13-20 czerwca

13-20 czerwca

Sobota, 12 czerwca – Niepokalanego Serca Maryi

18:00 – + Emilia Koza (1rocz),  Maria i Jan Pyszka – rodzina

Niedziela, 13 czerwca- XI Niedziela zwykła

8: 30 – O zdrowie i Boże błogosław. dla Sebastiana

10: 30-++ Piotr i Maria Bakon                                         

12:30- Dziękczynna za otrzymane łaski w wieloletniej posłudze Sr. Teresy w parafii i Polonii Calgary, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Sr. Teresy, Sióstr Dominikanek i Księży Chrystusowców

19: 00- O Boże błogosławieństwo dla Jolanty  

Poniedziałek, 14 czerwca

19:00-+ Stefania Twaróg                                   – córka z rodziną

Wtorek, 15 czerwca – Bł. Jolanty

19:00- O opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla Elizabeth z okazji urodzin                   

Środa, 16 czerwca

19:00- + Edmund Niemczewski   

Czwartek, 17 czerwca

19:00- + Szczepan Krupa i zmarli z rodziny

Piątek, 18 czerwca NMP z Rokitna

9:00-++ Robert, Barbara i Jerzy Filipow

19:00- + Wiesław Błaszczyk (1 rocz)             – siostra z rodziną

Sobota, 19 czerwca

8:30- ++ Jadwiga, Teofila i Stanisław Tłustochowicz i zmarli z rodziny Mazur

18:00- + Małgorzata Grabowska (6 rocz)                     – mąż

18:00- + Władysław Wardzała (27 rocz)            – syn z rodziną

Niedziela, 20 czerwca

8:30 –O Boże błogosławieństwo dla rodziny Cichańskich – Jadwiga

10:30- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i Boże błogosławieństwo dla Magdusi, Marysi i Danny   – rodzice i dziadkowie

12:30 – + Stanisław Kuldanek 

19:00- Z podziękowaniem Bogu za szczęśliwą operację i powrót do zdrowia córki

Poniedziałek, 21 czerwca- św. Alojzego Gonzagi

19:00- + Andrzej Kociuba

Wtorek, 22 czerwca- św. Paulina z Noli

19:00- + Władysław Kogut (33 rocz)                 – syn z rodziną

Środa, 23 czerwca

19:00-+ Jan i dziękczynna za zdrowie Janiny z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo       

Czwartek, 24 czerwca- Święto św. Jana Chrzciciela

19:00- O łaski dla Ks. Andrzeja i Siostry Marii oraz dla krewnych

Piątek, 25 czerwca

9:00- ++ Halina Kondracka, Janina, Antoni, Stefan Kaczkowski i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00- + Henryka Bedryło

Sobota, 26 czerwca

8:30 – O łaski potrzebne i opiekę Matki Bożej dla Ks. Andrzeja w 48 rocz. święceń kapłańskich i dla Siostry Marii

18:00 – + Antoni Peryt (9 rocz)                          – córka z rodziną

Niedziela, 27 czerwca- NMP Nieustającej Pomocy

8: 30 – ++Teresa i Peter Michenka oraz zmarli z rodziny

10:30- Z podziękowaniem za 25 lat sakramentu małżeństwa Iwony i Jana Bobka z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św.

10: 30- ++ Janina i Stanisław Sadowski           – córka z rodziną                                       

12:30-Dziękczynna i Boże błogosławieństwo oraz łaski Ducha św. dla Marzeny i Pawła Łukowskich z okazji 20 rocz sakramentu małżeństwa

19:00- O dary Ducha św i dobre wybory życiowe dla syna                                                            – Ojciec  

