21 czerwca

21 czerwca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 20 czerwca- Niepokalanego Serca NMP

18:00 –+ Maria Kornafel (1 rocz)

18:00-O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla Adama i Bogusławy z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 21 czerwca- XII niedziela zwykła

8: 30-+ Andrzej Kociuba

10: 30-++ Janina i Stanisław Sadowscy i zmarli z rodziny

– córka z rodziną

12:30-+ Władysław Wardzała (26 rocz)

14:00-+ Stanisława Kuldanek  (1 rocz)

19:00- O nawrócenie syna i światło Ducha św.       – matka

Poniedziałek, 22 czerwca

9:00- Wolna intencja

19:00- + Władysław Kogut (32 rocz)                – syn z rodziną

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mai Guzek z okazji 7 urodzin       –  prababcia i cała rodzina

Wtorek, 23 czerwca

9:00- ++ Krystyna Miedzińska i Danuta Badatcheff

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Wandy Bator w dniu imienin                                                – dzieci z rodzinami

Środa, 24 czerwca- Narodzenie św.Jana Chrzciciela

9:00- Z okazji rocznicy święceń Kapłańskich Ks. Andrzeja Bosowskiego

19:00- ++ Jan i zmarli z rodziny

19:00- O łaski potrzebne dla Ks. Andrzeja w rocznice święceń Kapłańskich

Czwartek, 25 czerwca

9:00- O Boże błogosławieństwo dla rodziny Mazur

19:00- ++ Józef i Irena Szewczyk                         – córka    

Piątek, 26 czerwca

9:00-+ Marcin Szysz

19:00-+ Antoni Peryt (8 rocz)                        – córka z rodziną

Sobota, 27 czerwca- NMP Nieustającej Pomocy

8:30-++ Jan Władysław Kałduś (6 rocz) i Jan Gierłach (2 rocz)

18:00 – Wolna intencja

Niedziela, 29 czerwca- XIII niedziela zwykła

8: 30-+ Teresa Michanka i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

10: 30-++ Jan i Renata Kułach

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Nathana Cudak

14:00- Wolna intencja

19:00- Dziękczynno błagalna w intencji Czesławy i Stanisława Nowak z okazji 60 rocz. sakramentu małżeństwa

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jr 20,10–13; Rz 5, 12–15; Mt 10,26–33

Ref: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że w przesłaniach Ojca Świętego Jana Pawła II często słyszymy o miłości, przebaczeniu, miłosierdziu. Papieskie słowa podnoszą na duchu, dodają odwagi. Wydaje się, że zupełnie niespójne z jego nauczaniem są słowa wyjęte z dzisiejszej Ewangelii: „Bójcie się”. Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że nie są one negacją Ewangelii, ale sygnalizują, że dobrze pojęta bojaźń też należy do ewangelicznych wezwań. Zapewne każdy człowiek doświadcza różnych rodzajów bojaźni. Zna dręczące go nieraz obawy. Odbierają one człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, tworzą atmosferę zagrożeń i odbierają radość życia. Istnieją jednak i takie obawy, które człowieka napełniają respektem i szacunkiem wobec innych. Wzbudzają też poczucie odpowiedzialności i chronią przed destruktywnym „luzactwem”. W takim kontekście trzeba odczytać przesłanie Jezusa: „Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. Jezus wzywa, byśmy bali się Boga, bo tylko On może człowieka zbawić lub potępić. Przypomina, że Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym, nagradzającym i karzącym. Ukazuje realizm nieba i piekła, jako wiecznej nagrody lub kary. Mówiąc o duszy i ciele, podkreśla, że los ostateczny będzie udziałem całego człowieka. Nauka Objawienia nigdy nie przekreślała potrzeby bojaźni Boga. Raczej daje jej liczne przykłady i w końcu zalicza ją do spisu darów Ducha Świętego. Bojaźń zaś, jako dar Bożego Ducha, nie może człowieka od Boga dystansować, ale ku Niemu skłania i przybliża. Stąd nie może ona być pojmowana inaczej, jak tylko w kontekście miłości. Bojaźń Boża wpisuje się w miłość ku Bogu. Chrystus w swoim „bójcie się” nie wzbudza w nas obaw przed surowością Boga. Raczej ostrzega, byśmy swoim złym postępowaniem nie wymusili na Bogu najstraszniejszych wyroków. Bóg nie chce potępiać. Jednak szanując wolność człowieka, nie cofnie się przed potępieniem, jeśli ten je wybierze. Z kolei człowiek nie wybierze potępienia, jeśli jest związany z Bogiem więzami miłości. Zatem bojaźń Boża nie jest postawą strachu przed Bogiem, chociaż nie może być pozbawiona postawy szacunku, pokory, adoracji. Jest, więc postawą człowieka zatroskanego o to, by umiłowanego Boga nie obrazić, by się nie sprzeniewierzyć Jego woli, by Jego miłości nie odtrącić, ale ciągle wzrastać w miłości ku Niemu.
Doświadczeni własnymi słabościami i grzechami dobrze wiemy, że istotnie o te losy trzeba się bać. Wobec takiego widzenia bojaźni Bożej ewangeliczne „bójcie się” nie napawa nas strachem przed Bogiem, ale wzywa do ożywienia miłości ku Niemu i precyzuje sposób miłowania. „Bójcie się” odnoszone do obaw o zranienie miłości Bożej uczy, że i ludzie nie powinni się siebie bać, ale winni się bać o to, by nikogo nie skrzywdzić.

