23-30 sierpnia

23-30 sierpnia

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 22 sierpnia- Wspomnienie NMP Królowej

18:00 –+ Ryszard Kapel (1rocz)                               – rodzice

Niedziela, 23 sierpnia-XXI niedziela zwykła

8: 30-++ Barbara Luma (1rocz) i Marian Luma

10: 30- O łaskę beatyfikacji Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej

12:30-++ Agnieszka, Kazimierz, Regina i Ryszard

19:00- + Ryszard Szewczyk (1rocz)                – żona z rodziną

Poniedziałek, 24 sierpnia- św Bartłomieja Apostoła

19:00- ++ Krystyna i Józef Sobczak (20 rocz)          – syn

Wtorek, 25 sierpnia

19:00- Od uwolnienia od uzależnień oraz o miłość, spokój i zgodę w rodzinie z podziękowaniem NMP

19:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa, 26 sierpnia- Uroczystość NMP Częstochowskiej

19:00- + Władysław Letki (15 rocz)            – córka z rodziną

19:00 Za rządzących Polską, aby zawsze kierowali się dobrem ludzi

Czwartek, 27 sierpnia- Wspomnienie św. Moniki

 19:00- + Maria Glawdel                                         – R. Piekut

 19:00    Za zmarłych z rodzin Kubickich i Sochańskich

Piątek, 28 sierpnia- Wspomnienie św. Augustyna

19:00- + Maria Glawdel

19:00- O Boże błogosławieństwo z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa dla Lucyny i Zbigniewa Fabijańskich

Sobota, 29 sierpnia-Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

18:00- ++ Aniela, Andrzej i Stanisław Bzdych i zmarli z rodziny                                                                         – rodzina

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę M.B dla Haliny i Edwarda Moroz z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 30 sierpnia – XXII niedziela zwykła

8: 30- O Boże błogosławieństwo dla Marii i Dariusza z okazji 29 roczn. sakramentu małżeństwa

10: 30-+ Henryk Konopiński (2 rocz)           – córka z rodziną

12:30- Dziękczynna za otrzymane łaski  i o Boże błogosławieństwo z okazji 50 roczn. sakramentu małżeństwa dla Danieli i Andrzeja Katyi                            

19:00- + Jerzy Bożek                                                – rodzina

Poniedziałek, 31 sierpnia

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Marioli i Jakuba

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Edyty i Stanisława z okazji 17 roczn. sakramentu małżeństwa                           – rodzice

Wtorek, 1 września- NMP Królowej Pokoju

19:00- W rocznicę wybuchu II Wojny Światowej…..

19:00- + Maria Glawdel i zmarli z rodziny Krupica

 Środa, 2 września

19: 00- Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Hryszko

19:00- + Marcin Szysz

Czwartek, 3 września – Wspomnienie św. Grzegorza

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Izabeli

19:00- + Jerzy Bożek                                       – córka chrzestna

Piątek, 4 września

9:00- + Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Anna, Jan i Marcin Mankiewicz i zmarli z rodziny Baranowski

