9-16 sierpnia

9-16 sierpnia

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 8 sierpnia- Św. Dominika

18:00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dniu urodzin dla Patryka                                       – rodzice

Niedziela, 9 sierpnia- XIX niedziela zwykła

8: 30-++ Tadeusz i Suzy Piotrowski

10: 30- O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Dominika Streżyńskiego

12:30- + Genowefa Renz w 1 rocz. śm. oraz +Sylwester Różycki                                                                    – A. Mazur

19:00- ++ Małgorzata Bożek, Marek i Antoni Pasternak  – mama

Poniedziałek, 10 sierpnia- Święto św. Wawrzyńca

19:00- O Boże błogosław. dla Ryszarda w dniu urodzin

Wtorek, 11 sierpnia- Wspomnienie św. Klary

19:00- + Zenon Szymański                             – syn z rodziną

Środa, 12 sierpnia

19:00- + Adam Król (1rocz)

Czwartek, 13 sierpnia- NMP Kalwaryjskiej

 19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bronisławy oraz o szczęśliwy egzamin

Piątek, 14 sierpnia- Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Dominiki i Jana z okazji rocznicy sakramentu małżeństwa

Sobota, 15 sierpnia- Uroczystość Wniebowzięcia NMP

9:00- ++ Anna, Anna, Jan i Maria

18:00 – + Tadeusz Piotrowski

Niedziela, 16 sierpnia – XX niedziela zwykła

8: 30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Damiana

10: 30-++ Salomea Luzar (1rocz) i Aleksander Luzar –     córka z rodziną

12:30- Dzień Żołnierza                                   – SPK #18

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Karoliny z okazji urodzin

Poniedziałek, 17 sierpnia- Wspomnienie św. Jacka

19:00- Dziękczynno-błagalna dla Jolanty i Lesława Krysiak z okazji 35 rocz. skakramentu małżeństwa

Wtorek, 18 sierpnia

19:00-++ Jacek i Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 Środa, 19 sierpnia

19: 00- + Józef Bedryło (17 rocz)

Czwartek, 20 sierpnia- Wspomnienie św. Bernarda

19:00- + Jacek Machula (20rocz)                – żona z dziećmi

Piątek, 21 sierpnia- Wspomnienie św. Piusa X

19:00- Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski dla Danuty i Ryszarda z okazji rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

Sobota, 22 sierpnia- Wspomnienie NMP Królowej

18:00 –+ Ryszard Kapel (1rocz)                               – rodzice

Niedziela, 23 sierpnia-XXI niedziela zwykła

8: 30-++ Barbara Luma (1rocz) i Marian Luma

10: 30- O łaskę beatyfikacji Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej

12:30-++ Agnieszka, Kazimierz, Regina i Ryszard

19:00- + Ryszard Szewczyk (1rocz)                – żona z rodziną

LEKTORZY – 8-9 sierpnia

18:00- J. Pajewski

8:30 – R. Przybylski

10:30 – O. Pietras

12:30- R. Kohnke

19: 00 – K. Pietrzak

LEKTORZY–15-16.VIII

18:00- M. Domaradzki

8:30 – M. Sobczak

10:30- L. Shelley

12:30- A. Gurgul

19: 00 – W. Grabowski

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i trudnych ekonomicznie czasów i momentów dla wielu rodzin/biznesów/organizacji, tym bardziej doceniamy wspieranie naszej parafii. Można to nadal czynić, przynosząc donacje w tygodniu lub w niedziele, wysyłając czeki pocztą do biura parafialnego. Dla osób zaznajomionych z internetem i posiadających karty kredytowe, jest też możliwość by przekazać donację na naszą parafię przez specjalny program diecezjalny: CATHOLICYYC.CA/

