21 marca

21 marca

Sobota, 20 marca

18:00- + Nicolas

18:00- ++ Maria i Henryk Sztemberg        – córka z rodzinami

Niedziela, 21 marca – V Niedziela Wielkiego Postu

8:30 – + Józef Nowak                                    – siostra z rodziną

9:30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny Demchyshyn z okazji urodzin

10: 30-+ Franciszek Hyciek (3 rocz)

11:30 –++ Antoni i Jadwiga Kulikowscy

12:30- ++ Irena i Stanisław Michalski

19:00- ++ Bronisław (19rocz), Helena i Elżbieta Skałka oraz Maria (2 rocz) i Aleksy Klecha

Poniedziałek, 22 marca        

19:00- + Michał Rybicki

19:00- W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Wtorek, 23 marca

19:00- + Zofia Izienicka                                                       – rodzina

19:00- + Zofia Izienicka                                         – rodz. Kisielewicz

Środa, 24 marca

19:00- + Marian Stelmasiński                          – żona z rodziną

19:00-++ Józefa, Władysława i Franciszek

Czwartek, 25 marca – Urocz. Zwiastowania Pańskiego

9:00- W intencji podejmujących Duchową Adopcję

19:00- + Maria Bobka zmarła w Polsce w wieku 93 lat – siostra i brat z rodziną

19:00- O dary Ducha św. i Boże błogosławieństwo w 40 rocz. kapłaństwa i imienin dla ks. Marka Sobczaka

Piątek, 26 marca

9:00- + Ks. Janusz Drzazga (5 rocz)

19:00- W intencji osób podejmujących Duchową Adopcję

Sobota, 27 marca

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Janiny Demcyshyn z okazji urodzin                                                          – koleżanki

18:00- ++ Grażyna Szymańska i Józefa Szymańska – brat i syn z rodziną

18:00- + Wiktor Zdanowicz (32 rocz)                       – rodzina

Niedziela, 28 marca – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

8:30 – +Maria i Józefa

9:30- ????

10: 30-++ Maria i Piotr Bakon                                          – syn

M.W. – O szczęśliwą operację dla córki i powrót do zdrowia

11:30 – ?????

12:30- O Boże bł. i światło Ducha św. dla Gabrieli Łukowskiej z okazji 18 urodzin                               – rodzice

M. W. O Boże bł. z okazji 70 rocz. sakramentu małżeństwa dla Jana i Jadwigi Kraska

19:00- O Boże bł. i światło Ducha św. w życiowych wyborach dla Dawida

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jr 31,31-34;Hbr 5,7-9; J 12,20-33

Ref: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Jezus mówił przed swoją męką: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy… Przyszedłem na tę godzinę”. Jezus używa słowa „godzina” określając nim ustalony przez Ojca moment dokonania dzieła zbawienia. Nadejście tej „godziny” oznacza rozpoczęcie Paschy – przejścia Jezusa z ziemi do Ojca w Niebie. „Godzina” Jezusa wskazuje na Jego uwielbienie i wywyższenie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To wywyższenie Jezusa rozpoczyna się z chwilą wejścia w uniżenie „do końca” – aż do śmierci krzyżowej. Jezus jest w pełni świadomy swojej godziny oraz drogi i celu, do którego zmierza. Przeżywa tę „godzinę” w głębokiej łączności z Ojcem i w posłuszeństwie Jego woli. Dla Jezusa śmierć nie jest końcem, ale właśnie Paschą, czyli „przejściem” do Ojca. „Godzina” Jezusa to najwyższy akt Jego miłości. Samo pojęcie „miłości” zyskuje tu nową, niespotykaną głębię. Syn Boży pokazuje, że miłość to całkowity, świadomy i dobrowolny dar z siebie. Jego męka, wszystko, co przeżywa, jest wyrazem takiej bezgranicznej miłości. Całe życie i posłannictwo Jezusa znajdują w tej „godzinie” swoje wypełnienie. Wszystko, co Jezus mówi i czyni, dokonuje się tu w kontekście żydowskiego świętowanie Paschy, która jest uroczystą celebracja wyzwolenia z niewoli. Można, więc stwierdzić, że całe Jego życie jest skierowane ku tej „godzinie”, w której Jego miłość do Ojca i do ludzi osiąga punkt kulminacyjny. „Godzina” Jezusa jest pełna dramaturgii: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz odrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Następuje w niej wydanie Syna przez Ojca dla zbawienia i równocześnie wydanie się Syna, biorącego na siebie grzech świata, a więc także nieprawości każdego z ludzi. Skutkiem jest wyzwolenie i wykupienie człowieka z niewoli grzechu, szatana, zła i otwarcie na pełnię komunii z Bogiem. Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam dzisiaj: „A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”. Wpatrujmy się, zatem w Jezusa, jak zachęcał nas do tego św. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Novo millennio ineunte”: „Kontemplacja oblicza Jezusa pozwala nam, zatem zbliżyć się do najbardziej paradoksalnego aspektu Jego tajemnicy, który ujawnia się w ostatniej godzinie, w godzinie Krzyża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może jedynie adorować na kolanach” (n.25). Wejście w „godzinę” Syna Człowieczego, wpatrywanie się w Jego cierpiące Oblicze, to dotknięcie tajemnicy, która kieruje nas ku wiecznemu kresowi.

