27 września

27 września

INTENCJE MSZALNE

Sobota, 26 września

18:00- + Katarzyna Wardzała (8 rocz)        – syn z rodziną

Niedziela, 27 września- XXVI niedziela zwykła

8: 30- O dary Ducha św i opiekę Matki Bożej dla Kingi i Andrzeja z okazji 7 rocz. sakramentu małżeństwa oraz Boże błogosławieństwo dla Dawida z okazji 1 urodzin

10: 30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marka Machula                                                        – R. Piekut

12:30- ++ Stanisława i Stanisław Bednarczyk              – brat                          

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Jana Chwiećko z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa

Poniedziałek, 28 września

19:00- + Zdzisław Mazur i zmarli z rodziny

19:00- O uzdrowienie duchowe dla Aleksandry

Wtorek, 29 września

19:00 – Dziękczynna za pomyślny wynik badania lekarskiego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

19:00 + Ks. Ryszard Głowacki, TChr

Środa, 30 września – wspomnienie św. Hieronima

19:00- + Jerzy Bożek                                               – dzieci

19:00- + Ryszard Walus          –         od Marty i Marcus’a

Czwartek, 1 października- św. Teresy od Dziec. Jezus

 19:00- ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata, Kaczkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla s. Teresy

Piątek, 2 października – Świętych Aniołów Stróżów

9:00-++ Za dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- ++ Józef, Józefa i Henryk oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 3 października

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu N.M.P za grzechy świata

18:00- Radio Maryja i TV Trwam

18:00- + Marcin Szysz

18:00– (ks.Stefan) W intencji dyrekcji, nauczycieli, katechetów oraz uczniów Szkoły Polskiej

Niedziela, 4 października- XXVII niedziela zwykła

8: 30- O Boże błogosławieństwo dla Grupy Różańcowej

10: 30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Jacka Krygier z okazji 28 rocz. sakramentu małżeństwa

10:30- ++ Cecylia i Józef Żelazowski           – córka z rodziną

12:30- ++ Helena Łukaszewicz i zmarli z rodziny Łukaszewicz i Oracz                        

19:00- + Stanisław Śniadała (5 rocz)

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ez 18,25–28; Flp 2, 1-11; Mt 21,28–32

Ref: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Jest zawsze chwila czasu, by ocenić własne decyzje. Może trwać ona tylko sekundy albo ułamki sekund, – ale zawsze jest. Brakuje jej tylko w odruchowym działaniu. Krytyczna ocena własnej decyzji to istotny element mądrości. Umiejętność skorygowania błędnej decyzji jest cechą ludzi mądrych. Czy nasze werbalne zapewnienia o gotowości np. do udzielenia wsparcia, pomocy pokrywają się z autentyczną otwartością i wyjściem naprzeciw w potrzebie tym, którzy są obok nas? Czasami bardzo byśmy chcieli pomóc, ale niesprzyjające okoliczności krzyżują  nasze plany, czasami zaś wszystko nam sprzyja, ale my sami nie jesteśmy w stanie zdecydować się i pomóc. Ezechiel mówi:, „jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze” (Ez 18,27-28). Mowa i czyn to dwa proste pojęcia, które znaczą bardzo wiele w naszej ludzkiej rzeczywistości. Są ludzie, którzy dużo mówią, a robią niewiele, są tacy, co wiele obiecują i nie dotrzymują słowa. Nie lubimy osób niesłownych i takich, które nabierają nas na puste obietnice. Z pewnością jest także wielu takich, na których zawsze można polegać i którzy wokół swoich czynów nie robią wiele szumu, Może słowa świętego Pawła w liście do Filipian coś nam podpowiedzą? „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,4-5).  Dobitnym wykładnikiem jest w tym zakresie przypowieść Chrystusa o zachowaniach dwóch synów. Czy identyfikujemy się z którymś z nich? Który jest dla nas wzorem? Mamy tu do czynienia z niezgodnością słów i czynów. Jakie korzyści możemy wyciągnąć z dzisiejszej przypowieści dla udoskonalenia własnej osobowości? Analizując postawy ich obu, popatrzmy na sposób wypełniania przez nas swoich obowiązków, przypatrzmy się naszym zaniedbaniom i kłopotom sprawianym przez to innym. Niech nasza refleksja nad dzisiejszym Słowem Bożym przyczyni się do tego, że każda następna decyzja będzie mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne będą miały pokrycie w czynach. „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Przemyślmy sobie te słowa…

