7 czerwca

7 czerwca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 6 czerwca  

15:00 Msza ślubna: Kasia Pietrzak i Andrew Jansen

18:00 – + Jacek Cierniak (5 rocz)

Niedziela, 7 czerwca Uroczystość Najświętszej Trójcy

8: 30- ++ Alojzy i Gertruda Cichański

10: 30- Radio Maryja i TV Trwam

12:30-++ Piotr i Maria Bakon                                         – syn

14:00- -+ Łucja Głowacka lat 83, zmarła w Katowicach

19:00- O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. z okazji urodzin dla Julii, Natalii i Emili

Poniedziałek, 8 czerwca – Św. Jadwigi Królowej

9:00 Za Parafian i Dobrodziejów

19:00- ++ Michał Cozac i dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Ludwik Rajzer (4 rocz)                     – rodzina

Wtorek, 9 czerwca

9:00ZaParafian i Dobrodziejów                         ( rodzina )

19:00-++ Małgorzata Bożek, Marek i Antoni Pasternak

19:00- ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

Środa, 10 czerwca

9:00 Za Parafian i Dobrodziejów

19:00-++ Janina i Stanisław Sadowscy i zmarli z rodziny –(intencja przeniesiona z 17 maja)

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty i jej rodziny

Czwartek, 11 czerwca

9:00 Za Parafian i Dobrodziejów

19:00-W 76 rocz. bitwy pod Monte Cassino  – SPK#18

 -(intencja przeniesiona z 17 maja)

19:00- + Maria Kucharyk (20 rocz) 

Piątek, 12 czerwca

9:00- ++ Eugeniusz Sztupecki i zmarli  rodzice

-(intencja przeniesiona z 24 maja)

19:00- wolna ………………………………………….

Sobota, 13 czerwca- św. Antoniego  z Padwy

8:30- ++ Aleksandra i Mikołaj Dać oraz Stanisław Bieliński – (intencja przeniesiona z 24 maja)

18:00 – Zakończenie Roku Szkolnego

18:00- Msza św dziękczynna za beatyfikację 108 polskich męczennikow z czasów II wojny światowej, a w tej liczbie s. Julia Rodzińska OP

Niedziela, 14 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8: 30++ Agnieszka,Alina,Franciszek i Józef  – dzieci i wnuki

10: 30- O zdrowie, opiekę Matki Bożej i o łaski Ducha św. dla Elżbiety i Marka Machula                         – R. Piekut

12:30- Za parafian i Dobrodziejów

14:00 wolna……………………………….

19:00- + Małgorzata Grabowska (5 rocz)                         – mąż

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Wj 34,4b–6.8–9; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18

Ref: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Prawda o Trójcy Przenaj­świętszej to jedna z najtrudniejszych prawd wiary. By ją pojąć, nie wystarczy tylko przyswoić sobie wiedzę bib­lijną i wypływające z niej nau­czanie Kościoła. Tu trzeba czegoś więcej: pokory wiary, która w sposób trans­cendentny (pozazmysłowy) pozwala dotykać realiów życia Boga, jako jedności Trzech Osób. Bóg nie jest Kimś znajdującym się gdzieś daleko. Bóg jest blisko człowieka i pragnie przenikać całe jego jestestwo. Z miłości powołał człowieka do życia, z miłości posłał na świat Swojego Syna, by przez ofiarę Jego krzyża dokonać odkupienia człowieka, wreszcie z miłości posłał Ducha Świętego, by Ten prowadził w nas dzieło uświęcenia. Chrystus, objawiając tajemnicę Trójcy Świętej, odkrywa jednocześnie tajemnicę człowieka. Tylko, że nam to trudno zrozumieć: Bóg zesłał Syna, – czyli siebie, na ziemię, dając mu, – czyli sobie, do pomocy Ducha Świętego, czyli siebie – sobie? Musimy zrozumieć jedno – Wiara w Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest podstawą nauki o posłannictwie Chrystusa i dokonanym przez Niego Odkupieniu. I to jest zasadnicza i podstawowa dla nas wszystkich prawda naszej religii katolickiej. Dogmat o Trójcy Przenajświętszej to przede wszystkim dogmat o Bogu żywym, którego życie polega na wzajemnym posiadaniu, na wzajemnym oddaniu i doskonałej wymianie. Przez łaskę uświęcającą bierzemy udział w życiu trzech Osób Boskich, poznając Ojca przez Syna w Miłości Ducha Świętego. Nam, wiernym, tym, którzy nie mają wykształcenia teologicznego, czasami trudno pojąć tę prawdę, że w jednej Osobie wyznajemy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mimo iż mamy świadomość, że to jest najdoskonalsza społeczność życia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg jest doskonały i nie ma w Nim żadnego braku. W owej jedności osób jest Miłością, i to Miłością bezinteresowną. Podobnie, wspólnotą zbudowaną na fundamencie miłości i jedności powinna być chrześcijańska rodzina. I wreszcie to, co najważniejsze – Trójca Święta uczy miłości praktycznej i osobowej. To tyle, resztę pozostaje nam objąć wiarą i zrozumieniem poprzez Miłość do Boga. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, daj nam Prawdę i Miłość, oświeć nasze umysły, abyśmy mogli trwać i poznawać to, co dajesz nam, jako Twoim dzieciom. Święty, Święty, Święty. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