LEKTORZY – 20-21 marca

18:00 – M. Edgar

8:30 – M. Iskra

9:30 – S. Salome

10:30 – S. Teresa

11:30 – M. Kaczan

12:30 – A. Gurgul

19:00 – J. Pajewski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $3,072.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta. Bez wcześniejszej rejestracji nie należy przyjeżdżać. CZEKAMY NA DECYZJE 22 MARCA I W ZALEŻNOŚCI OD NICH BĘDZIEMY PLANOWAĆ DALSZY PROGRAM LITURGICZNY

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę oraz na Uroczystości i Święta. Z uwagi na to, że wielu parafian od kilku miesięcy zgłasza trudności w otrzymaniu rejestracji na Mszę św. w niedzielę, godzina otwarcia rejestracji została zmieniona na 18: 00 w czwartek. Bardzo prosimy również dokonywać rejestracji raz na dwa tygodnie, aby pozostali parafianie mogli skorzystać. Ufamy, że to jest tylko czasowe rozwiązanie, aż zostaną zniesione limity.

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu komórkowego lub domowego

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy!

SPOTKANIE MODLITEWNE GRUPY ŚW. OJCA PIO

Zapraszamy grupę modlitewną na Mszę św. i nabożeństwo we wtorek 23 marca na godz. 19:00.

RADA PARAFIALNA będzie mieć swoje spotkanie we wtorek, 23 marca, po Mszy św. wieczornej i po nabożeństwie do św. o. Pio. Liczymy na to, że w poniedziałek 22 marca, zostanie ogłoszone zmniejszenie restrykcji „Covid’owych” i będziemy mogli omówić przygotowanie do Świąt Wielkanocnych…

ROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem. Zwykle nabożeństwo w piątkowy wieczór gromadzi rzesze wiernych…. W obecnej sytuacji pandemicznej nie jest to możliwe…. Dlatego w tym roku nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się od poniedziałku do piątku, zawsze o 18:30. Poszczególne grupy i organizacje mogą zgłaszać się do prowadzenia tego nabożeństwa. Należy przygotować rozważania „mieszczące się” w formacie 30 minut. W ten sposób różne osoby będą modlić się w kościele w kolejne wieczory, nie powodując „tłoku” w piątki…..

22.III. poniedziałek           – Siostry OP

23.III. wtorek                    – Rycerstwo Niepokalanej

24.III środa                        – nt. chorych – p. Kosińska

25.III. czwartek                 – Mateusz Sobczak    

26. piątek                            – Rycerze Kolumba

 Kandydaci do bierzmowania/młodzież proszeni są o wybór jednego dnia w tygodniu by uczestniczyć w w/w nabożeństwie!

GORZKIE ŻALE

W tym roku nabożeństwo to nie jest odprawiane publicznie, ale w każdą niedzielę można łączyć się interetowo z naszym kościołem. O godz. 14:30 będzie transmisja z naszego kościoła i można prywatnie śpiewać w domu…

