20 grudnia

20 grudnia

Sobota, 19 grudnia

18:00- Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Karen oraz z prośbą o potomstwo

Niedziela, 20 grudnia – IV Niedziela Adwentu

8:30 – ++ Witold, Maria i Marek Rećko

9:30 – + Stanisława Kuldanek

10: 30 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emilii, Julii, Ewelinki i wnuka Dominika – babcia Ania

11:30 – + Marek Piasecki

12:30- Radio Maryja i TV Trwam

19:00-+ Jan Kałduś (1rocz)                          – córka z rodziną

Poniedziałek, 21 grudnia

19:00- ++ Teofila i Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny

19:00-++ Michalina Olszewska (22 rocz) i zmarli z rodziny                                                        – wnuczka z rodziną

Wtorek, 22 grudnia

19:00- ++ Andrzej i Maria Łaniak oraz Józef i Genowefa Tometczak

19:00- ++ Józefa, Józef i Janusz Slapa

Środa, 23 grudnia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut – przyjaciele

19:00- + Wiesław Komarnicki (7 rocz)

Czwartek, 24 grudnia- Wigilia Narodzenia Pańskiego

21:00- WIGILIA – O Boże bł. dla Ks Adama w dniu imienin                                                              – Rada Parafialna

24:00- WIGILIA – Za Parafian o Dobrodziejów

Piątek, 25 grudnia- Uroczystość Narodzenia Pańskiego

8:30-+ Barbara Wolska zmarła w Polsce

9:30- za Parafian i Dobrodziejów

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Renaty Piekut z okazji urodzin                               – Magda S

11:30- O łaskę zdrowia dla Magdy

12:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Anny Rudzińskiej

(NIE MA MSZY WIECZORNEJ!)

Sobota, 26 grudnia- Święto św. Szczepana

8:30-++ Tadeusz, Bronisław i Eugenia Moliński oraz Michał i Aniela Cozac

9:30- + Anna Samek zmarła w Polsce

10:30- ++ Stanisław, Bogdan, Janusz Wysocki oraz Marek Pasternak

11:30- O łaskę zdrowia dla Magdy

12:30- + Elżbieta Opałka                                 – córka z rodziną

18:00(niedzielna)- Dziękczynno – błagalna w intencji Alicji i Wojciecha Tokarczyk z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 27 grudnia- Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

8:30 – O Boże błogosławieństwo dla Renaty Piekut z okazji urodzin                                                               – Anna

9:30 – + Jan Cyganik zmarły w Polsce

10: 30 –++ Za zmarłych z rodziny Rembisz, Psiurskich, Wall i Nowak

11:30 – Dziękczynna za otrzymane łaski

12:30- O Boże bł. dla Agnieszki i Roberta Turowskich z okazji 35 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00-+ Małgorzata Pulwicka

IV NIEDZIELA ADWENTU

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38

Ref:Na wieki będę sławił łaski Pana.

Liturgia czwartej niedzieli Adwentu uświadamia nam, że trwając na modlitwie przybliżamy się do narodzin Boga-Człowieka. On jest blisko. To prawie tak, jakby Maryja oczekiwała w pobliżu naszych domów. Stąd z naszych serc płynie tęskny śpiew:

Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie,

W swej chwale do nas zejdź!

Marana tha! Usłysz wołanie,

Gdy się wypełnią wieki.

Mając świadomość bliskości Pana, chcemy zatrzymać się nad tym, co Bóg uczynił w życiu Maryi i co czyni w naszym życiu. Maryja to człowiek ufający Bogu i pełniący Jego wolę. Jej wzrok jest przenikliwy, dostrzega swoje obdarowanie i obdarowanie Izraela. To, na czym polegało obdarowanie Maryi, przybliża nam scena zwiastowania. „Pełna łaski” toczy dialog z archaniołem Gabrielem. Ten zapowiada, że Maryja stanie się matką Jezusa, Syna Bożego, potomka Dawida. Ważny jest w tym miejscu również sposób, w jaki Maryja przyjmuje wolę Boża. Wypowiada swoje pełne wiary „fiat”, zgadzając się na pełnienie woli Bożej, która czyni możliwym to, co według reguł ludzkiego myślenia wydaje się nie do pokonania. „«Fiat» to modlitwa chrześcijańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas” (KKK 2617). I dla Boga nie ma nic niemożliwego.

