8-15 sierpnia

8-15 sierpnia

Sobota, 7 sierpnia- Bł. Edmunda Bojanowskiego

18:00 – O dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji urodzin

18:00 – Za Parafian

Niedziela, 8 sierpnia- XIX niedziela zwykła

8: 30 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny Pieczara  – Jadwiga

M.W- O udaną operację i powrót do zdrowia dla Dany

10: 30- Za Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę                                 

12:30-++ Genowefa Renz i Sylwester Różycki  – córka i siostra

M.W- ++ Władysław Gurgul i Henryk Wojtaszek

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla Patryka w dniu urodzin

Poniedziałek, 9 sierpnia- św. Teresy Benedykty

19:00- Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Davida Opałka z okazji 1 rocz. urodzin

Wtorek, 10 sierpnia – św. Wawrzyńca

19:00 – + Renata zmarła w Łodzi                 – ojciec chrzestny                

Środa, 11 sierpnia- św. Klary NMP Świętolipskiej

19:00- + Lajos Szabo  

Czwartek, 12 sierpnia

19:00-+ Szczepan Krupa i zmarli z rodziny

Piątek, 13 sierpnia – NMP Kalwaryjskiej

19:00- ++ Lajos i jego zmarli przyjaciele

Sobota, 14 sierpnia- św. Maksymiliana Marii Kolbego

18:00 – ++ Za zmarłych z rodziny Kobiak i Stąpor oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela, 15 sierpnia  –Wniebowzięcie NMP

8:30 –+ Tadeusz Piotrowski

10:30- ++ Anna, Jan i Marcin Mankiewicz oraz zmarli z rodziny Baranowskich

12:30 – Dzień Wojska Polskiego                            – SPK #18                                                                              

19:00- + Stefania (30 rocz) oraz Karol, Irena i Leon Szelążek                                                                     – rodzina

Poniedziałek, 16 sierpnia

19:00- + Tadeusz Konicki            – rodz. Tony i Mary Desomma

M.W. + Jacek Machula (21 rocz)

Wtorek, 17 sierpnia- św. Jacka

19:00-++ Bronisława i Walenty Szumak                              

Środa, 18 sierpnia- bł. Sancji Szymkowiak

19:00- + Adam Król (2 rocz)

Czwartek, 19 sierpnia

19:00-+ Józef Bedryło (18 rocz)

Piątek, 20 sierpnia – sw. Bernarda

19:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla naszych Kapłanów, Biskupów i  Sióstr Dominikanek

Sobota, 21 sierpnia- św. Piusa X

14:00- Sakrament małżeństwa Sylwester Zdończyk i Natalia Kułaga

18:00 –+ Ryszard Kapel (2 rocz)                            – rodzice

Niedziela, 22 sierpnia – XXI niedziela zwykła

8: 30 – ++ Agnieszka, Kazimierz, Regina i Ryszard

10: 30- Za Parafian                                

12:30- + Janina Bodzak

19:00- + Ryszard Szewczyk (2 rocz)

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpoczęła się akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $16,830 a zostało zebrane $7,475.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać

