14 czerwca

14 czerwca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 13 czerwca- św. Antoniego  z Padwy

18:00 – Zakończenie Roku Szkolnego

18:00- Msza św dziękczynna za beatyfikację 108 polskich męczennikow z czasów II wojny światowej, a w tej liczbie s. Julia Rodzińska OP

Niedziela, 14 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8: 30++ Agnieszka,Alina,Franciszek i Józef  – dzieci i wnuki

10: 30- O zdrowie, opiekę Matki Bożej i o łaski Ducha św. dla Elżbiety i Marka Machula                         – R. Piekut

12:30- Za parafian i Dobrodziejów

14:00- O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Adriana z okazji 10 urodzin

19:00- + Małgorzata Grabowska (5 rocz)                         – mąż

Poniedziałek, 15 czerwca

9:00- Wolna intencja

19:00- ++ Georgia i David Wince

19:00- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Witolda i Adama z okazji urodzin

Wtorek, 16 czerwca

9:00-+ Teresa Radzińska zmarła w Polsce

19:00-++ Tadeusz i Teresa Żuczek i zmarli z rodziny

19:00- O Boże bł.i opiekę Matki Bożej dla Wesli z okazji 18 rocz. urodzin

Środa, 17 czerwca- Św. Brata Alberta Chmielowskiego

9:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00-+ Edmund Niemczewski (16 rocz) – syn i córka z rodzinami  

19:00-+ Stefan Rzepka

Czwartek, 18 czerwca

9:00- Za rozeznanie duchowe i dar podejmowania dobrych decyzji

19:00-+ Irena Kubicka (2 rocz)                                   – córka

19:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  i zdrowie dla Zbigniewa

Piątek, 19 czerwca- Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

9:00-+ Ryszard Karamon                         – ciocia z rodziną

19:00-+ Stanisława Kuldanek (1 rocz)

Sobota, 20 czerwca- Niepokalanego Serca NMP

8:30- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Magdusi, Marysi i Danny   – rodzice i dziadkowie

18:00 –+ Maria Kornafel (1 rocz)

18:00-O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Adama i Bogusławy z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 21 czerwca- XII niedziela zwykła

8: 30-+ Andrzej Kociuba

10: 30-++ Janina i Stanisław Sadowscy i zmarli z rodziny

– córka z rodziną

12:30-+ Władysław Wardzała (26 rocz)

14:00- Za parafian

19:00- O nawrócenie syna i światło Ducha św.       – matka

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58

Ref: Kościele święty, chwal swojego Pana.

Boże Ciało skupia nas na Eucharystii, jako uczcie i trwałej obecności w Najświętszym Sakramencie. Dla pierwszych chrześcijan uczta eucharystyczna byłą przeżyciem wspólnotowym. Zachęcali się wzajemnie do przyjmowania Komunii św. słowami: pójdźmy po życie, po moc, po miłość, po świętość! Komunia łączy nas zarówno z Chrystusem, jak również z braćmi i siostrami. Dar Eucharystii jest oddaniem samego siebie Pana Jezusa, który „do końca nas umiłował”. Dzięki tej obecności spełnia się obietnica Jego obietnica, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. Pan Jezus pozostał z nami w znaku chleba i wina. Eucharystia jest również sercem orędzia fatimskiego. Anioł przyniósł kielich i hostię od strony kościoła parafialnego mówiąc: „Bierzcie i spożywajcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okrutnie znieważane przez niewdzięcznych ludzi. Naprawiajcie ich występki i pocieszajcie Boga”. W ten sposób chciał pokazać, że prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Zbawiciela są w każdej katolickiej świątyni. Tam, a nie w cudownościach mamy szukać tego, co w widzeniu otrzymały dzieci: zjednoczenia z Bogiem przez Eucharystię. Wysłannik z nieba chce nam pokazać, że również naszym udziałem może stać się eucharystyczne doświadczenie pastuszków. Od sposobu naszego udziału w Eucharystii zależy, jakość naszych relacji nie tylko z Bogiem, ale także z naszymi bliźnimi. Jeżeli bowiem czas eucharystycznego zgromadzenia jest dla nas zewnętrznym rytuałem, w trakcie, którego nasza uwaga błądzi po wielu miejscach, to mamy podstawy do obaw, iż traktujemy Jezusa po prostu jak przedmiot. Przedmiot ważny, ale niebędący Osobą. Jest świętą rzeczą, kawałkiem chleba, który spożywamy i zaraz o nim zapominamy, przytłoczeni naszą zabieganą codzienności. Traktując Jezusa jak rzecz, zaczynamy też traktować innych jak przedmioty, które służą poprawieniu naszego samopoczucia. Udział we Mszy św. daje nam komfort spełnionego obowiązku religijnego, a nasi bliźni są przez nas traktowani jak narzędzia, które służą uzyskaniu naszego zadowolenia. Uczestnicząc w Eucharystii odczuwamy przynależność do Kościoła, do Ludu Bożego, do Ciała Pańskiego, do Jezusa Chrystusa. I nigdy nie pojmiemy w pełni jego wartości i bogactwa. To zobowiązuje nas wszystkich do tego, abyśmy często oraz w sposób godny przyjmowali Komunię Świętą i stawali się chlebem dla innych.