Sobota, 5 września

8:30-Wynagradzająca N.S.N.M.P za grzechy świata

18:00 –++ Za zmarłych dobroczyńców i przyjaciół Zgromadzenia Sióstr Dominikanek

Niedziela, 6 września- XXIII niedziela zwykła

8: 30-+ Karolina Bażant                                 – Jossie Bażant

10: 30-++ Janina i Stefan Kozieł oraz Krzysztof Januszewski

12:30-++ Władysław i Ksawera Dąbrowscy oraz zmarli z rodziny Maciejowskich

14:00 Pierwsza Komunia św. dla pierwszej grupy dzieci

19:00- ++ Stanisława i Edward Celeda i zmarli z rodziny Wiszowaty

LEKTORZY – 22-23 sierpnia

18:00- S. Teresa

8:30 – M. Iskra

10:30 – M. Domaradzki

12:30- E. Kiegler

19: 00 – M. Edgar

LEKTORZY–29-30 sierpnia

18:00- B. Pajewski

8:30 – R. Przybylski

10:30- M. Sapielak

12:30- T. Miazga

19: 00 – W. Grabowski

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

23 sierpnia,2020

Iz 22,19–23; Rz 11,33–36; Mt 16,13–20

Ref: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Klucz otwiera nie tylko drzwi do poznania tajemnicy jakiegoś wnętrza, ale też sprawia, że my sami stajemy się otwarci na nowe doświadczenie. W dzieciństwie uczestniczyłem w olimpiadzie historycznej dotyczącej życia Tadeusza Kościuszki. Nasza grupa zdobyła pierwsze miejsce. Były nagroda, oklaski, podziw i dziecięca radość. Okazałem się czempionem w oczach wielu dzieci i nauczycieli. Moje poznanie historii sprawiło, że sam stałem się zauważony, jako zwycięzca. Im bardziej angażujemy się w poznanie głębokości bogactw, mądrości i wiedzy o Bogu, tym bardziej sami stajemy się zauważeni w Jego oczach i stajemy się uczestnikami Jego chwały. Kto miał klucz poznania Jezusa Chrystusa? Piotr, który odezwał się, jako ostatni z odpowiadających. Tylko Piotr otrzymał władzę kluczy, bo tylko On otworzył usta kluczem prawdy trafnego poznania. Skupmy się na samej wartości poznania tajemnicy Chrystusa. Im bardziej interesujemy się Nim, tym większą On zwraca uwagę na nas. Kiedy staramy się być choćby blisko Niego, On niepostrzeżenie okazuje się najbliższy! Wielu cytowało opinie ludzkie, ale tylko Piotr powiedział prawdę. Prawda jest za ostatnią kurtyną błędu. Bóg buduje Kościół na osobach, które są w Niego zapatrzone jak złodziej przez dziurkę od klucza. To kluczowe osoby. „Nie pojmujemy zgoła dzieł Boga, jeśli nie przyjmiemy zasady, że chciał jednych zaślepić, a oświecić drugich. Dzięki zaślepionym herezjom Kościół otworzył oczy na dogmaty” (Blaise Pascal). Inni ludzie widzieli w Jezusie jedynie proroka albo wybitnego człowieka, ale Piotr zobaczył więcej. Objawił mu to Ojciec. Ale nie byłby w stanie dostrzec rewelacyjnej łaski, gdyby nie jego osobiste zapatrzenie w Jezusa. Gdyby nie fascynacja i pewien rodzaj zauroczenia, które nie było toksycznym uzależnieniem, tylko kontemplacją, z czego zapewne nie do końca zdawał sobie sprawę. Kontemplatyk nie wie, że jest kontemplatykiem. Nie podziwia swojej kontemplacji, lecz cały jest skoncentrowany na Bogu. Pochłonięty przyglądaniem się Bogu, zostaje uwolniony od egocentrycznego analizowania siebie samego. Kontemplacja jest najzdrowszą postawą dla ludzkiego ducha – uwalnia od przejmowania się sobą. I to właśnie kontemplacja staje się najtrafniejszym wglądem w serce Boga, obfitującym później w owoce dogmatyczne. Św. Tomasz z Akwinu napisał Sumę teologiczną, dedykując ją początkującym, gdyż był najszczerzej przekonany o skromności swego dzieła. Myślał, że napisał elementarz, a był to jeden z kamieni węgielnych teologii Kościoła. Czy pisząc swoje zeszyty, Teresa z Lisieux miała zamiar zdobyć nagrodę literacką? Zdobywamy śmiałość wiary dzięki książkom, które zostały napisane przez skromnych ludzi pełnych mrocznych wątpliwości.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

