21 luty

21 luty

Sobota, 20 lutego

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej z okazji 85 urodzin

18:00- O Boże błog. dla dziecka William Thomas z okazji sakramentu Chrztu świętego

Niedziela, 21 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu

8:30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Marii i Józefa w 45 rocz. sakramentu małżeństwa

9:30- O Boże błogosławieństwo dla członków rodziny Rembisz z okazji urodzin

10: 30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Arka i Magdy Senderowskich                     – A. Kułach

11:30 – O Boże błogosław. dla Alana z okazji urodzin

12:30- ++ Cecylia i Józef Żelazowski            – córka z rodziną

12:30-+ Bogusława Grabiec zmarły w Polsce

19:00- ++ Alicja Ewy, Helena Borowiec i Jerzy Kiegler

Poniedziałek, 22 lutego         

19:00- + Zofia Izienicki                                    – Zofia Śliwonik

19:00-  W intencji dzieci przygotowujących się do I Komuni św.

Wtorek, 23 lutego

19:00- O Boże bł. dla Magdy Senderowskiej w dniu urodzin oraz łaski Ducha św. dla rodziny                                   – A. Mazur

19:00- ++ Tadeusz, Eugenia i Bronisław Molińscy

Środa, 24 lutego

9:00- + Marek Pasternak

19:00- + Kazimierz Hyciek

Czwartek, 25 lutego

19:00-++ Aleksandra i Józef Majewscy oraz Helena i Bronisław Skałka

19:00- O zdrowie i Boże bł. dla Isabelle i Joanny

Piątek, 26 lutego

9:00- O zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz błogosławieństswo Boże dla Lawrence      – rodz. Kulikowski

19:00- + Irena Fugiel zmarła w Polsce

Sobota, 27 lutego

8:30- Wolna intencja

18:00- + Marek Pasternak (2 rocz)                – żona z dziećmi

18:00- O Boże błog. dla Bożeny i Eugeniusza Wasiluk

Niedziela, 28 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu

8:30 – ++ Stanisława i Franciszek Miś oraz Gertruda i Jan Meijer

9:30- Wolna intencja

10: 30- W intencji żołnierzy niezłomnych oraz za Ojczyznę

11:30 – O Boże bł. opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św dla dzieci i ich rodzin                                              – mama

12:30- ++ Stanisław (8 rocz) oraz Marianna i Stefan Surowiec

19:00- Wolna intencja

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15

Ref: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.   

Na początku Wielkiego Postu Bóg po raz kolejny wyprowadza nas na pustynię i zaprasza do słuchania swojego słowa. Powód? Droga życia ucznia Chrystusa prowadzi, bowiem do spotkania ze słowem Bożym: czytanie go, zapamiętywanie, rozważanie, kontemplacji objawionych w nim Bożych dzieł i codziennego zaufania zawartej w mim Mądrości. To w słowie Bożym chrześcijanin szuka łaski, by wędrować przez pustynię doczesności do krainy życia wiecznego. Zanim Jezus wystąpi publicznie, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela, Duch Święty prowadzi Go na pustynię, aby w ciszy i na modlitwie przygotował się do wypełnienia swojej misji. Po czterdziestodniowym poście szatan rzuca Jezusowi wyzwanie do walki. Ewangelista Marek ukazuje Jezusa, jako Tego, który zwycięża szatana i jest nowym Adamem w nowym raju: „żył wśród zwierząt” i „aniołowie usługiwali mu”. Jako „nowy Adam” Jezus żyje w harmonii ze zwierzętami, w zgodzie z aniołami a z Bogiem w posłuszeństwie i miłości. Boski Mistrz pokazał nam swoim postępowaniem, jak wygląda jedyna i rozsądna strategia walki z diabelską pokusą. Nie mogę koncentrować swojego myślenia wokół faktu, że diabeł mnie atakuje i ja muszę stawić mu czoła. Już samo wejście w dialog z pokusą to nasza przegrana. To prosta droga do klęski poddania się pokusie i do popadnięcia w stany lękowe. Jedyna strategia walki duchowej z pokusą to oparcie się na Bożej mocy, na Jego zbawczym słowie. Pewien kapłan wyznał, że walczy z diabłem i jego pokusami słowami: „Jezu, ufam Tobie”. Czasem szuka też potężnego wstawiennictwa Matki Bożej i mówi do Niej „Mamo, Tobie się powierzam w opiekę”. Ów kapłan ma świadomość, że nigdy nie może dać się nabrać szatanowi i próbować walczyć z nim o własnych siłach. A skoro jego Pan i Mistrz Jezus Chrystus tego nie czynił, to co dopiero on, zwykły człowiek? „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Kuszenie Syna Bożego na pustyni jest dla nas ważną lekcją. Po pierwsze, pokazuje, iż walka duchowa odbywa się w naszym życiu każdego dnia i my stajemy się jej uczestnikami. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej szatan usiłuje nad od Niego oddalić. Po drugie, nie wystarczy tylko znajomość Słowa. Ważna jest znajomość, doświadczenie Boga zaufanie Jego obietnicom. Działanie szatana może iść nawet w kierunku tego, by wykorzystywać Pismo Święte i wzbudzać w nas wątpliwości w odniesieniu do obietnic i zamiarów Boga. Postępowanie Jezusa przypomina, że polegał On na słowie i kroczył Bożą drogą. Jezus jest, bowiem zapowiadanym i oczekiwanym Mesjaszem, Chrystusem i Synem Bożym. Przyszedł na ziemię, aby położyć kres panowaniu szatana nad światem.

