3 Maja

3 Maja

   INTENCJE MSZALNE

Sobota, 2 maja- NMP Królowej  Polski    

18:00-+ Marcin Szysz          – rodzina

Niedziela, 3 maja – Niedziela Dobrego Pasterza

8:30- + RoseMary Gauthier

10:30- Radio Maryja i TV Trwam

12:30-Konstytucja 3 Maja – SPK#18

19:00-+Marek, Janusz, Bronisław, Antoni i  Małgorzata Bożek i zmarli z rodziny

Poniedziałek, 4 maja

19:00- ++ Maria Pieprzyca i Józefa Sendorek (intencja przeniesiona z 1 kwietnia)

19:00- + Marian Cierniak ( 5 rocz)

Wtorek, 5 maja

19:00- + Helena Jędras

19:00- + Józef Kurzydło

Środa, 6 maja – św. Apostołów Filipa i Jakuba

19:00-  O łaskę nawrócenia dla Michała, o Boże bł. dla Julii z okazji 5 urodzin i Stasia z okazji 3 urodzin oraz łaskę świętości dla rodziny Bulssów

19:00- ++ Piotr i Anna Nowak – (intencja przeniesiona z 12 kwietnia)

Czwartek, 7 maja

19:00-+ Irena Rudy (intencja przeniesiona z 12 kwietnia)

19:00- ++ Bola Janiak i Maria Zuba

Piątek, 8 maja- Św. Stanisława

9:00- ++ Stanisław i Sabina Wąsiewscy oraz Lucjan Siółka

M.W. Dziękczynna i Boże błogosławieństwo dla Aleksandra z okazji 75 urodzin (intencja przeniesiona z 5 kwietnia)

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Zakowicz, Śliwonik i Boreckich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 9 maja    

8:30- + Kazimierz Burghard – córka z rodziną ( intencja przeniesiona z 13 kwietnia)

18:00 – Dziękczynna za  Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin

Niedziela, 10 maja – V Niedziela Wielkanocna

8:30- O Boże bł. dla Paskala i Nell z okazji urodzin

10:30-+ Bronisław Tałałaj                                               – córki

12:30-+ Jan Zborowski (1 rocz)                  – córki z rodzinami

19:00-+ Świętosław Rudy                                           – rodzina

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – Papież-Polak, zasługuje na naszą szczególna pamięć. W 100-tną rocznicę jego urodzin chcemy przypomnieć ważne zdania z jego nauczania. Natomiast 9 maja poświęcony zostanie jego wizerunek i umieszczony w bocznym ołtarzu.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 2,14a.36–41;1P 2,20b–25; J 10,1–10

Ref: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

jezus  dobry pasterz

W Niedzielę Dob­re­go Pasterza Koś­ciół modli się o nowe powołania do służby Bożej. Prosi o nowych i świętych pasterzy, na wzór dobrego pasterza z dzisiej­szej Ewangelii. On jest obrazem Ojca Niebieskiego i Jego Miłosierdzia. To właśnie ta miłość odbija się w ludzkich umysłach i sercach, promieniując na innych. Dobry Pasterz przyszedł po to, aby „owce miały życie i miały je w obfitości”(J 10,10) . Jezusowi nie chodzi wyłącznie o nasze biolo­giczne trwanie, ale o jakość naszego życia. Bo On jest „bramą owiec”. W łączności z Nim zmienia się nasze myślenie, patrzenie na świat, wartościowanie. W tym mają nam pomóc pasterze, których Bóg powołuje pośród swojego ludu we właściwy sobie sposób:, kogo, kiedy i jak chce. Powołani do służby Bożej są tacy jak my, bo z ludu wzięci i dla ludu ustanowieni. Z jednej strony to ludzie pozostający w szczególnej bliskości z Chrystusem; z drugiej – jak każdy śmiertelnik podatni na słabość, pokusę, grzech. Widok księdza jest tak powszedni dla nas, Polaków, że może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka to łaska, że w naszym kraju – jak na razie – kapłanów nie brakuje. Mamy ich blisko, na wyciągnięcie ręki. Może, dlatego tak łatwo przychodzi nam ich krytykować, pomijać milczeniem spełniane przez nich po cichu dobro, a z taką skwapliwością piętnujemy ich rzeczywiste i urojone przewinienia…… A przecież Chrystus zechciałby właśnie przez nich – świętych czy słabych, gorliwych czy oziębłych – udzielana nam była łaska Boża. Dobry Pasterz posiada znajomość ludzkiego serca. Nie tylko obiecuje szczęście, ale Jego obecność napełnia szczęściem. Każdy, więc, kto podąża za tym boskim Przewodnikiem, idzie we właściwym kierunku. On wzywa nas każdego dnia do stawania się doskonałymi w miłości Ojca, a więc świętymi. Chrystus wzywa nas dzisiaj do szczególnego zadania, jakim jest dla wspólnoty Kościoła modlitwa o nowe powołania. Pamiętajmy, że rodziny są nie tylko uprzywilejowanym miejscem formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Mogą także reprezentować „pierwsze i najlepsze seminarium powołaniowe do życia ofiarowanego na służbę Królestwa Bożego” (Familiaris consortio 53). Natomiast miejscem formacji młodych ludzi, którzy usłyszeli głos Jezusa Chrystusa: „Pójdź za mną!” jest seminarium duchowne. Jego celem jest nie tylko zapewnienie naukowej kompetencji i zdolności działania w dziedzinie duszpasterstwa, ale przede wszystkim rozwój pewnego sposobu bycia w łączności z Chrystusem, komunii z Nim. Alumn, a w przyszłości kapłan, ma być, bowiem pomostem między człowiekiem a Bogiem. Dzisiejsza niedziela stanowi doskonałą okazję, by podziękować również za wszystkich dobrych pasterzy, których spotkaliśmy w naszym życiu.