                LEKTORZY

 7-8 sierpnia                   14-15 sierpnia

18:00- A. Gurgul               M. Edgar

8:30-   A. Rudzińska         R. Przybylski    

10:30- S. Salome                L. Shelley 

12:30- M. Domaradzki     W. Potocka

19:00- W. Grabowski        J. Pajewsk

                XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

8 sierpnia, 2021

1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2;J 6,41-51

Ref: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Tak sobie maszerujemy przez całe nasze życie, raz z górki, raz pod górę, mając nadzieję, że „jakoś to będzie”. Uzbrojeni w ufność, że droga pozostała nam do przebycia, będzie do pokonania w sposób łagodny i bezpieczny. Podobnie jest z drogą przez nasze życie chrześcijańskie, ale tutaj jest nam łatwiej, jeśli idziemy z wiarą, śladami Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Jednakże droga Pańska, wymaga nauki, wymaga samozaparcia i jedności. Nauka płynąca od Ojca, ale jedność i samozaparcie nasze, własne, jak mówi Chrystus „Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.” (J 6,45). Ale aby przyjść i nauczyć się tego, czego oczekuje od nas Ojciec Niebieski, wykazywać powinniśmy chęć wysłuchania tekstów, a w dzisiejszych czytaniach nie słyszymy słów mówiących bezpośrednio o nauce, lecz z poszczególnych tekstów można wywnioskować, o jaką naukę tu chodzi. W pierwszym czytaniu jest mowa o proroku Eliaszu, który ma zmierzać do Bożej góry Horeb. Jaka nauka stąd płynie? Nauka o cierpliwości, wytrwałości, o mocy Bożego chleba, dzięki któremu Eliasz przez 40 dni mógł wędrować bez potrzeby posilania się. W Liście do Efezjan słyszymy pouczenie, jak postępować wobec drugich, by być rzeczywiście Dzieckiem Bożym, na którym to Duch Święty złożył swoją pieczęć, by nasze słowa, gesty i czyny były miłe Bogu: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.” (Ef 4,32).  Zaś w Ewangelii sam Jezus Chrystus poucza nas, jaką drogę mamy wybrać, jaką drogą kroczyć i jakim chlebem posilać się, by mieć siły na dotarcie do tej właściwej i ostatecznej drogi: „To jest chleb, który z nieba zstępuje:, kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” (J 6,50-51). Słyszymy o różnych drogach, które jednakże prowadzić nas mają do jedynego, wspólnego celu, do świętości i wspólnoty z Bogiem, wspólnoty z Kościołem. Dbajmy o Kościół, o wspólnotę, w której Chleb Eucharystyczny jest naszym właściwym pożywieniem, wskazującym nam drogę życia.

Panie, daj nam spożywać jak najczęściej Chleb Eucharystyczny, abyśmy dzięki Jego Mocy mogli podążać drogą, którą nam wskazujesz, i abyśmy mogli przyprowadzać do Ciebie innych. Przez Chrystusa, w Chrystusie, z Chrystusem.

WNIEBOWSTĄPIENIE NMP

15 sierpnia, 2021

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

Ref: Stoi Królowa po Twojej prawicy

W uroczystość Wniebowzięcia, które jest uwieńczeniem wszystkich uroczystości maryjnych roku kościelnego, pragniemy również zapatrzyć się w Maryję. Ona całe swoje życie ukierunkowała na niebo, żyjąc tęsknotą za nim, dążąc do życia wiecznego. Tę tęsknotę łączyła z codziennymi wyzwaniami, pamiętając, że ziemskie życie przygotowuje do wieczności. Z miłością i pokorą podejmowała się obowiązków, nie oddzielała tego, co Boże od ziemskiego. Żyła z Bogiem, dla Niego i w Nim w każdej chwili swojego życia.

2. Maryja otwiera przed nami zapieczętowaną księgę, aby zostały ujawnione zawarte w niej tajemnice. To do Niej odnoszą się słowa: „Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. W osobie „łaski pełnej”, „Niepokalanej” odzwierciedla się światło „słońca”, którym jest Bóg. Światło słońca to symbol niebieskiej chwały. Maryja jest prześwietlona Bogiem, który mieszka w niedostępnej światłości i sama prowadzi nas w tajemnicę Boga. Księżyc pod stopami Maryi jest znakiem mijającego czasu, jest znakiem życia doczesnego, które ma swój kres. Maryja wzięta do nieba jest ponad czasem. Ona wypełniła swój czas i pomaga nam odkrywać wartość każdego dnia i każdej chwili w naszym życiu. Obraz biblijnej Niewiasty jest ozdobiony wieńcem z dwunastu gwiazd. To symbol wyniesienia Maryi ponad sprawy doczesne. Dwanaście jest jedną z biblijnych liczb oznaczających spełnienie, doskonałość, wypełnienie planów Boga. Można powiedzieć, że Maryja, która znajduje się w centrum ludu Bożego, dobrze zna się na wszystkich doczesnych sprawach. Wie, jak w ziemskim czasie dojrzewać do niebieskiej pełni, jak przeżywać życie w perspektywie życia wiecznego.