NOWY PARKING

W ubiegłym roku została wykonana wielka praca przy remoncie parkingu. Wolon­ta­riusze, po­mogli, ale naj­więk­sze podzięko­wania należą się p. Robertowi z naszej parafii (ogłasza swe usługi w biuletynie). Parking służy przede wszystkim liturgicznym potrzebom naszego kościoła, ale w ciągu tygodnia jest możliwość dla pewnej liczby innych samochodów by tutaj zaparkować, np. studenci czy pracownicy pobliskiego szpitala. Początkiem września wygasają stare pozwolenia. Można, więc obecnie zgłaszać się do Biura Parafialnego po nową kartę. Pierwszeństwo dla aktywnych Parafian. Liczba miejsc ograniczona, bo tylko wzdłuż płotu przy szkole i wzdłuż płotu od strony ulicy. Inne miejsca muszą pozostać do parafialnej dyspozycji.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

9 sierpnia,2020

1 Krl 19,9a.11–13a; Rz 9,1–5 ;Mt 14,22–33

Ref: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Pan Bóg w różny sposób przemawia do człowieka. Inaczej objawił się Eliaszowi, inaczej całemu Izraelowi, a jeszcze inaczej przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który był Izraelitą „według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki”. Każdy z tych sposobów objawienia bardzo wyraźnie podkreśla prawdę, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi.
Najpełniej objawiło się to w przyjściu Syna Bożego, który „wszedł” w sam środek dramatu niewiary i nieposłuszeństwa człowieka wobec planu Bożego. To przyjście miało jeden podstawowy cel: „Aby rozproszone przez grzech dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,52), i aby „wszystkich przyciągnąć do siebie” (J 12,32). Nie wolno nam jednak zapominać, iż działanie Boże jest zawsze „siłą przekonującą miłości” i nigdy nie niszczy wolności człowieka. Jest to moc miłości oczekującej: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana” – słyszymy w wołaniu Boga do Eliasza, nim da on swoją odpowiedź przez wiarę. Jest to moc miłości pozyskującej przez doświadczenia życie, – jakimi były dla Izraelitów: wybranie, Tablice Dziesięciu Przykazań, Przymierze i pełnienie służby Bożej. Jest to moc miłości pouczającej i przebaczającej – jak w przypadku tonącego i zapierającego się Szymona Piotra. Widzimy, że Pan Bóg za każdym razem działa inaczej. Dlatego zawsze ze strony konkretnego człowieka potrzebne jest dobro­wolne współdziałanie. Trudno nam to zrozumieć do końca, ale od stopnia naszej współpracy i naszego zaangażowania w wierze zależy również stan wiary lub niewiary naszych bliźnich i stopień przybliżenia im prawdziwego obrazu Boga. Powiedzmy sobie wprost, że boimy się takiej odpowiedzialności w wierze za ludzi naszej drogi życia, o której mówi św. Paweł Apostoł: „Wolałbym, bowiem sam być… odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich”.
Wiara w Chrystusa nigdy nie czyni z nas niewolników. Wręcz przeciwnie, to Chrystus powierza się naszym sercom w sposób wolny i stając się naszą Drogą, Prawdą i Życiem – wyzwala nas od jakiejkolwiek formy zniewolenia czy manipulacji. Wiara w Niego nie jest – jak utrzymują niektórzy „myśliciele” i politycy – przeciwna rozumowi, ale jest aktem łaski Bożej, która pomaga człowiekowi połączyć odwagę „rzucenia się w morze”, jak również pokorę, – czyli prawdę o sobie, wyrażoną w postawie i krzyku Piotra: „Panie, ratuj mnie”. Wiara każe nam zawsze prosić Boga o więcej…,

