20 września

20 września

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 19 września

18:00- + Jerzy Pietrzak (10 rocz)                                    – żona

18:00- Za rodziców ++ Irenę i Bolesława Wójcik – córka z rodziną

Niedziela, 20 września- XXV niedziela zwykła

8: 30-++ Gertruda i Alojzy Cichański

10: 30- Za Parafian i Dobrodziejów

                      

12:30 – Za poległych w obronie Ojczyzny 1-17 września 1939 roku i za poległych w bitwie Warszawskiej w 1920 roku – SPK #18

1:30-+ Jan Żyro 2 roczn. – siostra

12:30- O Boże błogosła­wieństwo dla Olivera i Dominika z okazji urodzin

19:00- + Maria Samborska

Poniedziałek, 21 września- św. Mateusza Apostoła

19:00- + Anna Pajda zmarła w Polsce      – dzieci z rodzinami

19:00- O dary Ducha św., opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Mateusza w dniu imienin

Wtorek, 22 września

19:00 -++ Stefania, Michał, Jadwiga, Zygmunt, Leon i Krystyna                                                                       – rodzina

Środa, 23 września- Wspomnienie św. Ojca Pio

19:00- O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Rayana i Madelaine

Czwartek, 24 września

 19:00- ++ Jacek Machula i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 25 września

9:00- wolna

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Teresy Molińskiej z okazji urodzin i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

Sobota, 26 września

8:30- wolna

18:00- + Katarzyna Wardzała (8 rocz)        – syn z rodziną

Niedziela, 27 września- XXVI niedziela zwykła

8: 30- O dary Ducha św i opiekę Matki Bożej dla Kingi i Andrzeja z okazji 7 rocz. sakramentu małżeństwa oraz Boże błogosławieństwo dla Dawida z okazji 1 urodzin

10: 30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marka Machula                                                        – R. Piekut

12:30- ++ Stanisława i Stanisław Bednarczyk              – brat                         

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Jana Chwiećko z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

Ref: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

We fragmencie Ewangelii Łukasza, przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę, Jezus Chrystus ostrzega nas przed dobrze znanym grzechem zazdrości. Jeden z właścicieli winnicy aż pięciokrotnie wychodzi na rynek, aby nająć robotników do pracy przy winobraniu. Chociaż robotnicy ci przystąpili do pracy w różnym czasie, to wieczorem, przy wypłacie wynagrodzenia, otrzymali tyle samo jak ci, którzy pracowali od rana. Spróbujmy wyobrazić sobie radosne twarze ze szczęścia jednych, a smutne od zazdrości twarze drugich. Chodziło tu o zbytnią hojność pana wobec tych, którzy później przystąpili do pracy w winnicy. Czym zatem jest zazdrość? Z jednej strony jest to smutek z powodzenia bliźniego, a zarazem radość z jego nieszczęścia. Ktoś kupił taniej mieszkanie, inny otrzymał lepszą posadę – komuś udało się wygrać konkurs. A ktoś stojący z boku, taki na pozór niezainteresowany, na to nie może patrzeć, bo go bolą oczy i kłuje serce. Takie obrazki z życia dzieją się każdego dnia, wystarczy tylko trochę rozejrzeć się wokół siebie, by dostrzec złość, wrogość, nienawiść. W kategoriach moralnych jest to jeden z grzechów głównych, ponieważ rodzi inne grzechy. Ale czy ktoś jeszcze o tym pamięta? Czy to, że ktoś się dorobił, komuś się powiodło to coś złego? Dla zazdrośnika – jak najbardziej. I nie do zrozumienia. Zazdrośnik pragnie, bowiem zła dla innych, a dla siebie pożąda cudzego dobra. Podłożem zazdrości jest stawianie siebie w centrum, niezdolność pragnienia dobra dla innych, niezdolność miłowania. Zazdrość polega, więc na pragnieniu wciąż więcej i nieosiąganiu nigdy zadowolenia. Współczesnych ludzi bardzo pobudza zazdrość i zachęca do niej, przedstawiając chore ambicje, jako zdrowe współzawodnictwo. Jak więc odróżnić zdrowe ambicje, pozytywną motywację, pracowitość, od zazdrości? To chyba nie będzie trudne, jeśli dobrze znamy siebie. Jeśli realizujemy swoje pomysły, plany, marzenia, jeśli nasze działania są zgodne z naszym systemem wartości – nie grozi nam chora zazdrość. Po prostu szkoda nam będzie sił i czasu. Ale jeśli nagle zorientujemy się, że motywem naszych działań jest chęć dorównania komuś, pokonania go, zdobycia więcej, – mimo że tak naprawdę wcale tego nie potrzebujemy, to już chora zazdrość. Chrześcijańska tradycja duchowa zaleca tym, którzy pragną pokonać zazdrość, kilka ciekawych rozwiązań. Ktoś może na przykład zdobyć się na bezinteresowny gest i sprawić komuś przyjemność. Inny – czytać Nowy Testament oraz pisma Ojców Kościoła i biografie świętych, by zakosztować, jak piękna jest bezinteresowna miłość. Dla wytrwałych pozostaje modlitwa za tych, których nienawidzi i którym zazdrości, a także staranie o to, by budzić w sobie względem nich łagodność. Warto zrobić dziś sobie rachunek sumienia.