Ciąg dalszy rozważania o Miłosierdziu Bożym ….

Znany teolog, Garrigou-Lagrange powiedział kiedyś, że całe Pismo Święte to opisana historia Miło­sierdzia Bożego względem dusz.


MIŁOSIERDZIE BOŻE W NOWYM TESTAMENCIE
Podział miłosierdzia na Boże i ludzkie widoczny jest także w Nowym Testamencie, przy zachowaniu zresztą podobnych proporcji: tu również wypowiedzi na temat miłosierdzia Bożego zdecydowanie dominują nad tekstami, które mówią o miłosierdziu międzyludzkim. Otóż nie inaczej rzecz ma się pod tym względem i w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus całym swoim posłannictwem objawia zbawcze miłosierdzie Boga Ojca. W Encyklice o Bożym miłosierdziu czytamy: “W ten sposób staje się w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie widzialny Bóg w swoim miłosierdziu, uwydatnia się ten przymiot Bóstwa, który już w Starym Testamencie (przy pomocy różnych pojęć i słów) określał, jako miłosierdzie. Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam je wciela i uosabia” (pkt 2) . Tak więc całe zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa jest owocem miłosierdzia zarówno Boga Ojca, z którego inicjatywy zrodził się plan zbawienia ludzkości i Jezusa Chrystusa, który urzeczywistnił tę zbawczą wolę Ojca. „Bóg Ojciec w swoim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (l P 1,3). Ale zanim doszło do zmartwychwstania, które jest ukoronowaniem zbawczego dzieła, Jezus przez kilka lat prowadził działalność publiczną, czyli nauczał i czynił cuda. Warto pamiętać, że u podstaw samego nauczania też znajduje się miłosierdzie Boże. Ewangelista Marek wyraźnie stwierdza: „Zlitował się nad nimi (…) i zaczął ich nauczać” (Mk 6,34). Ponieważ zaś Jezus wszystko „mówił w przypowieściach” (Mt 13,34), w przypo­wieściach również zostały przekazane główne elementy ewangelijnej teologii miłosierdzia Bożego. Są to dobrze znane następujące przypowieści: o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32), o zbłąkanej owcy (Łk 15, 1-7), o zagubionej drachmie (Łk 15, 8-10). Bóg Ojciec, okazujący swoje miłosierdzie, wciela się już to w ojca syna marnotrawnego, już to we właściciela odszukanej owcy lub znalezionej drachmy. Jeszcze bardziej z miłosierdzia rodziły się cudowne czyny Jezusa. Mateusz tak oto podsumował dobroczynną działalnością Jezusa: „Obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 35-38). Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie, dlatego, że ludzie obciążeni grzechami pierwszych rodziców sami nie byli w stanie przybliżyć się do Boga. To Bóg przybliżył się do człowieka. Taki jest ostatecznie sens całej tajemnicy wcielenia Słowa Bożego. Bóg stal się człowiekiem, zstąpił na ziemię, żeby zmniejszyć dystans, jaki zaistniał między Nim a człowiekiem po grzechu pierworodnym. Jezus sam jest też świadom tego i to od samego początku, że całe Jego zbawcze posłannictwo jest dziełem miłosierdzia. Odczytał kiedyś następujące słowa Izajasza proroka: „Duch pański (…) posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18). Skończywszy lekturę tekstu Izajasza, Jezus oświadczył: „Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli” (w. 21). Najbardziej rozbudowanej i pogłębionej zara­zem teologii miłosierdzia Bożego należy szukać w Listach św. Pawła. To Pawłowi zawdzięczamy definicję Boga, jako „Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ojca miłosierdzia, i Boga wszelkiej pociechy” (2 or 1,3). Mamy tu do czynienia formalnie z prawdziwym ojcostwem Boga: jest Ojcem Jezusa Chrystusa oraz Ojcem wszelkiego miłosierdzia. W gruncie rzeczy chodzi jedynie o ojcostwo względem Jezusa Chrystusa, którego całe życie, a zwłaszcza Jego zbawcze dzieło, jest najpełniejszym wyrazem miłosierdzia Bożego wobec całej ludzkości. Te definicje Boga, jako Ojca miłosierdzia rozwinie Paweł i pogłębi w jednym z listów więziennych. Czytamy w Ef 2,4n: „A Bóg będąc bogaty w miłosierdzie przez swoją wielką miłość, jaką nas umiłował (…) razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską, bowiem jesteście zbawieni”. „Bogactwo miłosierdzia Bożego” jest według Pawła głównym motywem Bożego działania. Wspomniana przy tym miłość zdaje się być siłą, która aktywizuje zasady miłosierdzia sprawiając, że daje ono o sobie znać w konkretnych czynach. To właśnie dzięki mocom miłosierdzia Bożego, umarły wskutek swoich grzechów zostaje na nowo stworzony.Na odwieczną, zrodzoną z miłosierdzia wolę Ojca, Syn odpowiada podwójną miłością: jedna ma za przedmiot Boga Ojca, druga cały rodzaj ludzki. Pierwsza była połączona z posłuszeństwem aż do śmierci na krzyżu, druga zaś miała charakter autentycznego, czynnego miłosierdzia.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: www.calgarydiocese.ca

