6 września

6 września

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 5 września

18:00 – ++ Za zmarłych dobroczyńców i przyjaciół Zgromadzenia Sióstr Dominikanek

Niedziela, 6 września- XXIII niedziela zwykła

8: 30-+ Karolina Bażant                                 – Jossie Bażant

10: 30-++ Janina i Stefan Kozieł oraz Krzysztof Januszewski

12:30-++ Władysław i Ksawera Dąbrowscy oraz zmarli z rodziny Maciejowskich

14:00- Pierwsza Komunia św. dla pierwszej grupy dzieci

19:00- ++ Stanisława i Edward Celeda i zmarli z rodziny Wiszowaty

Poniedziałek, 7 września

19:00- + Maria

19:00- ++ Jan, Maria, Katarzyna, Józef, Leon i Jan oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 8 września – Święto narodzenia NMP

19:00- O łaskę zdrowia dla Małgorzaty

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Oliwii z okazji 18 urodzin

Środa, 9 września

19:00-++ Małgorzata Bożek, Marek i Antoni Pasternak  – rodzina

19:00- ++ Bartłomiej Machula i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 10 września

 19:00-++ Stefania, Karol, Irena, Longina i Leon  Szelążek

 19:00- + Helena Błach zmarła w Polsce

Piątek, 11 września

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla Oli i Lukes

19:00-+ Wiesław                                                          – żona

Sobota, 12 września- NMP Piekarskiej i Rzeszowskiej

8:30- O powrót do zdrowia dla Ireny i Oli  – siostra z rodziną

18:00- + Cezary Surwiło

Niedziela, 13 września- XXIV niedziela zwykła

8: 30-O dar Bożego błogosławieństwa i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Krystyny z okazji urodzin           – W.S.

10: 30-Radio Maryja i TV Trwam

12:30- + Wiesława Szczepaniak           –    koleżanka                            

14:00- Pierwsza Komunia św. dla drugiej grupy dzieci

19:00- Eugeniusz Wrzosok

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ez 33,7–9; Rz 13,8–10; Mt 18,15–20

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

„Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”. Cóż, kiedy przyzwyczajenie zamyka serce, oczy, uszy na głos wołającego Pana. Przyzwyczaiłem się do dobra, więc tak trudno usłyszeć z moich ust słowo: dziękuję. To normalne, że żyję, że jestem zdrowy, że mam pracę, że jest chleb na stole… Nie dziękuję Bogu i nie dziękuję ludziom. Czuję się samowystarczalny i niezależny! Czasem tylko czuję dziwny niepokój wewnętrzny, gdy nagle obok mnie ktoś zachoruje, ktoś umiera, traci pracę… Przyzwyczaiłem się i do zła. Więc zło nie robi na mnie wrażenia, wulgarność nie drażni moich uszu, wiele zła znajduje w moich chrześcijańskich rozmowach nawet usprawiedliwienie. Mam różne kodeksy zasad i norm moralnych w zależności od partnera rozmowy. Innym językiem mówimy. Kradzież jest tylko „zorganizowaniem”, rozwód – „rozwiązaniem problemu i prawem do osobistego szczęścia”; oszukiwanie – „życiową zaradnością”; uczciwość – „życiową słabością”; cudzołóstwo – „miłością”; praca już nie jest pracą… I winnych zła też nie ma… Czasem narzekam: ileż na tym dorodnym łanie Bożym kąkolu! Siebie usprawiedliwiam: czy dam radę coś zmienić, naprawić, gdy tyle serc nieprzemakalnych na łaskę? „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy…”. Więc trzeba budzić sumienia!… Czy jednak ja, grzeszny i słaby, mogę upominać? Tak! Mogę i muszę w imię chrześcijańskiej odpowiedzialności za zbawienie bliźniego! Zawsze jednak pamiętając słowa Apostoła: „Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”! Trzeba czynić prawdę w miłości! Upomnieć dla dobra bliźniego, ku zbudowaniu, ku umocnieniu, uratowaniu, dla zbawienia. Czasem będzie to trudne słowo prawdy, bolesne ukazanie błędu, ogromu zła. Tylko czy wtedy brat usłucha?… Tak, masz rację, ja też już słyszałem: Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy! Zajmij się sobą! Ja poniosę konsekwencje! Nie! Z tym ostatnim się nie zgadzam! Wszyscy poniesiemy konsekwencje każdej decyzji! Bo jako chrześcijanie jesteśmy jak naczynia połączone: albo wzrastamy wspólnie ku świętości, albo wzajemnie ściągamy siebie w dół. „Jeśli więc nie usłucha nawet Kościoła, niech ci będzie jak poganin lub celnik…” Czy to oznacza odrzucenie, potępienie?… Pamiętasz, ile miłości poganom, celnikom okazywał Zbawiciel? Jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech będzie przedmiotem szczególnej modlitwy całego Kościoła i miłości braterskiej.„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. Jeśli Chrystus, jedyny sprawiedliwy mówi: „I ja Cię nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,11), mnie grzesznemu tym bardziej nie wolno potępiać nikogo! Upomnieć, lecz nie sądzić! Upomnieć, lecz nie potępiać!

