12-19 lipca

12-19 lipca

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 11 lipca- Św. Benedykta, patrona Europy

18:00 –++ Mirosław, Janina i Helena            – przyjaciele

Niedziela, 12 lipca – XV niedziela zwykła

8: 30- O zdrowie i dary Ducha św. dla Kamila z okazji urodzin oraz opiekę Matki Bożej

10: 30-++ Za zmarłe rodzeństwo z rodziny Sienkiewicz

12:30- W intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej

14:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Magdy i Sebastiana z okazji 15 roczn. ślubu, w 13 urodziny Emilki i z okazji I Komunii Świętej Olivera

19:00- + Emilia Koza w 30 dni po śmierci – siostra z rodziną

Poniedziałek, 13 lipca- św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta, pustelników

19:00- ++ Zofia, Stanisław, Irena, Mieczysław i Eugenia

Wtorek, 14 lipca

19:00- + Eugenia Surwiło (7 rocz)

Środa, 15 lipca- Wspomnienie św. Bonawentury

19:00- Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Oli i Krzysztofa w 9 rocz sakramentu małżeństwa

Czwartek, 16 lipca- NMP z Góry Karmel

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Weroniki w dniu urodzin   

Piątek, 17 lipca

19:00-+ Janina Piotrowska                      – Adela i Jadwiga

Sobota, 18 lipca

18:00 – ++ Za ciocię Henrykę Tyrała zmarłą w Edmonton

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Anny z prośbą o dar potomstwa oraz dla Johnny o światło Ducha św. na jego drodze życia

Niedziela, 19 lipca- XVI Niedziela zwykła

8: 30-++ Czesław, Wiesław i Anna                        – rodzina

10: 30-++ Henryk i Maria Szemberg      – córka z rodziną

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana Cudak

19:00- ++ Elżbieta Trojanek i za zmarłych z rodziny Kwiatkowskich

Poniedziałek, 20 lipca

19:00- O Boże błogosławieństwo w dniu 15 urodzin dla Alicji

Wtorek, 21 lipca

19:00-O potrzebne łaski dla nowożeńców, Magdaleny i Sylwestra

Środa, 22 lipca- Święto św. Marii Magdaleny

19: 00- O światło Ducha św w podejmowaniu decyzji dla rodziny Darczewski

Czwartek, 23 lipca-  św. Brygidy, patronki Europy

19:00- O światło Ducha św. w podejmowaniu decyzji dla rodziny Kazula i Zemla   

Piątek, 24 lipca- Wspomnienie św. Kingi

19:00- O dary Ducha św. i łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Najświętszej dla Krzysztofa w dniu imienin

Sobota, 25 lipca- Święto św. Jakuba Apostoła

18:00 –+ Antonina Nutowicz (6 rocz)                   – Alina

Niedziela, 26 lipca – XVII niedziela zwykła

8: 30-++ Anna i Piotr Nowak

10: 30-++ Za zmarłych z rodziny Murgeanu i Dumitru

12:30- O Boże błogosławieństwo z okazji 60 rocz. skaramentu małżeństwa dla Ireny i Jerzego Stróżyk

19:00- O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Józefa z okazji urodzin

LEKTORZY – 11-12 lipca

18:00- M. Iskra

8:30 – O. Pepłowski

10:30 – M. Sapielak

12:30- W. Potocka

19: 00 – M. Edgar

LEKTORZY – 18-19 lipca

18:00- R. Kohnke

8:30 – R. Przybylski

10:30 – O. Pietras

12:30- A. Gurgul

19: 00 – M. Edgar

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘ­TEGO 4 lipca

Został udzielony dla Odin Thane Mateusz BAKEY  (oczywiście nie w kontekście Mszy św., lecz jako skromna uroczystość rodzinna). Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczonego poleca­my Bożej Opiece.

XV NIEDIELA ZWYKŁA

12 lipca,2020

Iz 55,10–11;Rz 8,18–23;Mt 13,1-23

Ref: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.