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.calgarydiocese.ca

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

13 czerwca, 2021

Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

Ref: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Wszystko, co słyszymy w Ewangeliach, ma nam pomóc w zrozumieniu tego, co Jezus Chrystus chciał przekazać zarówno ludziom Sobie współczesnym, jak i przyszłym pokoleniom. Jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego słowa przypowieści często brzmią tak, jakby były skierowane do dzieci. I nadal są tak aktualne, jak były 2000 lat temu. Moc Boga, Jego władza i Jego miłosierdzie to temat pierwszego czytania. Bóg może każdego pokornego wywyższyć i każdego pewnego siebie poniżyć: „wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.” (Ez 17,24). Skąd Prorok Ezechiel, żyjący przecież przed narodzeniem Chrystusa, posiadł tę wiedzę? To Duch Święty, pod którego natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie tylko do tych, którzy byli urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, do tych, którzy teraz i tutaj je słyszą. Naszym zadaniem jest wzrastać w Panu z miłością i pokorą, bez jakiegokolwiek wywyższania się nad innych. Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się wytłumaczyć istotę królestwa Bożego. I znowu w przypowieści daje nam wskazówki, jak mamy żyć, bowiem jak żyć będziemy, tak będziemy wzrastać w wierze, jak będziemy traktowali wiarę, tak będziemy odkrywali Królestwo Chrystusa i tak też będziemy oceniani przez Boga przy spotkaniu ostatecznym. Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” (Mk 4, 31-32). Nasza wiara to podatny grunt, na którym ma się dobrze rozwijać nasze życie, a równocześnie nasze życie to podatny grunt, na którym ma wzrastać nasza wiara.

Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o Łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli zrozumieć to, co do nas mówi Twój Syn, Jezus Chrystus. Abyśmy jak to ziarno gorczycy wzrastali w wierze, miłości i prawdzie.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

    20 czerwca, 2021

Hi 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

Ref: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Bóg nie obiecuje nam życia bez burz, ale obiecuje nam, że w naszych burzach zawsze będzie z nami. Burza, która zdarzyła się uczniom na jeziorze, pozwoliła im jeszcze głębiej odkryć tajemnicę Jezusa. Kim właściwie On jest? Nic tak nie pomaga nam odkryć obecności i mocy Jezusa, jak sytuacje krytyczne. Z jednej strony przeżywamy wtedy wielką trwogę, z drugiej – nigdy nie czujemy się tak blisko Boga. Nasze modlitwy w czasie spokoju przypominają odkurzanie starych mebli piórkową miotełką. Ale gdy na horyzoncie pojawi się czarna chmura niebezpieczeństwa, modlitwa zamienia się w wyważanie drzwi do nieba. Jeśli więc zdarzają ci się nieustannie kłopoty, burze życiowe, fale wściekłości ludzi, z którymi pracujesz albo żyjesz, wichry niszczące całą nadzieję, jaką skrupulatnie wznosiłeś latami, to być może, dlatego, że zaniedbałeś to, co istotne: modlitwę! Może stała się ona tak usypiająca, że nawet samego Jezusa zepchnęła w kąt, w „wezgłowie” łodzi. Bóg „zasypia”, kiedy nasze modlitwy usypiają nawet nas i już nie chce nam się podnieść z łóżka. Wzburzona woda, ogień błyskawic i gwałtowny wicher były to trzy plagi, które spadały na ludzkość, kiedy odwracała się od Boga. Pokolenie Noego zostało zalane wodą, ogniem z nieba zostało ukarane pokolenie Sodomy, a wichrami zostało rozrzucone po świecie pokolenie wieży Babel. Mądrość rabinów widziała w tym trzech wysłanników Bożego ostrzeżenia za lekceważenie miłości do Stwórcy.
Lekcja, którą otrzymali uczniowie, zdarzyła się chyba po to, by odkryli na nowo Jezusa. Ospałość w życiu duchowym to wielkie niebezpieczeństwo dla ludzkiego istnienia.  Myślę o naszym świecie, na którym zdarzyły się już wielkie tsunami, pożary ogromnych wież na Manhattanie, huragany niszczące wybrzeża. Ilu z nas obudzi się ku prawdziwemu przebudzeniu duchowemu po tych znakach? Tylko Bóg może uspokoić żywioły, a my ciągle uważamy, że sami sobie poradzimy z żeglugą przez ten świat. Jeśli chcesz, żeby wszystko się uspokoiło na zewnątrz i wewnątrz ciebie, to przebudź swoje sumienie i zawołaj do Jezusa! Umieść Go znowu w centrum swojej uwagi, intronizuj Go i ogłoś go w swojej duszy, jako Króla!

