26 lipca-2 sierpnia

26 lipca-2 sierpnia

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 25 lipca- Święto św. Jakuba Apostoła

18:00 –+ Antonina Nutowicz (6 rocz)           – córka z rodziną

Niedziela, 26 lipca – XVII niedziela zwykła

8: 30-++ Anna i Piotr Nowak

10: 30-++ Za zmarłych z rodziny Murgeanu i Dumitru

12:30- O Boże błogosławieństwo z okazji 60 rocz. skaramentu małżeństwa dla Ireny i Jerzego Stróżyk

19:00- O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Józefa z okazji urodzin

Poniedziałek, 27 lipca

19:00- ++ Anna i Stanisław Olszowy

Wtorek, 28 lipca

19:00- + Antonina Nutowicz (6 rocz)            – córka z rodziną

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Marcina w dniu urodzin                 – Rada Parafialna

Środa, 29 lipca- Wspomnienie św. Marty

19:00- ++ Andrzej Neli i Andrzej oraz zmarli z rodziny Pietruchów

Czwartek, 30 lipca

 19:00 Za Parafian i Dobrodziejów

Piątek, 31 lipca- Św. Ignacego z Loyoli

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Zbigniewa z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa oraz dla Joanny i Marco w 2 rocz. sakramenu małżeństwa

Sobota, 1 sierpnia – Św. Alfonsa M. Liguoriego

18:00 – Radio Maryja i TV Trwam

18:00- + Ks. Adam Barcz                                     – T. Molińska

18:00 (ks.Stefan) Dziękczynna za udaną operację Jolanty, za troskliwych lekarzy, przyjaciół i rodzinę, oraz z prośbą o pełny powrót do zdrowia

Niedziela, 2 sierpnia – XVIII niedziela zwykła

8: 30-++ Edward i Nadzieja Gajdel

10: 30-+ Marcin Szysz

12:30 Za poległych w powstaniu Warszawskim – SPK #18

12:30 (ks.Stefan) Dziękczynna za udaną operację Jolanty, za troskliwych lekarzy, przyjaciół i rodzinę, oraz z prośbą o pełny powrót do zdrowia

19:00- + Jan (2 rocz)

Poniedziałek, 3 sierpnia

19:00- O udaną operację i powrót do zdrowia dla Alicji

19:00- + Jerzy Bożek – w miesiąc po śmierci

Wtorek, 4 sierpnia – św. Jana M. Vianneya

19:00-O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Sr. Vianney z okazji imienin

19:00 Za Parafian i Dobrodziejów

 Środa, 5 sierpnia

19: 00- ++ Anna i Jan Rećko, Zofia i Zbigniew Konecki

19:00 – wolna

Czwartek, 6 sierpnia- Święto Przemienienia Pańskiego

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne  

19:00 – wolna

Piątek, 7 sierpnia – Pierwszy Piątek Miesiąca

9:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- O dary Ducha św. i łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej w dniu urodzin dla Krzysztofa

Sobota, 8 sierpnia- Św. Dominika

18:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dniu urodzin dla Patryka                                           – rodzice

Niedziela, 9 sierpnia- XIX niedziela zwykła

8: 30-++ Tadeusz i Suzy Piotrowski

10: 30- O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Dominika Streżyńskiego

12:30- + Genowefa Renz w 1 roczn. śm. oraz +Sylwester Różycki     – A. Mazur

19:00- ++ Małgorzata Bożek, Marek i Antoni Pasternak – mama

LEKTORZY – 25-26 lipca

18:00 – M. Edgar

8:30 – R. Przybylski

10:30 – O. Pietras

12:30 – A. Gurgul

19:00- R. Kohnke

LEKTORZY –1-2 sierpnia

18:00- J. Bogusławski

8:30- T. Kot

10:30- M. Kaczan

12:30- W. Potocka

19:00- M. Edgar

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

26 lipca,2020

1 Krl 3,5.7–12;Rz 8,28–30; Mt 13,44-52

Ref: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.