NAJŚWIĘTSZA MATKO, módl się za nami, abyśmy zrozumieli, że jeśli wola Boga wypełnia się w nas, to jest to czymś najlepszym, co może nas spotkać.

LEKTORZY – 26-27 września

18:00- L. Shelley

8:30 –R. Przybylski

10:30- V. Kanaszyc

12:30- M. Kaczan

19: 00- W. Grabowski

W NASZEJ WSPÓLNOCIE

W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA… 2 października, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpoczyna się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00. Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu Pokuty oraz na Mszę św. o godzinie 7 pm i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

W pierwszą so­bo­tę miesiąca 3 października, za­praszamy na całodzien­ną Adorację Najśw. Sakramentu, która rozpo­czyna się po Mszy św. o godzinie 8: 30am. W ciągu dnia poszczególne grupy odmawiają 4 części Różańca św. Po Mszy św. porannej część I Radosna, modli się grupa Totus Tuus. O godz. 12: 00 Anioł Pański i część II Światła, modlą się Rycerze Kolumba. O godz. 15: 00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, i część III Bolesna, modlą się grupa Różańcowa i Sr. Dominikanki. O godz. 17: 15 część IV Chwalebna, rozważają na zmianę członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Koło Radia Maryja. Naszą modlitwą pragniemy uwielbić Pana Boga, dziękować Bogu oraz wynagradzać za grzechy i wypraszać wszelkie łaski dla Kapłanów, całego Kościoła św., dla naszej Parafi, dla Polski i Kanady oraz o powołania Kapłańskie, i nawrócenie grzeszników. Każde Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu obfituje w szczególne łaski Boże. Serdecznie wszystkich zapraszamy: dzieci, młodzież i dorosłych, bo rozpoczyna się MIESIĄC RÓŻAŃCOWY…

Zapraszamy młodzież klasy 8 szkoły polskiej jak i starszych na kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania w roku szkolno-katechetycznym 2020/2021 Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii składa się z trzech części. Pierwsza część to uczestnictwo w lekcjach religii w szkole kanadyjskiej i polskiej – do końca kwietnia wymagana jest opinia katechety i ocena. Katecheza przy parafii odbywa się raz w miesiącu drogą ON-LINE. Druga część to uczestnictwo w cotygodniowej niedzielnej Mszy św. oraz w nabożeństwach: Różaniec 3x w październiku, Roraty 3x w Adwencie, Droga Krzyżowa 3x w Wielkim Poście, Nabożeństwo Majowe 3x w maju. W przygotowaniu nie może zabraknąć comiesięcznej spowiedzi świętej. Trzecia część to triduum (3 dni) przed bierzmowaniem. W tych dniach kandydaci i rodzice uczestniczą w celebracjach i próbach przed uroczystością. 04.10.2020 – ostateczny termin zgłoszeń kandydatów i pierwsze spotkanie informacyjne. Zgłoszenia kandydatów dokonujemy tylko i wyłącznie  przez system rejestracyjny online umieszczony na parafialnej stronie internetowej w zakładce WSPÓLNOTY->BIERZMOWANIE Więcej informacji udziela ks. Marcin.

Odbywa się pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii na ten rok wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $7,835.00. Bóg zapłać!

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ POLSKIEJ SZKOŁY

Zajęcia w Szkole Polskiej rozpoczynają się w piątek, 2 października dla klas 7-12 i w sobotę 3 października dla klas 0-6, w szkole Św. Anny. Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego będzie odprawiona w sobotę 3 października o godz., 18: 00. Kto zechce (i kto się zmieści w kościele) zapraszamy do udziału. Dla innych osób będzie transmisja internetowa…

PRZEPISY DOTYCZĄCE CELEBRACJI MSZY ŚW.