LEKTORZY –19-20 grudnia

18:00- L.Shelly

8:30- M. Sobczak

9:30- M. Iskra

10:30- A. Kamieniak

11:30- S. Teresa

12:30- E. Kiegler

19:00- M. Edgar

Odbywa się w tym roku pod hasłem maryjnym, „Oto ja, służebnica Pańska”. Kwota wyznaczona dla naszej parafii  wynosi $25,941.00. Dotychczas zostały złożone ofiary na sumę  $10,830.00. Bóg zapłać!

NOWE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MSZY ŚW.

15% miejsc oficjalnych w kościele może być zajętych (w naszym przypadku jest to 45 osób)

Wprowadzamy dodatkowe Msze (czytaj poniżej)

Tylko wcześniejsze rezerwacje!!!

Maseczki obowiązkowe dla wszystkich, którzy uczestniczą (albo „przyłbice” czyli faceshield)

Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą

Na samym początku Celebrans prezentując Hostię mówi: CIAŁO CHRYSTUSA – wierni odpowiadają AMEN. Podczas udzielania Komunii św. nie ma już żadnego dialogu

Komunie św. udzielamy tylko na rękę

Nadal w mocy jest DYSPENZA OD FIZYCZNEJ OBECNOŚCI NA NIEDZIEL­NEJ MSZY….. W soboty wieczorem, o 18:00 transmi­tujemy Msze św. (niedzielne) z naszego kościoła.

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać, bo nie można wejść do kościoła ani też nie można przebywać w innych pomieszczeniach. REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór i niedzielę. Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

·  -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

·  -prawidłowego maila na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

·  -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz do skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mailu i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu Kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min przed Mszą św.  Po tym czasie jest anulowana.

NOWE OGRANICZENIA – jak zapowiedział Premier Prowincji Alberta, będą obowiązywać przez 4 tygodnie. Po tym czasie zobaczymy czy nastąpi całkowity „lockdown”, czy też doczekamy liberalizacji przepisów.

Na ten czas więc, (do 10 stycznia włącznie), wprowadzamy w naszym kościele dodatkowe Msze święte w niedziele i święta. W dni tygodnia, łącznie z sobotami – bez zmian. Zatem:

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA:

21:00 po polsku z elementami po angielsku

Wigilia Bożego Narodzenia – święta rodzinne. W całej Polsce niezależnie od regionu, praktycznie w każdej miejscowości znajdzie się dom, w którym obchodzona jest Wigilia Narodzenia Pańskiego, jest to, bowiem święto, które na dobre zaistniało w naszej Polskiej Tradycji. W przygotowaniach do tego wspaniałego wieczoru, biorą udział całe rodziny: wszyscy zajmują się sprzątaniem, zakupami, a także w miarę możliwości przygotowaniem potraw. Na koniec wszyscy przystrajamy choinkę. Wigilia w polskiej tradycji to dzień wyjątkowy, ma własne zwyczaje, tradycje i wiele obrzędów nieodzownie ze sobą powiązanych. W świadomości Polaków,  Boże Narodzenie zakorzeniło się, jako wyjątkowy czas dla rodziny. Wszyscy spotykamy się przy jednym stole, zapominając stare żale i niesnaski, składamy sobie życzenia na nadchodzący rok. Wigilia to dzień, w którym na nowo odżywają polskie obrzędy i zwyczaje, to dzień, w którym polska tradycja świąteczna, jest tak silna, że nie sposób ją ominąć. Niezależnie od czasów , w jakich żyły kolejne pokolenia Polaków,  Wigilia i Boże Narodzenie obchodziliśmy zawsze. Czy to w latach świetności naszej ojczyzny, czy w czasie niewoli, a także w burzliwym okresie wojennym. Nie zależnie od tego jak nasze życie się toczyło, Wigilia była, jest i będzie momentem wytchnienia, odpoczynku i nadziei na lepszą przyszłość.