Każdy z nas lubi marzyć o skarbie ukrytym, który czeka w miejscu niedostępnym na to, byśmy to właśnie my mogli go znaleźć, spieniężyć i wykorzystać dla poprawienia własnego życia, statusu, kondycji finansowej. Ale szukać skarbu w sobie? Niby jak? Czyżbyśmy mieli w sobie coś, co pozwala nam poprawić naszą ziemską dolę? W dniu naszego Chrztu zostaliśmy obdarzeni różnorodnymi darami Ducha Świętego, a zatem i w nas znajdują się skarby. Wystarczy je tylko wyłuskać, ogładzić, rozwinąć i w pełni z nich korzystać. Ale nie tylko dla siebie, dla lepszej kondycji finansowej, psychicznej i fizycznej, lecz głównie po to, by poprawić nasz stan duchowy, bowiem w sercu naszym jest świątynia Boga, Ducha Świętego, w nim to mieszka Jezus Chrystus. Z pierwszego czytania o Salomonie można wyciągnąć naukę, jak postępować wobec Boga i wobec bliźnich. Nasze zapędy egoistyczne należy przełożyć na troskę o innych, nasze prośby o usunięcie przeszkód zamienić na prośbę o umiejętne rozstrzyganie problemów życiowych, partnerskich, w domu i pracy. To właśnie umiejętności, które wychodzą naprzeciw bliźnim, są naszymi skarbami. Każdy z nas chciałby usłyszeć Słowa Boga skierowane do Salomona:, „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.” (Krl 3,11-12), ale to tylko od nas zależy, czy równie mocno zapadną w nasze serca i wpłyną na nasze życie. Konieczność takiego postępowania potwierdza w dwóch zdaniach święty Paweł, który – mówiąc o naszym powołaniu do dobra – podkreśla, że to Bóg nas wybiera i wyznacza nam zadania: „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.” (Rz 8,29-30) . Ostrzeżeniem dla nas jest przyrównanie do sieci, która wprawdzie zagarnia wszystkie ryby, ale której zawartość zostaje później przebrana, a to, co złe – odrzucone. Jezus przypomina, co nas może czekać; „Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 13,49-50). Jezu Chryste, pozwól nam odnaleźć w sobie skarby wieczne, byśmy mogli zrealizować nasze powołanie i cieszyć się na spotkanie z Tobą. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

2 sierpnia, 2020

Iz 55,1–3; Rz 8,35.37–39; Mt 14,13–21

Ref: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi ukierunkowanych jest na konsumpcję wierząc, że to właśnie w niej znajdzie prawdziwe szczęście. Z drugiej strony sporo osób uświadamia sobie jak bardzo konsumpcjonizm zniewala. Taki już nasz urok, że bez pożywienia giniemy. Ale w pogoni za chlebem, zapominamy o czymś ważniejszym, o tym, co pozwoli nam przetrwać nie tylko głód, ból, pragnienie, to pokarm dla naszej duszy, dla naszego sumienia, dla naszej przyszłości. Prorok Izajasz w swojej wizji – Księdze prorockiej, tłumaczy nam, co robić by nasycić naszą duszę, by zrealizować odwieczne pragnienie i wizję nowego życia. W słowach, które kieruje do nas Izajasz, przez którego to przemawia Bóg, wyraźnie nam określa „Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.” (Iz 55,2b-3). Bo właśnie Słowo Boga jest naszym pokarmem dla duszy, zaś tłuste potrawy to Ewangeliczne przekazy słów i przypowieści, życia i cudów, które dokonał nasz Pan Jezus Chrystus. Mocnym akcentem zaczyna się dzisiaj czytanie Świętego Pawła w Liście do Rzymian. Usiłuje On nam uzmysłowić, iż wszystko, co nas dotyka strach, głód, niebezpieczeństwo, prześladowanie, zmartwienie, przybliża nas do Jezusa, który nas obejmuje swoją niezmienną miłością, bowiem „we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował.” (Rz 8,37) . Dlaczego to takie ważne, istotne, wręcz podstawowe dla naszej egzystencji? A dlatego, że „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”(Rz 8,39b). Ewangeliczny przekaz tylko potwierdza tę jedyną prawdę, że Chrystus Pan, ofiarując się za nas na krzyżu, dając nam Zbawienie, dając nam siebie w codziennej Mszy Świętej, jako pokarm, nie tylko karmi naszą duszę, ale także potrafi w razie potrzeby zadbać o nasze ciało. Pięcioma chlebami nakarmił tysiące ludzi i jeszcze zostało 12 koszy ułomków. Ale mamy również w tej opowieści przekaz jasny dla nas, bo cud rozmnożenia chleba jest dla nas znakiem gotowości dzielenia się z innymi chlebem i wszelkim innym dobrem. Pan Jezus dał nam pomysł dzielenia się braćmi. Uświadamia nam, że nie zawsze trzeba oczekiwać pomocy od innych, ale trzeba być gotowym dzielić się z innymi. Dzielić się tym, co posiadamy, choćby nawet w niewielkiej ilości, nie tylko jedzeniem, ale słowem, dobrocią, uczynkiem. Jezu Chryste, pozwól nam pokazać, że jesteśmy godni Twej Miłości, że potrafimy się nią dzielić, odnajdując sens w wierze. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