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św. (kluczowe momenty to wejście, podchodzenie do Komunii, wyjście)

Dzieci poniżej dwóch lat nie muszą mieć maseczek

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, a odchodzimy bocznymi nawami

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal obowiązuje DYSPENZA OD NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

Kto przyjedzie, a nie „zmieści się” w kościele, proszę nie czuć się „dotkniętym” czy „poniżonym”, taką mamy (tymczasową) sytuację. Należy wrócić do domu i odsłuchać Mszę świętą „radiową” albo „internetową”. Można w ciągu tygodnia być w kościele, nie ma wówczas tłumów i jest większa szansa uczestnictwa….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH

Aby powyższe zasady były przestrzegane, potrzebne są dyżury przy drzwiach wejściowych, zwłaszcza na weekend. W ciągu tygodnia jest mniej osób, ale zasady są takie same. Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą internetową. Na obecną chwilę tym sposobem może zapisać się 50 osób na daną godzinę Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.  Jeśli nie można dokonać rejestracji ONLINE na daną Mszę św., nie oznacza to, że w Kościele nie będzie miejsca, ponieważ drogą internetową można zamówić tylko 50 rezerwacji, a pozostałe 50 miejsc jest dostępnych „przy wejściu”. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór, niedzielę i kolejne dni tygodnia.   Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).
Przed przyjazdem do Kościoła:
Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 30 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej orga­nizacji prosimy o przybycie wcześniej.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji. Rezerwacje bez podanego numeru parafialnego będą automatycznie anulowane.

Biblioteka serdecznie dziękuje wszystkim parafianom za wsparcie finansowe poprzez zakup sprzedawanych książek i indywidualne donacje. Bóg zapłać!

Biblioteka będzie zamknięta w Thanksgiving weekend.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2020

Od środy 23 września do niedzieli 1 listopada katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzo­nego o każdej porze dnia przez te 40 dni. Dodatkowo dla naszej parafii jest wyznaczony dzień 2 października  i 16 października od godziny 7: 00 rano do 13:00. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 / 403-975-4653  lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedzieć.

 ZESPÓŁ MAZOVIA  ogłasza nabór do zespołu.  Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat oraz  młodzież  w wieku 12-19 lat. Lubisz śpiew, muzykę, taniec oraz dobrą zabawę? Chcesz przyjemnie spędzić wolny czas, podróżować po świecie?  Dołącz do nas! Poprzez śpiew i taniec poznasz bliżej kulturę Polską. Nawiążesz niezwykłe przyjaźnie, które wzbogacą Twoje wnętrze i pozostawią wspaniałe wspomnienia i przyjaźnie na całe życie. Zapraszamy, zatem wszystkich chętnych do zespołu na 27 września do wspólnych zajęć. Przyjdź i spróbuj swoich sił w młodym, ale jakże dynamicznie rozwijającym się zespole – dzieci  o godzinie 5 pm, -młodzież o godzinie 6 pm. Adres: W&M Physical Theatre 4005 9 ST SE, Calgary, AB T2G 3C7 Pamiętaj, aby zabrać odpowiednie obuwie oraz strój. Nie zapomnij o dobrym humorze, odpowiednim produkcie do dezynfekcji rąk oraz maseczce.