O północy – tradycyjna PASTERKA po polsku

BOŻE NARODZENIE: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30;

(NIE MA O 19:00)

ŚW. SZCZEPANA 26.XII: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30;

( o 18:00 JUŻ NIEDZIELNA)

Św. Szczepan był jednym z pierwszych męczenników chrześcijańskich – został ukamienowany ok. 36 roku w Jerozolimie. Nie znamy daty ani miejsca urodzin św. Szczepana. W Dziejach Apostolskich występuje on, jako pierwszy z siedmiu diakonów pomagających apostołom Jezusa Chrystusa w posłudze ubogim. Dodatkowo pełnił on również misję ewangelizacyjną wśród swoich rodaków, tak zwanych „hellenistów” (odłam Żydów, których językiem codziennym była greka), odczytując na nowo Stary Testament w świetle przepowiadanej nauki o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

27.XII. 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00 – św. Rodziny

W SYLWESTRA – o 18:00 nabożenstwo na zakończenie Starego Roku, po nim Msza św. już z formularzem noworocznym

1.I.2021 NOWY ROK: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

3.I.”Trzech Króli”: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

10.I. Chrzest Pański: 8:30; 9:30; 10:30; 11:30;12:30; 19:00

Msze święte w powyższe niedziele/święta będą odprawiane „sprawnie”, by można było zdezynfekować ławki i by następna grupa osób mogła wejść do kościoła. Można zajmować dowolne miejsce w kościele, tak by zachować stosowny dystans „sanitarny”, a po Mszy św. prosimy o pomoc przy dezynfekcji.

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Członkowie Rady Parafialnej wyrazili chęć pomocy, ale to nie wystarcza, potrzebujemy dodatkowych osób na dyżury (bonus jest taki, że dyżurni nie muszą się rejestrować online, mają zapewnione uczestnictwo we Mszy św.) Nadal poszukujemy wolontariuszy do obsługi internetowej Mszy św. w soboty o 18:00.

SIANKO NA STÓŁ WIGILIJNY!!!

Przygotowując wigilijny stół, nie należy zapominać o położeniu na nim siana, a następnie przykrycie stołu białym obrusem. Jest to symbol miejsca, w którym narodził się Pan Jezus. Biały obrus jest zaś symbolem ołtarza.  

Przygotowując wigilijny stół, nie należy zapominać o położeniu na nim siana, a następnie przykrycie stołu białym obrusem. Jest to symbol miejsca, w którym narodził się Pan Jezus. Biały obrus jest zaś symbolem ołtarza.  

POŚWIĘCENIE KREDY I KADZIDŁA

W niedzielę Objawienia Pańskiego (3 stycznia), podczas wszystkich Mszy świętych poświęcimy kredę i kadzidło. Poświęcone kadzidło i kredę będą rozprowadzać ministranci. Przy tej okazji dziękujemy za dobrowolne ofiary dla ministrantów, którzy będą mogli z tych ofiar w przyszłości skorzystać.