LEKTORZY

12-13 czerwca                            19-20 czerwca

18:00-  Z. Topor                      M. Edgar 

8:30-   A. Rudzińska              M. Iskra

10:30- A. Kamieniak             M. Kaczan

12:30-  J. Pajewski                 E. Kiegler

19:00- M. Iskra                       M. Sapielak

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $6,640.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

REJESTRACJA ONLINE NA MSZE ŚWIĘTE …

Od 10 czerwcza w kościele może być jednocześnie 100 osób, wliczając Siostrę zakrystiankę oraz dyżurujących oraz dwie osoby, które mają zamówioną intencję. Jest możliwość zapisania się na określoną godzinę Mszy św. niedzielnej drogą internetową lub przy wejściu do kościoła. Na obecną chwilę przez internetowy system może zapisać się 70 osób natomiast 30 osób (którzy nie mają dostępu do internetu lub z innych przyczyn) przy wejściu do kościoła na daną godzinę w niedzielę. W tygodniu nie ma rezerwacji internetowych, obowiązuje zasada 'first come first served’.

Chrzty, śluby i pogrzeby po 20 osób.

REJESTRACJI ONLINE można dokonywać od czwartku (po godz. 18:00) na sobotę wieczór i niedzielę.

W przypadku rezygnacji lub pomyłki prosimy o ANULOWANIE rezerwacji, aby inni mogli skorzystać. Szczegóły anulowania znajdują się na rezerwacji. W przypadku problemów z ANULOWANIEM rejestracji prosimy o kontakt z panem Mateuszem rezerwacjeparafia@gmail.com

Przed przyjazdem do Kościoła: Wydrukuj tylko REZERWACJE, którą otrzyma­łeś w załączniku (attachment) w mail’u i oddaj osobie rejestrującej przy wejściu do kościoła. Rezerwacja jest ważna do 15 min. przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana i „wpuszczamy” osoby bez rezerwacji….

DYŻURY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH….

Przewodnicząca Rady Parafialnej Krystyna Apanowicz 403-228-9427 zajmuje się koor­dynacją tej posługi. Dziękujemy!

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ. Rozważanie czerwcowe. SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE.

Stajemy wobec tajemnicy dobroci i poprzez nią miłości. Tak Bóg umiłowal świat, że Syna Jednorodzonego dał”.Postać Jezusa Chrystusa ukazuje nam, jak być dobrym i miłującym innych. Być dobrym, to znaczy odrzucić zło. Walczyć z złem, to nie ulegać podszeptom innych, którzy eliminują dobro, przedstawiając atrakcyjność zła. Pan Jezus był narażony na podszepty i pokusy. Walczył z nimi jak człowiek dobry i prawy. My też przeżywamy chwile kuszenia, jesteśmy na nie szczególnie narażeni w chwilach słabości ciała. Jeżeli jesteśmy ludźmi przekonanymi o wyższości dobra nad złem, odrzucamy takie pokusy i nie wyrzekamy się dobra. Dobroć Pana Jezusa wypływała ze stałej walki ze złem. Dobrym nie można być z nakazu, ale z potrzeby serca. Dobroć to coś, co musi się kształtować w oparciu o naśladowanie dobroci Bożej. Należy przede wszystkim otoczyć dobrocią, miłością i modlitwą zagubionych, odchodzących od Boga i Praw Bożych, tych najbiedniejszych duchowo. Dobrocią zawsze można zwyciężyć zło, o ile działanie dobra jest stałe i niewzruszone. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, udziel nam wytrwałości działania w dobrym. Strzeż nas od nieprawości i zła. Pomóż przebaczać tym, którzy nam źle życzą.Pomóż w obdarzaniu dobrocią i miłością w codziennym życiu tych, którzy tego oczekują i pragną. Matko Boża Niepokalana, módl sie za nami.

CZAS WAKACYJNY….. mimo trwających restrykcji, będzie przeżywany pod znakiem wyjazdów „bliższych i dalszych”. Czekamy na „poluzowanie” przepisów, by pod koniec czerwca uruchomić „kawiarenkę” i coś na kształt „parafialnego pikniku”. Z pewnością będą chętni do wzięcia udziału. Koordynacją zajmie się Agnieszka Rembisz (587-500-4558) i „KRAKUSY”. Proboszcz jest na wakacjach (z nadzieją na bezpieczny powrót 5 lipca), nad wszystkim w parafii czuwa ks. Marcin.

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC

Piękną dekorację na czas Pierwszej Komunii św. grupy dzieci indywidualnie przyjmujących ten Sakrament, oraz na czas Bożego Ciała przygotowała s.Lucyna i p.Edyta Pieczara.