LEKTORZY – 6-7 czerwca

18:00- M. Iskra

8:30 – M. Sobczak

10:30 – S. Salome

12:30- S. Teresa

14:00- M. Sobczak

19: 00 – B. Pajewska

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/GIVE

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

NOWENNA POMPEJAŃSKA

Rozpoczęcie Nowenny nastąpiło w Niedzielę Miło­sierdzia Bożego. W piątki wieczorem pątników wspiera modlitwą ks. Stefan.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Bonifacym Pulwickim: pulwicki@shaw.ca

BIULETYNY DLA PARAFIAN

150 biuletynów jest drukowanych i są dostępne w naszym kościele przy drzwiach wyjściowych dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Otrzymaliśmy wiadomość, że w Polsce, w Katowicach, zmarła śp. Łucja Głowacka, lat. 83. Była gwiazdą Zespołu Śląsk, a podczas pobytu w Calgary dzieliła się swoim doświadczeniem scenicznym z członkami naszych zespołów. Pogrzeb odbył się w piątek, a u nas Msza św. w jej intencji w niedzielę, 7 czerwca, o godz. 14: 00. Wieczny odpoczynek racz jej dac, Panie….

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WZNOWIENIA CELEBRACJI MSZY ŚWIETEJ……

Od poniedziałku, 1 czerwca, w Diecezji Calgary zostaje przywrócona możliwość odpra­wiania Mszy św. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!!!!!! DWA I PÓŁ MIESIĄCA BEZ PUBLICZNIE SPRA­WOWANEJ EUCHARYSTII, TO SYTUACJA NIESPO­TY­KANA W HISTORII KOŚCIOŁA!!!!!

Są ograniczenia, limity i procedury, ale już możemy się modlić wspólnotowo, a ograniczenia stop­niowo będą zawieszane…, Dlatego prośba o stosownia się do tych nowych regulacji…

W kościele może być jednocześnie tylko 50 osób, wliczając Księdza, Lektora, tudzież Siostry

Rodziny mogą siedzieć razem, inne osoby zachowują odstęp 2 metrów

Niemowlęta i dzieci powinny pozostawać z rodzicami lub opiekunami przez cały czas

Niektóre ławki są wyłączone z użytku

Nie ma śpiewników, modlitewników, itp.

Wejście środkowymi drzwiami, wyjście bocznymi drzwiami od strony sali parafialnej

Drzwi kościoła są zamknięte, pół godziny przed celebracją je otwieramy

Po Mszy św. wszyscy wychodzą, ławki będą dezynfekowane i cykl się powtarza

Przy wejściu do kościoła należy odpowiedzieć na pytania Dyżurnych nt. stanu zdrowia

Na listę wpisujemy nazwisko, imię telefon/e-mail – w razie stwierdzenia Coronawirusa służby medyczne będą mogły zawiadomić osoby będące w tym samym czasie w kościele. Spisy przechowujemy w biurze parafialnym przez 2 tygodnie, po czym są niszczone

Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce

Każdy ma założoną swoją maseczkę ochronną

Nie ma śpiewu w czasie celebracji

Nie ma przynoszenia darów do ołtarza, wszystko do Mszy jest przygotowane na ołtarzu

Nie ma zbierania tacy: przy drzwiach wejściowych i przy drzwiach wyjściowych są wyłożone specjalne skrzynki na donacje

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy na rękę……

Osoby, które nie czują się dobrze i mają objawy takie jak: gorączka, ból głowy, problemy z przełykaniem, ból mięśni, problemy z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, problemy z chodzeniem, brak apetytu, wymioty itd. proszene są o pozostanie w domach.