LEKTORZY – 20-21 czerwca

18:00 – B. Pajewski

8:30- M. Sobczak

10:30- M. Iskra

12:30- S. Teresa

14:00- S. Salome

19:00- K. Pietrzak

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/GIVE

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

BIURO PARAFIALNE PODCZAS WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji (lipiec i sierpień) będzie czynne dwa razy w tygodniu, we wtorki i środy od 9: 00 do 13:00.

BIULETYN PARAFIALNY W CZASIE WAKACJI

Biuletyn przez okres wakacji, począwszy od niedzieli 28 czerwca, będzie wydawany raz na dwa tygodnie (proszę to wziąć pod uwagę,  jeśli ktoś ma ogłoszenie pilne).

BIULETYNY DLA PARAFIAN

250 biuletynów jest drukowanych i są dostępne w naszym kościele przy drzwiach wyjściowych dla tych wszystkich, którzy nie mają dostępu do internetu. Dla pozostałych – biuletyn zostaje umieszczony na naszej stronie www.queenpol.org

MSZE ŚW. PORANNE PODCZAS WAKACJI

Po okresie przerwy w odprawianiu Mszy świętych, w miesiącu czerwcu chcieliśmy „dojść do równowagi duchowej”. Były dodatkowe nabożeństwa poranne w ciągu tygodnia, oraz dodatkowa Msza święta w niedziele o godz. 14:00.

Od lipca wchodzimy w czas wakacyjny i adoptujemy program wakacyjny. Nie będzie porannych Mszy w ciągu tygodnia, nie będzie dodatkowej Eucharystii w niedziele o 14:00, nie będzie odwiedzin chorych. Od września wszystko powróci do zwykłego trybu (miejmy nadzieję).

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WZNOWIENIA CELEBRACJI MSZY ŚWIETEJ……

Od poniedziałku, 1 czerwca, w Diecezji Calgary została przywrócona możliwość odpra­wiania Mszy św. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!!!!!!

Są ograniczenia, limity i procedury, ale już możemy się modlić wspólnotowo, a ograniczenia stop­niowo będą zawieszane…, Dlatego prośba o stosownia się do tych nowych regulacji…

Obecne regulacje pozwalają na 100 osób w kościele, wliczając Księdza, Lektora, tudzież Siostry

Rodziny mogą siedzieć razem, inne osoby zachowują odstęp 2 metrów

Niemowlęta i dzieci powinny pozostawać z rodzicami lub opiekunami przez cały czas

Niektóre ławki są wyłączone z użytku

Nie ma śpiewników, modlitewników, itp.

Wejście środkowymi drzwiami, wyjście bocznymi drzwiami od strony sali parafialnej

Drzwi kościoła są zamknięte, pół godziny przed celebracją je otwieramy

Po Mszy św. wszyscy wychodzą, ławki będą dezynfekowane i cykl się powtarza

Przy wejściu do kościoła należy odpowiedzieć na pytania Dyżurnych nt. stanu zdrowia

Na listę wpisujemy nazwisko, imię telefon/e-mail – w razie stwierdzenia Coronawirusa służby medyczne będą mogły zawiadomić osoby będące w tym samym czasie w kościele. Spisy przechowujemy w biurze parafialnym przez 2 tygodnie, po czym są niszczone

Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce

Każdy ma założoną swoją maseczkę ochronną

Nie ma śpiewu w czasie celebracji

Nie ma przynoszenia darów do ołtarza, wszystko do Mszy jest przygotowane na ołtarzu

Nie ma zbierania tacy: przy drzwiach wejściowych i przy drzwiach wyjściowych są wyłożone specjalne skrzynki na donacje

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy na rękę……

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIELNEJ MSZY, więc nie należy mieć poczucia winy….. W soboty wieczorem, o 18: 00 transmitujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła, a jest też dużo innych transmisji internetowych

Ks. Marcin na naszej stronie internetowej uruchomił aplikację do wcześniejszego zapisa­nia się na konkretne Msze. W ten sposób może się zgłosić obecnie 50 osób. Inni będą wchodzić aż się lista „zapełni”.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

Od 7 czerwca wprowadzamy (tymczasowo, na czerwiec) dodatkową Mszę św. niedzielną o godz. 14:00, a w dni powszednie tygodnia jest też dodatkowa Msza rano o 9:00 od poniedziałku do czwartku.

To jest tylko skrót najważniejszych regulacji; pełny tekst liczy 31 stron i jest dostępny na internecie…..