LEKTORZY – 13-14 czerwca

18:00- S. Salome

8:30 – A. Rudzinska

10:30 – S. Teresa

12:30- B. Pajewska

14:00- M. Iskra

19: 00 – K. Pietrzak

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/GIVE

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

BIULETYNY DLA PARAFIAN

200 biuletynów jest drukowanych i są dostępne w naszym kościele przy drzwiach wyjściowych dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WZNOWIENIA CELEBRACJI MSZY ŚWIETEJ……

Od poniedziałku, 1 czerwca, w Diecezji Calgary została przywrócona możliwość odpra­wiania Mszy św. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!!!!!! DWA I PÓŁ MIESIĄCA BEZ PUBLICZNIE SPRA­WOWANEJ EUCHARYSTII, TO SYTUACJA NIESPO­TY­KANA W HISTORII KOŚCIOŁA!!!!!

Są ograniczenia, limity i procedury, ale już możemy się modlić wspólnotowo, a ograniczenia stop­niowo będą zawieszane…, Dlatego prośba o stosownia się do tych nowych regulacji…

Obecne regulacje pozwalają na 100 osób w kościele, wliczając Księdza, Lektora, tudzież Siostry

Rodziny mogą siedzieć razem, inne osoby zachowują odstęp 2 metrów

Niemowlęta i dzieci powinny pozostawać z rodzicami lub opiekunami przez cały czas

Niektóre ławki są wyłączone z użytku

Nie ma śpiewników, modlitewników, itp.

Wejście środkowymi drzwiami, wyjście bocznymi drzwiami od strony sali parafialnej

Drzwi kościoła są zamknięte, pół godziny przed celebracją je otwieramy

Po Mszy św. wszyscy wychodzą, ławki będą dezynfekowane i cykl się powtarza

Przy wejściu do kościoła należy odpowiedzieć na pytania Dyżurnych nt. stanu zdrowia

Na listę wpisujemy nazwisko, imię telefon/e-mail – w razie stwierdzenia Coronawirusa służby medyczne będą mogły zawiadomić osoby będące w tym samym czasie w kościele. Spisy przechowujemy w biurze parafialnym przez 2 tygodnie, po czym są niszczone

Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce

Każdy ma założoną swoją maseczkę ochronną

Nie ma śpiewu w czasie celebracji

Nie ma przynoszenia darów do ołtarza, wszystko do Mszy jest przygotowane na ołtarzu

Nie ma zbierania tacy: przy drzwiach wejściowych i przy drzwiach wyjściowych są wyłożone specjalne skrzynki na donacje

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy na rękę……

Osoby, które nie czują się dobrze i mają objawy takie jak: gorączka, ból głowy, problemy z przełykaniem, ból mięśni, problemy z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, problemy z chodzeniem, brak apetytu, wymioty itd. proszene są o pozostanie w domach.

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIELNEJ MSZY, więc nie należy mieć poczucia winy….. W soboty wieczorem, o 18: 00 będziemy transmitować Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła, a jest też dużo innych transmisji internetowych

Ks. Marcin na naszej stronie internetowej uruchomił aplikację do wcześniejszego zapisa­nia się na konkretne Msze. W ten sposób może się zgłosić obecnie 25 osób. Inni będą wchodzić aż się lista „zapełni”. Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, raczej nie ma wówczas tłumów i powinna być większa szansa uczestnictwa….

Od 7 czerwca wprowadzamy (tymczasowo) dodatkową Mszę św. niedzielną o godz. 14:00 a w dni tygodnia będzie też dodatkowa Msza rano o 9:00 od poniedziałku do czwartku. To jest tylko skrót najważniejszych regulacji; pełny tekst liczy 31 stron i jest dostępny na internecie…..