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIELNEJ MSZY, więc nie należy mieć poczucia winy….. W soboty wieczorem, o 18: 00 będziemy transmitować Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła, a jest też dużo innych transmisji internetowych

Ks. Marcin na naszej stronie internetowej uruchomił aplikację do wcześniejszego zapisa­nia się na konkretne Msze. W ten sposób może się zgłosić 16 osób. Inni będą wchodzić aż się lista „zapełni”.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, raczej nie ma wówczas tłumów i powinna być większa szansa uczestnictwa….

Od 7 czerwca wprowadzamy (tymczasowo) dodatkową Mszę św. niedzielną o godz. 14:00 a w dni tygodnia będzie też dodatkowa Msza rano o 9:00 od poniedziałku do czwartku.

To jest tylko skrót najważniejszych regulacji; pełny tekst liczy 31 stron i jest dostępny na internecie…..

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koordynacją tej posługi. Osoby pełniące dyżur zgłaszają się do Biura Parafialnego 45 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Zakładają rękawiczki jednorazowe i maseczki, zajmują miejsce w przedsionku kościoła. 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św. otwierają drzwi główne zapraszając do wejścia. Najpierw pytanie o stan zdrowia, następnie wpis na listę, dezynfekcja rąk i w maseczce można wejść do kościoła. Zajmujemy miejsca w ławkach, które są dostępne, pamiętając o odległości 2 metrów od innych osob. Gdy na liście jest już 50 osób, więcej nie można wpuszczać. Po Mszy świętej dyżurni zamykają drzwi i zajmują się dezynfekcją ławek, klamek, sanitariatów w łazienkach. Dziękujemy za tę ISTOTNĄ POSŁUGĘ, bez niej kościół nie mógłby być otwarty w czasach pandemii i w świetle obowiązujących przepisów….

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE

W odpowiedzi na liczne zapytania i prośby skierowane do parafii, o możliwość rezerwacji miejsca w uczestnictwie Mszy św., otwieramy REJESTRACJĘ ONLINE. Jest możliwość zapisania się na określoną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 16 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 16 rezerwacji, a pozostałe 34 miejsca są dostępne „przy wejściu”.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie:

imienia i nazwiska wszystkich uczestników

prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku numeru telefonu komórkowego lub domowego oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (Sunday offering).

Przed przyjazdem do kościoła:

Wydrukuj WSZYSTKIE REZERWACJE, które otrzymałeś na maila i oddaj osobie dyżurującej przy wejściu do kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej. Rejestracja na stronie internetowej parafii www.queenpol.org pod zakładką REZERWACJE.

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja może być do 50 osób włącznie z obsługą domu pogrzebowego.  Przyjęcia pogrzebowe są zabronione. Dyrektor domu pogrzebowego zobowiązany jest do sporządzenia listy obecnych podczas Mszy pogrzebowej.

Przepisy alberta.ca/biz-connect BizConnect@gov.ab.ca ©2020 Government of A     lberta:

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY…..

…Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. COVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii. Przyjęte wcześniej intencje mszalne są odprawiane przez Księży, ale jeśli któreś intencje „nie zmieszczą się” w obecnym układzie, są przesuwane na późniejsze daty, o czym informujemy w biuletynie. Można też zadzwonić do biura parafialnego z zapytaniem, jeśli ktoś miałby wątpliwości.

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL­NEGO DLA CAŁEJ SZKOŁY POLSKIEJ: KLASY: 0-12 – przez internet.

