonanych, a zdjęcia przysłane do parafii. Komisja złożona z Sióstr Dominikanek oceniła prace. Udział w konkursie wzięli: Julia i Damian Stępniak; Kamil i Adrian Wajda; Lena Surwiło; Martyna Wiśniewska; Olivia, Leon i Max Rembisz; Emilia, Dominik, i Oliver Kaczan; Maya i Blanca Guzek. Wszyscy otrzymują jako nagrody książeczki do kolorowania, a dodatkowo kosze ze słodyczami otrzymują:

1.Lena Surwiło

2.Kamil i Adrian Wajda

3.Julia i Damian Stępniak

Gratulujemy! Wszystkie prace są do obejrzenia w przedsionku kościoła.

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Szereg osób z naszej wspólnoty zamierza podjąć duchowy wysiłek odmawiania Nowenny Pompejańskiej w intencji upro­szenia pokonania obecnej pandemii koronawirusa (w łączności z Rodziną Radia Maryja). Rozpoczęcie Nowenny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Bonifacym Pulwickim: pulwicki@shaw.ca

ŚWIĘTEGO OJCA PIO wspominamy 23 kwietnia. Wieczorem w tym dniu można pomodlić się indywidualnie przez wstawiennictwo tego Patrona, a o godz. 20:00 w czasie transmisji internetowej, też będziemy wzywać Jego opieki.

BIULETYNY DLA PARAFIAN

100 biuletynów jest drukowanych na każdy tydzień i są dostępne w naszym kościele dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

Picture

W związku z rozporządzeniami rządu Federalnego i lokalnego, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, zostały wprowadzone przez Księdza Biskupa następujące środki bezpieczeństwa odnoszące się do sprawowania sakramentów w diecezji Calgary:

Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 15 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między poszczególnymi osobami.

Wszystkie Msze św. i nabożeństwa zostały odwołane w całej diecezji Calgary, od
wtorku 17 marca na czas nieokreślony…

Msze św. w dni powszednie są transmitowane na żywo z kościoła św. Peter’s Church. Odwiedź: https://st-peters.ca/live/ – Msze będą rejestrowane i publikowane do odtwarzania.

Niedzielna Msza św. jest transmitowana na żywo z katedry w Calgary – z ks. biskupem T. McGrattan, jako celebransem o godz. 10 rano.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja jest ograniczona do najbliższej rodziny. Przyjęcia pogrzebowe są zabronione.

POŚWIĘCENIE PRZEDMIOTÓWgdy woda święcona jest wymagana do błogosławieństwa, należy każdorazowo używać świeżą wodę, po czym ją wylewać.

ZNAK POKOJU: Powstrzymaj się od podawiania rąk – odpowiedni jest ukłon w stronę osoby sąsiedniej.

Higiena rąk: udzielający Komunii św. powinni odkazić ręce zarówno przez, jak i po rozdzieleniu Komunii św.

 SAKRAMENT POKUTY może być sprawo­wany w sposób spełniający wymagania ustalone przez Alberta Health Services: nie używamy „zamkniętych” konfesjonałów, gdzie wirus może przebywać, tylko „otwarte” miejsca; powinna być wystarczająca odległość między Penitentem a Spowiednikiem – wskazana jest bariera z folii, ten ekran powinien być regularnie odkażany.

NAMASZCZENIE CHORYCH może być sprawowane – tylko najbliższa rodzina obecna, odpowiedni dystans między chorym a kapłanem ma być zachowany. Trzeba sprawdzić wytyczne poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej, bo nie wszędzie będzie możliwy dostęp.

 PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW – spotkania są zabronione. Ponieważ rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do poszczególnych sakramentów. W razie pytań, kontakt z Huy Nguyen, 403-218-5547

KOMUNIA DUCHOWA

Kiedy otrzymujemy sakrament Komunii świętej, „jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas współuczestnikami Jego Ciała i Krwi, tworząc jedno ciało” (KKK 1331). Zachęca się tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy świętej ani przyjąć Sakramentu Komunii świętej, aby zjednoczyli się z Chrystusem w modlitwie poprzez „komunię duchową”. Jak wyjaśnił papież Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia (nr 34), kiedy nie można przyjąć Komunii, korzystne jest pielęgnowanie w sercu „ciągłego pragnienia Sakramentu”.

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY 

Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. CONVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży prywatnie, bez udziału wiernych, rano i wieczorem. Które intencje „nie zmieszczą się” w takim układzie, są przesuwane na późniejsze daty, o czym informujemy w biuletynie. Można też zadzwonić do biura parafialnego z zapytaniem , jeśli ktoś miałby wątpliwości. Nasz kościół jest otwarty codziennie, od poniedziałku do soboty włącznie, na prywatną modlitwę od godz. 9: 00am do 12: 00pm i od 18:00 do 19:30 Jest możliwość skorzystania ze spowiedzi pod w/w warunkami. O godz. 20:00 Msza św. transmitowana codziennie z naszego kościoła na naszej stronie internetowej: www.queenpol.org W niedziele kościół jest otwarty od 8: 30 do 13:30 na prywatną adorację przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum. Ważne, by nie zebrało się w jednym czasie w kościele więcej niż 15 osób…… nie kichamy, ograniczamy kaszel, zasłaniamy usta, nie witamy się, nie zbieramy się w grupy…. Dziękujemy Rycerzom Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem – Janem Rajche,l za dyżury przy drzwiach wejściowych. Dziękujemy również Parafianom za zrozumienie i zastosowanie się do w/w zasad i przepisów…

KOMUNIKAT DLA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

W związku z  epidemią koronowirusa na naszym terenie, grupa chętnych  woluntariuszy z ZHP  i KPH  śpieszy z pomocą  starszym oraz wszystkim innym osobom, które nie mogą  czy też nie chcą opuszczać  swoich  domów i mają trudności z załatwieniem spraw, takich  jak wykonanie niezbędnych podstawowych zakupów konsumpcyjnych czy też  dostarczeniem potrzebnych lekarstw do domu itp.

Niniejszym podaję dane druha Marcina Rembisza – woluntariusza z KPH, który zajął się stroną internetową i przez którego można znaleźć pomoc  w powyższych sprawach. Nr telefonu: 306-501-3725 lub adres email-owy  rembiszm@gmail.com  –  można również zwracać się do osób z Kadry harcerskiej lub do mnie. Jednocześnie jest prośba do wszystkich, którzy mogą służyć pomocą innym w wolnej chwili: potrzebujemy woluntariuszy, którzy mogą się zarejestrować i przyjść z pomocą potrzebującym. Wpisujemy się na stronie  Ihelpyou.app Proszę, zatem o rozpropagowanie tej szlachetnej harcerskiej i nie tylko harcerskiej akcji i przekazywanie tej wiadomości osobom potrzebującym pomocy.      Strona lokalizuje woluntariusza, który przyjdzie z pomocą. HTTP://IHELPYOU.app – łączmy zatem woluntariuszy z osobami, które potrzebują pomocy w tym ciężkim okresie.Jeżeli są jeszcze jakieś pytania w sprawie otrzymania pomocy proszę o telefon,

Życząc zdrowia – pozdrawiam, Marcin Rembisz

Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpo­częła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej iministracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $3,970.00   Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na “Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION”. Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich Parafian o wsparcie tegorocznej kolekty w ramach jałmużny postnej. Koperty na ten cel wyłożone są przy biuletynach. Więcej informacji na stronie, na której też można wpłacić donację na TIA z zaznaczeniem naszej parafii. tia.calgarydiocese.ca