3. Matce niebieskiej, która jest światłem w nocy, wiele zawdzięczamy. Jak zauważa papież Franciszek, „W Niej, obecnej w każdym momencie historii zbawienia, dostrzegamy niezłomne świadectwo wiary. Ona, Matka nadziei, podtrzymuje nas w chwilach ciemności, trudności, zniechęcenia, pozornego niepowodzenia lub prawdziwych ludzkich porażek. Maryja, nasza nadzieja, pomaga nam uczynić z naszego życia ofiarę miłą Ojcu Niebieskiemu oraz radosny dar dla braci, która to postawa zawsze patrzy w przyszłość”. Warto więc zapatrzeć się w Matkę naszego zawierzenia. Chodzi o to, by w szkole Maryi być uczniem pilnym, wytrwałym, by nie zawieść swojej Nauczycielki. Programem Jej szkoły jest Ewangelia Jezusa. Aktorka Dominika Figurska, matka pięciorga dzieci, mówi tak: „Wszystko, o co prosiłam Maryję, spełniło się. Każdego dnia zawierzam moje życie Matce Bożej. Ona jest dla mnie idealną Matką, idealną Kobietą, tak bliską człowiekowi”

BIURO PARAFIALNE PODCZAS WAKACJI Zawiadamiamy, że biuro podczas wakacji w sierpniu będzie czynne dwa razy w tygodniu, we wtor­ki i środy od9: 00 do 13:00.

MSZE ŚWIĘTE PODCZAS WAKACJI…

Od lipca mamy czas wakacyjny i adoptujemy program wakacyjny. Nie ma porannych Mszy w piątki i soboty. W pierwsze piątki i w pierwsze soboty też nie będzie całodziennej Adoracji.

25 lipca (niedziela) we wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po każdej Mszy św. zostały pobłogosławione pojazdy oraz rozdane modlitwy przed podróżą. Przy tej okazji ministranci dziękują za złożone ofiary, które przeznaczone będą na wspólne wyjazdy i spotkania. Bóg zapłać i życzymy bezpiecznych wakacji.

 

BIBLIOTEKA  W sierpniu biblioteka nieczynna w soboty.  Godziny otwarcia w niedzielę pozostają bez zmiany – od 9:30 do 14:00. 

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II

„Zapraszamy do zapisów do Szkoły Polskiej na rok szkolny 2021/2022.

Mamy do wyboru, po raz pierwszy, dwie opcje płatności i rejestracji:

ONLINE bez wychodzenia z domu (formularz i waiver).

TRADYCYJNIE na poczcie (formularz i waiver).

WAŻNE! Rejestracja będzie kompletna po wysłaniu obydwu dokumentów: formularza i waiver.”

Zapisy osobiste będą miały miejsce w sali parafialnej kościoła polskiego 29 sierpnia, w godzinach od 10:00 do 14:00. Formularze do pobrania dostępne są na stronie naszej szkoły: www.szkolapolskacalgary.com
Można je też wydrukować i wysłać pocztą wraz z załączoną opłatą na adres: Our Lady Queen of Peace Parish 2111 Uxbridge Dr NW Calgary, AB T2N 3Z3
z dopiskiem – Polish School. Prosimy zwrócić uwagę na kwoty opłat, które uległy zmianom i wynoszą:

1dziecko-$500, 2dzieci-$700, 3 dzieci (lub więcej) – $850

MSZA ŚW. W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

2. Dlaczego w każdą niedzielę mamy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii?

Zapytano kiedyś chrześcijanina liturgii bizantyjskiej: czy muszą oni w niedzielę i święta uczestniczyć w Eucharystii. Odpowiedział: owszem, muszą, ale nie w rozumieniu Zachodu. – Czyli jest nakaz? – Ciągnął dalej rozmówca. – Nie! – Odpowiedział. Każdy człowiek musi codziennie spożywać pokarm, aby żyć. Posila się nie, dlatego, że istnieje nakaz jedzenia, lecz dlatego, że jest przekonany, iż posiłek jest egzystencjalną potrzebą. Najkrócej mówiąc, nasz obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii wynika z tego, że:

a. jest to dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał,

b. niedziela jest najstarszym i pierwszym świętem chrześcijan,

c. głębokie, święte prawdy szabatu „zyskały w niedzieli swoje maksimum”.

