10 maja

10 maja

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 9 maja    

18:00 – Dziękczynna za świętego Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin

18:00- + Ludwika Mróz (89 lat ) zmarła w Polsce

Niedziela, 10maja – V Niedziela Wielkanocna

8:30- O Boże bł. dla Paskala i Nell z okazji urodzin

10:30-+ Bronisław Tałałaj                                               – córki

12:30-+ Jan Zborowski (1 rocz)                  – córki z rodzinami

19:00-+ Świętosław Rudy                                           – rodzina

Poniedziałek, 11 maja

19:00- ++Marian Galek i zmarli z rodziny Galek i Kaczan (intencja przeniesiona z 13 kwietnia)

19:00- ++ Bartłomiej i Jacek Machula oraz zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 12 maja

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Tomasza z okazji urodzin

19:00- Z podziękowaniem Panu Bogu za zdane egzaminy i z prośbą o opiekę nad rodziną

Środa, 13 maja

19:00-  O opiekę Matki Bożej i bł. Boże dla Zofii Pawlickiej w dniu urodzin oraz Mary i Michała Horwath i Giany i Belly Willson

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja z okazji urodzin

Czwartek, 14 maja – Św. Macieja Apostoła

19:00-+ Jarosław Michalski lat 39, zmarły w Polsce  – Piotr Staniaszek

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy Bator

Piątek, 15 maja

9:00- W intencji przeproszenia Serca Jezusowego za wszystkie zniewagi, których doznaje w Najświętszym Sakramencie w Tabernakulum

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Zofii Śliwonik z okazji imienin i urodzin                                      – koleżanki

Sobota, 16 maja – Św. Andrzeja Boboli   

8:30- W intencji Parafian i Dobrodziejów

18:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Kisielewicz i Kubickich

Niedziela, 17 maja – VI Niedziela Wielkanocna

8:30- + Czesław Lisiński                                              – córka

10:30-++ Janina i Stanisław Sadowscy oraz zmarli z rodziny                                                          – córka z rodziną

12:30- W 76 rocznicę bitwy pod Monte Cassino  – SPK#18

19:00-++ Sławomir Sarna zmarły w Polsce              – brat

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12

Ref: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Uczniowie z dzisiejszej Ewangelii przeżywają zamęt, są zasmuceni i zarazem zawstydzeni. Słuchają, bowiem o zapowiedzi zdrady Jezusa przez jednego z nich i rychłego rozstania z Nim. Pan przywraca im pokój słowami: „Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. Co znaczy wierzyć słowom Jezusa? To przede wszystkim mieć świadomość, że Bóg nas miłuje i pragnie, abyśmy żyli w Jego obecności. Dlatego Jego miłość nie pozwala nam wpuszczać do serca tysięcy lęków, które nieustannie zadręczają i próbują decydować o naszym dniach i relacjach z innymi. Wierzyć, to zgodzić się być w drodze, w ciągłym ruchu, choć pragnęlibyśmy spoczynku i bezpiecznego życia. To przyjąć Jezusa i Jego naukę. Ewangelia, księga życia Jezusa, ma stawać się księgą naszego życia. To księga, która stanowi początek. I do niej mamy powracać dzień po dniu, ponieważ nas kształtuje, przemienia, odnawia.Kard. J. Ratzinger wskazuje, iż „wiara dorosła nie idzie z prądem mód i nowinek; wiara dorosła i dojrzała jest głęboko zakorzeniona w przyjaźni z Chrystusem. Ta przyjaźń otwiera nas na każde dobro, dając nam zarazem kryterium rozeznania prawdy i fałszu, odróżnienia ziarna od plew. Do tej dorosłej wiary musimy dojrzewać, ku niej powinniśmy prowadzić Chrystusową trzodę. I właśnie ta wiara – i tylko ona – tworzy jedność, realizując się w miłości. Święty Paweł w tym kontekście – w przeciwieństwie do nieustannego miotania się tych, którzy niczym dzieci pozwalają się nieść falom – daje nam piękne słowo: czynić prawdę w miłości, jako podstawową zasadę chrześcijańskiego życia. W Chrystusie spotykają się prawda i miłość. W miarę zbliżania się do Chrystusa także w naszym życiu prawda i miłość stapiają się ze sobą. Miłość bez prawdy byłaby ślepa; prawda bez miłości byłaby niczym cymbał brzmiący (1 Kor 13, 1)” (Msza na rozpoczęcie konklawe, 19.04.2005). Dzisiejszy świat poszukuje drogi wiodącej do doskonałości. Tego pragnienia człowiek nigdy nie będzie mógł się pozbyć. Jezus mówi o sobie w Ewangelii św. Jana: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kolejność określeń, których używa nie jest przypadkowa. Najpierw trzeba wyruszyć, znaleźć się w sytuacji drogi, która stwarza w nas gotowość do wyjścia poza nasze nawyki i przyzwyczajenia, drogi, która pozwala porzucić „starego człowieka”. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie otworzyć się na słowo prawdy, która prowadzi do pełni życia.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: www.calgarydiocese.ca