LEKTORZY – 21 LUTEGO

18:00 – S. Teresa

8:30 – R. Przybylsk

9:30 – S. Salome

10:30 – A. Kamieniak

11:30 – M. Kaczan

12:30 – W. Potocka

19:00 – W. Grabowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczyna się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $350.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać, bo nie można wejść do kościoła ani też nie można przebywać w innych pomieszczeniach.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku po południu na sobotę wieczór i niedzielę. Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

ZAPISY/UAKTUALNIENIE DANYCH

Poz raz kolejny przypominamy o obowiązku zapisania się do parafii i podania aktualnych danych odnośnie zamieszkania, telefonu, tudzież adresu e-mail’owego. Dopiero wówczas możemy prawidłowo sprawować posługę duszpasterską. Wszystkie zaświadczenia, itp. możemy wystawiać dopiero wtedy, gdy ktoś jest zapisany, znany w parafii, gdy uczestniczy w życiu i wspiera tę parafię. Inaczej nie wystawiamy żadnych zaświadczeń!!!  

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem. Zwykle nabożeństwo w piątkowy wieczór gromadzi rzesze wiernych…. W obecnej sytuacji pandemicznej nie jest to możliwe….

Po analizie opcji postanawiamy:

W tym roku nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odbywać się od poniedziałku do piątku, zawsze o 18:30. Poszczególne grupy i organizacje mogą zgłaszać się do prowadzenia tego nabożeństwa. Należy przygotować rozważania „mieszczące się” w formacie 30 minut. W ten sposób różne osoby będą modlić się w kościele w kolejne wieczory, nie powodując „tłoku” w piątki…..

22 .II. poniedziałek           – Siostry Dominikanki

23 .II. wtorek                       – Rycerstwo Niepokalanej

24 .II. środa                          – Dzieci – s. Salome

25 .II. czwartek                   – Rodzina Radia Maryja

26 .II. piątek                         – Rycerze Kolumba

1 .III. poniedziałek            – Rycerstwo Niepokalanej

2 .III. wtorek                        – Siostry Dominikanki

3 .III. środa                           – Zuchy (Agnieszka R.)

4 .III. czwartek                    – Ministranci (ks.Marcin)

5 .III. piątek                          – Mateusz Sobczak

 Kandydaci do bierzmowania/młodzież proszeni są o wybór jednego dnia w tygodniu by uczestniczyć w w/w nabożeństwie!

GORZKIE ŻALE

W tym roku nabożeństwo to nie będzie odprawiane publicznie, ale w każdą niedzielę można łączyć się interetowo z naszym kościołem. O godz. 14:30 będzie transmisja z naszego kościoła i można będzie prywatnie śpiewać w domu…

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Przez sakrament chrztu świętego zostaje włączony do wspólnoty Kościoła WILLIAM THOMAS Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczonego polecamy Bożej Opiece.

UWAGA KANDYDACI DO PIERWSZEJ KOMUNII!

W poniedziałek 22 lutego zapraszamy dzieci i rodziców do kościoła na Drogę Krzyżową o 18: 30 i Mszę św. o 19:00. Aby zabezpieczyć miejsce w kościele prosimy inne osoby o nieprzychodzenie w ten wieczór…

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2021. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 26 lutego, 2021r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2021

Począwszy od 17 lutego (Środa Popielcowa) do 28 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Nasza parafia ma wyznaczone w tym roku wszystkie piątki począwszy od 19-go lutego a skończywszy 26 marca w godzinach; 7:00 do 14:00. Zapraszamy Polonię Calgary o czynny udział w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia, przez te 40 dni. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403) 251 5545 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

Biblioteka nadal pozostaje zamknięta z powodu restrykcji. Możliwe jest wypożyczenie książek przez indywi­dualne skontakto­wanie się z Biblioteką. Katalog Biblio­teki jest dostępny online. Adres: http://20580.rmwebopac.com. Po więcej informacji można wysłać mail’a na adres: bibliotekaparafialnacalgary@gmail.com lub zadzwonić pod telefon: (403) 281-9127.

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT

Diecezja Calgary zapewnia ochronę nieletnich i dorosłych przestrzegając standardów zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do przestrzegania przepisów Diecezji Calgary i prawa cywilnego obowiązującego w Kanadzie. Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest Pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym do końca Marca, 2021 należy:

Uzupełnić i zaktualizować listę grup działających przy naszej parafi.

Uzupełnić i zaktualizować wymaganą dokumentację:

1. Agreement To model Code of Conduct

2. Volunteer/Employee Information Form

3. Police Clearance VS-PIC-High Risk area  

Wymagane szkolenie online:

Meet Sam

It Happened to Me

Keeping Your Church Safe

Your Policies (review of the Diocese Agreement to the Model Code of Conduct

Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA SPK NR 18 w Calgary zaprasza członków i zainteresowanych na Mszę Św.w dniu 28 lutego 2021 r. o godz. 10.30 w intencji poległych „Żołnierzy niezłomnych”. Chętnych, ktorzy chcą wziąć udział w tej Mszy św, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się na parafialnej stronie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

W niedzielę 14 lutego odeszła do wieczności nasza parafianka ś.p. Stanisława Prucnal 94 lata, pogrzeb odbył się w sobotę 20 lutego w M&H Fish Creek. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a zmarłą ś.p Stanisławę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!…

Zamówienia należy składać pod adresem email: akcjadochodowa@gmail.com 

Bądź pod numerem telefonu: 403-540-4794 lub 403-479-4461. Dochód ze sprzedaży pierogów przeznaczony będzie na zakup strojów dla obu grup zespołu Mazovia.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i zainteresowanie.

Majka Kowalczyk

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

 „Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)
Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

Drodzy bracia i siostry,

Zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata. Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się, jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa. Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami. W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia. Post przeżywany, jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten, kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego.