25 lipca i 1 sierpnia

25 lipca i 1 sierpnia

Sobota, 24 lipca- św. Kingi

18:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Szymoniak, Zapała, Rębosz i Kasperski

18:00- M.W. + Łukasz Paliński                         – przyjaciele

Niedziela, 25 lipca- XVII niedziela zwykła

Wspominamy św. Krzysztofa

8: 30 – ++ Czesław, Wiesław i Anna

10: 30-+ Antonina Nutowicz (7 rocz)            – córka Alina                                   

12:30- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i światło Ducha św. dla Jakuba, Krzysztofa i Crystal

12:30- M.W. (Ks. Stefan) -+ Mieczysław Bobka (35 rocz)

19:00-+ Karol Szubartowski (51 rocz)

19:00- M.W. – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii Szubartowskiej z okazji 99 roczn urodzin

Poniedziałek, 26 lipca- Świętych Joachima i Anny rodziców N.M.P

19:00- O szczęśliwe rozwiązanie porodu dla Nicole

Wtorek, 27 lipca

19:00- ++ Ludwika i Walenty Kramarz

M.W. – + Marian Alaba                 

Środa, 28 lipca

19:00- + Antonina Nutowicz (7 rocz)  – córka z rodziną

M.W. + Mieczysław BOBKA w 35 r. śm.   

Czwartek, 29 lipca- Św. Marty

19:00-  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaski Ducha św. dla Ks. Marcina z okazji urodzin – Rada Parafialna

Piątek, 30 lipca

19:00- O pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Marka B.

Sobota, 31 lipca- Św. Ignacego z Loyoli

13:00 – ślubna: Ola Zuba i Sumeet Sarai

18:00- ++ Arkadiusz Łukińczyk i Jan Galuś

M.W. ++Janina i Stefan KOZIEŁ

Niedziela, 1 sierpnia – XVIII niedziela zwykła

8:30 –++ Edward i Nadzieja Gajdel

10:30- ++ Renata i Jan Kułach

12:30 – 77. rocznica Powstania Warszawskiego (1944)                            – SPK#18                                                                               

19:00- + Ks. Adam Barcz

Poniedziałek, 2 sierpnia

19:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Doroty i Gerarda Cichański z okazji 25 rocz. sakramentu małżeństwa

Wtorek, 3 sierpnia

19:00-+ Jana (3 rocz)                               

Środa, 4 sierpnia-  Św. Jana Marii z Vianneya

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Michała i Shux z okazji rocznicy ślubu i opiekę matki Bożej dla ich dzieci