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

16 sierpnia, 2020

Iz 56,1.6–7 ;Rz 11,13–15.29–32 ;Mt 15,21–28

Ref: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Czy stać nas na bezinteresowną pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, a nie mają na tyle odwagi, by o nią poprosić? Dla wielu z nas to problem nie tylko fizyczny, ale i emocjonalny.  A jednak są tacy, którzy potrafią przełamać barierę wstydu, barierę emocji, wyciągając dłoń po pomoc i z pomocą. Dzielimy się w naszym społeczeństwie na trzy grupy: pierwsza to ci, którzy pomocy potrzebowali, druga, – którzy pomocy potrzebują i trzecia, – którzy jej będą potrzebować. Nie chodzi tutaj tylko o pomoc materialną, ale także psychologiczną, duchową, specjalistyczną oraz medyczną. Jakiejkolwiek udzielimy, zawsze będziemy odczuwać satysfakcję. Mimo wszystko chętniej zajmujemy się problemami obcych niż swoimi, rodzinnymi, gdyż „cudze” problemy można o wiele łatwiej zrozumieć i zaakceptować lub, niestety, pominąć.Popatrzmy na kobietę kananejską: jej odwaga i niezłomna wiara, a zarazem przeświadczenie o słuszności prośby są godne naśladowania. Chcąc pomóc swemu dziecku, z matczynej miłości godzi się na największe poniżenie. Córka prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z bezgranicznej ofiary matki, która jest gotowa poświęcić wszystko, aby uwolnić swe dziecko z jarzma zależności od złego. Miłość matki do dziecka sprawia cud. Pan Jezus mówi; „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie jak chcesz!” (Mt15, 28). Oto cud miłości. Przedstawiony problem jest ponadczasowy i ma życiową doniosłość. Pan Jezus początkowo tłumaczy, że Jego misja ogranicza się do zagubionych owiec z domu Izraela. Swoi – obojętnie, czy chodzi o własną rodzinę, czy o dalszych krewnych – mają zawsze pierwszeństwo. Przede wszystkim należy zaradzić biedzie i ubóstwu w najbliższym otoczeniu. Potem przychodzi kolej na potrzeby obcych. Kobieta kananejska z pewnością to rozumiała. Dla Boga jednak ważny jest każdy człowiek w każdej sytuacji, a równocześnie jego wiara i miłość. Ta pogańska kobieta doświadczyła łaskawości Pana, bo dała dowód wiary i nadziei umotywowanej miłością do dziecka. Pamiętając o tym bądźmy ludźmi, którzy w udzielaniu pomocy nie robią żadnych różnic i nie stwarzają barier.MARYJO, MATKO WSZYSTKICH LUDZI, spraw, abyśmy uznawszy swoje wspólne pochodzenie i wspólne przeznaczenie, odnosili się do siebie z szacunkiem i pomagali sobie nawzajem.

« 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

BIURO PARAFIALNE PODCZAS WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji (lipiec i sierpień) jest czynne dwa razy w tygodniu, we wtor­ki i środy od9: 00 do 13:00.

MSZE ŚWIĘTE PODCZAS WAKACJI…

Mamy obecnie czas wakacyjny i adoptujemy program wakacyjny. Nie ma porannych Mszy w ciągu tygodnia, tylko w Pierwszy Piątek miesiąca Msza św. o 9: 00, a po niej całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu.  Nie ma (jeszcze) odwiedzin chorych, natomiast kontynu­ujemy w soboty o 18: 00 transmisję internetową Mszy św. (już niedzielnej) z naszego kościoła.

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św. (kluczowe momenty to wejście, podchodzenie do Komunii, wyjście)

Dzieci poniżej dwóch lat nie muszą mieć maseczek

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY, więc nie należy mieć poczucia winy….. W soboty wieczorem, o 18: 00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła, a jest też dużo innych transmisji internetowych

Ks. Marcin na naszej stronie internetowej uruchomił aplikację do wcześniejszego zapisa­nia się na konkretne Msze. W ten sposób może się zgłosić obecnie 50 osób. Inni będą wchodzić aż się lista „zapełni”.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na określoną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

·  -numeru telefonu komórkowego lub domowego

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła:

Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzymałeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.

Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji.

Rezerwacje bez podanego numeru parafialnego będą automatycznie anulowane, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz numeru to skontaktuj się z biurem parafialnym).

