Kolęda 2021

Kolęda 2021

TRADYCYJNA KOLĘDA – WIZYTA DUSZPASTERSKA – w tym roku nie od­będzie się z powodu pandemii. Zamiast od­wiedzać poszcze­gólne domy, wierni mogą – jeśli zechcą – uczestniczyć w innej formie kolędowania: zapraszamy do na­sze­go kościoła na wspólne kolędo­wanie w poszcze­gólne wieczory. I tak:

– Niedziela, 17.I. o 19:00 – mieszkańcy Calgary N.W.

– Poniedziałek, 18.I. o 19:00 – mieszkańcy Calgary N.E.

– Wtorek, 19.I. o 19:00 – mieszkańcy Calgary S.W.

– Środa, 20.I. o 19:00 – mieszkańcy Calgary S.E.

– Czwartek, 21.I. o 19:00 – wszyscy inni Parafianie

Oczywiście, (tekst pisany 6.I.) obowiązuje mak­symalna liczba 45 osób w kościele.

Można przynieść wodę w swoim naczyniu, zostanie ona poświęcona i nas­tępnie tą wodą kropimy swoje domy/mieszkania. Będziemy modlić się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic i w ich intencjach, pośpiewamy kolędy, a na koniec rozdamy pamiątkowe obrazki. Z powodu tego „kolędowania” dekoracje w kościele zostaną nieco dłużej, mimo, że liturgicznie czas Bożego Narodzenia kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego, czyli 10 stycznia.

Prosimy o rejestrację rodzin poprzez system rejestracyjny umieszczony na naszej stronie internetowej http://queenpol.org/on-live/rezerwacje/