30 sierpnia, 2020

Jr 20,7–9, Rz 12,1–2, Mt 16,21–27

Ref:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Kiedy postanawia się kogoś kochać, to nieuniknioną koniecznością będzie jakieś umieranie nas samych Nie doczeka się chwały z Chrystusem ten, kto nie przetrwał wstydu z Jego powodu. Dlaczego Jezus musiał tyle wycierpieć? Dlaczego chciał aż tyle wycierpieć? Dlaczego podjął drogę, o której wiedział, że jej ziemskim celem będzie krzyż? Dlaczego wreszcie mówi nam, żebyśmy zaparli się samych siebie, jeśli chcemy z Nim królować? Kiedy jest wybór, wybiera się najkorzystniejszą i najwygodniejszą drogę wyjścia z opresji, ale jeśli wybiera się najtrudniejszą, to widocznie była jedyna! Nie było innego wyboru. Podobnie jak nie ma innego Mesjasza, oprócz Jezusa, tak, nie ma innej drogi, tylko ta jedna: z własnym krzyżem, na którym trzeba umierać wbrew sobie, na przekór swoim pragnieniom. Gdyby była inna droga, Jezus by ją wskazał, ale została tylko jedna: droga przez umieranie! Jest to jaśniejsze niż słońce, że Jezusowa propozycja jest jedyna i nigdy nie znajdziemy już innej, choćby równie optymalnej. Każda przyjaźń jest łańcuchem wyrzeczeń na koszt przyjaciela, każda miłość jest tak naprawdę ukrytym cierpieniem, kolekcją zranień i ustępstw. Kiedy postanawia się kogoś kochać, to nieuniknioną koniecznością będzie jakieś umieranie nas samych. Można umierać na różne sposoby i są różne śmierci: śmierć z miłości, umieranie z zazdrości, z zawiści, z tęsknoty, z lęku, ze strachu, z troski, z bólu, ze szczęścia. Można umierać, ratując kogoś i umierać z tego powodu, że się nikogo nie kocha i chce się żyć kosztem innych. Umieramy fizycznie, uczuciowo, duchowo, psychicznie, intelektualnie, społecznie, w rodzinie, dla dzieci, dla męża, dla żony, z samotności. Jest śmierć sensowna i bezsensowna. Wszyscy jakoś umieramy z godziny na godzinę. Wszyscy kiedyś umrzemy fizycznie, ale zanim przyjdzie godzina agonii, każdy dzień jest jakimś umieraniem, w którym albo umieramy dla grzechu, albo umieramy w grzechu. Albo grzech zabija w nas życie wieczne, albo my zabijamy w sobie grzech. Chcąc zabić w nas grzech, musimy sięgnąć po jedyną broń, po krzyż! Krzyżem jest to, co uniemożliwia grzech. Taka postawa nierzadko sprowadza prześladowanie od ludzi albo wprost ich zabójczą zawiść. Jezus wiedział, że Jego czysta miłość, jego niezmienna wola ukochania nas i wybawienia z zakłamania i ciemnoty moralnej, doprowadzi wcześniej czy później do reakcji ludzi, którzy obawiają się, że przyznanie racji Jezusowi jest uznaniem w sobie hipokryzji i grzechu. Woleli, więc zabić Jezusa, niż zabić w sobie grzech. Odtrącili krzyż, ratując kłamstwo o swej bezgrzeszności. Uniewinnili siebie, obwiniając Syna Bożego o bezbożność. Chrystus nie chce, abyśmy cierpieli, chce, abyśmy nie rezygnowali z prawdy wtedy, gdy przyjdzie cierpieć z tego powodu.

POZWOLENIE NA PARKOWANIE

Początkiem września wygasają stare poz­wo­lenia. Można, więc obecnie zgła­szać się do Biura Pa­rafial­nego po nową kartę. Pierwszeństwo dla aktywnych Para­fian. Liczba miejsc ograni­czona, bo tylko wzdłuż płotu przy szkole i wzdłuż płotu od strony ulicy. Inne miejsca muszą pozostać do parafialnej dyspozycji.

                Robert, …… który najwięcej przyczynił się do remontu naszego parkingu, zamierza jeszcze wykonać poprawki (miejsca zaznaczone namalowanymi elipsami).

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

SMACZNE PĄCZKI „NA WYNOS”, które pojawiły się w mijającym miesiącu, to praca Pań z grupy „40+”. Dziękujemy za tę posługę, tym bardziej trudną, że upały dodatkowo dokuczają przy kuchni/piekarniku…

Zapraszamy do skorzystania z wypieków dziś, gdyż przez następne dwie niedziele nie będzie tej możliwości – wyprzedaż książek…

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo we wtorek 24 sierpnia na godz. 19:00.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘ­TEGO 22 sierpnia

Został udzielony dla ZUZANNIE BALANDA Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczoną Zuzannę poleca­my Bożej Opiece.

BIBLIOTEKAKONKURS RYSUNKU

Konkurs Rysunku pt. “W czasie deszczu dzieci się nudzą…” trwa do 27 września…….

