28 luty

28 luty

Sobota, 27 lutego

18:00- + Marek Pasternak (2 rocz)               – żona z dziećmi

18:00- O Boże błog. dla Bożeny i Eugeniusza Wasiluk

Niedziela, 28 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu

8:30 – ++ Stanisława i Franciszek Miś oraz Gertruda i Jan Meijer

9:30- za Parafian i Dobrodziejów

10: 30- W intencji Żołnierzy Niezłomnych oraz za Ojczyznę

11:30 – O Boże bł. opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św dla dzieci i ich rodzin                                              – mama

12:30- ++ Stanisław (8 rocz) oraz Marianna i Stefan Surowiec

12:30-(ks. Stafan) W intencji Żołnierzy Niezłomnych oraz za Ojczyznę

19:00- ++ Kazimierz Złotowski i Kazimierz Marciniak

Poniedziałek, 1 marca        

19:00- + Ludwik Rajzer                                         rodzina

19:00- + Maria Kuźniar

Wtorek, 2 maraca

19:00- + Marian Klein                                             – żona i dzieci

Środa, 3 marca

19:00- + Jerzy Bożek

19:00- ++ Judwika i Walenty Kramarz

Czwartek, 4 marca – Św. Kazimierza

19:00-++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Sujata i Kaczkowski

Piątek, 5 marca- Światowy dzień modlitwy

9:00- Za dusze czyśćcowe

19:00- + Marcin Szysz

Sobota, 6 marca

8:30- Wynagradzająca Niepok. Sercu N.M. Panny

18:00- + Edward Kruk

18:00- + Barbara Kwartek                               – rodzina

Niedziela, 7 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

8:30 – O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Lidii i Jana Kozłowskich z rodziną

9:30-++ Cecylia i Józef Wilkołazki                   – córka

10: 30- Radio Maryja i TV Trwam

11:30 – O miłosierdzie nad światem, a zwłaszcza nad chrześcijanami prześladowanymi w Korei Północnej, w Pakistanie i w Afryce

12:30- + Zbigniew Łabinowicz                         – rodzina

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Lesława z okazji urodzin

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8, 31b-34; Mk 9,2-10

Ref: W krainie życia będę widział Boga.

Jezus zanim dobrowolnie wyda się na śmierć, dokonuje przemienienia na Taborze. Wszystko po to, aby uczniowie: Piotr, Jakub i Jan widząc Jego chwałę, mogli zobaczyć całą prawdę o Nim. W czasie modlitwy wygląd twarzy Jezusa „się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”. Apostołowie widzieli, jak rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem, którzy ukazali się w chwale i mówili o Jego śmierci, którą miał ponieść w Jerozolimie. Mojżesz, prawodawca, ujrzał prawo, które zostanie wypisane w serca ludzi. Eliasz, prorok Pański, ujrzał Tego, który jak szmer łagodnego powiewu przyjdzie do serc ludzi. Widząc Jezusa wywyższonego w chwale, słudzy ci radowali się, że wypełnienie obietnic Bożych nastąpi niebawem. Przebłysk Boskiej chwały wprawił Apostołów w stan niezmiernej szczęśliwości, która sprawiła, że św. Piotr wykrzyknął: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty…”. Piotr nie bardzo zdawał sobie sprawę z tego, co powiedział, zagubił się w ocenie zdarzeń.  Jednak dobrem, które się liczy, nie jest przebywanie w takim czy innym miejscu, lecz obcowanie z Jezusem, widząc Go w każdej okoliczności, w której się znajdujemy. „To jest Syn mój umiłowany Jego słuchajcie!”. Apostołowie byli przestraszeni! I choć zeszli z góry, niosąc w sobie światło przemienienia, była przed nimi jeszcze długa wędrówka. Dlaczego w nas, niosących blask przemienienia – Eucharystii, mocy Słowa, Przebaczenie – tak mało światła? Skąd tyle płycizny, bylejakości, słabości? Jakże wejść na górę Krzyża, skoro tyle przegranych bitew każdego dnia? Odpowiedzi jest wiele – nie wystarczy tylko powiedzieć: taki dzisiaj świat. Problem tkwi głębiej – brakuje Źródła. „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd […] Strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku” (św. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski). Boimy się wysiłku, uciekamy od tego, co trudne, odrzucamy krzyż wierności, prawości i służby. Brakuje nam radosnego zdumienia, płynącego z doświadczenia wspaniałości Boga – tego, które wypełniało Adama. „Był samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot, które się nie zdumiewały – wystarczyło im istnieć i przemijać”. Pierwszy człowiek na własne życzenie, swoje twórcze, życiodajne zdumienie tanio rozmienił na strach. Koszmarny towarzysz wszystkich wieków i pokoleń. To on nie pozwala na cud przemiany. Prawdziwe zwycięstwo nad sobą to zwycięstwo nad strachem. Abraham doświadczył tego, kiedy anioł powstrzymał jego uzbrojoną w nóż rękę, którą podniósł, aby złożyć ofiarę z Izaaka. Kto wytrwale słucha Jezusa, otrzymuje łaskę przemienienia serca, które staje się zdolne do odczytywania znaków czasu.