SOBOTA, 13 CZERWCA, o godzinie 18:00

KOŚCIÓŁ POLSKI p.w. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU W CALGARY Ze względu na trwającą pandemię, ta – już niedzielna – Msza św., kończąca mijający rok szkolny, będzie transmitowana przez internet, aby każdy, zwłaszcza uczniowie, Rodzice, wszyscy Nauczyciele mogli w tej Mszy św. uczestniczyć internetowo (w kościele może być tylko 50 osób, z zachowaniem przepisów AHS). Zachęcamy bardzo do wspólnego uczestniczenia i przeżycia tej Mszy św., przez internet, dziękując Panu Bogu za łaski mija­jącego roku szkolnego i modląc się o bezpieczne i udane wakacje.

POŚWIĘCENIE OBRAZU BŁ. S. JULII RODZIŃSKIEJ, OP.

Błogosławiona Siostra Julia Rodzińska – Przedszkole Niepubliczne ...

W sobotę, 13 czerwca, w kościele polskim p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, podczas Mszy św. o godzinie 18: 00, zostanie poświęcony Obraz Bł. Siostry Julii Rodzińskiej, Dominikanki, Męczennicy II wojny świa­towej. Obraz ten zostanie umieszczony w bocznym, nowym Ołtarzu, po prawej stronie figury Chrystusa Zmartwychwstałego.

W sobotę, 13 czerwca br. w 21. Rocznicy Beatyfikacji Sr. Julii wraz z 108 Męczen­nikami II wojny światowej za wiarę oraz w  75. Rocz­nicę męczeńskiej śmierci polskiej dominikanki, ob­cho­dzoną w obecnym roku, módlmy się szczególnie o zaprzestanie wojen i prześladowań chrześcijan, o pokój na świecie, poszano­wanie godności ludzkiej oraz życie według Przykazań Bożych.

 Źródłem heroicznej postawy Bł. Siostry Julii- nauczycielki, biorącej udział w tajnym nauczaniu i prowadzącej działalność humanitarną podczas wojny, wychowawczyni sierot (matka sierot) – była modlitwa. Bp Damian Muskus powiedział: Siostra Julia czuła się dzieckiem Bożym nawet wtedy, gdy ją męczono, gdy przymierała głodem, nawet wtedy, gdy musiała bezradnie patrzeć na rozlewający się wokół niej ocean cierpień. Czuła się bezpiecznie w Bożych rękach i to dawało jej siłę, by w nieludzkich warunkach promieniować dobrem i nieść ulgę znękanym. Błogosławiona dominikanka obejmowała swoją modlitwą wszystkich, którzy znaleźli się za drutami niemieckiego obozu Stutthof, dzieliła się ostatnią kromką chleba,uczyła ufności do Bogai przebaczenia oprawcom. Apostołka różańca.  Już za życia otaczała Ją opinia świętości. Gestapo aresztowało Ją w lipcu 1943 roku. Zakończyła życie 20 lutego 1945 roku w obozie zagłady w Stutthofie, koło Gdańska, zarażona tyfusem, w czasie posługi konającym więźniarkom żydowskim. Dziękujemy Panu Bogu za niezwykłe świadectwo heroicznej wiary Błogosławionej Siostry Julii, za Jej wielką miłość do Boga, Matki Najświętszej, Zgromadzenia i bliźniego i modlimy się, aby wypraszała u Boga szczególne łaski dla naszej Parafii, dla Księży, dla rodzin, samotnych, cierpiących i wszystkich, wzywających Jej wstawiennictwa.

Błogosławiona Siostro Julio, Męczennico za wiarę, módl się za nami.

Dodatkowe informacje dotyczące historii życia i męczeńskiej śmierci bł. Julii Rodzińskiej można znaleźć na stronie https://dominikanki.pl/blogoslawiona-julia-rodzinska/

Zachęcamy także do obejrzenia musicalu o życiu bł. siostry Julii Rodzińskiej – „Miłość Zmartwychwstała” który można znaleźć pod podanym linkiem:

a także  „Film o bł. Julii Rodzińskiej”,  link:

Od pierwszej nie­dzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpo­częła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działal­ności charytatywnej i administracyjnej diecezji. Tegoroczna kolekta TOGETHER IN ACTION odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $6,075.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Czeki prosimy wystawiać na “Our Lady Queen of Peace Church/TOGETHER IN ACTION. Więcej informacji na stronie, na której też można wpłacić donację na TIA z zaznaczeniem naszej parafii: tia.calgarydiocese.ca