Czwartek, 5 sierpnia

19:00-++ Sabina i Stanisław Wąsiewski i Lucjan Siółka

Piątek, 6 sierpnia- Święto Przemienienia Pańskiego

19:00- O Boże błogosławieństwo i łaski Ducha św. dla wnuków Gabriela i Grace

Sobota, 7 sierpnia- Bł. Edmunda Bojanowskiego

18:00 – O dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji urodzin

Niedziela, 8 sierpnia- XIX niedziela zwykła

8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Pieczara – Jadwiga

10: 30- Za Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę                                  

12:30-++ Genowefa Renz i Sylwester Różycki  – córka i siostra

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla Patryka w dniu urodzin

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

   LEKTORZY

 24-25 lipca                   31 lipca i 1 sierpnia

18:00- M. Domaradzki

10:30-  M. Kaczan 

12:30-  A. Gurgul

19:00-  M. Sapielak 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

25 lipca, 2021

2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15

Ref: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Jezus połamał chleby, odmówiwszy dziękczynienie. Rozerwany chleb jest obrazem złamanego życia. Czy można dziękować za połamane życie? Dziękując, przeistaczamy wszystko, co bolesne w cudowne. Zawsze mnie wzrusza, gdy czytam, jak Jezus nakazuje uczniom zebrać ułomki. Swego czasu pomyślałem, że jest to obraz Kościoła, gdyż ułomków było dwanaście koszy, a więc tyle, ilu było apostołów. Tajemniczo brzmią słowa:, ABY NIC NIE ZGINĘŁO. Wydają się zaadresowane do zupełnie innej rzeczywistości niż walające się w trawie pozostałości po spożyciu chleba. Skąd taka troska o resztki jedzenia? Zbywające ułomki po chlebie wydają się obrazem odrzuconych i niepotrzebnych nikomu ludzi, odnajdujących jednak swoje miejsce we wspólnotach Kościoła symbolicznie zilustrowanych w owych koszach. Wyobrażam sobie owe resztki z chlebów leżące na trawie, odrzucone, nienadające się do spożycia, nienadające się do niczego. Apostołowie zbierają je troskliwie i umieszczają w koszach. W „Didache” jest taki wiersz: „Jak ten łamany chleb rozsiany był po górach, a zebrany stał się jedno, tak niech zbierze się Kościół twój z krańców ziemi”. Zbywające resztki chleba zbierane przez apostołów ujawniają doprawdy podnoszącą na duchu prawdę. Każdy, kto czuje się niepotrzebny, rozdarty, odrzucony, bez wartości, ma miejsce w Kościele Chrystusa. Czy będziemy w to wątpić, skoro sam Jezus zasiadał do stołu z celnikami i grzesznikami? Bóg czyni wszystko, aby nikt nie zginął, aby każdy odnalazł się w Jego trosce. Paweł pisząc o powołanych do królestwa, śmiało twierdzi:, „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić” (1 Kor 1,26–28). Same ułomki! Trzeba nam dostrzec tę wyjątkową łaskę, jaka jest ukryta w zaproszeniu do udziału w królestwie Boga, jest ona, bowiem nade wszystko skierowana do tych, którym życie nic nie miało do zaoferowania.. Jeśli czymkolwiek Bóg gardzi, to wydaje się, że nade wszystko wyniosłością. Widząc, że ludzie chcieli Go obwołać królem, usunął się na górę. To, co jedynie pozwala naprawdę wzbić się ku górze, to unikanie wywyższania się.
Myśl: Bóg nie gardzi wzgardzonymi, lecz ich wyróżnia.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1 sierpnia, 2021

Wj 16,2-4.12-15;Ef 4,17.20-24; J 6,24-35

Ref: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Jezus mówi w Ewangelii: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Wakacje są dla wielu ludzi poszukiwaniem Boga, który gdzieś zagubił się na drogach codziennego pośpiechu, pogoni za pieniędzmi, znaczeniem, zdobywania kolejnych stopni awansu czy wspinania się po stopniach kariery. Warto, więc budzić w swoim sercu pragnienie spotkania z Panem, zwłaszcza w Eucharystii. „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Jak wyjaśnia św. Augustyn, „wierzyć” oznacza spożywać, jeść Chleb życia, tkwić w Chrystusie, tworzyć z Nim wspólnotę, być nasyconym w niewidzialny sposób. To wszystko dokonuje się w Kościele, w znaku celebracji liturgicznej. Najważniejsze, zatem, by, aby iść na Mszę św. z wielkim pragnieniem, z wielkim głodem spotkania Jezusa. Pomocą może okazać się post eucharystyczny, który pomaga obudzić wewnętrzne pragnienie Słowa Bożego i zjednoczenia z Jezusem w Komunii św. Głód duchowy nie rodzi się jednak automatycznie z głodu fizycznego. On wymaga pracy nad sobą, chęci doświadczenia Jezusa w Eucharystii. Ta godzina postu eucharystycznego to czas, w którym nasze pragnienie Jezusa powinno osiągnąć szczyt. To jest miejsce, by ten krótki czas, ta godzina, która w sposób fizyczny nas wiele nie kosztuje, kosztowała nas duchowo. To takie budzenie pragnienia, budzenie głodu Boga. „Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”, gdy Izraelici wędrowali przez pustynię, a Mojżesz wstawiał się za nimi u Jahwe. Ten pokarm, manna, stał się zapowiedzią Eucharystii. A dzisiaj Bóg wzbudza w sercu ludu Bożego pragnienie pokarmu, który nie przemija i którym jest On sam pod postacią Chleba. Komunia przyjęta godnie jest źródłem wielorakich łask, bo jednoczy nas najściślej z Chrystusem i przemienia nas niejako duchowo w Chrystusa. Oczyszcza nas również z grzechów powszednich, chroni od śmiertelnych, osłabia złe skłonności i daje moc do spełnienia dobrych uczynków. Eucharystia pomnaża w nas łaskę uświęcającą i wreszcie jest rękojmią chwalebnego zmartwychwstania i zadatkiem szczęśliwości wiecznej.

Ty, Panie, dajesz Siebie nam,

By naszym życiem być.

Jak braciom służyć, naucz,

Jak miłością, prawdą żyć.

GRZEGORZ WAŚNIEWSKI – „piłsudczyk” z Ontario, który co roku odwiedzał naszą wspólnotę, nie był w tym rejonie przez dwa lata z powodu pandemii. Obecnie wybiera się do prowincji Alberta i będzie naszym gościem w sobotę wieczorem, 24 lipca. Po Mszy św. będzie możliwe spotkanie w sali parafialnej  i nabycie ciekawych książek dotyczących polskich spraw.