LEKTORZY – 5-6 września

18:00 – J.Bogusławski

8:30- A. Rudzińska

10:30 – M. Domaradzki

12:30- E. Kiegler

19:00 – M. Edgar

POZWOLENIE NA PARKOWANIE

Początkiem września wygasają stare poz­wo­lenia. Można więc obecnie zgła­szać się do Biura Pa­rafial­nego po nową kartę. Pierwszeństwo dla aktywnych Para­fian. Liczba miejsc ograni­czona, bo tylko wzdłuż płotu przy szkole i wzdłuż płotu od strony ulicy. Inne miejsca muszą pozostać do parafialnej dyspozycji.

                Robert z WR Paving, który najwięcej przyczynił się do remontu naszego parkingu, zamierza jeszcze wykonać poprawki (miejsca zaznaczone namalowanymi elipsami).

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 29 sierpnia

Został udzielony MARCIE MARII FRĄS. Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczoną MARTĘ polecamy Bożej opiece.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 3 września

Został udzielony dla SEBASTIANA PELSZYŃSKIEGO.  Gratulujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczonego Sebastiana poleca­my Bożej opiece.

Zapraszamy młodzież klasy 8 szkoły polskiej jak i starszych na kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania w roku szkolno-katechetycznym 2020/2021 Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii składa się z trzech części. Pierwsza część to uczestnictwo w lekcjach religii w szkole kanadyjskiej i polskiej – do końca kwietnia wymagana jest opinia katechety i ocena. Katecheza przy parafii odbywa się raz w miesiącu drogą ON-LINE. Druga część to uczestnictwo w cotygodniowej niedzielnej Mszy św. oraz w nabożeństwach: Różaniec 3x w październiku, Roraty 3x w Adwencie, Droga Krzyżowa 3x w Wielkim Poście, Nabożeństwo Majowe 3x w maju. W przygotowaniu nie może zabraknąć comiesięcznej spowiedzi świętej. Trzecia część to triduum (3 dni) przed bierzmowaniem. W tych dniach kandydaci i rodzice uczestniczą w celebracjach i próbach przed uroczystością.

04.10.2020 – ostateczny termin zgłoszeń kandydatów i pierwsze spotkanie informacyjne. Zgłoszenia kandydatów dokonujemy tylko i wyłącznie  przez system rejestracyjny online umieszczony na parafialnej stronie internetowej w zakładce WSPÓLNOTY->BIERZMOWANIE Więcej informacji udziela ks. Marcin

I KOMUNIA ŚWIĘTA

6 i 13 września o godz. 14: 00 odbędzie się I Komunia Święta dzieci z naszej parafii. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za roczne przygotowanie i życzymy, aby Eucharystyczny Chrystus nieustannie gościł w Waszych rodzinach i umacniał Wasze wzajemne więzi. Zapraszamy Was po uroczystości Komunii na TRIDUUM DZIĘKCZYNIENIA (tzw. „biały tydzień”) na godz. 19:00.

Poniedziałek (7 i 14.09) – Dziękujemy rodzicom, rodzeństwu i bliskim (niespodzianka dla rodziców).

Wtorek (8 i 15.09) – Dziękujemy Panu Bogu za przebaczenie grzechów (wspomnienie z Komunii).

Środa (9 i 16.09)  – Dziękujemy Matce Bożej (poświęcenie obrazków, medalików, dewocjonaliów).

Natomiast w czwartek, 17 września, zapraszamy obie grupy dzieci będziemy dziękować wspólnocie parafialnej oraz rozdamy pamiątki I Komunii Świętej oraz zrobimy wspólne zdjęcie).

Zapisy do przygotowania do I Komunii Świętej w roku szkolno-katechetycznym 2020/2021.

Zgłoszenia do I Komunii Świętej przyjmujemy do końca września 2020. Pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi 4 października na Mszy Św. o godz. 10:30. Zapisy u s.Salome tel. 587-896-5575 lub 403-282-5077.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W ostatnich kilku tygodniach odeszli   do wieczności nasi parafianie: ś.p. Lajos Szabo, pogrzeb odbył się poza naszą parafią, ś.p. Krzystof Gajda lat 67 oraz ś.p.Stanisław Gołąb lat 84. Rodzinom składamy wyrazy współczucia, a zmarłych ś.p. Lajosa, Krzysztofa i Stanisława polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!…

BIBLIOTEKAKONKURS RYSUNKU

Konkurs Rysunku pt. “W czasie deszczu dzieci się nudzą…” trwa do 27 września…….

