24 maja

24 maja

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 23 maja   

18:00 – ++ Helena i Lucjan Sienkiewicz        – córka z rodziną

(intencja przeniesiona z 19 kwietnia)

Niedziela, 24 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

8: 30- O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla Andrzeja

10: 30-+ Eugeniusz Sztupecki i zmarli z rodzice

12:30-++ Aleksandra i Mikołaj Dać oraz Stanisław Bieliński

19:00-++ Janusz Wysocki, Marek Pasternak i Małgorzata Bożek (intencja przeniesiona z 19 kwietnia)

Poniedziałek, 25 maja

19:00- + Stanisław Bażant                           – Jossie Bażant

19:00- + Longina Szelążek                                     – rodzina

Wtorek, 26 maja- Św. Filipa Neri

19:00- Za Ojczyznę z okazji Konstytucji 3 maja  – SPK#18 ( intencja przeniesiona z 3 maja)

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marka i Hanny Pieczara z rodziną                           – Janina

Środa, 27 maja

19:00- O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Weston i Miles z okazji urodzin

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Borzęckich i Laskowskich

Czwartek, 28 maja

19:00-++Edward, Wanda, Felicja zmarli z rodziny Chwiecko, Bakon i dusze w czyśćcu cierpiące

19:00-  W intencji Bogu wiadomej

Piątek, 29 maja – Św. Urszuli Ledachowskiej

9:00-+ Bronisław Tałałaj – córki (intencja przeniesiona z 10 maja)

19:00- O nawrócenie i uzdrowienie umysłowe dla męża

Sobota, 30 maja   

8:30-Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę nad rodziną Chwiecko

18:00 – ++Marianna Sikorska (1 rocz) i Henryk Sikorski

Niedziela,31 maja – Zesłanie Ducha św.

8: 30- ++ Antoni, Wiesław i Helena Hryszko

10: 30- Za parafian

12:30-++Henryka,Teodor, Mieczysław i Miron Olkowscy

19:00-O Boże bł. dla Weroniki Wójcik z okazji 18 urodzin i dla Tomasz Wójcik z okazji 53 urodzin z podziękowaniem za 30 lat na emigracji w Kanadzie.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

wniebowstąpienie pana jezusa - Parafia św. Jana Pawła II w ...

Liturgia Słowa uroczystości Wniebowstąpienia daje nadzieję na niebo. Pierwszym i najważ­niejszym gwarantem tej nadziei jest Chrystus, który „został wzięty do nieba”. Dał też Apostołom wiele dowodów, że żyje. Po swoim zmart­wych­wstaniu uka­zywał się im wielo­krotnie. W momen­cie wniebowstą­pienia aniołowie zapewnili uczniów: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.Nadzieja chrześcijańska, jak wskazuje psalmista, jest połączona z radością i oddaniem Bogu chwały, uwielbieniem. Przedmiotem tej nadziei jest niebo – przebywanie w chwale Trójcy, której zasiadł Syn Boży. To On ma władzę nad wszystkim, jest Głową Kościoła. Jak zauważa papież Franciszek:, „Kiedy Jezus wstąpił do nieba, zaniósł do Ojca Niebieskiego człowieczeństwo – nasze człowieczeństwo, – które przyjął w łonie Matki Dziewicy, i nigdy już go nie porzuci. Jak kotwicę, utkwijmy naszą nadzieję w tym człowieczeństwie umieszczonym w niebie po prawicy Ojca. Niech ta nadzieja będzie dźwignią życia nas wszystkich! Nadzieja, która wspiera nas zawsze, aż do ostatniego tchnienia”. Każdy człowiek potrzebuje nadziei, by posiadać Boga. Chrześcijanin, dla którego sytuacja nigdy nie jest beznadziejna, wezwany jest do tego, aby „wypłynąć na głębię” i, poznając oblicze Chrystusa, ciągle na nowo „przekraczał próg nadziei”. W tym kontekście znamienne jest stwierdzenie św. Jana Pawła II: „Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić”.W ujęciu biblijnym nadzieja jest, więc pragnieniem, które kieruje nas ku szczęściu. Nadzieja zawiera w sobie odwagę istnienia i działania, połączoną z akceptacją ryzyka w życiu, z cierpliwym znoszeniem trudu i bólu, niecofaniem się nawet przed śmiercią. W świetle Biblii nadzieja realizuje się, więc w trzech krokach, jakby w trzech wątkach: obietnicy, próby i spełnienia. Gwarantem tej nadziei jest Jezus Chrystus, który do końca umiłował, czemu dał wyraz w Eucharystii.. Nadzieja na niebo, do którego nikt z nas nie może wejść wyłącznie o własnych siłach, wynika z przyjęcia w swoim życiu Jezusa, który „jak Brat starszy nas prowadzi do radości swego Ojca”.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/GIVE