Tradycją poprzednich lat, w tym roku, w uroczystość Zwiastowania Najświę­trzej Maryi Panny, zapraszamy Parafian do Duchowej Adopcji. W czwartek, 25 marca, podczas Mszy św. porannej i wieczornej, odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji dzieci poczętych, a zagrożonych aborcją. Praktyka ta polega na odmawianiu codziennie jednej tajemnicy różańca lub innej dowolnej modlitwy np: „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Mario” oraz specjalnej modlitwy- (są wyłożone przy wyjściu), przez okres od Zwiastowania do Bożego Narodzenia w intencji nienarodzonego dziecka duchowo adoptowanego. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane postanowienie postne, które jednak nie jest obowiązkowe. Imię dziecka duchowo adoptowanego znane jest tylko Bogu. Chętnych do przystąpienia do Duchowej Adopcji prosimy o zgłaszanie się do Siostry Teresy (403-282-5077) lub Bożeny Kutyła (587-349-1518) w celu wpisania jak w ubiegłych latach do pamiątkowej księgi. Ze względu na pandemię i zaostrzenia, nie będzie listy do zapisania na stolikach przed ławkami w dzień przyrzeczenia. Serdecznie zapraszamy Parafian do podjęcia tej pobożnej praktyki, w celu ratowania dzieci poczętych i zagrożonych aborcją.

40 DAYS FOR LIFE, CALGARY 2021 Inną formą walki o życie nienarodzonych dzieci, jest modlitewne czuwa­nie przed kliniką abor­cyjną 2431 – 5th Ave N.W. Nasza parafia ma wyzna­czone w tym roku wszystkie piątki marca,w godzinach; 7:00 do 14:00. Zapraszamy Polonię Calgary do czynnego udziału w obronie dzieci nienarodzonych o każdej porze dnia, przez te 40 dni. Rejestracje chętnych przyjmuje E. Gawor, tel. Tel. (403)251-5545, 403-975-4653 lub e-mail; eugeniuszgawor@gmail.com.

Biblioteka jest ponownie otwarta od soboty/niedzieli – 6/7 marca. Prosimy nadal o przestrzeganie przepisów doty­czących wypożyczania książek:

maximum 4 osoby w bibliotece w tym samym czasie (oprócz pracowników); 

– ruch jednokierunkowy (wejście jednymi drzwiami, wyjście drugimi drzwiami);

– odległość 2 m między osobami;

– maseczki ochronne; 

– dezynfekowanie rąk PO ODDANIU wypoży­czonych książek; 

– książki oddane nie mogą być wypożyczone przez tydzień.

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT

Diecezja Calgary zapewnia ochronę nieletnich i dorosłych przestrzegając standardów zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do przestrzegania przepisów Diecezji Calgary i prawa cywilnego obowiązującego w Kanadzie.

Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym do końca Marca, 2021 należy:

Uzupełnić i zaktualizować listę grup działających przy naszej parafi.

Uzupełnić i zaktualizować wymaganą dokumentację:

1. Agreement to model Code of Conduct

2. Volunteer/Employee Information Form

3. Police Clearance VS-PIC-High Risk area  

Wymagane szkolenie online:

Meet Sam

It Happened to Me

Keeping Your Church Safe

Your Policies (review of the Diocese Agreement to the Model Code of Conduct

Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

PRACA

Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny;

Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (11x)

KUPIĘ SAMOCHÓD

Jestem młodym kierowcą, i poszukuję używanego samochodu w dobrym stanie. Michael 403-229-1236 (2x)

Zamówienia należy składać pod adresem email: akcjadochodowa@gmail.comBądź pod numerem telefonu: 403-540-4794 lub 403-479-4461. Dochód ze sprzedaży pierogów przeznaczony będzie na zakup strojów dla obu grup zespołu Mazovia. Dziękujemy za Państwa wsparcie i zainteresowanie.

RÓWNIEŻ „KRAKUSY” zapraszają do przedsionka sali parafialnej w niedziele 21 i 28 marca, po małe chlebki świąteczne, które można wykorzystać do koszyka ze „ŚWIĘCONKĄ”.

Zespół Mazovia zaprasza  wszystkie osoby chętne i nie tylko mówiące po Polsku  do przyłączenia się  do naszej grupy.Przez cały marzec zajęcia darmowe!

Szukamy:  

Dzieci  w wieku 6-11 lat 

Młodzież 12-18 lat.

Przyjmujemy wszystkich, którzy:

-Chcą  poznać Polską kulturę i taniec

-Lubią śpiewać

-Chcą poznać przyjaciół na całe życie.

-Chcą jeździć i zwiedzać Kanadę i inne zakątki świata!

Próby odbywają się w południowej części Calgary. Adres: The Room-a creative space 5918 5 St SE Bay 3, Calgary, AB T2H 1L4  ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA! Kontakt: P. Majka 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com 

Zaprasza do udziału w świątecznej sprzedaży! Przygotowaliśmy wiele ciekawych, ręcznie robionych produktów. Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem specjalnie przygotowanego dokumentu.  Z góry dziękujemy za wsparcie!