LEKTORZY – 28 LUTEGO

18:00 – A. Gurgul

8:30 – M. Iskra

9:30 – M. Sobczak

10:30 – S. Salome

11:30 – S. Teresa

12:30 – J. Pajewski

19:00 – L. Shelley

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

5 marca, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpo­czy­na się po porannej Mszy św. o godz. 9: 00.Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu Pokuty oraz na Mszę św. o godzinie 7 pm i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się do wyłożonego zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

W pierwszą so­bo­tę miesiąca, 6 marca, za­praszamy na całodzien­ną Adorację Najśw. Sakramentu, która rozpo­czyna się po Mszy św. o godzinie 8: 30am. W ciągu dnia poszczególne grupy odmawiają 4 części Różańca św. Po Mszy św. porannej część I Radosna: modli się grupa Totus Tuus. O godz. 12:00 Anioł Pański i część II Światła, modlą się Rycerze Kolumba. O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, i część III Bolesna, modlą się: grupa Różańcowa i Sr. Dominikanki. O godz. 17: 15 część IV Chwalebna, rozważają na zmianę członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Koło Radia Maryja. Naszą modlitwą pragniemy uwielbić Pana Boga, dziękować Bogu oraz wynagradzać za grzechy i wypraszać wszelkie łaski dla Kapłanów, całego Kościoła św., dla naszej Parafi, dla Polski i Kanady oraz o powołania Kapłańskie, i nawrócenie grzeszników.

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczyna się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $600.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać, bo nie można wejść do kościoła ani też nie można przebywać w innych pomieszczeniach.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać Od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę oraz na Uroczystości i Święta. Z uwagi na to, że wielu parafian od kilku miesięcy zgłasza trudności w otrzymaniu rejestracji na Mszę św. w niedzielę, godzina otwarcia rejestracji została zmieniona na 18: 00 w czwartek. Bardzo prosimy również dokonywać rejestracji raz na dwa tygodnie, aby pozostali parafianie mogli skorzystać. Ufamy, że to jest tylko czasowe rozwiązanie, aż zostaną zniesione limity.

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu kom. lub dom.

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi.

ZAPISY/UAKTUALNIENIE DANYCH

Poz raz kolejny przypominamy o obowiązku zapisania się do parafii i podania aktualnych danych odnośnie zamieszkania, telefonu, tudzież adresu e-mail’owego. Dopiero wówczas możemy prawidłowo sprawować posługę duszpasterską. Wszystkie zaświadczenia, itp. możemy wystawiać dopiero wtedy, gdy ktoś jest zapisany, znany w parafii, gdy uczestniczy w życiu i wspiera tę parafię. Inaczej nie wystawiamy żadnych zaświadczeń!!!  

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem. Zwykle nabożeństwo w piątkowy wieczór gromadzi rzesze wiernych…. W obecnej sytuacji pandemicznej nie jest to możliwe….

Po analizie opcji postanawiamy:

W tym roku nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odbywać się od poniedziałku do piątku, zawsze o 18:30. Poszczególne grupy i organizacje mogą zgłaszać się do prowadzenia tego nabożeństwa. Należy przygotować rozważania „mieszczące się” w formacie 30 minut. W ten sposób różne osoby będą modlić się w kościele w kolejne wieczory, nie powodując „tłoku” w piątki…..

1 .III. poniedziałek            – Rycerstwo Niepokalanej

2 .III. wtorek                        – Siostry Dominikanki

3 .III. środa                           – Zuchy (Agnieszka R.)

4 .III. czwartek                    – Ministranci (ks.Marcin)

5 .III. piątek                          – Mateusz Sobczak

8.III. poniedziałek             – Kadra Harcerska

9.III. wtorek                      – Szkoła Polska

10.III środa                        – S. Salome

11.III. czwartek  ………………………………     

12. piątek                           – Róże Różańcowe

 Kandydaci do bierzmowania/młodzież proszeni są o wybór jednego dnia w tygodniu by uczestniczyć w w/w nabożeństwie!