BIURO PARAFIALNE PODCZAS WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji (lipiec i sierpień) będzie czynne dwa razy w tygodniu, we wtor­ki i środy od9: 00 do 13:00.

MSZE ŚWIĘTE PODCZAS WAKACJI…

Mamy obecnie czas wakacyjny i adoptujemy program wakacyjny. Nie ma porannych Mszy w ciągu tygodnia, tylko w Pierwszy Piątek miesiąca, 7 sierpnia, poranna Msza św. o 9: 00, a po niej całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu.  Nie ma dodatkowej Eucharystii w niedziele o 14: 00, nie ma (jeszcze) odwiedzin chorych, natomiast kontynuujemy w soboty o 18: 00 transmisję internetową Mszy św. (już niedzielnej) z naszego kościoła.

GRATULACJE !

W niedzielę, 12 lipca, podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 14: 00, Oliver Kaczan przyjął Sakrament Pierwszej Komunii świętej. Zbiegło się to z innymi uroczystoś­ciami w rodzinie, więc przy „jednym ciastku”… Jednocześnie informujemy, że jest nadal taka możliwość:, jeśli któreś dziecko (grupa dzieci) jest gotowe, możemy zorganizować taką uroczystość. Natomiast 13 września cała grupa będzie mieć wspólną, uroczystą Komunię…

PODZIĘKOWANIE….

Warto czynić miłosierdzie, bo wówczas sami miłosierdzia dostąpimy…. Dziękujemy za donacje składane do puszki św. Antoniego dla potrzebujących. Gdy się trochę „uzbierało”, ostatnio kilkadziesiąt dolarów zostało przekazanych chorej p. Marii Kozioł na codzienne potrzeby. Pozostała kwota $365 została przesłana do obozu uchodźców w Tajlandii. Znajduje się tam 5-cio osobowa rodzina chrześcijańska z Pakistanu, której chcemy pomóc przenieść się do Kanady. Ale póki, co potrzebna jest pomoc by nie zmarli tam z głodu…

WYJAŚNIENIE…

Kilkadziesiąt lat temu, gdy powstawał projekt naszego kościoła, architekci i budowniczowie zaprojekto­wali/wykonali budynki kościoła/biura w ten sposób, że „żebra” konstrukcji dachowej „wystają” daleko poza ściany…. Jest to właściwie przestrzeń zupełnie niewykorzystana…. Aż „samo się prosi”, by coś z tym zrobić… A potrzeba niewiele: jedna ścianka i już mamy przejście chroniące nas od deszczu, wiatru, śniegu, mrozu – z kościoła do sali parafialnej….

Oczywiście w użyciu musi być szkło, by nie „zaciemniać” pomieszczeń kancelarii parafialnej, która jest wewnątrz budynku.  Miałem wyjeżdżać na wakacje w lipcu… nie doszło to do skutku…, więc tak powoli, każdego dnia, „majsterkuję” i już widać efekty… Od czasu do czasu niektórzy panowie-parafianie pomagają, za co składam im wielkie podziękowanie…. A kto nie pomaga fizycznie, zawsze może wspomóc finansowo….

ks.Proboszcz

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Prosimy sprawdzić wcześniejsze wydanie biuletynu, gdyż w tym numerze z powodu innych ogłoszeń nie ma miejsca….

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy na rękę……

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY, więc nie należy mieć poczucia winy….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła, a jest też dużo innych transmisji internetowych

Ks. Marcin na naszej stronie internetowej uruchomił aplikację do wcześniejszego zapisa­nia się na konkretne Msze. W ten sposób może się zgłosić obecnie 50 osób. Inni będą wchodzić aż się lista „zapełni”.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Prosimy sprawdzić wcześniejsze wydanie biuletynu, gdyż w tym numerze z powodu innych ogłoszeń nie ma miejsca….

BIBLIOTEKAKONKURS RYSUNKU

Konkurs Rysunku pt. “W czasie deszczu dzieci się nudzą…” odbędzie sie od 2 sierpnia do 27 września.
Zasady konkursu:

Dzieci od wieku przedszkolnego do 3 klasy i od 4-6 klasy mogą uczestniczyć w konkursie W tych grupach wiekowych będą przyznawane główne nagrody książkowe. Trzeba wypożyczyc ksiażeczkę z Biblioteki Parafialnej i ją przeczytać razem z rodzicami lub samodzielnie. Dzieci narysują obrazek do przeczytanej książki (technika dowolona: kredki, farby itp.).

Skończone rysunki trzeba podpisać (imię, nazwisko, wiek) i przynieść je do Biblioteki w niedzielę miedzy 9:30-14:00 w ciagu sierpnia i września.

Można przynieść kilka rysunków do jednej lub różnych książek. Dzieci beda jurorami i bedą głosować, które rysunki im się najlepiej podobają. Oprócz nagród głównych będą nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.

INFORMACJA SPK I PCA O OBCHODACH 100 LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ.

Celebracja obchodów 100 lecia Bitwy Warszawskiej z udziałem Prof.Marka Żebrowkiego, która była planowana 26 września 2020 roku w Domu Polskim jesteśmy zmuszeni odwołać z powodu panującej pandemii koronawirusa. Dalsze informacje podamy w terminie późniejszym.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wypełnione formularze rejestracyjne, które zamiesz­czone są na szkolnej stronie interneto­wej  www.szkolapolskacalgary.com, wraz z załączonym czekiem można wysyłać pocztą na adres naszej parafii:

Our Lady Queen of Peace Parish

2111 Uxbridge Drive N.W.

Calgary, AB T2N 3Z3  z dopiskiem na kopercie „ Szkoła Polska – zapisy”. Zapis można również dostarczyć osobiście do sali parafialnej w terminie: niedziela 9 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 14:00.  

Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, opłata za szkołę będzie przyjmowana tylko w postaci czeków. Dziękujemy za zrozumienie.

76. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Powstanie Warszawskie – ziarno, które wydaje plon

W sobotę, 1 sierpnia przypada 76. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Powstanie Warszawskie, zorganizowane przez Armię Krajową, było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Przez 63 dni siły powstańcze prowadziły samotnie heroiczną walkę z przeważajacymi siłami niemieckimi. Zginęło około 250 tysięcy Polaków, a po kapitulacji, Warszawa została przez Niemców prawie doszczętnie zniszczona. Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty w Polsce w 1984 roku powiedział m. in.: Już drugie pokolenie Polaków przejmuje pamięć tego wydarzenia, w którym raz jeszzce wyraziła się wobec świata wola życia, wolności – nawet za cenę największych ofiar, za cenę śmierci. Ilu ich wtedy zginęło śmiercią samotnych bohaterów? A wraz z nimi prawie, że zginęło całe miasto – stolica Polski. Do wszystkich ofiar ostatniej wojny, Naród nasz dołączył swoją ostatnią hekatombę.

Modlę się, aby Chrystus, Władca dziejów i narodów, wynagrodził ofiarę Powstańców Warszawskich – życiem wiecznym, modlę się, aby ich ofiara, na wzór ziarna wrzuconego w ziemię, przyniosła obfity plon w życiu wspólczesnego pokolenia Polaków. Ich bohaterski czyn zobowiązuje!Królowo Polski, wspominam dziś wraz z Rodakami – Powstanie Warszawskie. I niosę przed Twoje oczy tę walkę o wiarę i siebie. Błagam, ocal mój Naród przed podobnym wynisczceniem. Ocal wszystkich, ocal młode pokolenie, a równiocześnie daj nam zachować tę samą miłość do Ojczyzny, tę samą gotowość służenia sprawie jej niepodległości i pokoju, jaka objawiła sie w tamtym pokoleniu. Matko, może nigdy, tak, jak teraz, nie trzeba było, abyś wzięła w swe macierzyńskie dłonie losy mojego Narodu”.

OFERTA PRACY…

Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią od zaraz. Tel:403-230-3229 (1x)

«« | «