28 marca

28 marca

Sobota, 27 marca

18:00-++ Grażyna i Józefa Szymańska – brat i syn z rodziną

18:00- + Wiktor Zdanowicz (32 rocz)                       – rodzina

Niedziela, 28.III.– Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

8:30 – ++Maria i Józefa

9:30- O udaną operację dla córki i powrót do zdrowia

10: 30-++ Maria i Piotr Bakon                                          – syn

11:30 – O Boże bł. z okazji 70 rocz. sakramentu małżeństwa dla Jana i Jadwigi Kraska

12:30- O Boże bł. i światło Ducha św. dla Gabrieli Łukowskiej z okazji 18 urodzin                               – rodzice

19:00- O Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. w życiowych wyborach dla Dawida

Poniedziałek, 29 marca – Wielki poniedziałek       

19:00- + Aurelia Kalinowska                                – córka z rodziną

19:00- ++ Zofia i Janusz Jarmoc 

Wtorek, 30 marca- Wielki wtorek

19:00- + Małgorzata Bożek

19:00-O opiekę M.Bożej dla Klaudii z okazji 18 ur. – rodzice

Środa, 31 marca – Wielka środa

19:00-  ++ Jerzy Bożek, Zenon Bożek i Wacław Bożek

19:00- ++ Katarzyna i Stanisław Szczepanik 

Czwartek, 1.IV.- Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

19:00- Za Kapłanów, Siostry Zakonne i o nowe, święte powołania do Kapłaństwa i życia zakonnego

19:00- W intencji Ministrantów i ich Rodzin

Piątek, 2 kwietnia- Wielki Piątek

12:00- Droga Krzyżowa

15:00- Droga Krzyżowa

19:00- Liturgia wielkopiątkowa

Sobota, 3.IV. Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

20:00- Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela, 4.IV.- Niedziela Zmartwychwstania

7:00 – Rezurekcja – Za Parafian i dobrodziejów

9:30- W intencji dusz czyśćcowych poszukujących pomocy duchowej

10: 30- O Boże błogosł. dla Weroniki z okazji 16 urodzin

11:30-……………………………………………….

12:30- +Marcin Szysz

14:00- (ks.Stefan)…………………………………..

19:00- ……………………………………………

Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47

Ref: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił?

Słowo Boże Niedzieli Palmowej, zwanej także Niedzielą Męki Pańskiej, ukazuje kulminację dramatu Boga, który wszedł w dzieje człowieka. Następuje wyraźna intensyfikacja wydarzeń i zagęszcza się atmosfera zainteresowania Jezusem z Nazaretu. Podczas uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, gdy śpiewano radosne „Hosanna”, można było odnieść wrażenie, że wszystko poszło jak z płatka. Aby doprowadzić ludzi do domu Ojca w niebie, Pan Jezus musiał ich najpierw przekonać do siebie. Wielki tłum, który przybył na święta Paschy do Jerozolimy, ścielący drogę gałązkami z palm i wołający: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”, robił wrażenie przekonanego. Dalszy bieg wypadków dowiódł jednak, że sprawa Jezusa z Nazaretu wcale nie była dla tych ludzi oczywista. Wszak nawet wśród wiwatujących stawiano sobie pytanie:, „Kto to jest?”. Ci właśnie ludzie z tłumu za kilka dni będą wołać: „Ukrzyżuj Go!”. Widać, jak mało o Nim wiedzieli. W „demokratycznym” plebiscycie postawili na Barabasza. W kontekście dramatycznych wydarzeń Wielkiego Tygodnia wszyscy razem i każdy z osobna musiał sobie jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, które już wcześniej postawił swoim uczniom Chrystus: „A wy, za kogo mnie uważacie?”. Arcykapłani i uczeni w Piśmie – jeszcze zanim sobie na to pytanie odpowiedzieli – już „szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić”. Skoro trzeba to było zrobić „podstępnie”, to znaczy, że nie było ku temu obiektywnych powodów. Chrystus dla tej grupy ludzi był po prostu osobą niewygodną, wręcz niebezpieczną, bowiem demaskował ich słabość.
Pogubili się również w tym wszystkim Apostołowie. Nie tylko Judasz, który „szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać”. Ciągle podejrzewamy, że dla niego była to zarazem ostatnia sposobność, by jeszcze na Chrystusie coś niecoś zarobić. Wiele jednak przemawia za tym, że chciał w ten sposób wymusić na Nim „siłowy” wariant przejęcia władzy nad Izraelem (nie tylko duchowej). W ogrodzie Getsemani swoją ludzką słabość ujawnili również ci najważniejsi z grona Dwunastu – Piotr, Jakub i Jan, którzy nawet jednej godziny nie potrafili wytrwać z Chrystusem na modlitwie, „gdyż oczy ich były snem zmorzone”. Piotr zdaje sobie sprawę, że zwłaszcza od niego Chrystus ma prawo oczekiwać odważnego świadectwa. Odruchowo chwyta nawet za miecz, a potem – również odruchowo – kapituluje przed zwykłą, służebną kobietą: „Nie znam tego człowieka”. To prawda, że zaraz potem „wybuchnął” szczerym płaczem. Ale prawdą jest również to, że w kontekście doświadczeń Wielkiego Tygodnia „pewniacy” zawiedli.