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

MODLITWA ZAWIERZENIA N.M.P. W CZASIE PANDEMII PRZYGOTOWANA NA 1 MAJA 2020 PRZEZ EPISKOPAT KANADY

Najświętsza Dziewico, Maryjo, Matko Kościoła! W tym czasie pandemii wznosimy swój wzrok ku Tobie i w Chrystusie zawierzamy Tobie wiernych naszej parafii, diecezji i wszystkich mieszkańców Kanady. W czasie Zwiastowania, początkowy lęk przerodził się w zaufanie, gdy przyjęłaś pełen tajemnic i miłości Boży plan, który w swej Opatrzności przyniósł nam Nowe Życie w Tobie i prze Ciebie. Wstawiaj się za nami, jako swoimi dziećmi – Dziewico Najwierniejsza. Uproś nam wiarę, nadzieję i wytrwałość, gdy staramy się służyć osobom niosącym pomoc zakażonym wirusem. Stojąc pod krzyżem na Kalwarii jednoczyłaś się z cierpieniami Chrystusa i w ten sposób stałaś się Współodkupicielką w tajemnicy naszego zbawienia. Błagamy Cię, która jesteś Uzdrowieniem Chorych, przygarnij do siebie matczynym współczuciem braci i siostry Twojego Syna Jezusa Chrystusa i wszystkich cierpiących z powodu pandemii. Umocnij umierających i pociesz tych, którzy płaczą, abyśmy wszyscy odczuli uzdrawiającą łaskę Chrystusa – Boskiego Lekarza. W Wieczerniku, po zmartwychwstaniu, towa­rzy­szyłaś Apostołom w modlitwie o wylanie Ducha świętego. Matczyną opieką – o Pocieszycielko Strapionych – towarzysz pełniącym obowiązki medyczne, wszystkim opiekującym się chorymi, poszukującym lekarstwa na tę epidemię, aby Duch święty odnowił oblicze ziemi. Nam wszystkim, najdroższa Maryjo – Matko Żyjących – okaż swą obecność i czułość, gdy wznosimy swoje oczy ku Tobie, która jaśniejesz wobec ludu, jako miłosierna i współczująca Towarzyszka w naszej pielgrzymce. Wiele razy lud chrześcijański w czasie ucisku i różnorakich potrzeb szukał schronienia pod płaszczem twej opieki. Pośpiesz nam szybko z pomocą, o Matko Miłosierdzia i wyzwól nas z niebezpieczeństw, które nam teraz zagrażają. Strzeż zwłaszcza starszych, chorych i cierpiących, chroń nasze dzieci i nasze rodziny oraz tych wszystkich, którzy poświęcają się pomocy potrzebującym. Niech w Twoich ramionach wszyscy doznamy bezpieczeństwa i pociechy. Amen (Można dołączyć modlitwę: Pod Twoją obronę….) Tłum. z j. ang.: ks. Adam Bobola, S.Chr.

DOMOWE NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Nie tylko Matka Boska z drzewa. Objawienia uznane i nieuznane. Czy ...

Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do włączenia się we wspólną modlitwę ku czci Matki Bożej. Łączymy się w ŚRODĘ i PIĄTEK o godz. 12: 00. Katechezy i nabożeństwa umieszczone są na stronie parafialnej w zakładce MAJOWE. W środy będą rozważania dla dzieci, w piątki skierowane do dorosłych. Będziemy się modlić w intencjach, które zostaną umieszczone w komentarzu na stronie. Prosimy o powiadomienie swoich znajomych.