„Dlaczego w przypowieściach mówisz…?” – to pytanie stawiają uczniowie Chrystusowi. On odpowiada: „Ponieważ otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”. Komentując znaczenie przypowieści wybitny teolog Hans Urs von Balthasar powiedział: „Na ziemi nie da się mówić inaczej o niebie niż w przypowieściach”. Bóg na różne sposoby przemawia do nas i stara się abyśmy to Jego Słowo zrozumieli i przyjęli. Najpierw jest Tym, który przez stworzenie świata, przez przyrodę i to wszystko, co nas otacza, mówi do nas o sobie samym. Kim jest i jaki jest. Przede wszystkim, że jest Stwórcą i Panem wszechświata. Mówi do nas przez największe ze swoich stworzeń, przez człowieka. To on został stworzony na „obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26n) . Człowiek nosząc w sobie podobieństwo Stwórcy, opowiada o nim całym sobą. Benedyktyńska tradycja pięknie wyraża tę prawdę, mówiąc o tym, że mnisi mają przyjmować swoich gości tak, jakby samego Chrystusa przyjmowali. Echo tej tradycji słyszymy i w naszym polskim powiedzeniu: „Gość w dom, Bóg w dom”. Wsłuchując się w drugiego człowieka, możemy usłyszeć głos samego Boga. Przyjmując drugiego człowieka, możemy przyjąć samego Boga. Pomagając drugiemu człowiekowi, możemy ujrzeć w jego cierpieniu Chrystusa. Tak jak święty brat Albert Chmielowski, w biednych i ubogich dostrzegł Pana – „Ecce homo”. Bóg mówi do nas również przez słowo Pisma Świętego. I pragnie, aby to słowo nie tylko nas karmiło, ale też przynosiło owoc. Kardynał Stefan Wyszyński we wstępie do «Biblii Tysiąclecia» napisał: „Oby wszyscy godni Słowa Żywota poszli za natchnieniem Ezechiela… ‘Zjedz tę księgę, a idź i mów… (Ez 3,1)”. Prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu jeszcze plastyczniej mówi: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powrócą, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju…, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim, wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. Ale najpełniej Bóg wypowiedział prawdę o sobie samym w osobie Jezusa Chrystusa. Od wieków przemawiając przez proroków, przemówił do nas w osobie swego Syna. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Jezus Chrystus jest Słowem Ojca i przez niego Bóg stale zwraca się do nas. W sakramentach Kościoła przychodzi, aby ukazać swoją miłość. Stara formuła chrześcijańska mówi, że „gdzie jest sakrament, tam też jest Chrystus”. „Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki”.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

19 lipca, 2020

Mdr 12,13.16–19;Rz 8,26–27; Mt 13,24-43

Ref: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

Dzisiejsza liturgia, zwłaszcza drugie czytanie, zachęca nas na nowo do tego, abyśmy uczyli się żyć modlitwą; byśmy stawali się świątynią Ducha Świętego, w której nieustannie rozbrzmiewa modlitwa. Św. Paweł doskonale zdaje sobie sprawę, że modlitwa nie jest dziełem prostym ani łatwym. Ale wtedy „[…] sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). A zatem, nie musimy obawiać się niedoskonałości naszych modlitw, gdyż Duch Boży, który mieszka w naszych sercach, sam wstawia się za nami. On uświęca trud naszej modlitwy i włącza ją w odwieczną modlitwę Syna Bożego. Jeden z Ojców Pustyni wyznaje: „wydaje mi się nic nie wymaga takiego wysiłku jak modlitwa. Ilekroć, bowiem człowiek chce się modlić, zawsze nieprzyjazne duchy starają się powstrzymać go od tego, wiedząc, że nic im bardziej nie stoi na przeszkodzie jak modlitwa płynąca do Boga. Każdy inny trud, bowiem, który podejmuje człowiek o religijnym sposobie życia, choćby znoszony był długo i wytrwale, zakończony jest jakimś wytchnieniem. Modlitwa natomiast ma to do siebie, że wymaga wielkiego wysiłku i walki aż do ostatniego tchnienia” (Apoftegmaty). Ludzie szukający Boga tęsknią za modlitwą. Kiedy uciekamy od modlitwy, zaniedbujemy ją, to pragnienie modlitwy łatwo oddala się od nas. Zostaje zdławione przez bujne chwasty życia, które je przytłaczają. Zaniedbywanie modlitwy rodzi opór i niechęć wobec niej. Im chętniej angażujemy się w modlitwę, tym szybciej topnieje opór i doświadczamy wewnętrznego zainteresowania sprawami duchowymi. W życiu modlitwy pojawiają się również przeszkody. Co może być taką przeszkodą? Pewnie jest wiele zagrożeń, spójrzmy jednak krótko na trzy z nich. Pierwsze z nich to dobrze znana „dewocja”, czyli zamykanie Boga w uczuciowości. Nie ma uczuć, to nie ma Boga. Nie modlę się, bo nic nie czuję. Drugie zagrożenie to „dziwactwo”. Czy mam się, więc udziwnić? Nie, mam stać się tym, kim Pan Bóg chce, żebym był. I wreszcie trzecie zagrożenie – „pycha duchowa”. Ja się modlę, mam swój schemat, a ty nie masz! Wobec tego ja jestem lepszy. Nie daj Boże, żeby ktoś skrytykował taką pobożność, bo wtedy zainteresowany wybucha jak wulkan. A pycha jest najlepszą drogą do szatana, który rozwija i podsuwa myśli: „Patrz, jesteś lepszy… Nie daj się!”. Poznając drogi modlitwy konieczne jest, abyśmy znaleźli własną drogę i pozostali jej wierni. Dzięki temu modlitwa stanie się dla nas źródłem dobrych pragnień i mocą w czasie ich realizacji.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

BIURO PARAFIALNE PODCZAS WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji (lipiec i sierpień) będzie czynne dwa razy w tygodniu, we wtor­ki i środy od9: 00 do 13:00.

#DajeSlowoChallenge Dołącz do naszego dzielenia się Słowem Bożym Zadanie jest proste, nominowani muszą przeczytać fragment Pisma Świętego, nagrać film  i umieścić go na swojej stronie facebook. Jeśli nominowani nie wykonają zadania odmawiają cały różaniec, jeśli wykonają to jedną część różańca w intencji MINISTRANTÓW. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 4 osoby. Do swojego posta dodaj koniecznie: #DajeSlowoChallenge Powodzenia Dobrej modlitwy

MSZE ŚWIĘTE PODCZAS WAKACJI…

Od lipca wchodzimy w czas wakacyjny i adoptujemy program wakacyjny. Nie będzie porannych Mszy w ciągu tygodnia, tylko w pierwszy piątek miesiąca 3 lipca i 7 sierpnia poranna Msza św, a po porannej Mszy św. będzie sprawowana całodniowa Adoracja do Najświętszego Sakramentu.  nie będzie dodatkowej Eucharystii w niedziele o 14: 00, nie będzie odwiedzin chorych. Od września wszystko powróci do zwykłego trybu (miejmy nadzieję).

Z ŻAŁOBNEJ KARTY W piątek 3 lipca odszedł do wieczności ś.p. Jerzy Bożek w wieku 61 lat.  Msza św. pogrzebowa odbyła się w naszym kościele w czwartek 10 lipca. Rodzinie składamy wyrazy współczucia. Zmarłego ś.p. Jerzego polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!..

NA ŚLUBNYM KOBIERCU stanęli w sobotę 11 lipca Marta Nawrocka i Marc Greco. Młodej parze życzymy Bożego błogo­sławieństwa na wspólnej drodze życia….

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WZNOWIENIA CELEBRACJI MSZY ŚWIETEJ……

Obecne regulacje pozwalają na 100 osób w kościele, wliczając Księdza, Lektora, tudzież Siostry

Rodziny mogą siedzieć razem, inne osoby zachowują odstęp 2 metrów

Niemowlęta i dzieci powinny pozostawać z rodzicami lub opiekunami przez cały czas

Niektóre ławki są wyłączone z użytku

Nie ma śpiewników, modlitewników, itp.

Wejście środkowymi drzwiami, wyjście bocznymi drzwiami od strony sali parafialnej

Drzwi kościoła są zamknięte, pół godziny przed celebracją je otwieramy

Po Mszy św. wszyscy wychodzą, ławki będą dezynfekowane i cykl się powtarza

Na listę wpisujemy nazwisko, imię telefon/e-mail – w razie stwierdzenia Coronawirusa służby medyczne będą mogły zawiadomić osoby będące w tym samym czasie w kościele. Spisy przechowujemy w biurze parafialnym przez 2 tygodnie, po czym są niszczone

Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce

Każdy ma założoną swoją maseczkę ochronną

Nie ma śpiewu w czasie celebracji

Nie ma przynoszenia darów do ołtarza, wszystko do Mszy jest przygotowane na ołtarzu

Nie ma zbierania tacy: przy drzwiach wejściowych i przy drzwiach wyjściowych są wyłożone specjalne skrzynki na donacje

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy na rękę……

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY, więc nie należy mieć poczucia winy….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmitujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła, a jest też dużo innych transmisji internetowych. Ks. Marcin na naszej stronie internetowej uruchomił aplikację do wcześniejszego zapisa­nia się na konkretne Msze. W ten sposób może się zgłosić obecnie 50 osób. Inni będą wchodzić aż się lista „zapełni”. Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na określoną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

·  -numeru telefonu komórkowego lub domowego

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła:

Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzymałeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.

Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji.

Biblioteka dziękuje Czytelnikom za cierpliwość w przestrzeganiu przepisów dotyczących wypożyczania książek.

8 osób w bibliotece – maximum

ruch jednokierunkowy (wejście jednymi drzwiami, wyjście drugimi drzwiami)

odległość 2 m między osobami

maseczki ochronne 

dezynfekowanie rąk PO ODDANIU wypoży­czonych książek 

książki oddane nie mogą być wypożyczone przez tydzień

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wypełnione formularze rejestracyjne, które zamiesz­czone są na szkolnej stronie interneto­wej  www.szkolapolskacalgary.com, wraz z załączonym czekiem można wysyłać pocztą na adres naszej parafii:

Our Lady Queen of Peace Parish 2111 Uxbridge Drive N.W. Calgary, AB T2N 3Z3  z dopiskiem na kopercie „ Szkoła Polska – zapisy”.

Zapis można również dostarczyć osobiście do sali parafialnej w terminach: niedziela –  12, 19 lipca oraz niedziela 9 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 14:00.   Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, opłata za szkołę będzie przyjmowana tylko w postaci czeków. Dziękujemy za zrozumienie.

FUNDACJI ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za odzew na nasz apel. Od jego ogłoszenia do dziś otrzymaliśmy czeki na łączną sumę $3,250. W tym miesiącu pieniądze zostały wysłane do Świetlic Środowiskowych w Szczecinku i Wałbrzy­chu,   prowadzonych przez Siostry Niepokalanki dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych, do Domu Samotnej Matki w Kiekrzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bozej Miłosierdzia i do Domu Małego Dziecka we Wrocławiu.. Nasz apel jest nadal aktualny. Kierujemy go w imieniu Fundacji św. Brata Alberta w Calgary do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy jeszcze chcieliby poprzeć naszą akcje pomocy. W związku z restrykcjami wprowadzonymi z powodu COVID-19 nasza Fundacja nie może organizować comiesięcznych zbiórek, które przez ostatnie 20 lat odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w sali parafialnej naszego Kościoła Our Lady Queen of Peace. Musieliśmy zrezygnować z kwietniowej, majowej i czerwcowej zbiórki. Tymczasem ośrodki, którym pomagamy w Polsce potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego zwracamy się w prośbą o przesyłanie dotacji pocztą na nasz adres:

Relief Foundation for Poland PO Box 21015 Dominion PO

Calgary , AB, T2P 4H5 

Na czekach prosimy wpisywać angielską nazwę Fundacji: Relief Foundation For Poland. 

Informacje na temat naszej Fundacji można znaleźć na naszej stronie www.bacalgary.ca lub u Elżbiety Kiegler 403-995-2062.  W imieniu naszych podopiecznych z góry serdecznie dziękujemy za każdą pomoc. Życzymy zdrowia i wszystkiego dobrego! Zarząd Fundacji Przewodnicząca Elżbieta Kiegler

POLONIA CHRISTIANA – PCH24.PL.

Chcielibyśmy gorąco polecić naszym Parafianom zapoznanie się z portalem katolickim o nazwie Polonia Christiana – PCh24.pl. Portal powstał, aby walczyć przeciwko anty­chrzesciańskiej rewolucji społeczno-kulturowej ogarnia­jącej obecnie cały zachodni świat, w tym i Polskę. Miłość i wierność do Koscioła Katolickiego, jego tradycyjnego nauczania oraz szacunek do dziedzictwa wielkiej cywilizacji chrześciańskiej oto program i cel działalnosci portalu Polonia Christiana! PCh24.pl przedstawia aktualny przegląd wiado­mości krajowych i zagranicznych, komentarze redaktorów portalu jak i zaproszonych gości – znanych publicystów katolickich, zarówno duchownych jak i świeckich, jak również prezentuje reportaże filmowe (video) dostępne do obejrzenia na własnej stronie jak i na YouTube. Portal instnieje dzięki wsparciu finansowemu tysięcy dobroczynców z kraju i z zagranicy. Liczymy na szeroki odzew i poparcie naszych Parafian !