LEKTORZY – 19-20 września

18:00- M. Łabinowicz

8:30 – M. Sobczak

10:30 – M. Sapielak

12:30 – W. Potocka

19:00 – B. Pajewski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Zapraszamy młodzież klasy 8 szkoły polskiej jak i starszych na kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania w roku szkolno-katechetycznym 2020/2021 Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii składa się z trzech części. Pierwsza część to uczestnictwo w lekcjach religii w szkole kanadyjskiej i polskiej – do końca kwietnia wymagana jest opinia katechety i ocena. Katecheza przy parafii odbywa się raz w miesiącu drogą ON-LINE. Druga część to uczestnictwo w cotygodniowej niedzielnej Mszy św. oraz w nabożeństwach: Różaniec 3x w październiku, Roraty 3x w Adwencie, Droga Krzyżowa 3x w Wielkim Poście, Nabożeństwo Majowe 3x w maju. W przygotowaniu nie może zabraknąć comiesięcznej spowiedzi świętej. Trzecia część to triduum (3 dni) przed bierzmowaniem. W tych dniach kandydaci i rodzice uczestniczą w celebracjach i próbach przed uroczystością. 04.10.2020 – ostateczny termin zgłoszeń kandydatów i pierwsze spotkanie informacyjne. Zgłoszenia kandydatów dokonujemy tylko i wyłącznie  przez system rejestracyjny online umieszczony na parafialnej stronie internetowej w zakładce WSPÓLNOTY->BIERZMOWANIE Więcej informacji udziela ks. Marcin

I KOMUNIA ŚWIĘTA (drugiej grupy)

13 września o godz. 14: 00 odbyła się I Komunia Święta dla drugiej grupy dzieci z naszej parafii. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za roczne przygotowanie, dziękujemy s. Salome OP i wszystkim osobom wspomagającym. Życzymy, aby Eucharys­tyczny Chrystus nieustannie gościł w Waszych rodzinach i umacniał Wasze wzajemne więzi. Zapisy na przygotowanie do I Komunii Świętej w roku szkolno-katechetycznym 2020/2021 przyjmu­jemy do końca września 2020. Pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi 4 października na Mszy św. o godz. 10:30. Zapisy u s. Salome tel. 587-896-5575 lub 403-282-5077.

ŚWIĘTEGO OJCA PIO wspominamy 23 września. Wieczorem w tym dniu można pomodlić się indywidualnie przez wstawiennictwo tego Patrona, a o godz. 19: 00 w naszym kościele będziemy wzywać Jego opieki.

6 RAD ŚW. OJCA PIO

Nie zniechęcaj się nigdy.

Never give up!

Kiedy się modlisz, nie zważaj na emocje.

 Bądź pilny w modlitwie.