BIURO PARAFIALNE PODCZAS WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji (lipiec i sierpień) będzie czynne dwa razy w tygodniu, we wtor­ki i środy od9:00 do 13:00

MSZE ŚWIĘTE PODCZAS WAKACJI…

Od lipca wchodzimy w czas wakacyjny i adoptujemy program wakacyjny. Nie będzie porannych Mszy w piątki i soboty. W pierwsze piątki i w pierwsze soboty też nie będzie całodziennej Adoracji.

ZAPOWIEDŹ III SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Sakramentalny związek małżeństwa zamierzają zawrzeć w Polsce:

Rajmund Miksa i Marlena Jędrzejewska

BIBLIOTEKA jest ponownie otwarta i zaprasza czytelników.   W miesiącach wakacyjnych (lipiec – sierpień) Biblioteka będzie nieczynna w sobotę po Mszy św. wieczornej. Godziny otwarcia w niedzielę pozostają bez zmiany – od 9:30 do 14:00. 

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II na rok szkolny 2021/2022 rozpoczęły się 6 czerwca online.
Zapisy osobiste będą miały miejsce w sali parafialnej kościoła polskiego 29 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 14:00. Formularze do pobrania dostępne są na stronie naszej szkoły: www.szkolapolskacalgary.com
Można je też wydrukować i wysłać pocztą wraz z załączoną opłatą na adres: Our Lady Queen of Peace Parish 2111 Uxbridge Dr NW Calgary, AB T2N 3Z3
z dopiskiem – Polish School. Prosimy zwrócić uwagę na kwoty opłat, które uległy zmianom i wynoszą:

1dziecko-$500
2dzieci-$700, 3 dzieci (lub więcej) – $850

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW

25 lipca (niedziela) we wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo pojazdów. Będą rozdawane specjalnie na tę okazję obrazki ze świętym patronem oraz modlitwą kierowców. Można złożyć dowolną ofiarę przeznaczoną na fundusz ministrancki.

MSZA ŚW. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

ODPOWIEDZI NA 101 PYTAŃ O MSZĘ ŚWIĘTĄ

Dlaczego raz mówimy „Eucharystia”, innym razem „Najświętszy Sakrament?”

W życiu codziennym najczęściej stosowanym określeniem jest „Msza święta”. Idziemy na Mszę świętą, uczestniczymy we Mszy, oskarżamy się: opuściłem Mszę świętą. Natomiast w literaturze fachowej coraz częściej stosowane jest słowo „Eucharystia”. Jest to określenie oparte na wyrażeniach biblijnych, związanych z Ostatnią Wieczerzą. W konsekwencji posiada przewagę nad używanym dopiero od VI wieku słowem „Msza” -łacińskie Missa. W literaturze określenie „Eucharystia” pojawiło się po raz pierwszy w III wieku w Kościelnym porządku Hipolita Rzymskiego. Sobór Trydencki, zwalczając poglądy reformatorskie, przeciwne ofiarniczemu charakterowi Mszy, podkreślił, że Msza święta jest prawdziwą ofiarą, tożsamą z ofiarą Chrystusa na krzyżu. Tradycja przekazała także inne wyrażenia. Do najstarszych należy „Łamanie chleba”. Spotykamy je w Dziejach Apostolskich (2,42; 20, 7) oraz u św. Pawła (1 Kor 10,16). Św. Paweł posługuje się także określeniem „Uczta Pańska” (1 Kor 11,20). Określenie to, a także inne podobne wyrażenia, na przykład „Święta uczta” podjął ostatni Sobór (Konstytucja o liturgii, 47). Te ostatnie wyrażenia budziły dyskusje i opór. Kościół wschodni dla Mszy świętej rezerwuje określenie „Liturgia”. Eucharystia jest misterium wiary, kryje w sobie niewypowiedziane bogactwo. Dlatego żadna z nazw nie jest adekwatna, każda w jakimś sensie jest fragmentaryczna, można by rzec: aspektowa. Określenie „Eucharystia” akcentuje dziękczynienie wspólnoty chrześcijańskiej za dzieło Bożego zbawienia w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego. Wskazuje na współudział w dziękczynieniu Syna Bożego, składanym Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Śmierć Jezusa na krzyżu jest dziękczynnym oddaniem swego życia Ojcu (J 10, 17-19). W Eucharystii wspólnota wierzących włącza się w to dziękczynienie. Mówiąc natomiast „Najświętszy Sakrament”, bierzemy pod uwagę skutek sprawowania Eucharystii, którym jest obecny sakramentalnie pod postacią chleba Jezus Chrystus Uwielbiony – Zbawca.

KOMUNIKAT SPK KOŁA NR 18.