GORZKIE ŻALE

W tym roku nabożeństwo to nie będzie odprawiane publicznie, ale w każdą niedzielę można łączyć się interetowo z naszym kościołem. O godz. 14: 30 będzie transmisja z naszego kościoła i można będzie prywatnie śpiewać w domu…

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2021 upłynął. Biznesy, które nie dały potwierdzenia kontynuacji swych reklam będą usunięte w następnym wydaniu biuletynu. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu, i popierajmy tych, którzy ogłaszają się w naszym biuletynie!!! Bóg zapłać!!!

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2021

Począwszy od 17 lutego (Środa Popielcowa) do 28 marca (Niedziela Palmowa) katolicy diecezji będą się modlić przed kliniką aborcyjną 2431 – 5th Ave N.W. (Blisko naszego kościoła). Nasza parafia ma wyzna­czone w tym roku wszystkie piątki począw­szy od 19-go lutego, a skoń­czywszy na 26 marca, w godzinach; 7:00 do 14:00. Zapraszamy Polonię Calgary do czynnego udziału w obronie dziecka nienarodzonego o każdej porze dnia, przez te 40 dni. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403)251-5545, 403-975-4653 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com. Można też skorzystać ze strony internetowej; www.40daysforlife.com/calgary lub na facebook, aby sie więcej na ten temat dowiedziec.

Biblioteka nadal pozostaje zamknięta z powodu restrykcji. Możliwe jest wypożyczenie książek przez indywi­dualne skontakto­wanie się z Biblioteką. Katalog Biblio­teki jest dostępny online. Adres: http://20580.rmwebopac.com. Po więcej informacji można wysłać mail’a na adres: bibliotekaparafialnacalgary@gmail.com lub zadzwonić pod telefon: (403) 281-9127.

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT

Diecezja Calgary zapewnia ochronę nieletnich i dorosłych przestrzegając standardów zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do przestrzegania przepisów Diecezji Calgary i prawa cywilnego obowiązującego w Kanadzie. Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest Pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym do końca Marca, 2021 należy:

Uzupełnić i zaktualizować listę grup działających przy naszej parafi.

Uzupełnić i zaktualizować wymaganą dokumentację:

1. Agreement To model Code of Conduct

2. Volunteer/Employee Information Form

3. Police Clearance VS-PIC-High Risk area  

Wymagane szkolenie online:

Meet Sam

It Happened to Me

Keeping Your Church Safe

Your Policies (review of the Diocese Agreement to the Model Code of Conduct

Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

Zamówienia należy składać pod adresem email: akcjadochodowa@gmail.com 

Bądź pod numerem telefonu: 403-540-4794 lub 403-479-4461. Dochód ze sprzedaży pierogów przeznaczony będzie na zakup strojów dla obu grup zespołu Mazovia.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i zainteresowanie.

Majka Kowalczyk

PRACA

Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny;

Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski)

Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski)

Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (12x)

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

Obraz Juliette Pity z Vanuatu przygotowany na Światowy Dzień Modlitwy 2021

Jak co roku w pierwszy piątek marca, będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które na hasło prze­wodnie wybrały słowa: „Buduj na mocnym fundamencie”. Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 130-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię i inne materiały za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku z Vanuatu. Nabożeństwa ŚDM będą się także odbywać w Polsce. „Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego kraju, ofiarowując im naszą modlitwę. Apelujemy, aby wszystkie polskie środowiska chrześcijańskie włączyły się do wspólnej modlitwy według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Vanuatu. Zwracamy się z prośbą o to, aby wszędzie – gdzie jest to możliwe – zorganizować w pierwszy piątek marca nabożeństwa lub spotkania modlitewne, a także spotkania informacyjne o kraju autorek liturgii, jego historii i współczesności” – napisała w swym liście do środowisk ekumenicznych Hanna Tranda, przewodnicząca Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy. Komitet chce przekazać ofiary zebrane podczas nabożeństw tegorocznego ŚDM na rzecz pomocy kobietom z Vanuatu żyjącym w strachu przed przemocą w rodzinach i społeczeństwie.                          W tym roku lokalnym koordynatorem jest parafia Our Lady of Assumption z Calgary (ks. Matthew Emmelkamp – nowy Dziekan naszego rejonu). W przyszłym roku nasza parafia ma zaproszenie do organizacji. Ponieważ Pierwszy Piątek mamy już zaplanowany z adoracją, Drogą Krzyżową, itd., zapraszamy w sobotę, 6 marca, po Mszy św. o 18:00 na godzinną transmisję tegorocznego nabożeństwa.