17 maja

17 maja

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 16 maja – Św. Andrzeja Boboli   

18:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Kisielewicz i Kubickich

Niedziela, 17 maja – VI Niedziela Wielkanocna

8:30- + Czesław Lisiński                                              – córka

10:30-++ Janina i Stanisław Sadowscy oraz zmarli z rodziny                                                         – córka z rodziną

12:30- W 76 rocznicę bitwy pod Monte Cassino  – SPK#18

19:00-++ Sławomir Sarna zmarły w Polsce              – brat

Poniedziałek, 18 maja

19:00- ++ Stefania, Irena, Karol i Leon Szelążek    – rodzina

M.W. + Iwona Gadomska w 1 roczn. śmierci

19:00- + Zuzanna Kurzydło

Wtorek, 19 maja

19:00-+ Zdzisław Mazur i zmarli z rodziny                – żona

19:00- ++ Anna (10 rocz) i Stefan (40 rocz) Jarzęccy

Środa, 20 maja

19:00-+ Irena Rudy                                                      – rodzina

19:00- ++ Barbara i Aleksander Falc w 7 rocz.

Czwartek, 21 maja

19:00- Radio Maryja i TV Trwam         –intencja przeniesiona z 3 maja

19:00-+ Stanisława Łakomska (12 rocz)    – córki z rodzinami

Piątek, 22 maja

9:00-+ Zygmunt Wawrzyniak (20 rocz)    – córki z rodzinami

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Dawida Borzęckiego z okazji chrztu św.

Sobota, 23 maja   

8:30-++ Stefania i Andrzej oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 – ++ Helena i Lucjan Sienkiewicz        – córka z rodziną

(intencja przeniesiona z 19 kwietnia)

Niedziela, 24 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

8: 30- O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Andrzeja

10: 30-+ Eugeniusz Sztupecki i zmarli z rodzice

12:30-++ Aleksandra i Mikołaj Dać oraz Stanisław Bieliński

19:00-++ Janusz Wysocki, Marek Pasternak i Małgorzata Bożek (intencja przeniesiona z 19 kwietnia)

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dz 8,5–8.14–17 ; 1 P 3,15–18; J 14,15–21

Ref: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

  W czasie obrzędu bierzmowaniabiskup, kreśląc na czole kandydata znak krzyża olejem krzyżma, wraz z imieniem wypowiada następujące słowa: „przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”. Przyjmujący sakrament odpowiada: „Amen”, czyli „niech się tak stanie”. Przez sakrament bierzmowania Duch Święty daje wierzącym moc, aby mogli „wiarę swoją wyznawać, bronić jej i według niej żyć”. Przychodzący Duch obdarza nas siedmioma swoimi darami, którymi są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. „Chrystus, Syn Dawida, posiada je w całej pełni” (KKK 1831). My również je otrzymaliśmy. Są one „trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za poruszeniami Ducha Świętego” (KKK 1830). Dary te stają się również dla nas zadaniem, które mamy z radością wypełniać każdego dnia. Sytuacja przekazania Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania przypomina wydarzenie, które znajdujemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy­szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy, więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”. Podobnie dzięki namaszczeniu przez Ducha Świętego Jezus stał się Chrystusem. I każdy z nas przez chrzest, a zwłaszcza przez bierzmowanie uczestniczy w życiu Chrystusa dzięki Jego łasce, upodabnia się do Chrystusa. Papież Benedykt XVI w zwraca uwagę na następujący problem: „Zdarza się, że po przyjęciu bierzmowania wielu młodych ludzi oddala się od wiary. Są też i tacy, którzy nawet nie przyjmują tego sakramentu. A przecież właśnie przez sakramenty chrztu i bierzmowania, a następnie nieprzerwanie przez Eucharystię Duch Święty czyni nas dziećmi Ojca, braćmi Jezusa, członkami Jego Kościoła, zdolnymi dawać prawdziwe świadectwo o Ewangelii i zaznawać radości, jaka płynie z wiary” (Orędziu na XXIII Światowe Dni Młodzieży). Potrzebne jest nam nieustanne odwoływanie się do naszego „wewnętrznego nauczyciela”, którym jest Duch Święty. To On sprawia w nas, że głębiej poznajemy i rozumiemy słowa. To dzięki łasce Ducha słowo Pana przemienia nasze serca, czyniąc je miłym Bogu i otwartym na Jego przebywanie. Dlatego prośmy słowami św. Augustyna: „Bądź mym oddechem Duchu Święty, ażebym rozważał to, co święte; bądź moją siłą Duchu Święty, ażebym czynił to, co święte; bądź mym pragnieniem Duchu Święty, ażebym ukochał to, co święte; bądź moją mocą Duchu Święty, ażebym strzegł tego, co święte; strzeż mnie od złego Duchu Święty, ażebym nie stracił tego, co święte. Amen”.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/GIVE

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

DOMOWE NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Nie tylko Matka Boska z drzewa. Objawienia uznane i nieuznane. Czy ...

Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do włączenia się we wspólną modlitwę ku czci Matki Bożej. Łączymy się w ŚRODĘ i PIĄTEK o godz. 12: 00. Katechezy i nabożeństwa umieszczone są na stronie parafialnej w zakładce MAJOWE. W środy będą rozważania dla dzieci, w piątki skierowane do dorosłych. Będziemy się modlić w intencjach, które zostaną umieszczone w komentarzu na stronie. Prosimy o powiadomienie swoich znajomych.

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Przynajmniej 20 osób z naszej wspólnoty podjęło duchowy wysiłek odmawiania Nowenny Pompe­jańskiej w intencji upro­szenia pokonania obecnej pandemii koronawirusa (w łączności z Rodziną Radia Maryja). Rozpoczęcie Nowenny nastąpiło w Niedzielę Miło­sierdzia Bożego. W piątki wieczorem pątników wspiera modlitwą ks. Stefan. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Bonifacym Pulwickim: pulwicki@shaw.ca

BIULETYNY DLA PARAFIAN

100 biuletynów jest drukowanych na każdy tydzień i są dostępne w naszym kościele dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

COVID 19 RESTRTYKCJE NADAL OBOWIĄZUJĄ,

Aczkolwiek Prowincja Alberta rozpoczęła proces „odmrażania” gospodarki. Niektóre biznesy mogą rozpocząć swą działalność pod pewnymi ograniczeniami. Natomiast, co do kościołów/miejsc kultu: spotkanie Premiera i Ministra Zdrowia z poszczególnymi przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych zaplanowane jest na 24 maja……

Po tej dacie dowiemy się szczegółów odnośnie przywrócenia Liturgii z udziałem wiernych… trzeba nadal cierpliwie czekać i stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów….

Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 15 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między poszczególnymi osobami.

Msze św. w dni powszednie są transmitowane na żywo z kościoła św. Peter’s Church. Odwiedź: https://st-peters.ca/live/ – Msze będą rejestrowane i publikowane do odtwarzania. Niedzielna Msza św. jest transmitowana na żywo z katedry w Calgary – z ks. biskupem T. McGrattan, jako celebransem o godz. 10 rano.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja jest ograniczona do najbliższej rodziny. Przyjęcia pogrzebowe są zabronione.

Higiena rąk: udzielający Komunii św. powinni odkazić ręce zarówno przez, jak i po rozdzieleniu Komunii św.

 SAKRAMENT POKUTY może być sprawo­wany w sposób spełniający wymagania ustalone przez Alberta Health Services: nie używamy „zamkniętych” konfesjonałów, gdzie wirus może przebywać, tylko „otwarte” miejsca; powinna być wystarczająca odległość między Penitentem a Spowiednikiem – wskazana jest bariera z folii, ten ekran powinien być regularnie odkażany.

NAMASZCZENIE CHORYCH może być sprawowane – tylko najbliższa rodzina obecna, odpowiedni dystans między chorym a kapłanem ma być zachowany. Trzeba sprawdzić wytyczne poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej, bo nie wszędzie będzie możliwy dostęp.

 PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW – spotkania są zabronione. Ponieważ rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do poszczególnych sakramentów. W razie pytań, kontakt z Huy Nguyen, 403-218-5547

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY 

Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. COVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży prywatnie, bez udziału wiernych, rano i wieczorem. Które intencje „nie zmieszczą się” w takim układzie, są przesuwane na późniejsze daty, o czym informujemy w biuletynie. Można też zadzwonić do biura parafialnego z zapytaniem, jeśli ktoś miałby wątpliwości.

Nasz kościół jest otwarty codziennie, od poniedziałku do soboty włącznie, na prywatną modlitwę od godz. 9: 00am do 12: 00pm i od 18: 00 do 19: 30 Jest możliwość skorzystania ze spowiedzi pod w/w warunkami.

O godz. 20: 00 Msza św. transmitowana codziennie z naszego kościoła na naszej stronie inter­netowej: www.queenpol.org

W niedziele kościół jest otwarty od 8: 30 do 13: 30 na prywatną adorację przed Najświętszym Sakra­mentem w tabernakulum.