KONGREGACJA NAUKI WIARY: KOŚCIÓŁ NIE MOŻE ZEZWALAĆ NA EUTANAZJĘ  

Zdecydowaną niezgodę Kościoła na różne formy eutanazji zawiera opublikowany dziś w Watykanie list Kongregacji Nauki Wiary „Samaritanus bonus” na temat opieki nad osobami w krytycznych i terminalnych fazach życia. Został on zaaprobowany przez Ojca Świętego i podpisany przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Francisco Ladarię SJ oraz sekretarza tej dykasterii, abp. Giacomo Morandi. We wstępie zauważono, że ustawodawstwo zezwalające na różne formy eutanazji „zaprzecza etycznym i prawnym granicom samostanowienia chorego, niepokojąco zaciemniając wartość życia ludzkiego w chorobie, sens cierpienia i znaczenie okresu poprzedzającego śmierć. Cierpienie i śmierć nie mogą być, bowiem ostatecznymi kryteriami, które mierzą ludzką godność, która jest właściwa każdej osobie, tylko, dlatego, że jest ona istotą ludzką”. Następnie dokument omawia kwestię opieki nad bliźnim, mówi o żywym doświadczeniu cierpiącego Chrystusa i głoszeniu nadziei, przypomina, iż ludzkie życie jest darem świętym i nienaruszalnym, wskazuje na przeszkody kulturowe zaciemniające sakralną wartość każdego życia ludzkiego i przypomina nauczanie w tej dziedzinie Magisterium Kościoła. Wskazano na wyraźny zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa, moralny obowiązek unikania terapii uporczywej, konieczność karmienia i nawodnienia osób znajdujących się w stanie krytycznym lub terminalnym, zapewnienia im leczenia paliatywnego. Omawiana jest także rola rodziny oraz hospicjów. Dokument poświęca uwagę opiece nad noworodkami i dziećmi dotkniętymi chorobami przewlekłymi zwyrodnieniowymi, których nie da się pogodzić z życiem, lub też w fazach terminalnych. Czytamy tam między innymi: „Od chwili poczęcia, dzieci cierpiące na wszelkiego rodzaju wady rozwojowe lub patologie są małymi pacjentami, którym medycyna dzisiaj i zawsze jest w stanie pomóc i towarzyszyć w sposób szanujący życie. Ich życie jest święte, wyjątkowe, niepowtarzalne i nienaruszalne, tak jak życie każdego dorosłego”. Odnosząc się do terapii przeciwbólowych oraz likwidacji świadomości „Kościół potwierdza legalność uśmierzenia świadomości w ramach opieki oferowanej pacjentowi, tak, aby kres życia przybywać w największym możliwym spokoju i najlepszych warunkach wewnętrznych. Dotyczy to także oferowanych pacjentowi zabiegów przybliżających chwilę zgonu (głęboka sedacja paliatywna w fazie terminalnej), ale zawsze, w miarę możliwości, za świadomą zgodą chorego. Z duszpasterskiego punktu widzenia dobrze jest dbać o duchowe przygotowanie chorego tak, aby świadomie zbliżał się do śmierci, jako na spotkanie z Bogiem” – stwierdza list Kongregacji Nauki Wiary. Dokument wyraźnie zaznacza, że stan wegetatywny czy też minimalnej świadomości u osób oddychających samodzielnie nie oznacza, że przestały być one osobami z całą właściwą im godnością. Podkreśla prawo pracowników służby zdrowia do sprzeciwu sumienia i odmowy udziału w eutanazji czy „wspomaganym samobójstwie”. Mówi też o opiece duszpasterskiej oraz wsparciu sakramentów. List Kongregacji Nauki Wiary „Samaritanus bonus” porusza ponadto kwestię udzielania sakramentów osobom, które zażądały eutanazji. Przypomina, że dla uzyskania rozgrzeszenia konieczna jest skrucha. Jeśli więc, dana osoba trwa przy zamiarze eutanazji, nie może otrzymać rozgrzeszenia, ani sakramentu chorych czy wiatyku. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy pacjent zmieni swoją decyzję i wycofa się z listy oczekujących na eutanazję. W przypadku osoby, która utraciła świadomość kapłan może udzielić sakramentów warunkowo. Wykluczona jest również obecność duchownego w akcie eutanazji. Mogłaby ona być, bowiem rozumiana, jako akt współudziału.

PRACA

Poszukuję kobiet do sprzątania domów. Dobre wynagrodzenie i warunki pracy. Przejazdy między domami płacone. Pozwolenie na pracę w Kanadzie wymagane. Kontakt: 403-803-1747 (3x)