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Nie tylko Matka Boska z drzewa. Objawienia uznane i nieuznane. Czy ...

DOMOWE NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do włączenia się we wspólną modlitwę ku czci Matki Bożej. Łączymy się w ŚRODĘ i PIĄTEK o godz. 12: 00. Katechezy i nabożeństwa umieszczone są na stronie parafialnej w zakładce MAJOWE. W środy będą rozważania dla dzieci, w piątki skierowane do dorosłych. Będziemy się modlić w intencjach, które zostaną umieszczone w komentarzu na stronie. Prosimy o powiadomienie swoich znajomych.

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Przynajmniej 20 osób z naszej wspólnoty podjęło duchowy wysiłek odmawiania Nowenny Pompe­jańskiej w intencji upro­szenia pokonania obecnej pandemii koronawirusa (w łączności z Rodziną Radia Maryja). Rozpoczęcie Nowenny nastąpiło w Niedzielę Miło­sierdzia Bożego. W piątki wieczorem pątników wspiera modlitwą ks. Stefan. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Bonifacym Pulwickim: pulwicki@shaw.ca

BIULETYNY DLA PARAFIAN

100 biuletynów jest drukowanych na każdy tydzień i są dostępne w naszym kościele dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

COVID 19 RESTRTYKCJE NADAL OBOWIĄZUJĄ, A OTO NAJNOWSZE OŚWIADCZENIE Z DIECEZJI:

TASK FORCE ANNOUNCEMENT: Working Towards the Reintroduction of Public Celebrations of Mass

The Catholic Bishops of Alberta remain committed to the gradual reinstatement of public celebrations of the Mass and welcome the recent release of the Guidance for Places of Worship document as part of the provincial government’s relaunch strategy. These guidelines are being carefully considered by the Task Force that the Bishops have established under the direction of Archbishop Richard Smith of Edmonton and Bishop William McGrattan of Calgary. The Task Force is drafting for the Bishops a set of directives for the gradual reintroduction of Masses in public. The Bishops will present these to Alberta’s Chief Medical Officer of Health. The proposed directives will take into consideration the information that will be received from the Telephone Town Hall with the Premier and the Chief Medical Officer scheduled for Thursday, May 21. No date will be set for the resumption of public liturgies in our Catholic churches and institutions until the Bishops are satisfied that their own directives can be fully and properly implemented. Any announcement of the date for the gradual reintroduction will be made at least five days before the first scheduled Mass. Parishes by then will have received diocesan guidelines which help ensure the safety of everyone. “It is critical that we understand the risks and take steps in minimizing the spread of COVID-19 through prudent planning,” said Bishop McGrattan. “The health and safety of our parishioners, priests, and church staff are of utmost importance. Each and every life is a precious gift from God, and we are called to do everything in our power to protect them. This has been a tremendous sacrifice on the part of the faithful who strongly desire to celebrate the Eucharist in their parish communities. We are grateful for their cooperation, their patient endurance, and especially for their prayers…..

     W ŚWIETLE OBECNYCH PRZEPISÓW:

Miejsca kultu są zobowiązane do przestrzegania ograniczeń dotyczących masowego groma­dzenia się osób w jednym pomieszczeniu – nie może być więcej niż 50 osób zebranych jednocześnie. Należy zachować odstęp między osobami, które nie są z tej samej rodziny. Niemowlęta i dzieci powinny pozostawać z rodzicami lub opiekunami przez cały czas.