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koordynacją tej posługi. Osoby pełniące dyżur zgłaszają się do Biura Parafialnego 45 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Zakładają rękawiczki jednorazowe i maseczki, zajmują miejsce w przedsionku kościoła. 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św. otwierają drzwi główne zapraszając do wejścia. Najpierw pytanie o stan zdrowia, następnie wpis na listę, dezynfekcja rąk i w maseczce można wejść do kościoła. Zajmujemy miejsca w ławkach, które są dostępne, pamiętając o odległości 2 metrów od innych osob. Gdy na liście jest już 100 osób, więcej nie można wpuszczać. Po Mszy świętej dyżurni zamykają drzwi i zajmują się dezynfekcją ławek, klamek, sanitariatów w łazienkach. Dziękujemy za tę ISTOTNĄ POSŁUGĘ, bez niej kościół nie mógłby być otwarty w czasach pandemii i w świetle obowiązujących przepisów….

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE

W odpowiedzi na liczne zapytania i prośby skierowane do parafii, o możliwość rezerwacji miejsca w uczestnictwie Mszy św., otwieramy REJESTRACJĘ ONLINE. Jest możliwość zapisania się na określoną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 25 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 25 rezerwacji, a pozostałe 75 miejsc są dostępne „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po 12:00po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie:

imienia i nazwiska wszystkich uczestników

prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

numeru telefonu komórkowego lub domowego

oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (Sunday offering).

Przed przyjazdem do kościoła:

Wydrukuj WSZYSTKIE REZERWACJE, które otrzymałeś na maila i oddaj osobie dyżurującej przy wejściu do kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej. Rejestracja na stronie internetowej parafii www.queenpol.org pod zakładką REZERWACJE.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji. Rezerwacje bez podanego numeru parafialnego będą automatycznie anulowane.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja może być do 100 osób włącznie z obsługą domu pogrzebowego.  Przyjęcia pogrzebowe są zabronione. Dyrektor domu pogrzebowego zobowiązany jest do sporządzenia listy obecnych podczas Mszy pogrzebowej.

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY…..

…Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. COVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii.

BIBLIOTEKA

Biblioteka będzie ponownie otwarta w niedzielę 14 czerwca po wszystkich Mszach św. W czasie lata biblioteka będzie otwarta w każdą niedzielę, ale będzie zamknięta w sobotę wieczorem. Wytyczne na temat działalnosci bibliotek są dostepne pod adresem:
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-relaunch-guidance-libraries.pdf

. odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $6,265.00.

 WYBORY PREZYDENTA RP – e-mail od p. Konsula Zygmunta Potockego: Księże Proboszczu, dzisiaj otrzymalem informacje z Konsulatu Generalnego RP w Vancouver dotyczące możliwości głosowania w wyborach na Prezydenta RP w dniu 27 CZERWCA br.(sobota) w Kanadzie. Będe bardzo wdzięczny za możliwość umieszczenia tej ważnej informacji jak tylko będzie możliwość w Biuletynie Parafialnym oraz informowania zainteresowanych głosowaniem. Z wyrazami podziękowania, ZP

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Polska w Kanadzie https://www.gov.pl/web/kanada zarówno w dziale aktualności https://www.gov.pl/web/kanada/glosowanie-w-kanadzie-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-2020-r jak i w sekcji poświęconej Wyborom Prezydenta RP w 2020 r. https://www.gov.pl/web/kanada/wybory-2020 umieszczony został komunikat dotyczący głosowania w Kanadzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.Uprzejmie proszę o przesłanie tej wiadomości do wszystkich odbiorców polonijnych w okręgu konsularnym KG RP w Vancouver. Z poważaniem, Marcin Trzciński Konsul Radca Konsulat Gen RP w Vancouver 1600-1177 West Hastings St. Vancouver, BC V6E 2K3tel.  604 688-3530

Z ZEZNAŃ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW ŻYCIA I MĘCZEŃSTWA BŁ. JULII RODZIŃSKIEJ, DZIEWICY (ARCHIWUM ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA W KRAKOWIE)

Klementyna Zastrzeżyńska (ur. 24.11.1904 w Poznaniu, nr 40957, przedwojenna aktorka wyciągnięta przez s. Julię ze stosu całopalnego)