  Focus on praying. Don’t be driven by your emotions.

Powracaj do źródła, czyli rozważaj Słowo Boże,

które coraz bardziej będzie cię zbliżało do Boskiego Serca twego Pana.

Focus on God’s Word which will bring you to God’s Heart.

Módl się za Papieża, za ludzi przewrotnych, gorliwych, w intencji wszystkich duchowych i  materialnych potrzebach Kościoła.

Pray for our Pope, for all spiritual leaders, pray for the Church.

Przed Bogiem wylewaj całą duszę. Pan Bóg wtedy wysłucha naszych błagań i przyjdzie nam z pomocą.

Share your soul with God. The Lord will hear you and help you.

Połóż kamień grobowy na błędach. Boże miłosierdzie jest niewyczerpane. Bóg przebacza nasze grzechy, połóż na nich kamień grobowy. Put your wrongdoings to eternal rest. God’s mercy is never ending. God forgives our sins. Put them to rest. “Courage is doing right- when everyone around you is doing wrong”

RYCERZE KOLUMBA mieli swoje pierwsze spotkanie od marca, kiedy to wybuchła pandemia wirusa. Przeprowadzono wybory zarządu. Wielkim Rycerzem na kolejny rok został Jan Owoc. Gratulujemy!

RADA PARAFIALNA, jako „ciało doradcze” pomagające w zarządzaniu parafią – podlega okreso­wym zmianom. Taka zmiana była zapowiadana jesienią ubiegłego roku. Z powodu pandemii wirusa spotkania są zawieszone, mniejsza jest aktywność w parafii, dlatego proszę wszystkich dotychczasowych członków o dalsze pełnienie swoich funkcji. Poza tym (15 września minął już  rok!)  współ­pra­ca układa się dobrze. Gdy proszę o pomoc czy radę – mogę liczyć na odzew i zangażo­wanie posz­cze­gólnych osób. Gdyby jednak ktoś chciał zrezygnować – proszę o osobiste zgłoszenie. Przed nami duże przedsięwzięcie – PIKNIK POLONIJNY W 3-cią NIEDZIELĘ CZERWCA 2021 ROKU!!! Nikt z nas nie wie jak wówczas będzie wyglądał świat, – ale myśleć i planować trzeba, bo takiej „imprezy” nie da się zorganizować w ciągu miesiąca. Pierwszy element już jest: MAMY KOORDYNATORA!!! Rycerz Kolumba, wieloletni Parafianin, Aleksander Gurgul podjął się tego zadania! Teraz należy mysleć o innych punktach programu, kto, co jak i kiedy mógłby zrobić i pomóc…. Proboszcz

BIBLIOTEKAKONKURS RYSUNKU

Konkurs Rysunku pt. “W czasie deszczu dzieci się nudzą…” trwa do 27 września…….

Zasady konkursu:

Dzieci od wieku przedszkolnego do 3 klasy i od 4-6 klasy mogą uczestniczyć w konkursie W tych grupach wiekowych będą przyznawane główne nagrody książkowe. Trzeba wypożyczyc ksiażeczkę z Biblioteki Parafialnej i ją przeczytać razem z rodzicami lub samodzielnie. Dzieci narysują obrazek do przeczytanej książki (technika dowolona: kredki, farby itp.) . Skończone rysunki trzeba podpisać (imię, nazwisko, wiek) i przynieść je do Biblioteki w niedzielę między 9:30-14:00 w ciągu września. Można przynieść kilka rysunków do jednej lub różnych książek. Dzieci będą jurorami i będą głosować, które rysunki im się najbardziej podobają. Oprócz nagród głównych będą nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.

Odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $7,835.00. Bóg zapłać!