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DOMOWE NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Nie tylko Matka Boska z drzewa. Objawienia uznane i nieuznane. Czy ...

Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do włączenia się we wspólną modlitwę ku czci Matki Bożej. Łączymy się w ŚRODĘ i PIĄTEK na żywo o godz. 12: 00 przez aplikację ZOOM umieszczoną na stronie parafialnej w zakładce MAJOWE. Usłyszymy krótkie rozwa­żanie oraz wspólnie odmówimy albo odśpiewamy Litanię Loretańską. W środy będzie to nabożeństwo dla dzieci, w piątki będą to rozważania skierowane do dorosłych. Będziemy się modlić w intencjach, które zostaną umieszczone w komentarzu na stronie. Prosimy o powiadomienie swoich znajomych.

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Przynajmniej 20 osób z naszej wspólnoty podjęło duchowy wysiłek odmawiania Nowenny Pompe­jańskiej w intencji upro­szenia pokonania obecnej pandemii koronawirusa (w łączności z Rodziną Radia Maryja). Rozpoczęcie Nowenny nastąpiło w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W piątki wieczorem pątników będzie wspierał modlitwą ks. Stefan. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Bonifacym Pulwickim: pulwicki@shaw.ca

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

We wtorek 28 kwietnia odeszła do wieczności ś.p. Anna Trosko- Tomala  w wieku lat 84.  Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w piątek 1 maja. Rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia. Zmarłą + ś.p. Annę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

BIULETYNY DLA PARAFIAN

100 biuletynów jest drukowanych na każdy tydzień i są dostępne w naszym kościele dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

W związku z rozporządzeniami rządu Federalnego i lokalnego, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, zostały wprowadzone przez Księdza Biskupa następujące środki bezpieczeństwa odnoszące się do sprawowania sakramentów w diecezji Calgary: Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 15 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między poszczególnymi osobami.