PODZIĘKOWANIE

Organizatorzy dorocznej zbiórki Kościoły na Wschodzie wyrażają serdecznepodziękowanie Wszystkim Ofiaro­-­ dawcom za pomoc naszym Rodakom żyjącym na Kresach i dalekiej Syberii. Zebrano $6.085.00 Serdeczne Bóg zapłać! Msza św. w intencji Ofiarodawców zastała odprawiona w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M.P., 8 grudnia, o godzinie 9:00 rano. Zebrane ofiary zostały przekazanie głównie na placówki polskie na Białorusi, do Lwowa, Błagowiesz­czeńska (na granicy z Chinami), Swobobodnym (Obwód Amurski) oraz do Żółkwi, Czortkowa, Kaliningradu. Niech Niepokalana wyprasza wszelkie łaski Ofiarodawcom. Fragmenty podziękowań ze zbiórki październikowej: Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Kaliningradu. Nasze hospicjum jest zamknięte i nie możemy odwiedzać naszych chorych, ale systematycznie, dzięki Waszej pomocy, zaopatrujemy oddział w potrzebne środki dezynfekcyjne i lekarstwa. (…) Pieniądze bardzo się przydały. Dołożyłyśmy do zakupu dla biednych na Święta (kasza, olej, cukier, proszki). Covid sprowadził drastyczne zubożenia rodzin (Żółkiew). (…) Organizujemy paczki żywnościowe dla potrzebujacych rodzin i starszych parafian. Pracujemy z dziećmi w świetlicy parafialnej, ale obecnie spotkania są ograniczone ze względu na epidemię (Czortków). (…) Ks. Arcybiskup M. Mokrzycki ze Lwowa: Proszę bardzo podziekować za Dar Serca na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Obecnie budujemy kościół Matki Bożej Fatimskiej, mały kosciół w Czerwonej, Olesku i Brzuchowicach. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia wraz z Błogosławieństwem.

FUNDACJA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY w dalszym ciągu nie może organizować zbiórek w Sali Parafialnej ze względu na restrykcje związane z COVID–19. Pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy przesłali czeki i przekazali pieniądze w ostatnim czasie. Jesteście wspaniali dzieląc się w tak trudnych czasach z tymi, którzy potrzebują pomocy. Ośrodki, którym pomagamy w Polsce potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.

Dzięki przychylności Księdza Adama Boboli i z jego pozwoleniem, przy wyjściu z naszego Kościoła są wyłożone koperty Fundacji, do których można włożyć czek lub gotówkę, jeśli ktoś chciałby poprzeć nasze akcje.

Na czekach prosimy wpisywać angielska nazwę Fundacji: Relief Foundation For Poland.

Można również przesyłać dotacje pocztą na nasz adres:

Relief Foundation for Poland

PO Box 21015 Dominion PO

Calgary, AB, T2P 4H5

Informacje na temat naszej Fundacji można znaleźć na naszej stronie www.bacalgary.ca lub u Elżbiety Kiegler 403-995-2062.

SKORO O PODZIĘKOWANIACH… to również należą się podziękowania za ofiary składane do puszki św. Antoniego…. Ostatnio wsparliśmy donacją p. Marię Kozioł. Harcerstwo organizuje świąteczne paczki dla osób starszych/samotnych/chorych, a „uzbierało się” ok. 100 adresów, zatem wsparliśmy tę akcję kwotą $250.00 Także członkowie zespołu „KRAKUSY” podjęli świąteczną akcję pomocy potrzebującym. Dziękujemy!

WIELKA ŚWIĄTECZNA LOTERIA  POLAN!

Zapraszamy wszystkich do udziału w pierwszej wirtualnej loterii 50/50,  która odbywa się w całości online pod adresem  https://www.rafflebox.ca/raffle/polanie Kupując bilet wspieracie Państwo nasz Zespół i równocześnie bierzecie udział w losowaniu zwycięzcy loterii, który otrzyma nagrodę w wysokości 50% sumy uzyskanej ze sprzedaży biletów. Maksymalna wysokość nagrody może osiągnąć $5000!Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronach naszych mediów społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter.  Zapraszamy!

MODLITEWNIKI

Zostały zamówione dodat­kowe egzemplarze i już do nas dotarły…. Zatem osoby chętne mogą zgła­szać się do zakrystii. Dla LEKTORÓW egzemplarze darmowe, inne osoby prosimy o donacje $10.

TATRY FREESTYLE SKI ACADEMY zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kolejny sezon narciarski. Zajęcia od grudnia do kwietnia – grupowe (COP + Nakiska) lub prywatne (dowolny stok). Więcej informacji pod numerem 1.403.638.4844 (Maciej) / email tatryfreestyle@gmail.com

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić:403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (1x)

PRACA Zatrudnimy kobiety do sprzatania domów. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer 403-402-8293 (4x)