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wypełnione formularze rejestracyjne, które zamiesz­czone są na szkolnej stronie interneto­wej  www.szkolapolskacalgary.com, wraz z załączonym czekiem można wysyłać pocztą na adres naszej parafii:Our Lady Queen of Peace Parish 2111 Uxbridge Drive N.W. Calgary, AB T2N 3Z3  z dopiskiem na kopercie „ Szkoła Polska – zapisy”. Zapis można również dostarczyć osobiście do sali parafialnej w terminie: niedziela 9 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 14:00.   Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, opłata za szkołę będzie przyjmowana tylko w postaci czeków. Dziękujemy za zrozumienie.

BIBLIOTEKAKONKURS RYSUNKU

Konkurs Rysunku pt. “W czasie deszczu dzieci się nudzą…” odbędzie sie od 2 sierpnia do 27 września.
Zasady konkursu:

Dzieci od wieku przedszkolnego do 3 klasy i od 4-6 klasy mogą uczestniczyć w konkursie W tych grupach wiekowych będą przyznawane główne nagrody książkowe. Trzeba wypożyczyc ksiażeczkę z Biblioteki Parafialnej i ją przeczytać razem z rodzicami lub samodzielnie. Dzieci narysują obrazek do przeczytanej książki (technika dowolona: kredki, farby itp.). Skończone rysunki trzeba podpisać (imię, nazwisko, wiek) i przynieść je do Biblioteki w niedzielę miedzy 9:30-14:00 w ciagu sierpnia i września. Można przynieść kilka rysunków do jednej lub różnych książek. Dzieci beda jurorami i bedą głosować, które rysunki im się najlepiej podobają. Oprócz nagród głównych będą nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.

INFORMACJA SPK I PCA O OBCHODACH 100 LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ.

Celebracja obchodów 100 lecia Bitwy Warszawskiej z udziałem Prof. Marka Żebrowkiego, która była plano­wana 26 września 2020 roku w Domu Polskim jesteśmy zmuszeni odwołać z powodu panującej pandemii koronawirusa. Dalsze informacje podamy w terminie późniejszym.

100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ,

CUDU NAD WISŁĄ: 1920 – 15 sierpnia – 2020

Telewizja Sanok | Portal Esanok.pl | Telewizja Sanok - Aktualności -  Ogłoszenia - Firmy - Strona 28

Obecny Rok Pański 2020 obfituje w Wielkie Rocznice, m. in.: 100. lat Zaślubin Polski z morzem, 80. lat Zbrodni katyńskiej, 40. lat powstania Solidarności, 10. lat Tragedii smoleńskiej, 80. lat Bitwy o Anglię, którą obronili polscy lotnicy. Obecny Rok –  to przede wszystkim Rok Bitwy Warszawskiej, przełomowej bitwy w historii Polski i  świata, bitwy, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowała Europę przed bolszewizmem, przed przymusową sowietyzacją. Armia Czerwona, kilkakrotnie większa od Armii Polskiej, zbliżała się szybko – pewna zwycięstwa – do Warszwy i wydawało się, że nic nie może jej powstrzymać. W stolicy, we wszystkich kościołach, wypełnionych przez modlących się na kolanach Polaków, śpiewano suplikacje, śpiewy o charakterze pokutnym i błagalnym:  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami” oraz: Od niewoli sowieckiej, wybaw nas, Panie. O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny, prosimy Cię, Panie. Ambasadorowie wszystkich państw, w obliczu groźby wojny, opuścili Warszawę. W stolicy pozostał tylko przedstawiciel Watykanu, Nuncjusz apostalski Achilles Ratti (późniejszy Papież Pius XI) i ambasador Turcji. Sytuacja stawała się niezwykle groźna. Od 26 lipca 1920 roku, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został, mianowany przez Józefa Piłsudskiego, wybitny konstruktor i wynalazca wojskowy, generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, który przyczynił się do zwycięstwa Polaków nad bolszewikami. W Bitwie Warszawskiej poległ ks. Ignacy Skorupka, zagrzewając do bitwy i podnosząc na duchu żołnierzy polskich, których podziwiamy i składamy im hołd za heroizm, męstwo i determinację, że pomimo ogromnej przewagi liczebnej wroga, odparli atak bolszewików, zatrzynując ich pochód za zachód Europy i broniąc nie tylko swojego państwa, ale i drogich wartości demokratycznych i chrześcijańskich. Czerpiąc siłę z modlitwy i ufności w Bożą pomoc, żołnierze polscy ocalili Ojczyznę i Europę przed ideologią bolszewicką, w której nie było i nie ma miejsca dla Boga. „Wiara tamtych ludzi uczyniła cuda – powiedział Bp E. Dajczak – bo gloria zwycięstwa miała miejsce w Dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”, a Abp Andrzej Dzięga mówił: „To był cud wymodlony wtedy przed Maryją i dany polskiej ziemi, polskiemu Narodowi przez Maryję, jako klamra Orędzia Fatimskiego”. Dzisiaj, nasze serca śpiewają TE DEUM LAUDAMUS – uwielbiając Boży Majestat i dziękując Panu Bogu i Królowej Polski za uratowaną niepodległość Ojczyzny, o której tak pisał poeta Wł. Bełza w wierszu pt. „Legenda o garści Ziemi Polskiej”: Ojców naszych, Ziemio Święta, Ziemio wielkich cnót i czynów, Tyś na wskroś jest przesiąknięta, krwią ofiarnych Twoich Synów. I nie darmo w Twoje rano, O! puścizno przodków droga! Ziemią Świętą Ciebie zwano, Boś najbliżej stała Boga. (…) Niechaj proch ten, z naszych progów, Wciąż nam świadczy przed oczyma: Jak nad Boga – nie ma bogów; Nad tę Ziemię, świętszej nie ma!” Królowo Polski, Patronko Emigracji, módl się za nami.

