26 kwietnia

26 kwietnia

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 25 kwietnia    – św. Marka Ewangelisty     

18:00- + Helena Wiczkowska

Niedziela, 26 kwietnia- III Niedziela Wielkanocna

8:30- + Jerzy Hajduk –      Marek

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Anny Kułach z okazji urodzin    – Magda

12:30- Pamięci Ofiar Katynia   – SPK#18

19:00- O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla wnuków i prawnuków               babcia/prababcia

Poniedziałek, 27 kwietnia

19:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Jakuba, Emili i męża Jakova z okazji urodzin

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mikołaja, Zosi, Edyty i Staszka   – rodzice i dziadkowie

Wtorek, 28 kwietnia

19:00- + Ks. Józef Milewski, TCh

19:00- + Irena i Stanisław Michalski – syn z rodziną   (intencja przeniesiona z 29 marca)

Środa, 29 kwietnia- św. Katarzyny Sieneńskiej

19:00-  +Ks. Józef Milewski, TCh

19:00- Dziękczynna za opiekę św. Antoniego z Padwy i otrzymane łaski przez Jego wstawiennictwo (intencja przeniesiona z 30 maraca)

Czwartek, 30 kwietnia

19:00-++ Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krzysztofa w dniu urodzin

Piątek, 1 maja

9:00- O Boże błogosławieństow i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Anny Kułach                       – R. Piekut

19:00- + Maria Yung (21 rocz)                        – siostrzenica

Sobota, 2 maja- NMP Królowej  Polski    

8:30 + Maria Young (21 rocz)   – Alina W.  (intencja przeniesiona z wieczornej Mszy św)

18:00-+ Marcin Szysz      – rodzina

Niedziela, 3 maja – Niedziela Dobrego Pasterza

8:30- + RoseMary Gauthier

10:30- Radio Maryja i TV Trwam

12:30- Konstytucja 3 Maja                               – SPK #18

19:00-++ Marek, Janusz, Bronisław, Małgorzata Bożek i zmarli z rodziny

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 2,14.22b–28; 1 P 1,17–21; Łk 24,13–35

Ref: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

   Ciąg dalszy rozważania o Miłosierdziu Bożym ….

Przeczytaj... - - Święto Miłosierdzia Bożego ... w wierszach

Znany teolog, Garrigou-Lagrange powiedział kiedyś, że całe Pismo Święte to opisana historia Miło­sierdzia Bożego względem dusz.

MIŁOSIERDZIE BOŻE W STARYM TESTAMENCIE

Cechą znamienną tych nawoływań do pokuty – z bardzo wielu, zresztą, zacytowaliśmy tylko kilka -jest ich swoisty sentymentalizm, dochodzący do głosu w odwoływaniu się do uczuć ojcowsko – macierzyńskich. Jest to katecheza ogromnie zaangażowana od strony owego szczególnego Katechety, jakim jest sam Pan Bóg.
Ale Boże nawoływanie do pokuty i nawrócenia, połączone z przestrogami o nadchodzącej karze, nie zawsze przynosiły pożądany rezultat. Niejednokrotnie, albo może nawet najczęściej, Bóg był niejako „zmuszany” do karcenia swego ludu. Lecz gdy już cierpiał zasłużoną karę, odzywało się znów miłosierne serce Boga. Trudno o świadectwo w tym względzie bardziej wymowne niż następujące słowa z Księgi Sędziów: „Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali (…) Pan, bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców” (Sdz 2, 16-18). W końcu ludzie zrozumieli, że jeśli Bóg zsyła na nich uciski i cierpienia, to w tym celu, żeby mógł im okazać miłosierdzie: „Nie chciał, bowiem Bóg karać nas do końca, dopiero wtedy, gdy grzechy nasze przebrały miarę (…) A więc nigdy nie cofa On od nas swojego miłosierdzia, choć wychowuje przez prześladowanie, to jednak nie opuszcza swojego ludu” (2 Mch 6,15n); podobnie Nehemiasz: „wydał ich pod władzę obcych narodów. Mimo to, dzięki wielkiemu miłosierdziu Twemu, nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym” (Ne 9, 30-31). Dochodzi w końcu do tego, że Izajasz tak oto się modli: „Wychwalam Cię, Panie, że rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie” (Iz 12,1). Jeżeli Bóg jest aż tak wrażliwy na cierpienie nawet grzeszników, to można się spodziewać, że jeszcze większą litość będzie wzbudzać w Nim ucisk sprawiedliwego. Czytamy w Księdze Rodzaju: „Kiedy Józef przebywał w więzieniu, Pan był z nim, okazując mu miłosierdzie, tak iż zjednał on sobie naczelnika więzienia” (39, 20n) . Prorok Ozeasz zapewnia: „U Ciebie bowiem znajduje litość sierota” (14,4). Powszechnie znana jest starotestamentalna definicja Boga, jako „Tego, który Jest”. Pan Bóg sam o sobie powiedział: „Jam jest Ten, Który Jest” (Wj 3,14). Tymczasem są w Starym Testamencie także inne, formalne definicje Boga. Tak, na przykład, według Izajasza „Pan Bóg jest tym, co lituje się nad nami” (Iz 49, 10), zaś autor Księgi Mądrości nazywa Boga „Panem miłosierdzia” (Mdr 9,1). Tego rodzaju definicje Boga szczególnie podnoszą nas na duchu, bo jesteśmy świadomi naszych obciążeń i grzechów. W takiej sytuacji dobrze wiedzieć, że miłosierdzie względem ludzi należy jakby do istoty Boga, który ludzkie grzechy, nawet jak szkarłat czerwone, jest w stanie ponad śnieg wybielić.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: www.calgarydiocese.ca