Wszystkie Msze św. i nabożeństwa zostały odwołane w całej diecezji Calgary, od
wtorku 17 marca na czas nieokreślony…

Msze św. w dni powszednie są transmitowane na żywo z kościoła św. Peter’s Church. Odwiedź: https://st-peters.ca/live/ – Msze będą rejestrowane i publikowane do odtwarzania.

Niedzielna Msza św. jest transmitowana na żywo z katedry w Calgary – z ks. biskupem T. McGrattan, jako celebransem o godz. 10 rano.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja jest ograniczona do najbliższej rodziny. Przyjęcia pogrzebowe są zabronione.

POŚWIĘCENIE PRZEDMIOTÓW – gdy woda święcona jest wymagana do błogosławieństwa, należy każdorazowo używać świeżą wodę, po czym ją wylewać.

ZNAK POKOJU: Powstrzymaj się od podawiania rąk – odpowiedni jest ukłon w stronę osoby sąsiedniej.

Higiena rąk: udzielający Komunii św. powinni odkazić ręce zarówno przez, jak i po rozdzieleniu Komunii św.

 SAKRAMENT POKUTY może być sprawo­wany w sposób spełniający wymagania ustalone przez Alberta Health Services: nie używamy „zamkniętych” konfesjonałów, gdzie wirus może przebywać, tylko „otwarte” miejsca; powinna być wystarczająca odległość między Penitentem a Spowiednikiem – wskazana jest bariera z folii, ten ekran powinien być regularnie odkażany.

NAMASZCZENIE CHORYCH może być sprawowane – tylko najbliższa rodzina obecna, odpowiedni dystans między chorym a kapłanem ma być zachowany. Trzeba sprawdzić wytyczne poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej, bo nie wszędzie będzie możliwy dostęp.

 PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW – spotkania są zabronione. Ponieważ rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do poszczególnych sakramentów. W razie pytań, kontakt z Huy Nguyen, 403-218-5547

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY 

Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. COVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży prywatnie, bez udziału wiernych, rano i wieczorem. Które intencje „nie zmieszczą się” w takim układzie, są przesuwane na późniejsze daty, o czym informujemy w biuletynie. Można też zadzwonić do biura parafialnego z zapytaniem , jeśli ktoś miałby wątpliwości.

Nasz kościół jest otwarty codziennie, od poniedziałku do soboty włącznie, na prywatną modlitwę od godz. 9:00am do 12:00pm i od 18:00 do 19:30 Jest możliwość skorzystania ze spowiedzi pod w/w warunkami. O godz. 20:00 Msza św. transmitowana codziennie z naszego kościoła na naszej stronie inter­netowej: www.queenpol.org

W niedziele kościół jest otwarty od 8: 30 do 13:30 na prywatną adorację przed Najświętszym Sakra­mentem w tabernakulum.

Ważne, by nie zebrało się w jednym czasie w kościele więcej niż 15 osób…… nie kichamy, ograniczamy kaszel, zasłaniamy usta, NIE WITAMY SIĘ, NIE ZBIERAMY SIĘ W GRUPY, OCZEKUJEMY W SAMOCHODZIE NA WEJSCIE DO KOŚCIOŁA, NIE POZWALAMY BY DZIECI BIEGAŁY/BAWIŁY SIĘ NA PARKINGU….  Okazuje się, że mamy w sąsiedztwie bardzo „aktywnych obserwatorów”, którzy już dwa razy donieśli do Alberta Health Services skargi, jakoby w naszym kościele/na parkingu łamane były obowiązujące obecnie przepisy sanitarne…

Dziękujemy Rycerzom Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem – Janem Rajchel za dyżury przy drzwiach wejściowych. Dziękujemy również Parafianom za zrozumienie i zastosowanie się do w/w zasad i przepisów…

Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpo­częła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej iministracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $5,300.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na “Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Więcej informacji na stronie, na której też można wpłacić donację na TIA z zaznaczeniem naszej parafii: tia.calgarydiocese.ca

KONSULAT GENERALNY RP W VANCOUVER

Uprzejmie informuje, że na stronie interne­towej  https://www.gov.pl/web/kanada/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-2020-r opublikowane zostały informacje dotyczące głosowania za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.  Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Osoby zainteresowane udziałem w wyborach serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi informacjami oraz do śledzenia na bieżąco strony internetowej polskich placówek dyplomatycznych w Kanadzie https://www.gov.pl/web/kanada

W piątek 01.05.2020 biskupi Kanady i USA dokonają poświęcenia nas Maryi Matce Kościoła.