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” J 15. 13

79. Rocznica męczeńskiej śmierci Św. Maksymiliana Marii Kolbe:

1941  –  14 sierpnia   –  2020

                Naród polski wydał wielu świetych, czczonych przez cały kościół Katolicki. Jednym z nich jest św. Maksymiliam M. Kolbe, świadek Chrystusa z czasów II wojny światowej i okupacji. Kim był św. Maksymilian, czego w życiu dokonał, że Kościół czci Go na ołtarzach?

            O każdym człowieku świadczą jego czyny. Szczególnie zaś człowiek sprawdza się, kim jest w sytuacji krańcowej, wtedy, gdy grozi mu śmierć lub może jeszcze bardziej wtedy, gdy nagła śmierć zagraża najbliższej osobie lub nieznanej osobie bliźniego. Wtedy po naszym zachowaniu widać, kim jesteśmy.

            W takiej sytuacji znalazł się św. Maksymilian Kolbe. Znamy ten fakt. Z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, uciekł więzień. Komendant obozu wzywa na apel wszystkich więźniów. Za to, że jeden uciekł, dziesięciu więźniów pójdzie na śmierć głodową. Cisza… następuje odliczanie. Wskazani przez Niemca więźniowie występują z szeregu. Ale nagle ciszę przerywa płacz jednego z więźniów, słychać słowa: „Co zrobi moja żona i dzieci?”  I wtedy staje się rzecz zupełnie nieoczekiwana, z szeregu występuje jeszcze jeden wiezień i podchodzi do komendanta. „Kto ty jesteś?”, pyta Niemiec. „ Ksiądz katolicki”, pada odpowiedź. „Co ty chcesz?” „Mam prośbę. Chcę pójść na śmierć, zamiast tego”. Cisza… i głos komendanta: „Zgadzam się”. Numer Gajowniczka został skreślony, a na jego miejsce wpisany numer Ojca Kolbe.

            Jak Oświęcim Oświęcimiem nie było takiego wydarzenia, nikomu nie śniło się o tym, aby ktoś chciał umrzeć za drugiego człowieka. Ludzie chcieli przetrwać. Ojciec Maksymilian zdecydował się. Chciał ocalić Gajowniczka, ale też chciał pozostałym skazanym dodać otuchy, podtrzymać na duchu, pomóc w umieraniu. Śmierć głodowa – to straszna śmierć. Ciało domaga sie jedzenia, choćby wody. Straszne męki przeżywa człowiek, któremu wysychają z pragnienia wnętrzności.