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ POLSKIEJ SZKOŁY

Zajęcia w Szkole Polskiej rozpoczynają się w piątek, 2 października dla klas 7-12 i w sobotę 3 października dla klas 0-6, w szkole Św. Anny. Prosimy o nadsyłanie rejestracji do 15 września. Szczegółowe informacje podane są na stronie szkoły www.szkolapolskacalgary.com Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego będzie odprawiona w sobotę 3 października o godz., 18: 00. Kto zechce (i kto się zmieści w kościele) zapraszamy do udziału. Dla innych osób będzie transmisja internetowa…

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św. (kluczowe momenty to wejście, podchodzenie do Komunii, wyjście)

Dzieci poniżej dwóch lat nie muszą mieć maseczek

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

·  -numeru telefonu komórkowego lub domowego

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła:
Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej. W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji. Rezerwacje bez podanego numeru parafialnego będą automatycznie anulowane.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2020

Od środy 23 września do niedzieli 1 listopada katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzo­nego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień 2 października  i 16 października od godziny 7: 00 rano do 13:00. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 / 403-975-4653  lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedzieć.

ZESPÓŁ MAZOVIA  ogłasza nabór do zespołu.  Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat oraz  młodzież  w wieku 12-19 lat. Lubisz śpiew, muzykę, taniec oraz dobrą zabawę? Chcesz przyjemnie spędzić wolny czas, podróżować po świecie? 

Dołącz do nas! Poprzez śpiew i taniec poznasz bliżej kulturę Polską. Nawiążesz niezwykłe przyjaźnie, które wzbogacą Twoje wnętrze i pozostawią wspaniałe wspomnienia i przyjaźnie na całe życie. Zapraszamy, zatem wszystkich chętnych do zespołu na Dni Otwarte 20 i 27 września do wspólnych zajęć. Przyjdź i spróbuj swoich sił w młodym, ale jakże dynamicznie rozwijającym się zespole – dzieci  o godzinie 5 pm, -młodzież o godzinie 6 pm. Adres: W&M Physical Theatre 4005 9 ST SE, Calgary, AB T2G 3C7 Pamiętaj, aby zabrać odpowiednie obuwie oraz strój. Nie zapomnij o dobrym humorze, odpowiednim produkcie do dezynfekcji rąk oraz maseczce.

PAPIEŻ ZACHĘCA DO TROSKI O ŚRODOWISKO I DO POSTAWY KONTEMPLACYJNEJ  

„Każdy z nas może i musi stać się «stróżem wspólnego domu», zdolnym do chwalenia Boga za Jego stworzenia, do ich kontemplacji i ochrony” W ramach cyklu zatytułowanego „Uzdrowić świat” papież zachęcił do troski o środowisko naturalne człowieka i kształtowania postawy kontemplacyjnej. Franciszek podkreślił znaczenie postawy troski dla rozwoju naszego człowieczeństwa. Wskazał, że należy obejmować nią również ziemię i każde stworzenie. Przypominając o obowiązku opieki nad powierzonym nam światem przyrody Ojciec Święty zaznaczył, że „najlepszym antidotum na to niewłaściwe używanie naszego wspólnego domu jest kontemplacja”. Stworzenia mają, bowiem wartość samą w sobie i odzwierciedlają „jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga”. „Tę wartość i ten promień boskiego światła trzeba odkryć, a żeby go odkryć, potrzebujemy pogrążenia się w milczeniu, potrzebujemy słuchania i kontemplacji” – podkreślił papież. Franciszek przestrzegł przed popadaniem w „nieokiełznany i zarozumiały antropocentryzm, który przecenia naszą rolę, jako ludzi umieszczając nas, jako absolutnych władców wobec wszystkich innych stworzeń”. Zaznaczył, że w ten sposób niszczymy harmonię Bożego planu, zapominając, że jesteśmy powołani do obrony życia. Papież zachęcał do zastanowienia się, jak Bóg „patrzy na swoje stworzenia i radowania się z nimi; do odkrycia obecności Boga w swoich stworzeniach i umiłowania ich, z wolnością i łaską oraz zatroszczenia się o nie”. „Każdy z nas może i musi stać się «stróżem wspólnego domu», zdolnym do chwalenia Boga za Jego stworzenia, do ich kontemplacji i do ich ochrony” – powiedział Franciszek na zakończenie swojej katechezy.