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Przynajmniej 20 osób z naszej wspólnoty podjęło duchowy wysiłek odmawiania Nowenny Pompe­jańskiej w intencji upro­szenia pokonania obecnej pandemii koronawirusa (w łączności z Rodziną Radia Maryja). Rozpoczęcie Nowenny nastąpiło w Niedzielę Miło­sierdzia Bożego. W piątki wieczorem pątników wspiera modlitwą ks. Stefan. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Bonifacym Pulwickim: pulwicki@shaw.ca

100-na ROCZNICA URODZIN OJCA ŚWIĘTEGO

https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2018/07/Ikomunia-300x200.jpg

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach (niedaleko Krakowa), jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata Ed­munda, a je­go siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu. Ka­rol został ochrz­czo­ny 20 czerw­ca 1920 r. Ro­dzina Wojty­łów wiodła skrom­ne życie. Ojciec, porucznik, był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka prowadziła dom. W domu Wojtyłów panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców. W Wadowicach mieszkała wówczas liczna społeczność żydowska. Fotografia pamiątkowa z przystąpienia do I Komunii Świętej, 29.05.1929 rok. Gdy Karol miał dziewięć lat, zmarła jego matka. Po pogrzebie ojciec zabrał synów do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego przyszły papież często powracał. Trzy lata później zmarł jego brat Edmund, który był lekarzem i zaraził się od pacjentki szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-Białej. W 1930 roku Karol rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W pierwszej klasie gimnazjum, wstąpił do kółka ministranckiego prowadzonego przez księdza Kazimierza Figlewicza. W latach gimnazjalnych objawił się także talent pisarski i aktorski Karola. Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i w związku z tym wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa. Zamieszkali przy ulicy Tynieckiej 10 w dwóch pokoikach w suterenie. Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim przeżywała wówczas okres swojej świetności, tworząc doskonałe środowisko do rozwoju intelektualnego…..

Rok 2020 został przez polski Parlament ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. Chcemy to podkreślić również w naszym kościele w Calgary. Niedawno Zygmunt Bawół i Jozef Hryszko wykonali boczne ołtarze i w sobotę 9 maja, sprawując Mszę św. dziękczynną za dar Jana Pawła II, instalujemy w bocznym ołtarzu, przy Taberna­kulum, Jego wizerunek w oficjalnej wersji, ogłoszonej podczas kano­nizacji. Dużą część kosztów budo­wy tego ołtarza pokryło donacją Stowarzyszenia Kombatantów Polskich #18 z Calgary.

BIULETYNY DLA PARAFIAN

100 biuletynów jest drukowanych na każdy tydzień i są dostępne w naszym kościele dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

PYTANIE O BIBLIĘ

Niektórzy pytali, jakie wydanie Pisma Świetego było ostatnio prezentowane przez Proboszcza w czasie Mszy św. internetowej. Otóż chodzi o edycję świętego Pawła z wizerunkiem gołębicy – symbol Ducha św. na okładce. W tym wydaniu mamy na końcu dołączone tablice chronologiczne, poprawione i uzupełnione, które pomagają nam osadzić wydarzenia biblijne w kontekście historii powszechnej świata, a zwłaszcza rejonu Morza Śródziemnego. Jest to bardzo ciekawa i istotna informacja.

W związku z rozporządzeniami rządu Federalnego i lokalnego, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19, zostały wprowadzone przez Księdza Biskupa następujące środki bezpieczeństwa odnoszące się do sprawowania sakramentów w diecezji Calgary: Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 15 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między poszczególnymi osobami.

Wszystkie Msze św. i nabożeństwa zostały odwołane w całej diecezji Calgary, od
wtorku 17 marca na czas nieokreślony…

Msze św. w dni powszednie są transmitowane na żywo z kościoła św. Peter’s Church. Odwiedź: https://st-peters.ca/live/ – Msze będą rejestrowane i publikowane do odtwarzania.

Niedzielna Msza św. jest transmitowana na żywo z katedry w Calgary – z ks. biskupem T. McGrattan, jako celebransem o godz. 10 rano.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja jest ograniczona do najbliższej rodziny. Przyjęcia pogrzebowe są zabronione.

POŚWIĘCENIE PRZEDMIOTÓW – gdy woda święcona jest wymagana do błogosławieństwa, należy każdorazowo używać świeżą wodę, po czym ją wylewać.

ZNAK POKOJU: Powstrzymaj się od podawiania rąk – odpowiedni jest ukłon w stronę osoby sąsiedniej.