            Być w obozie koncentracyjnym chrześcijaninem, w takich warunkach wierzyć w Chrystusa i być z Chrystusem cierpiącym, nieść z Nim krzyż, dźwigać, upadać, nie poddać się, nie zrezygnować, dodawać ducha innym…

            Umierał ostatni. Umierał przez dwa tygodnie. Do końca wytrwale na posterunku. I chyba przyszła po niego Niepokalana i dała mu dwie korony: jaśniejącą bielą i promieniejącą czerwienią.

            Ojciec Święty Jana Paweł II w homilii wygłoszonej podczas kanonizacji w Rzymie, 10 października 1982 roku, powiedział: „Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana, której zawierzył swoją miłość do Chrystusa i swoje poragnienie męczeństwa. Wiara i uczynki całego życia Ojca Maksymiliana wskazują na to, że swoją współpracę z Bożą Łaską pojmował jako wojowanie (militia) pod znakiem Niepokalanego Poczęcia.

            Ojciec Maksymilian Kolbe, więzień obozowy, upomniał się w obozie śmierci o prawo do życia niewinnego człowieka – jednego z milionów… Maksymilian nie umarł – ale oddał życie – za brata.  Była w tej straszliwej po ludzku śmierci, cała ostateczna wielkość ludzkiego czynu i ludzkiego wyboru: sam się dał na śmierć z miłości. I było w tej ludzkiej śmierci przejrzyste świadectwo dane Chrystusowi: świadectwo dane w Chrystusie godności człowieka, świętości jego życia i zbawiennej mocy śmierci, w której objawia się potęga miłości. Właśnie dlatego śmierć Maksymiliana Kolbego stała sie znakiem zwycięstwa. Było to zwycięstwo nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego, co Boskie w człowieku, zwycięstwo podobne do tego, jakie odniósł na Kalwarii Pan nasz Jezus Chrystus…

            Czyż taka właśnie śmierć podjęta dobrowolnie, z miłości do człowieka, nie posiada szczególnej, przejmującej wymowy w naszej epoce? Czyż nie stanowi ona szczególnie autentycznego świadectwa Kościoła w świecie współczesnym?

            W przedziwny sposób trwa w Kościele i w świecie owoc heroicznej śmierci Maksymiliana Kolbego!”

            Ojcze Maksymilianie M. Kolbe, Święty Polaku, Zakonniku, wielki Czcicielu Niepokalanej, naucz nas miłości Boga i bliźniego i módl się za nami. Opracowała sr. Teresa, OP

Sw. Maksymilian o modlitwie:

Modlitwa to najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej.

***

Modlitwa odradza świat.

Modlitwa jest warunkiem nieodzownym do odrodzenia duszy.

***

Modlitwa jest najbardziej potrzebna, by kruszyć mury serc.

***

Napoleon powiedział:

 by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy:

 pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy.

By zdobyć niebo, świętość,

 potrzeba trzech rzeczy: modlitwy,

modlitwy, modlitwy.

***

Modlitwą wszystko (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz.

Ks. M. Maliński o modlitwie:

Módl się dlatego, żebyś był blisko Boga. Żebyś był z Nim zjednoczony: żebyś był mądry i roztropny, pogodny i ufający, serdeczny i kochający, pracowity i pomagający.

Módl się, bo nie możesz zapomnieć o Tym, Który cię stworzył.

Módl się, żeby powiedzieć Bogu, że Go kochasz.

Módl się, żeby Bogu dziękować.

Módl się wtedy, gdy ci jest trudno w życiu. Gdy cierpisz. Gdy jesteś samotny, chory, albo twoi najbliżsi. Przecież On opiekuje się tobą i wie, czego naprawdę potrzebujesz. Kieruje twoim życiem tak, byś kształtował się na wielkiego człowieka.