Ważne, by nie zebrało się w jednym czasie w kościele więcej niż 15 osób…… nie kichamy, ograniczamy kaszel, zasłaniamy usta, NIE WITAMY SIĘ, NIE ZBIERAMY SIĘ W GRUPY, OCZEKUJEMY W SAMOCHODZIE NA WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA, NIE POZWALAMY BY DZIECI BIEGAŁY/BAWIŁY SIĘ NA PARKINGU….  Okazuje się, że mamy w sąsiedztwie bardzo „aktywnych obserwatorów”, którzy już trzy razy donieśli do Alberta Health Services skargi, jakoby w naszym kościele/na parkingu łamane były obowiązujące obecnie przepisy sanitarne…

 Dziękujemy Rycerzom Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem – Janem Rajchel za dyżury przy drzwiach wejściowych. Dziękujemy również Parafianom za zrozumienie i zastosowanie się do w/w zasad i przepisów…

Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpo­częła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $5,650.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na “Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Więcej informacji na stronie, na której też można wpłacić donację na TIA z zaznaczeniem naszej parafii: tia.calgarydiocese.ca

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘ­TEGO 9 MAJA

Został udzielony dla CHESTER LEN (oczywiście nie w kontekście Mszy św., lecz jako skromna uroczystość rodzinna. Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczonego poleca­my Bożej Opiece. Inne rodziny postanowiły o przeniesieniu chrztów na bardziej odległe terminy.

Czcigodni Księża i Siostry Zakonne,

W 100 rocznicę urodzin Ojca Świętego, Jana Pawła II warto sobie uświadomić jego niezwykle bogate i przepojone humanizmem nauczanie pogłębiające naszą wiarę, wzmacniające wartości religijne, kulturowe, ale także przemyślenia i drogowskazy moralne w sprawach społecznych i politycznych. Trudno sobie wyobrazić Polskę ostatniego ćwierćwiecza dwudziestego i XXI wieku bez Jana Pawła II. Jako pierwszy po kilku stuleciach Papież niebędący Włochem, stał się on najsłynniejszym Polakiem w świecie.  Nie bez słuszności widzi się w Janie Pawle II współtwórcę Solidarności, duchowego inspiratora i współtwórcę nowego porządku wolności w Europie po roku 1989. Sejm RP w uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócił uwagę, że Ojciec Światy JP II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy były czymś wyjątkowym i zasługuje na szczególne upamiętnienie. Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W tekście uchwały Sejmu przypomniano, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – napisano w dokumencie. 18 maja 2020 r. obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu. Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo. W swą papieską posługę adresowaną do całego Kościoła, a poprzez Kościół do ludzkości, papież Wojtyła wpisał również wyjątkową służbę dla swojej Ojczyzny. Chociaż służba ta miała doniosłe konsekwencje polityczne, realizowała się najpierw w porządku kultury w sensie jej duchowości i głębokiej myśli społecznej.  Jan Paweł II rozwijał, bowiem bogatą, złożoną z wielu wątków, refleksję dotyczącą chrześcijańskich humanistycznych treści kultury narodowej, przedstawiając w ten sposób oryginalną – zakorzenioną w autentycznym realnym doświadczeniu dziejowym – interpretację polskości. O duchowej substancji narodu, a więc o jego tożsamości w dziejach, stanowi kultura. Fundamentem narodowej kultury Polski jest chrześcijaństwo. Jan Paweł II bynajmniej nie twierdzi, że w kulturze polskiej występują wyłącznie pierwiastki chrześcijańskie, głosi natomiast, że to chrześcijaństwu przypadła rola uformowania polskiej tożsamości, i, co więcej, proces ten wcale nie jest zamknięty. Miłość Ojczyzny jest miłością społeczną ludzi, którzy tworzą dobro wspólne. Strukturę dobra wspólnego Ojczyzny charakteryzuje z jednej strony kultura, stanowiąca o trwaniu i przetrwaniu narodu wobec dziejowych prób, a z drugiej państwo.  Jan Paweł II, nie negując znaczenia państwa dla tożsamości narodu, prymat przypisuje kulturze; głosi on tezę o suwerenności narodu przez kulturę. W dniu 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka przesyłam wszystkim księżom, zakonnikom i siostrom zakonnym posługującym wśród Polonii i innych grup etnicznych w Kandzie wyrazy największego szacunku, uznania za trud, pracę i modlitwę. Szczęść Boże. Andrzej Kurnicki, Ambasador RP 

OBRAZ JANA PAWŁA II

W naszym kościele, w sobotę 9 maja podczas Mszy św dziękczynnej został zainstalowany i poświęcony w bocznym ołtarzu przy Tabernakulum wizerunek Jana Pawła II