Zasady konkursu: Dzieci od wieku przedszkolnego do 3 klasy i od 4-6 klasy mogą uczestniczyć w konkursie W tych grupach wiekowych będą przyznawane główne nagrody książkowe. Trzeba wypożyczyc ksiażeczkę z Biblioteki Parafialnej i ją przeczytać razem z rodzicami lub samodzielnie. Dzieci narysują obrazek do przeczytanej książki (technika dowolona: kredki, farby itp.). Skończone rysunki trzeba podpisać (imię, nazwisko, wiek) i przynieść je do Biblioteki w niedzielę miedzy 9:30-14:00 w ciagu sierpnia i września. Można przynieść kilka rysunków do jednej lub różnych książek. Dzieci będą jurorami i będą głosować, które rysunki im się najbardziej podobają. Oprócz nagród głównych będą nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.

W okresie od września 2019 do czerwca 2020 r. (z trzymiesięczną przerwą z powodu epidemii) z Biblioteki skorzystało 241 Czytel­ników, którzy wypo­życzyli 2,605 książek. W Bibliotece pracowało 14 woluntariuszy, którzy przepra­cowali społecznie ponad 1,100 godzin. Nagrody za przeczytanie największej ilości książek zostały przyznane panu Zbigniewowi Osowskiemu i pani Franciszce Magaj. Spotkania Klubu Ksiażki na razie nie mogą się odbywać. Biblioteka dziękuje Czytelnikom za wsparcie działalności i wszelkie dary książkowe i pieniężne. Również składa wielkie podziękowania dla Andrzeja Walnego, Krzysztofa Dauna, Janka Rajchela, Ksiedza Adama i Wojtka Grabowskiego, za pomoc przy doprowadzeniu internetu do Biblioteki i zainstalowaniu komputerów z systemem bibliotecznym.

BIBLIOTEKA – NOWE GODZINY OTWARCIA
Od 12 września biblioteka będzie dodatkowo otwarta w soboty po Mszy św. o 18:00, czyli 19:00-20:00. 

Odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $7,735.00.

ROZPOCZĘCIE POLSKIEJ SZKOŁY

„Zajęcia w Szkole Polskiej rozpoczynają się w piątek, 2 października dla klas 7-12 i w sobotę 3 października dla klas 0-6, w szkole Św. Anny.

Prosimy o nadsyłanie rejestracji do 15 września.

Szczegółowe informacje podane są na stronie szkoły www.szkolapolskacalgary.com

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św. (kluczowe momenty to wejście, podchodzenie do Komunii, wyjście)

Dzieci poniżej dwóch lat nie muszą mieć maseczek

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na określoną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

·  -numeru telefonu komórkowego lub domowego

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła:
Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzymałeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej. W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji. Rezerwacje bez podanego numeru parafialnego będą automatycznie anulowane.

PRACA– Poszukuję opiekunki do 8 miesięcznego dziecka w Airdrie. Kontakt: 416-988-6258 (2x)

40. Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie – Szczecin, 30 sierpnia 2020

Latem 1980 r. Szczecin stał się areną wydarzeń, które zapoczątkowały blisko dziesięcioletnią erozję komunistycznych rządów w Polsce. Szczecin był jednym z głównych ośrodków strajkowych, w którym 30 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne Porozumienia Sierpniowe otwierające drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i skupionego wokół niego ogromnego, wolnościowego, demokratycznego ruchu społecznego. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była  „Solidarność” miały udział miliony – najczęściej – anonimowych osób oraz tysiące mieszkańców Szczecina, którzy mimo obaw i strachu  przeciwstawili się komunistycznemu kolosowi. Udało się, bo byli razem. Wydarzenia Sierpnia ’80 były impulsem do zmian systemowych, które ostatecznie doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej bloku wschodniego. Obchody 40. Rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie rozpoczęły się Mszą Św. w parafii pw. św. Stanisława Kostki. W trakcie uroczystości głos zabrał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który powiedział: „Możemy zadać sobie pytanie, każdy z nas z osobna – dlaczego czekamy cały rok i pamiętamy o tych dniach? Bo to jest nasz testament, to jest testament tych, którzy walczyli w 1980 r. i to jest nasze świadectwo, świadectwo tych ideałów i wartości, które niosła w 1980 r. Solidarność i niesie do dzisiaj. To jest świadectwo szacunku dla tych wszystkich bezimiennych, którzy walczyli o skrawek wolności, jakim był wówczas postulat o powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność” „Solidarność to nie trend w modzie. Solidarność to przywiązanie do wartości, mówienie o nich codziennie. (…) Dlatego tak ważne jest, aby w to 40-lecie mówić: nie było pierwszej, drugiej, trzeciej, nie było starej czy nowej Solidarności. Jest jeden Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, od samego początku do teraz, który walczy o prawa pracownicze, ale także jest kustoszem historii”.