Obecnie eksponujemy wizerunek ks. kard. Wyszyńskiego i s. Czackiej, jako przygotowanie do uroczystości beatyfikacji 12 września. Tę dekorację pomogła wykonać Simone Sielużycki.

 Poza tym kilku Panów pomogło przy sadzeniu krzewów za salą parafialną. Gdy się rozrosną, utworzą żywopłot i dadzą nam poczucie „prywatności” na naszym „backyard”. Dziękujemy!

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. O. PIO będzie odprawione w środę, 23 czerwca.

PODZIĘKOWANIE

Składam serdeczne Podziękowanie Ksieżom Chrystusowcom, Siostrom Dominikankom i wszystkim Osobom, które wzięły udział w sobotniej Mszy św. dziękczynnej: dziękuję za modlitwy, życzliwe słowa i Dar Serca BÓG ZAPŁAĆ! Niech sam Pan Bóg będzie Nagrodą za życzliwość i dobroć, a Matka Najświętsza niech otacza swą przemożną opieką. Moją skromną, codzienną modlitwą odwdzięczam się za dobroć serca. Msza św. w intencji Parafian, również dziękczynna za wszelkie łaski, zostanie odprawiona w niedzielę, 13 czerwca o godzinie 12:30. Sr. Teresa, OP

ZESPÓŁ MAZOVIA POLISH SONG AND DANCE ASSOCIATION, pragnie podziękować Siostrze Teresie za posługę w polskiej Parafii p.w Matki Bożej Królowej Pokoju,   jak również za zaangażowanie  w wielu projektach mających na celu jednać i zbliżać Polaków na obczyźnie poprzez krzewienie kultury polskiej.

Dziękujemy Siostrze  za wielkie serce oraz miłość w przekazywaniu słowa Bożego.

Za umożliwione naszemu zespołowi uczestnictwo w koncertach oraz Jasełkach.

Cały zespół Mazovia tancerze, rodzice, Zarząd życzy Siostrze  opatrzności Bożej.

Niech najjaśniejsza Panienka otacza Siostrę zdrowiem i miłością.

Niech na zawsze pozostanie w sercu Siostry cząstka naszej ziemi Kanadyjskiej.

Niech zespół Mazovia pozostanie miłą pamiątką we wspomnieniach.

Dziękujemy Siostrze, ze poprzez  swoją posługę mogła przekazać naszym tancerzom miłość do Jezusa, oraz przekazała najcenniejsze informacje dotyczące kultury i historii polskiej.

Zespół „Krakusy” pragnie serdecznie podziękować właścicielom sklepów „Old Fashioned Meat&Deli”;  „Jan’s Meats&Deli”; oraz „Cracovia Polish Store” za przepyszne polskie słodycze. „Słodkości” otrzyma­liśmy w celu przepro­wadzenia akcji zarobko­wej dla dzieci z naszego zespołu na Dzień Matki. Ze względu na nowe restrykcje nie byliśmy w stanie zrealizować akcji. Jednak słodycze nadal trafią w dobre ręce – planujemy rozdać je naszym dzieciom i młodzieży z okazji zakończenia Roku Tanecznego. Serdecznie dziękujemy!!!  W imieniu całego zespołu „Krakusy”

PRACA  Cal-Res Coatings firma działająca w Calgary od 25 lat zatrudni od zaraz malarzy z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki płacowe, gwarantowane zatrudnienie przez cały rok. Dla osób posiadających doświadczenie w specjalnych projektach bonusy.  Kontakt telefoniczny;Claudio Manager 403-835-4817 projekty specjalne (język angielski) Bob Production Manager 403-312-5388  repaint, nowe obiekty kondominia, nowe budynki apartamentowe (jezyk polski) Adam Production Manager  404-354-0248 repaint, obiekty komercyjne (jezyk polski, angielski) (3x)

PRACA Potrzebne są kobiety uczciwe i dobrze pracujące do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-663-9886 i nagrać swoję imię i numer telefonu do oddzwonienia. (6x)

PRACA Poszukuję PANIE do sprzątania domów. Zainteresowane osoby proszę dzwonić 403-247-1215, 403-714-0060 (1x)

PRACA Poszukuję Pani do opieki nad starszą osobą. Tel: 403-830-6071 (2x)

OFERTA PRACY PRZY RENOWACJACH Firma zajmująca się instalowaniem ścian w biurowcach poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu . Zainteresowanych proszę o kontakt Krzysiek – 403-472-7124.