Zasady konkursu:

Dzieci od wieku przedszkolnego do 3 klasy i od 4-6 klasy mogą uczestniczyć w konkursie W tych grupach wiekowych będą przyznawane główne nagrody książkowe. Trzeba wypożyczyc ksiażeczkę z Biblioteki Parafialnej i ją przeczytać razem z rodzicami lub samodzielnie. Dzieci narysują obrazek do przeczytanej książki (technika dowolona: kredki, farby itp.). Skończone rysunki trzeba podpisać (imię, nazwisko, wiek) i przynieść je do Biblioteki w niedzielę miedzy 9:30-14:00 w ciagu sierpnia i września. Można przynieść kilka rysunków do jednej lub różnych książek. Dzieci będą jurorami i będą głosować, które rysunki im się najbardziej podobają. Oprócz nagród głównych będą nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.

W okresie od września 2019 do czerwca 2020 r. (z trzymiesięczną przerwą z powodu epidemii) z Biblioteki skorzystało 241 Czytel­ników, którzy wypo­życzyli 2,605 książek. W Bibliotece pracowało 14 woluntariuszy, którzy przepra­cowali społecznie ponad 1,100 godzin. Nagrody za przeczytanie największej ilości książek zostały przyznane panu Zbigniewowi Osowskiemu i pani Franciszce Magaj. Spotkania Klubu Ksiażki na razie nie mogą się odbywać. Biblioteka dziękuje Czytelnikom za wsparcie działalności i wszelkie dary książkowe i pieniężne. Również składa wielkie podziękowania dla Andrzeja Walnego, Krzysztofa Dauna, Janka Rajchela, Ksiedza Adama i Wojtka Grabowskiego, za pomoc przy doprowadzeniu internetu do Biblioteki i zainstalowaniu komputerów z systemem bibliotecznym.

BIBLIOTEKA – WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK

Sprzedaż duplikatów z Biblioteki odbędzie się 29-30 sierpnia i 5-6 września w sali parafialnej po wszystkich Mszach św. Przepisy: 8 osób maximum w sali w tym samym czasie, odległość 2 m między osobami, ruch jednokierunkowy, obowiązkowe maseczki ochronne i dezynfekowanie rąk.

NOWE GODZINY OTWARCIA
Od 12 września biblioteka będzie dodatkowo otwarta w soboty po Mszy św. o 18:00, czyli 19:00-20:00. 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wypełnione formularze rejestracyjne, które można znaleźć na szkolnej stronie inter­­ne­towej www.szkolapolskacalgary.com, wraz z załączonym czekiem można wysyłać pocztą na adres naszej parafii:

Our Lady Queen of Peace Parish 2111 Uxbridge Drive N.W. Calgary, AB T2N 3Z3  z dopiskiem na kopercie „Szkoła Polska – zapisy”.

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św. (kluczowe momenty to wejście, podchodzenie do Komunii, wyjście)

Dzieci poniżej dwóch lat nie muszą mieć maseczek

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na określoną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

·  -numeru telefonu komórkowego lub domowego

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła:

Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzymałeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św.

Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji.

Rezerwacje bez podanego numeru parafialnego będą automatycznie anulowane.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

MARYJA KRÓLOWA POLSKI

Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia. Uroczystość maryjną i narodową. Święto związane jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie. Częstochowa. Jasna Góra. Z daleka widoczna, wysoka, jasno oświetlona wieża Jasnogórskiego ” Sanktuarium Wielkiej Nadziei” (Jan Paweł II), polski Syjon, „wielka chluba naszego narodu”. Na Jasnej Górze spełniają się, jakby tu także skierowane, słowa proroka Izajasza: „Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie Iudy pójdą i rzekną: ´Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich”. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją do wyrażania naszej Matce i Królowej największego uwielbienia i szczerej wdzięczności za opiekę nad nami i naszym narodem. „Iluż w ciągu sześciu wieków przeszło przez Jasnogórskie Sanktuarium pielgrzymów? Iluż się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych? Jak wiele mogłaby powiedzieć Kaplica Jasnogórskiego Obrazu? Jak wiele mogłyby opowiedzieć konfesjonały całej Bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć droga krzyżowa na wałach? Olbrzymi rozdział historii ludzkich serc. To jest też chyba najbardziej podstawowy wymiar jasnogórskiego sześćsetlecia” ( Jan Paweł II).