Z samych prawie początków dziejów Kościoła pochodzi charakterystyczna wzmianka świadcząca o nastawieniu pierwszych chrześcijan do coniedzielnej Eucharystii: czterdziestu dziewięciu chrześcijan (31 mężczyzn i 18 kobiet) z Abiteny (miejscowość koło Kartaginy, dziś obok Medjez el Bab, Tunezja) zostało skazanych na śmierć za gromadzenie się na Eucharystii. Sprawozdanie z procesu odczytywane było podczas „religijnych spotkań”. Takie było postanowienie biskupów z 411 roku. We wspomnianych Aktach „męczenników niedzieli”, jak nazywano zamordowanych, często powtarza się stwierdzenie „byłem z braćmi”, brałem udział w zgromadzeniu. Lektor Emeritus powiedział prokonsulowi Anulinusowi: „Nie możemy żyć bez sprawowania celebry dnia Pańskiego”. Dziewica Wiktoria na pytanie, dlaczego wbrew zakazowi brała udział w zgromadzeniu, odparła: „Uczestniczyłam w zgromadzeniu, ponieważ jestem chrześcijanką”. Nie było mowy o grzechu ciężkim za opuszczenie Eucharystii. Uczestnictwo w niej było naturalnym wymogiem dla każdego wyznawcy Chrystusa. Dopiero czasy po Reformacji kształtowały taką duchowość. Można powiedzieć, że Kościół nigdy nie stracił z oczu tej pierwotnej zasadniczej motywacji. Zdarzało się niekiedy, że konkretna sytuacja zmuszała do stawiania silniejszych akcentów, ale nie dotyczyły one samej zasady. Kościół urzeczywistniający się we współczesnych społecznościach odwołuje się do dojrzałości myślenia i wiary. Nie chce straszyć piekłem, przypomina raczej postawy chrześcijan, którzy specjalnymi pieśniami witali niedzielę. Irlandzki jezuita Diarmuid O’Loghaire zgromadził sporą liczbę tekstów, które określa się jako „pozdrowienie niedzieli”. Ukazują one, w jaki sposób chrześcijanie rozumieją i przeżywają Eucharystię. Oto jeden z nich:

„Błogosławiona niedzielo, bądź tysiąckrotnie powitana, ty przychodzisz na koniec tygodnia, by nam pomóc. Skieruj moje stopy na świętą Mszę, napełnij moje wargi świętymi słowami, przepędź z mojego serca niedobre myśli, bym mógł podziwiać Syna Maryi. On, jako Syn Boga zbawił nas…”.