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Osoby pełniące dyżur zgłaszają się do Biura Parafialnego 40 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Zakładają rękawiczki jednorazowe i maseczki, zajmują miejsce w przedsionku kościoła. 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św. otwierają drzwi główne zapraszając do wejścia. Najpierw pytanie o stan zdrowia, następnie wpis na listę, dezynfekcja rąk i w maseczce można wejść do kościoła. Zajmujemy miejsca w ławkach, które są dostępne, pamiętając o odległości 2 metrów od innych osob. Gdy na liście jest już 100 osób, więcej nie można wpuszczać. Po Mszy świętej dyżurni za­my­kają drzwi i zajmują się dezynfekcją ławek, klamek, sanitariatów w łazienkach. Dziękujemy za tę ISTOTNĄ POSŁUGĘ, bez niej kościół nie mógłby być otwarty  w świetle obowiązujących przepisów….

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE

W odpowiedzi na liczne zapytania i prośby skierowane do parafii, o możliwość rezerwacji miejsca w uczest­nictwie Mszy św., otwieramy REJESTRACJĘ ONLINE. Jest możliwość zapisania się na określoną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

·  -numeru telefonu komórkowego lub domowego

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).


Przed przyjazdem do Kościoła:

Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzymałeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.

Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji.

Rezerwacje bez podanego numeru parafialnego będą automatycznie anulowane, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz numeru to skontaktuj się z biurem parafialnym).

MSZE POGRZEBOWE – mogą być odprawiane w kościele parafialnym, ale frekwencja może być do 100 osób, włącznie z obsługą domu pogrzebowego.  Przyjęcia pogrzebowe są zabronione. Dyrektor domu pogrzebowego zobowiązany jest do sporządzenia listy obecnych podczas Mszy pogrzebowej.

W NASZYM KOŚCIELE W CALGARY…..

…Stosujemy się do zasad i przepisów państwowych oraz diecezjalnych dot. COVID-19. Zachęcamy do modlitwy i pokuty w intencji przezwyciężenia pandemii.

Biblioteka dziękuje Czytelnikom za cierpliwość w przestrzeganiu przepisów dotyczących wypożyczania książek.

8 osób w bibliotece maximum

ruch jednokierunkowy (wejście jednymi drzwiami, wyjście drugimi drzwiami)

odległość 2 m między osobami

maseczki ochronne 

dezynfekowanie rąk PO ODDANIU wypoży­czonych książek 

książki oddane nie mogą być wypożyczone przez tydzień 

Biblioteka będzie otwarta całe lato w niedzielę po wszystkich Mszach św. (oprócz Mszy wieczornej).

. odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $6,515.00.

 RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszym, polskim kościele codziennie przed Mszą św. rano (godzina 9:00) i wieczorem (godzina 19:00) – odma­wia­my Litanię do Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie osoby należące do Rycerstwa Niepokalanej do odmawiania tej Litanii, zwłaszcza w czerwcu, ale nie tylko, gdyż właśnie Rycerstwo Niepokalanej modli się o jak największe rozszerzenie Królestwa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Królestwa Chrystusowego na całym świecie – pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.Członkowie Rycerstwa Niepokalanej zawierzają swoje życie: problemy, radości i cierpienia – szczególnej opiece Maryi i dają przykład życia według Przykazań Bożych w zagubionym, dzisiejszym świecie.  Rycerstwo Niepokalanej modli się też o nawrócenie grzeszników, modli się o lepszy świat, prosząc Matkę Bożą Niepokalaną w codziennej modlitwie: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Koscioła świętego i poleconymi Tobie”.Podane niżej słowa Świętych o Matce Bożej, niech pomogą nam – bardziej poznać i pokochać Maryję i więcej – zwłaszcza w nadchodzącym czasie wakacyjnym – modlić się do Matki Bożej, prosząc Matkę Najświętszą o coraz większą naszą miłość do Pana Boga, o nawrócenie grzeszników, życie według Przykazań Bożych i szczególną opiekę i bezpieczeństwo podczas wakacji:

                *Maryja jest Obrończynią naszą, Która przed Bogiem najskuteczniej załatwia sprawę zbawienia naszego. Św. Bernard

                * Wielkość Maryi leży w Jej pokorze. Św. Matka Teresa z Kalkuty

                *Matka Najświętsza jest drogą, prowadzącą nas do Chrystusa. Św. Bonawentura

Gdy wymawiam „Zdrowaś Maryjo”, wtedy uśmiecha się niebo, radują się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani. Św. Franciszek z Asyżu

Kto ufa Matce Bożej, nigdy nie dozna rozczarowania. Św. Jan Bosko

Zdobyć cały świat dla Jezusa – przez Niepokalaną. Św. Maksymilian M. Kolbe

Maryja jest Lekarką – od wszelkich serca boleści. Św. Jan Damasceński

                Taka jest Wola Boga, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Św. Bernard

Nstępne zabranie Ryc. Niepokalanej, odbędzie się w październiku. SZCZĘŚĆ BOŻE na wakacje!

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA WIZERUNKU bł. s. Julii Rodzińskiej OP, odbyła się w naszym kościele w sobotę 13 czerwca. Jeszcze raz podziękowania dla Zyg­munta Bawół i Józefa Hryszko za wykonanie ołtarzy.