Msze św. w dni powszednie są transmitowane na żywo z kościoła św. Peter’s Church. Odwiedź: https://st-peters.ca/live/ – Msze będą rejestrowane i publikowane do odtwarzania.

Niedzielna Msza św. jest transmitowana na żywo z katedry w Calgary – z ks. biskupem T. McGrattan, jako celebransem o godz. 10 rano.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja może być do 50 osób włącznie z obsługą domu pogrzebowego.  Przyjęcia pogrzebowe są zabronione. Dyrektor domu pogrzebowego zobowiązany jest do sporządzenia listy obecnych podczas Mszy pogrzebowej.

Higiena rąk: udzielający Komunii św. powinni odkazić ręce zarówno przez, jak i po rozdzieleniu Komunii św.

 SAKRAMENT POKUTY może być sprawo­wany w sposób spełniający wymagania ustalone przez Alberta Health Services: nie używamy „zamkniętych” konfesjonałów, gdzie wirus może przebywać, tylko „otwarte” miejsca; powinna być wystarczająca odległość między Penitentem a Spowiednikiem – wskazana jest bariera z folii, ten ekran powinien być regularnie odkażany.

NAMASZCZENIE CHORYCH może być sprawowane – tylko najbliższa rodzina obecna, odpowiedni dystans między chorym a kapłanem ma być zachowany. Trzeba sprawdzić wytyczne poszczególnych instytucji opieki zdrowotnej, bo nie wszędzie będzie możliwy dostęp.

 PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW – spotkania są zabronione. Ponieważ rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary, rodzice są odpowiedzialni za przygotowanie dzieci do poszczególnych sakramentów. W razie pytań, kontakt z Huy Nguyen, 403-218-5547

ŚPIEW  Śpiew wspólnotowy jest czynnością wysokiego ryzyka i jest niedozwolony. Osoby zakażone mogą przenosić wirusa przez ślinę lub kropelki oddechowe podczas śpiewania. Należy rozważyć muzykę solisty/organisty….

Aby umożliwić kontrolowanie ewentualnego roz­przestrze­niania się wirusa, należy przechowywać listę osób, które były obecne w kościele. Karty do zapisu dostępne są w przedsionku kościoła i prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu/adresu mailowego. W przypadku stwier­dzenia ogniska epidemii, Alberta Health Services posłużą się danymi z tej listy w celu poinformowania osób potencjalnie zagrożonych zakażeniem.

Prowadzenie aktualnej listy kontaktów osób przychodzących do kościoła i do biura parafialnego jest obowiązkowe.

  · Maja być osobne drzwi do wejścia do kościoła i osobne jako wyjściowe.

Przepisy alberta.ca/biz-connect BizConnect@gov.ab.ca ©2020 Government of Alberta:

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY 

Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. COVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży prywatnie, bez udziału wiernych, rano i wieczorem. Które intencje „nie zmieszczą się” w takim układzie, są przesuwane na późniejsze daty, o czym informujemy w biuletynie. Można też zadzwonić do biura parafialnego z zapytaniem, jeśli ktoś miałby wątpliwości.

Nasz kościół jest otwarty codziennie, od poniedziałku do soboty włącznie, na prywatną modlitwę od godz. 9: 00am do 12:00pm i od 18:00 do 19:30. Jest możliwość skorzystania ze spowiedzi pod w/w warunkami. O godz. 20:00 Msza św. transmitowana codziennie z naszego kościoła na naszej stronie inter­netowej: www.queenpol.org W niedziele kościół jest otwarty od 8:30 do 13:30 na prywatną adorację przed Najświętszym Sakra­mentem w tabernakulum. Wchodząc do kościoła głownymi drzwiami wejściowymi, wpisujemy się na listę w przedsionku i odkażamy ręce. Ważne, by nie zebrało się w jednym czasie w kościele więcej niż 50 osób…… nie kichamy, ograniczamy kaszel, zasłaniamy usta, NIE WITAMY SIĘ, NIE ZBIERAMY SIĘ W GRUPY, OCZEKUJEMY W SAMOCHODZIE NA WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA, NIE POZWALAMY BY DZIECI BIEGAŁY/BAWIŁY SIĘ NA PARKINGU….  