„Zostałam z siostrą Julią przewieziona do obozu koncentracyjnego do Stutthofu k. Gdańska. Tam bliżej ją poznałam i zaprzyjaźniłam się z nią. Siostra Julia była świętym człowiekiem, odznaczała się niezłomnym duchem wiary, taką ją poznałam i taką była do końca życia. Siostra Julia zawsze pokładała nadzieję w Bogu. Podczas pobytu w obozie dodawała nam wszystkim otuchy, polecała Bogu, wzywała do modlitwy. Sama organizowała wspólne modlitwy dla nas współwięźniów. Niezapomniane, wręcz cudowne były wieczory modlitwy, które prowadziła. Zawsze była to modlitwa różańcowa, pieśni i inne modlitwy. Siostra Julia prowadziła je zawsze sama. Przychodziły do nas również modlić się więźniarki innych narodowości. Nie tylko z naszej sztuby, ale i z innych. Było nas wiele, pełna sztuba. Jedni drugim mówili: chodźcie na różaniec do siostry Julii. Ona była bardzo pobożna. Swoją pobożnością wpływała na innych, zachęcała do modlitwy. W jej pobliżu człowiek po prostu czuł potrzebę modlitwy”.

Irena Muschol (ur. 12 października 1918 r. w Warszawie, nr 40940)

„Siostrę Julię poznałam w 1943 r. Od siostry Julii emanowało coś wielkiego, duchowego, była człowiekiem o głębokim duchu wiary w Boga, któremu była całkowicie oddana w tak trudnych warunkach obozowych, zawsze rozmodlona, służąca innym. Była człowiekiem na wskroś dobrym. Przeciwności życia, cierpienia i trudy znosiła z wielką pokorą i cierpliwością, na modlitwie i służbie więźniom. To się widziało i wyczuwało, że siostra Julia oddana była Bogu, nie rozstawała się z modlitwą, Bogu powierzała i siebie i nas wszystkich więźniów, przypominała nam, że jesteśmy chrześcijankami i Bogu musimy zaufać, powierzać nasz trudny los, że wszystko jest w rękach Boga, o to się wspólnie modliła i dodawała nam otuchy do wytrwania, żebyśmy się nie załamały”. „Mogę krótko powiedzieć, że ona, Siostra Julia, była bez reszty oddana bliźnim, służyła im do ostatnich chwil swego życia, spalała się dla nich. Charyzmatem u Siostry Julii było bezgraniczne poświęcenie dla drugiego człowieka. Nie każdy zdobyłby się na to, na co zdobyła się ona. Służyła w ciężkich warunkach obozowych, w niebezpieczeństwie zarażenia tyfusem, bo wśród chorych na tyfus przebywała im niosła pomoc, to była z jej strony ofiara, to było heroiczne. To był dar charyzmatyczny u niej – ona czuła wewnętrznie, że musi być z nimi, oni na nią czekają, na jej pomoc, dlatego tak bez reszty poświęciła się im. Dla nas była ona świętą osobą. Sama często modlę się za wstawiennictwem siostry Julii do Boga, bo uważam ją za osobę świętą, która u Boga może wyprosić wiele łask”.

Ks. Franciszek Grucza (ur. 19.11.1911 r. w Pomieczyńskiej Hucie, nr 37083)

„Poznałem siostrę Julię w obozie koncentracyjnym w Stutthofie latem 1944 r. Siostra Julia była człowiekiem głębokiej wiary, była to osoba bogobojna, ufająca Bogu. Była dla innych aniołem dobroci, była samarytanką dla innych w obozie. Siłę czerpała z łaski sakramentalnej, którą tak bardzo sobie ceniła. Szukała kapłana, bo poprzez posługę kapłańską przyjmując Sakramenty święte czerpała moc do tego, by w tak trudnych warunkach obozowych, podczas takiego upodlenia człowieka w obozie, nieść pomoc innym. Z niej emanowała dobroć. Była wielką osobowością, nigdy nie słyszałem, aby na coś się skarżyła, na coś narzekała, ale wszystko z pogodą, wewnętrzną świętością, znosiła wszystko. Była bardzo skromna, naturalna, nie narzucała się, ale swoją cichą obecnością i swoim samarytańskim oddaniem innym promieniowała na otoczenie. Siostra Julia w Bogu widziała sens cierpienia i doświadczeń, jakie musiała tam przejść. Taką ją poznałem podczas rozmów, a także i z relacji innych. Promieniowała stanowczością, bezkompromisowością, wierna Bogu. Dla mnie ona była świętą, ona jest męczennicą”.