LEKTORZY – 27-28 marca – Czytanie Męki Pańskiej

18:00 –    Ewangelista – J. Pajewski; inne – B. Pajewski

8:30 –      Ewangelista – M. Sobczak; inne –  A. Rudzińska

9:30 –      Ewangelista – R. Przybylski; inne – S. Salome

10:30 –    Ewangelista – K. Kamieniak; inne – A. Kamieniak

11:30 –    Ewangelista – Z. Topor; inne – D. Topor

12:30 –    Ewangelista – M. Domaradzki; inne – E. Kiegler

19:00 –    Ewangelista – W. Grabowski; inne – M. Iskra

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA:

Wielki Poniedziałek –  o godz 11:00 ks.Biskup poświęci oleje w katedrze.

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 1 kwietnia

Lektorzy: R. Kohnke

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00. (limit 40 osób, prosimy dać pierwszeństwo ministrantom, transmisja internetowa). Po Mszy św. nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu – budujemy Grób Pański. Msza Wieczerzy Pańskiejjest sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia, oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte – Kapłaństwo i Eucharystię.

WIELKI PIĄTEK – 2 kwietnia

Dzień postu i abstynencji. Kościół otwarty od godz. 9:00 na prywatną modlitwę w ciszy.

O godz. 12:00 – Droga Krzyżowa (limit 40 osób)

O godz. 15:00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego (limit 40 osób)

Lektorzy: M. Edgar, L. Shelley

Godz. 19:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ (limit 40 osob, transmisja internetowa).

Po nabożeństwie – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie do godz. 22:00. Adoracja w ciszy.

W Wielki Piątek co roku zbierana jest kolekta na utrzymanie kościołów katolickich w Ziemi Świętej – prosimy o ofiary na ten cel!

Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, sam Jezus Chrystus składa ofiarę z Siebie na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Apogeum  dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz tego dnia jest obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Adoracja Krzyża jest uroczystym odsłonięciem krzyża. Kapłan dokonuje odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając (w tym roku recytując): „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi, w tym roku, ze względu na pandemię, poprzez uklęknięcie lub skłon. Komunia święta rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańs­kiego i wystawia do adoracji.

WIELKA SOBOTA – 3 kwietnia

Kościół otwarty od 9:00am na prywatną adorację w ciszy. Wejście głównymi drzwiami, ruch jedno­kierunkowy, konieczne maseczki i zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy osobami.

Przy grobie Pańskim czuwają po dwie osoby:

9:00 – 10: 00 – Kombatanci

10:00 – 12:00 – Harcerstwo

12:00 – 13:00- KRAKUSY

13:00-14:00 – POLANIE

14:00 -15:00- MAZOVIA

15:00 – 16:00- Rycerze Kolumba

Ministranci w dowolnym czasie na klęczniku.

TERAZ: BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY – w tym roku będzie to wielkie wyzwanie !!! Aby się powiodło i było bezpiecznie, konieczna jest dyscyplina i współpraca wszystkich !!!

                Poświęcenie pokarmów rozpoczynamy krótko po otwarciu kościoła na prywatną adorację, czyli  po godz 9:00. Będzie ono trwało „taśmowo” do godz. 16:00

                Porządek jest następujący: kto chce się pomodlić, wchodzi do kościoła głównymi drzwiami, dyżurni dopilnują wpisu na listę: nazwisko i telefon. Następnie zbliżamy się do Grobu Pańskiego. Konieczne są maseczki, social distancing, prosimy o zachowanie ciszy i kontrolowanie dzieci by nie biegały. Ruch jedno­kierunkowy. Wychodzimy bocznymi drzwiami, korytarzem oszklonym i przez salę ks. Otłowskiego udajemy się do przedsionka sali parafialnej. Dyżurni zapraszają po kilkanaście osób z sali ks. Otłowskiego do przedsionka: stoimy zachowując odległości, każdy trzyma swój koszyk ze świątecznymi wiktuałami. Ksiądz dokonuje poświęcenia, odmawiając skróconą wersję stosownej modlitwy. Następnie wszyscy uczestnicy „święconki” wychodzą na parking i prosto do samochodów!!! Żadnego zatrzymywania się, grupowania, rozmów, opuszczamy parking jak najszybciej, by zrobić miejsce dla kolejnych samo­chodów. Tymczasem dyżurni zapraszają nową grupę osób z sali ks. Otłowskiego do przedsionka sali parafialnej i następuje kolejne poświęcenie pokarmów.