Pragniemy również poinformować, że Zarząd Prowincji Północnoamerykańskiej Księży Chrystu­sowców, podjął uchwałę o rezygnacji z miesięcznej pensji z parafii w U.S.A. i Kanadzie, solidaryzując się z trudną sytuacją wielu parafii. Zatem za marzec nie wysłaliśmy czeków….

Ponadto, miejscowy Biskup ze swoją Radą Finansową podjął decyzję, że od 1 kwietnia, br. w duchu solidarności społecznej, pensje wszystkich Księży diecezjalnych i zakonnych pracujących w Diecezji Calgary będą do odwołania obniżone o $286.00 miesięcznie.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DOMOWE NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Nie tylko Matka Boska z drzewa. Objawienia uznane i nieuznane. Czy ...

Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do włączenia się we wspólną modlitwę ku czci Matki Bożej. Łączymy się w ŚRODĘ i PIĄTEK na żywo o godz. 12: 00 przez aplikację ZOOM umieszczoną na stronie parafialnej w zakładce MAJOWE. Usłyszymy krótkie rozważanie oraz wspólnie odśpiewamy Litanie Loretańską. Będziemy się modlić w intencjach, które zostaną umieszczone w komentarzu na stronie. Pierwsze nasze spotkanie modlitewne w najbliższy Piątek 1 maja o godz. 12: 00. Prosimy o powiadomienie swoich znajomych.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘ­TEGO 19 kwietnia

został udzielony DAWIDOWI BORZECKIEMU 1 (oczywiście nie w kontekście Mszy św., lecz jako skromna uroczystość rodzinna. Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczonego poleca­my Bożej Opiece. Inne rodziny postanowiły o przeniesieniu chrztów na bardziej odległe terminy.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W czwartek, 2 kwietnia odeszedł do wieczności ś.p. Marcin Szysz w wieku 37 lat.  Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w sobotę 4 kwietnia. Pochówek urny odbędzie się w późniejszym terminie.

20 kwietnia odszedł do wieczności śp. Stanisław Dutkowski w wieku 84 lat. Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w sobotę 25 kwietnia z obecnością urny z prochami.Rodzinom i wszystkim przyjaciołom zmarłych składamy wyrazy współczucia. Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!…

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Szereg osób z naszej wspólnoty podjęło duchowy wysiłek odmawiania Nowenny Pompe­jańskiej w intencji upro­szenia pokonania obecnej pandemii koronawirusa (w łączności z Rodziną Radia Maryja). Rozpoczęcie Nowenny nastąpiło w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W piątki wieczorem pątników będzie wspierał modlitwą ks. Stefan. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Bonifacym Pulwickim: pulwicki@shaw.ca

BIULETYNY DLA PARAFIAN

100 biuletynów jest drukowanych na każdy tydzień i są dostępne w naszym kościele dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

W związku z rozporządzeniami rządu Federalnego i lokalnego, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, zostały wprowadzone przez Księdza Biskupa następujące środki bezpieczeństwa odnoszące się do sprawowania sakramentów w diecezji Calgary: Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 15 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między poszczególnymi osobami.

Wszystkie Msze św. i nabożeństwa zostały odwołane w całej diecezji Calgary, od
wtorku 17 marca na czas nieokreślony…

Msze św. w dni powszednie są transmitowane na żywo z kościoła św. Peter’s Church. Odwiedź: https://st-peters.ca/live/ – Msze będą rejestrowane i publikowane do odtwarzania.

Niedzielna Msza św. jest transmitowana na żywo z katedry w Calgary – z ks. biskupem T. McGrattan, jako celebransem o godz. 10 rano.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja jest ograniczona do najbliższej rodziny. Przyjęcia pogrzebowe są zabronione.