Wychodzimy z kościoła drzwiami do tego przeznaczonymi (od strony sali parafialnej).

Dziękujemy Rycerzom Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem – Janem Rajchel, za dyżury przy drzwiach wejściowych. Dziękujemy również Parafianom za zrozumienie i zastosowanie się do w/w zasad i przepisów…

Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpo­częła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $6,060.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na “Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Więcej informacji na stronie, na której też można wpłacić donację na TIA z zaznaczeniem naszej parafii: tia.calgarydiocese.ca

FUNDACJA BRATA ALBERTA

Szanowni Państwo, Mam nadzieje, ze ten apel zastaje Was w dobrym zdrowiu. Kieruje dziś te prośbę w imieniu Fundacji sw. Brata Alberta w Calgary do wszystkich ludzi dobrej woli. W związku z restrykcjami wprowadzonymi z powodu COVID-19 nasza Fundacja nie może organizować comiesięcznych zbiorek, które przez ostatnie 20 lat odbywały się w każdą pierwsza niedziele miesiąca w sali parafialnej naszego Kościoła Our Lady Queen of Peace. Musieliśmy zrezygnować z kwietniowej i majowej zbiorki i ciągle nie wiemy, czy w pierwsza niedziele czerwca będziemy mogli być w sali parafialnej. Tymczasem ośrodki, którym pomagamy w Polsce potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego zwracamy się w prośbą o przesyłanie dotacji poczta na nasz adres: Relief Foundation for Poland PO Box 21015 Dominion PO Calgary , AB, T2P 4H5 Na czekach prosimy wpisywać angielska nazwę Fundacji: Relief Foundation For Poland. Informacje na temat naszej Fundacji można znaleźć na naszej stronie www.bacalgary.ca lub u Elżbiety Kiegler 403-995-2062. W imieniu naszych podopiecznych z góry serdecznie dziękujemy za każdą pomoc. Życzymy zdrowia i wszystkiego dobrego! Zarząd Fundacji i Przewodnicząca Elżbieta Kiegler

ODDANIE SIĘ PANU JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ, Królową Korony Polskiej, jest nadal możliwe i aktualne. Informacji na temat udziela Jerzy: 403-475-8994

18 MAJA I W POBLIŻU TEJ DATY miało miejsce wiele wydarzeń upamiętniających stulecie rocznicy urodzin Papieża-Polaka.

W naszym kościele 9 maja była sprawowana Msza św. dziękczynna i umieściliśmy wizerunek św. Jana Pawła II w bocznym ołtarzu.

A oto fragment listu Biskupów Polskich  z okazji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

„Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. (…) Głosząc konieczność poszanowania każdej osoby ludzkiej, Papież bronił najsłabszych i bez­bronnych. Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronowirusa, świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Podkreślał, że w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić właściwie ukształtowanego sumienia. (…) Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który powiedział: Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój Naród, wszystko to głęboko noszę w moim sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro. (…) Każda z pielgrzymek Papieża do Ojczyzny była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z Papieżem uczestniczyły miliony osób.(…) W momencie zamachu, 13 maja 1981 toku, Papież zachował duży spokój i opanowanie. Zanim stracił przytomność, od razu zawierzył się Maryi i mówił, że przebaczył temu, który do niego strzelał – powiedział Ks. Kard. St. Dziwisz. Dla wielu osób świadectwo o prawdziwości Ewangelii, jakie dał całemu światu sw. Jan Paweł II, wybrzmiało najbardziej przekonywujaco wtedy, gdy przyszło Mu osobiście zmagać się z cierpieniem i chorobą, a na koniec życia stanąć wobec konieczności śmierci. Papież Franciszek, który kanonizował Jana Pawł II, we wstępie do książki opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia  urodzin Papieża- Polaka, wyznał: Wiele razy  w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na Niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii tak, jak On dawał o niej świadectwo. (…) Od śmierci Jana Pawła II ludzie całego świata modlą sie nieprzerwanie u Jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za Jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez Jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papoiez – Polaka bedzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie znakiem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.Św. Janie Pawle II, módl się za nami. (fragmenty wybrane przez s. Terezje, OP)