Zachęcam do włączenia się duchowego w ten akt.

All respond: Blessed be God for ever.
2 The following may be added: Dioceses/Eparchies, parishes, families, communities and institutions.

CONSECRATION OF CANADA TO THE
BLESSED VIRGIN MARY, MOTHER OF THE CHURCH,
IN TIME OF PANDEMIC 1 May 2020
Sign of the Cross
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Greeting
Bishop: Peace be with you.
All: And with your spirit.
Introduction
Brothers and Sisters, in this time of pandemic marked by desolation and with worry about the future, let us entrust our country to the care and protection of the Blessed Virgin Mary, that we may benefit from her powerful intercession as we join our prayers and efforts with her maternal mediation in Christ.
1 A Priest or a Deacon says: The Lord be with you.
A Layperson says: Let us praise our Lord Jesus Christ, who loved us and gave himself to us.

By imploring the incomparable help of Mary, Mother of God and our Mother, we invoke her solicitude upon our country and ask that she intercede with her Son Jesus to hear the prayers of her children who seek protection from the ravages of the coronavirus, healing for those who are ill, wisdom and courage for those who assist the sick and distressed, and eternal rest for those who have died.
During this month of May,3 which the Church particularly dedicates to the Mother of Christ, we are one in consecrating ourselves and our loved ones to Mary most Holy, the humble Handmaid of the Lord and his most perfect Disciple. We lift up in prayer and in recognition all those many women and men, clergy, religious and laity, who tirelessly commit themselves to the care of others. The innumerable acts of deep human kindness as well as authentic Christian charity which we witness across the globe are a source of great consolation for all. We are reminded evermore of the need to believe and hope against all hope, and we are called to reach out to the needy, the lonely and the dying, and so welcome the graces of divine consolation.
Opening Prayer
Let us pray.
O God, Father of mercies,
whose Only Begotten Son, as he hung upon the Cross,
chose the Blessed Virgin Mary, his Mother,
to be our Mother also,
grant, we pray, that with her loving help
your Church may be more fruitful day by day
and, exulting in the holiness of her children,
may draw to her embrace all the families of the peoples.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
R. Amen.
Word of God John 19.25-27
@ A reading from the holy Gospel according to John.
Standing near the Cross of Jesus were his mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, “Woman, here is your son.” Then he said to the disciple, “Here is your mother.” And from that hour the disciple took her into his own home.
The Gospel of the Lord.
R. Praise to you, Lord Jesus Christ.

3 Cf. Pope Saint Paul VI, Mense Maio, 1-2: “The month of May is almost here, a month which the piety of the faithful has long dedicated to Mary, the Mother of God. Our heart rejoices at the thought of the moving tribute of faith and love which will soon be paid to the Queen of Heaven in every corner of the earth. For this is the month during which Christians, in their churches and their homes, offer the Virgin Mother more fervent and loving acts of homage and veneration; and it is the month in which a greater abundance of God’s merciful gifts comes down to us from our Mother’s throne. We are delighted and consoled by this pious custom associated with the month of May, which pays honor to the Blessed Virgin and brings such rich benefits to the Christian people. Since Mary is rightly to be regarded as the way by which we are led to Christ, the person who encounters Mary cannot help but encounter Christ likewise. For what other reason do we continually turn to Mary except to seek the Christ in her arms, to seek our Savior in her, through her, and with her? To Him men are to turn amid the anxieties and perils of this world, urged on by duty and driven by the compelling needs of their heart, to find a haven of salvation, a transcendent fountain of life.”