POŚWIĘCENIE PRZEDMIOTÓWgdy woda święcona jest wymagana do błogosławieństwa, należy każdorazowo używać świeżą wodę, po czym ją wylewać.

ZNAK POKOJU: Powstrzymaj się od podawiania rąk – odpowiedni jest ukłon w stronę osoby sąsiedniej.

Higiena rąk: udzielający Komunii św. powinni odkazić ręce zarówno przez, jak i po rozdzieleniu Komunii św.

 SAKRAMENT POKUTY może być sprawo­wany w sposób spełniający wymagania ustalone przez Alberta Health Services: nie używamy „zamkniętych” konfesjonałów, gdzie wirus może przebywać, tylko „otwarte” miejsca; powinna być wystarczająca odległość między Penitentem a Spowiednikiem – wskazana jest bariera z folii, ten ekran powinien być regularnie odkażany.

NAMASZCZENIE CHORYCH może być sprawowane – tylko najbliższa rodzina obecna, odpowiedni dystans między chorym a kapłanem ma być zachowany. Trzeba sprawdzić wytyczne poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej, bo nie wszędzie będzie możliwy dostęp.

 PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW – spotkania są zabronione. Ponieważ rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do poszczególnych sakramentów. W razie pytań, kontakt z Huy Nguyen, 403-218-5547

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY 

Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. CONVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży prywatnie, bez udziału wiernych, rano i wieczorem. Które intencje „nie zmieszczą się” w takim układzie, są przesuwane na późniejsze daty, o czym informujemy w biuletynie. Można też zadzwonić do biura parafialnego z zapytaniem , jeśli ktoś miałby wątpliwości. Nasz kościół jest otwarty codziennie, od poniedziałku do soboty włącznie, na prywatną modlitwę od godz. 9:00am do 12:00pm i od 18:00 do 19:30 Jest możliwość skorzystania ze spowiedzi pod w/w warunkami.

O godz. 20:00 Msza św. transmitowana codziennie z naszego kościoła na naszej stronie inter­netowej: www.queenpol.org

W niedziele kościół jest otwarty od 8: 30 do 13:30 na prywatną adorację przed Najświętszym Sakra­mentem w tabernakulum. Ważne, by nie zebrało się w jednym czasie w kościele więcej niż 15 osób…… nie kichamy, ograniczamy kaszel, zasłaniamy usta, NIE WITAMY SIĘ, NIE ZBIERAMY SIĘ W GRUPY, OCZEKUJEMY W SAMOCHODZIE NA WEJSCIE DO KOŚCIOŁA, NIE POZWALAMY BY DZIECI BIEGAŁY/BAWIŁY SIĘ NA PARKINGU….  Okazuje się, że mamy w sąsiedztwie bardzo „aktywnych obserwatorów”, którzy już dwa razy donieśli do Alberta Health Services skargi, jakoby w naszym kościele/na parkingu łamane były obowiązujące obecnie przepisy sanitarne… Dziękujemy Rycerzom Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem – Janem Rajchel za dyżury przy drzwiach wejściowych. Dziękujemy również Parafianom za zrozumienie i zastosowanie się do w/w zasad i przepisów…

POMIMO WIRUSA – PAMIĘTAMY I CELEBRUJEMY

10 kwietnia przypadła 10 rocznica tragedii smoleńskiej, a także 80 rocznica zbrodni katyńskiej. Z wyżej podanych powodów nie było możliwości większej celebracji, ale na granitowej półce pod tablicą katyńską w przedsionku kościoła znalazły się: wizerunki Pary Prezydenckiej, pamiątkowy krzyż, znicz biało-czerwony i kwiaty. Dziękujemy Zarządowi SPK #18 za upamiętnienie tych rocznic. Ekspozycję można oglądać w dzisiejszą niedzielę, 26 kwietnia.

Poza tym w drugiej części przedsionka kościoła została zainstalowana druga półka granitowa, która posłuży przy innych rocznicowych wydarzeniach.

Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpo­częła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej iministracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $5,050.00  (W ubiegłym tygodniu była też donacja $500 przekazana bezpośrednio do Diecezji systemem internetowym wspomnianym poniżej). Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na “Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Więcej informacji na stronie, na której też można wpłacić donację na TIA z zaznaczeniem naszej parafii: tia.calgarydiocese.ca

KONSULAT GENERALNY RP W VANCOUVER

Uprzejmie informuje, że na stronie interne­towej  https://www.gov.pl/web/kanada/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-2020-r opublikowane zostały informacje dotyczące głosowania za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.  Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Osoby zainteresowane udziałem w wyborach serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi informacjami oraz do śledzenia na bieżąco strony internetowej polskich placówek dyplomatycznych w Kanadzie https://www.gov.pl/web/kanada

Picture