                                UWAGA: jeśli ktoś nie ma pragnienia modlitwy, to go nie zmuszamy by wchodził do kościoła. Jest możliwość bezpośredniego wejścia do korytarza oszklonego,  by uformować „procesję” podążającą do przedsionka, gdzie trwa poświęcenie pokarmów…

Lektorzy: M. Kaczan, M. Sapielak, S. Salome

WIGILIA PASCHALNA – w sobotę o godz. 20:00 (limit 40 osób, transmisja internetowa) – jest to najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją, noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania, powinna być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Światła (wszyscy uczestnicy pozostają w kościele, w ławkach) – przed kościołem tylko kapłan z asystą święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu, jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Kapłan mówi przy tym: Chrystus wczoraj i dziś; Początek i Koniec; Alfa i Omega; do Niego należy czas; i wieczność; Jemu chwała i panowanie; przez wszystkie wieki wieków. Amen Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany – jaśniejące chwałą – niech nas strzeże – i zachowuje – Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając (w tym roku odmawiając) Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie kapłan okadza paschał i śpiewa Exsultet – uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…” Następuje Liturgia Słowa z trzema czytaniami ze Starego Testamentu i czytaniami z Nowego Testamentu.  Odnowienie Przyrzeczeń czcielnych i dalszy ciąg Liturgi.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:

7:00 Rezurekcja z procesją wewnątrz kościoła, (księża z        asystą, wierni w ławkach) transmisja internetowa.  

NASTĘPNE MSZE: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:00 i 19:00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 5 kwietnia

Msze święte:   8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30 i 19:00 

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspieranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $3,742.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Jest możliwość zapisa­nia się na okreś­loną godzinę Mszy św. (tudzież na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek) tylko i wyłącznie drogą inter­netową. Może zapisać się 40 osób na daną godzinę Mszy św. „na weekend” i na Święta.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę oraz na Uroczystości i Święta. Bardzo prosimy również dokonywać rejestracji raz na dwa tygodnie, aby pozostali parafianie mogli skorzystać. 

Podczas rejestracji wyma­gane jest podanie:

· -imienia i nazwiska wszystkich uczestników

· -prawidłowego maila, na który prześlemy rezerwację z platformy Eventbrite do wydruku

· -numeru telefonu komórkowego lub domowego

· -oraz numeru parafialnego umieszczonego na kopercie, (jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz to skontaktuj się z biurem parafialnym).

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Pamiętaj, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. W najbliższych dniach i tygodniach będzie potrzeba dużej ilości osób do dyżurów!!!! Dziękujemy!

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

29.III. poniedziałek           – Rodziny Nazaretańskie

30.III. wtorek                    – SPK koło #18

31.III środa                        –   Droga Krzyżowa dla dzieci

Kandydaci do bierzmowania/młodzież proszeni są o wybór jednego dnia w tygodniu by uczestniczyć w w/w nabożeństwie!

GORZKIE ŻALE…po raz ostatni w tym roku w dzisiej­szą niedzielę, o godz. 14:30. Transmisja internetowa….

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES MODEL CODE OF CONDUCT

Diecezja Calgary zapewnia ochronę nieletnich i dorosłych przestrzegając standardów zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Każdy, kto jest zaanga­żowany w działalność przy parafii lub zajmuje stanowisko w parafii, w tym: wszyscy duchowni, pracownicy, członkowie Rady Parafialnej, Rady Finansowej, wszyscy, którzy pracują z nieletnimi, osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej troski, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich posług, nawet, jeśli ich posługa nie obejmuje nieletnich, zobowiązani są do przestrzegania przepisów Diecezji Calgary i prawa cywilnego obowiązującego w Kanadzie.

Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym do końca Marca, 2021 należy:

Uzupełnić i zaktualizować listę grup działających przy naszej parafi.

Uzupełnić i zaktualizować w/w dokumentację:

1. Agreement to model Code of Conduct

2. Volunteer/Employee Information Form

3. Police Clearance VS-PIC-High Risk area  

Wymagane szkolenie online:

Meet Sam

It Happened to Me

Keeping Your Church Safe

Your Policies (review of the Diocese Agreement to the Model Code of Conduct

Więcej informacji/przepisów/dokumentów na stronie internetowej Diecezji Calgary https:// www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

PRACA

Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny; Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (8x)