Powstanie Warszawskie – to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski w okresie II Wojny Światowej. Od wielu lat, jak co roku świętujemy tę rocznicę oddając hołd tym, którzy walczyli. A za tych którzy polegli i zostali pomordowani – modlimy się. W tym roku, w 77 rocznicę  wybuchu powstania, SPK członkowie Koła nr 18 w Calgary, pragną uczcić ten bohaterski czyn Mszą św. w kościele pw. MBKP w niedzielę 1 sierpnia br. o godz. 12.30. Prosimy członków Koła SPK oraz harcerzy o uczestnictwo w tej Mszy św.w mundurach i ze sztandarami organizacji.

PRACA Poszukuję pani mówiącej po polsku z doświadczeniem do opieki nad starszą panią. Kontakt 403-830-6071 (1x)

OFERTA PRACY PRZY RENOWACJACH Firma zajmująca się instalowaniem ścian w biurowcach poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu . Zainteresowanych proszę o kontakt Krzysiek – 403-472-7124.

PRACA„Poszukuje pracownika z doswiadczeniem do instalacji podłóg (laminat, vinyl, hardwood). Prosze dzwonić / sms pod numer: 403-919-5355 Daniel” (2x)

PRACA Potrzebne są kobiety uczciwe i dobrze pracujące do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-818-0859 i nagrać swoję imię i numer telefonu do oddzwonienia. (3x)

ODWAŻNY LIST KS. BPA EMERYTA F.B. HENRY

CALGARY, Alberta — The retired bishop of Calgary said the Canadian government must shoulder its “primary” responsibility for past abuses in the country’s residential school system. He maintained that Catholic Church leaders must also “own our sinfulness” in the abuses. “We have a right to less pompous posturing and more forthright action on the part of (the) federal government,” said Bishop Fred Henry in a June 7 letter reported by Bill Kauffmann in outlets of Canada’s Postmedia Network. Bishop Henry retired as bishop of Calgary in 2017. On the weekend of May 22, unmarked graves of 215 Indigenous children were discovered at the site of the former Kamloops Indian Residential School, with the use of ground-penetrating radar. It is unclear how the children died. Canada’s residential school system was established by the federal government beginning in the 1870s. The Kamloops school was opened in 1890 and was run by Catholics before the Oblates of Mary Immaculate oversaw the school beginning in 1893. In 1969, the government took back control of the school until it closed in 1978.  The last remaining residential school closed in 1996. Schools were established by the federal government and were run by Catholic or Christian denominations. The Truth and Reconciliation Commission, established to document the abuses in the country’s residential school system and which operated from 2008 until 2015, reported that the system operated as a means of forcibly assimilating First Nations and Indigenous children. Children were separated from their families and sent to the schools, in order to strip them of family and cultural ties. According to the commission, an estimated 4,100 to 6,000 children died as a result of neglect or abuse at the schools. “The federal government never established an adequate set of standards and regulations to guarantee the health and safety of residential school students,” Bishop Henry said. “This failure occurred despite the fact that the government had the authority to establish those standards,” he said, quoting the report of the Truth and Reconciliation Commission. “The failure to establish and enforce adequate standards, coupled with the failure to adequately fund the schools, resulted in unnecessarily high residential school death rates,” he added.

Kaufmann quoted Bishop Henry in an interview saying that the Church must also own up to its role in the residential school abuses. “We didn’t show enough respect to the native peoples in their beliefs and culture,” he said. One of the calls of the commission’s 2015 report was for a papal apology “to Survivors, their families, and communities for the Roman Catholic Church’s role in the spiritual, cultural, emotional, physical, and sexual abuse of First Nations, Inuit, and Métis children in Catholic-run residential schools.”

Pope Francis expressed sorrow over the discovery of the unmarked graves, but did not issue a formal apology. “May Canada’s political and religious authorities continue to work together with determination to shed light on this sad event and humbly commit themselves to a path of reconciliation and healing,” the pope said at the June 6 Sunday Angelus at the Vatican. Last week, Trudeau said he was “deeply disappointed” at the lack of a formal apology by the Church, calling on the Church to release all relevant records for the schools and saying the government had “tools” to apply if the Church did not do so, according to the Associated Press.

Appearing on CBC on Sunday, Cardinal Collins called Trudeau’s remarks “extremely unhelpful” and “uninformed,” saying the Kamloops school’s records are available at the Royal British Columbia Museum. The school’s records were also given to the Truth and Reconciliation Commission.  In his June 7 letter, Bishop Henry criticized “pompous posturing,” in an apparent reference to Trudeau’s comments.

Ofiary jakiejkolwiek przemocy zawsze zasługują na troskę, uwagę i pomoc. A za zmarłych modlimy się o miłosierdzie Boże i wieczny pokój…