Short Reflection
Apostles’ Creed. I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; he descended into hell on the third day he rose again from the dead; he ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty; from there he will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and life everlasting.
R. Amen.
Rosary – Jesus is Crucified
Recalling Jesus’ words as he hung on the cross – “Behold your mother” – we meditate on the fifth sorrowful mystery of the Rosary, The Crucifixion and Death of Our Lord.
Our Father 4
10 Hail Marys
Glory Be
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell,
and lead all souls to Heaven, especially those in most need of your mercy.
4 Consecration of Canada to the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, in Time of Pandemic, 1 May 2020 © Concacan Inc.
Prayer of Consecration
Most Blessed Virgin Mary, Mother of the Church,
in this time of pandemic, we turn our gaze to you,
and in Christ consecrate to you the faithful of our Diocese/Eparchy 5 together with all the people of Canada.
At the Annunciation, fear gave way to trust as you embraced the mysterious and loving plan of God, who through his providence, care and concern brought about newness of life in you and through you. Intercede, we pray, on our behalf as your children, Virgin most faithful. Grant us faith, hope and perseverance, as we strive to serve and bear witness to all persons, responding to the needs of those affected by this virus. Standing at the foot of the Cross at Calvary,
you united yourself with the sufferings of Christ and so uniquely contributed to the mystery of our redemption. We beseech you as Health of the sick, draw to yourself in maternal compassion the brothers and sisters of your Son Jesus and all those who are grieved by this pandemic. Strengthen the dying and comfort those who weep so that all may experience the healing grace of Christ our Divine Physician. At the Cenacle, after the Resurrection,
you accompanied the Apostles with prayer for the outpouring of the Holy Spirit. In your maternal care as Consoler of the afflicted, accompany healthcare professionals, all who minister to the sick and those who seek a cure to end this pandemic, that the Holy Spirit may renew the face of the earth.To all of us, dearest Mary, Mother of all the living, be present and show forth your tenderness, as we raise our eyes to you who shines forth before the entire community as a merciful and compassionate companion on our journey. Time and time again, with burdens weighing heavily on their hearts and in their many necessities, the Christian faithful have sought refuge under your mantle of protection. Come quickly to our aid at this time, Mother of Mercy, and deliver us from the dangers that surround us in our hour of need; watch over especially the elderly, the weak and the infirm, our children and the unity of our families, and all those who give of themselves selflessly in pastoral care to those in need until in your arms and in your gentle embrace we all find safety and solace.
R. Amen.

5 The following wording may be adapted accordingly: For a Bishop: the faithful of our Diocese/Eparchy; for a Priest: the faithful of our parish; for families: the members of our family; for groups and other faith communities: the members of N.; for an individual: myself.
Intercessions
United as one Body in Christ, let us direct our prayer to our All-loving God, who wants us to honour Mary our Mother; with her we, too, praise the Lord’s mighty deeds as he continues to lift up the lowly, remembering his promise of mercy:
R. Look upon Mary and hear our prayer.
May the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, who experienced the cares and hardships of earthly life, the weariness of daily toil, the trials of poverty and the sorrows of Calvary, come to assist the needs of the Church, the initial budding forth of your Kingdom on earth, and all of humankind. R.
May the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, lend a gracious ear to the devout pleas of those who from across the world implore her goodness for health, safety and peace, especially for our parishes, our domestic churches and all our communities of faith. R.
May the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, obtain the gifts of knowledge and wisdom for government officials and medical professionals that a cure for the virus may be found, and for all who care for the sick, the suffering and the dying, may she obtain from the Lord courage and benevolence. R.
May the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, pray on our behalf and with us to the Lord of life and love, who rules the winds and storms, to calm the tempests in our minds and hearts and grant us consolation, security and peace in our day. R.

The Lord’s Prayer 6
Concluding Prayer
As we conclude this consecration, we ask the blessing of Almighty God:
Bestow the grace of your kindness
upon your supplicant people, O Lord,
that, formed by you, their Creator,
and restored by you, their sustainer,
through your constant action they may be saved.
Through Christ our Lord.
R. Amen.

6 If not included as part of the recitation of the fifth mystery of the Rosary above, the Lord’s Prayer is recited here.

Final BlessSSing
Bishop/Priest/Deacon:7
The Lord be with you.
R. And with your spirit.
May almighty God bless you,
the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
R. Amen.
Regina Caeli 8
Regina caeli laetare, alleluia;Quia quem meruisti portare, alleluia :Resurrexit, sicut dixit, alleluia :Ora pro nobis Deum, alleluia.Queen of heaven, rejoice, alleluia.For Christ, your Son and Son of God, alleluia,has risen as He said, alleluia.Pray to God for us, alleluia.

7 A Layperson says: May the Lord bless us, protect us from all evil and bring us to everlasting life. R. Amen.
8 Especially for Eastern Churches, an alternate Marian hymn/antiphon may be used where appropriate