Higiena rąk: udzielający Komunii św. powinni odkazić ręce zarówno przez, jak i po rozdzieleniu Komunii św.

 SAKRAMENT POKUTY może być sprawo­wany w sposób spełniający wymagania ustalone przez Alberta Health Services: nie używamy „zamkniętych” konfesjonałów, gdzie wirus może przebywać, tylko „otwarte” miejsca; powinna być wystarczająca odległość między Penitentem a Spowiednikiem – wskazana jest bariera z folii, ten ekran powinien być regularnie odkażany.

NAMASZCZENIE CHORYCH może być sprawowane – tylko najbliższa rodzina obecna, odpowiedni dystans między chorym a kapłanem ma być zachowany. Trzeba sprawdzić wytyczne poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej, bo nie wszędzie będzie możliwy dostęp.

 PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW – spotkania są zabronione. Ponieważ rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do poszczególnych sakramentów. W razie pytań, kontakt z Huy Nguyen, 403-218-5547

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY 

Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. COVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży prywatnie, bez udziału wiernych, rano i wieczorem. Które intencje „nie zmieszczą się” w takim układzie, są przesuwane na późniejsze daty, o czym informujemy w biuletynie. Można też zadzwonić do biura parafialnego z zapytaniem, jeśli ktoś miałby wątpliwości.

 Nasz kościół jest otwarty codziennie, od poniedziałku do soboty włącznie, na prywatną modlitwę od godz. 9: 00am do 12: 00pm i od 18: 00 do 19: 30 Jest możliwość skorzystania ze spowiedzi pod w/w warunkami.

O godz. 20: 00 Msza św. transmitowana codziennie z naszego kościoła na naszej stronie inter­netowej: www.queenpol.org

W niedziele kościół jest otwarty od 8: 30 do 13: 30 na prywatną adorację przed Najświętszym Sakra­mentem w tabernakulum.

Ważne, by nie zebrało się w jednym czasie w kościele więcej niż 15 osób…… nie kichamy, ograniczamy kaszel, zasłaniamy usta, NIE WITAMY SIĘ, NIE ZBIERAMY SIĘ W GRUPY, OCZEKUJEMY W SAMOCHODZIE NA WEJSCIE DO KOŚCIOŁA, NIE POZWALAMY BY DZIECI BIEGAŁY/BAWIŁY SIĘ NA PARKINGU….  Okazuje się, że mamy w sąsiedztwie bardzo „aktywnych obserwatorów”, którzy już trzy razy donieśli do Alberta Health Services skargi, jakoby w naszym kościele/na parkingu łamane były obowiązujące obecnie przepisy sanitarne…

Dziękujemy Rycerzom Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem – Janem Rajchel za dyżury przy drzwiach wejściowych. Dziękujemy również Parafianom za zrozumienie i zastosowanie się do w/w zasad i przepisów…

Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpo­częła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $5,550.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na “Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Więcej informacji na stronie, na której też można wpłacić donację na TIA z zaznaczeniem naszej parafii: tia.calgarydi

Szanowni Państwo,

 „ Nie jesteś sam, Polska jest z Tobą” to hasło, które ma szczególne znaczenie. Prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy w obliczu trudnych czasów zwyciężają w walkach życia codziennego doświadczając pomocy w oparciu o zorganizowane wspólnoty etniczne, kulturowe  i religijne. Ojciec Święty Jan Paweł II zauważył; „Godność człowieka i prawa człowieka są kryterium tworzenia organizacji pracy i kultury, życia społecznego oraz życia narodowej wspólnoty”.

My Polacy doświadczyliśmy trudów walki o zachowanie tożsamości i godności. Widać z historii polskich dziejów, że słowo „Solidarność” jest szczególną naszą specyfiką związaną z głębokim poczuciem wspólnotowości, wiary i kultury. Chcemy być  i żyć własnym życiem również na emigracji. Wspólnie wspieramy i pomagamy Polakom w Kanadzie.   Z życzeniami,

Andrzej Kurnicki, Ambasador RP wraz z małżonką Agatą

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘ­TEGO 3 MAJA

Został udzielony Krzysztofowi Szczepankiewicz (oczywiście nie w kontekście Mszy św., lecz jako skromna uroczystość rodzinna. Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczonego poleca­my Bożej Opiece. Inne rodziny postanowiły o przeniesieniu chrztów na bardziej odległe terminy.