Charakterystyczne jest personifikowanie niedzieli. To zapewne wpływ judejskiej pobożności szabatowej. W analogicznych pozdrowieniach szabat nazywany jest oblubienicą. „Szabat” występowało jako rodzaj żeński. Także w liturgii maronickiej zachowały się interesujące teksty pozdrowienia niedzieli. Wykonywał je diakon, podobnie jak w Wigilię Paschalną Exultet, po Ewangelii lub homilii. Jest świadectwem umiłowania dnia Pańskiego. Chrześcijaństwo żyje dzięki wierze i upada z braku wiary, która jest przylgnięciem do osobowego Boga i Jego objawienia. Na spotkanie z Bogiem, który oferuje zbawienie i szczęście, idzie się z radością. Ideałem gromadzenia się wyznawców Chrystusa na „łamanie chleba” była i jest bezintere­sowność, miłość. Idę na spotkanie z Bogiem nie z obowiązku, nie z bojaźni ani z przyzwyczajenia, nie ze względu na opinię społeczną czy z powodu dołka psychicznego, nie ze względu na nastrój czy okoliczności, ale dlatego, że w Jezusie Chrystusie Bóg ofiaruje mi zbawienie. Idę, ponieważ Eucharystia jest z natury wspólnotą a chrześcijanin nigdy nie jest solo. To stwierdzenie pochodzi od Tertuliana, pisarza chrześci­jańskiego z II wieku, który miał problemy z wiarą. Do myśli tej nawiązał Jan Paweł II, stwierdzając w 1988 roku, że Eucharystia stanowi znak zjednoczenia wierzących, znak prawdziwie sugestywny, ponieważ przy świętym stole znikają różnice ras czy klas społecznych. Pozostaje tylko uczestnictwo, to samo dla wszystkich w świętym posiłku. To uczestnictwo, identyczne we wszystkim, oznacza i urzeczywistnia zniesienie wszystkiego, co ludzi dzieli, a powoduje spotkanie na wyższym poziomie, na którym wyeliminowane zostają wszelkie podziały. Eucharystia staje się w ten sposób narzędziem zbliżenia ludzi. Wreszcie chętnie idę na Eucharystię, dlatego, że staje się ona dla mnie źródłem niewypowiedzianego, intymnego doświadczenia miłości, ponieważ jest obecnością miłości Boga w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego.

3. Dlaczego niedzielną Eucharystię sprawuje się już w sobotę?

Rachuba czasu w liturgii każdego dnia obejmuje odcinek od północy do północy. Wyjątek stanowi niedziela i uroczystości. Ich obchód rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Powoli przenika to do naszej świadomości. Nieco podobne trudności mamy z zaakceptowaniem faktu, że tydzień rozpoczyna się właśnie niedzielą, chociaż w każdą niedzielę słyszymy słowa: „Zjednoczeni z całym Kościołem obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał”. Na początek obchodu niedzieli już w sobotni wieczór wskazuje m.inn. Didache (10, 1) – najwcześniejsze pismo starochrześcijańskie, 1 List do Koryntian (11, 25) oraz List Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana. List Pliniusza to wymowne świadectwo poganina.

PRACA Poszukuję pani mówiącej po polsku z doświadczeniem do opieki nad starszą panią. Kontakt 403-830-6071 (2x)

OFERTA PRACY PRZY RENOWACJACH

Firma zajmująca się instalowaniem ścian w biurowcach poszukuje pracowników na cały etat lub pół etatu.

Kontakt: Krzysiek – 403-472-7124.

PRACA – „Poszukuje pracownika z doswiadczeniem do instalacji podłóg (laminat, vinyl, hardwood). Prosze dzwonić / sms pod numer: 403-919-5355 Daniel” (1x)

PRACA Potrzebne są kobiety uczciwe i dobrze pracujące do sprzątania domów. W sprawie informacji o pracę proszę dzwonić 403-818-0859 i nagrać swoję imię i numer telefonu do oddzwonienia. (2x)

MAZOVIA Zaprasza na ZAPISY DO ZESPOŁUMALUSZKI  w wieku 3-5 lat, (zajęcia w piątki godzina 5.30pm-6pm)
DZIECI w wieku 6-11 lat (zajęcia w piątki godzina 6.15 pm-8pm)
MŁODZIEŻ  12-18 lat (zajęcia w niedziele godzina 5pm-8pm) Zajęcia  zaczynają się od września. Miejsce zajęć na południowej stronie miasta.
Informacja mazoviadance@gmail.com lub 403-540-5794

MAZOVIA invites you to join our DANCE GROUP.

Toddlers 3-5 years old (classes on Fridays 5pm-6pm)

Kids 6-12 years old (classes on Fridays 6.15pm-8pm)

Teenagers 12-18 years old (classes on Sundays 5pm-8pm)

We accept everyone beginner and experienced dancers!

W NIEDZIELĘ 1 SIERPNIA UCZCILIŚMY PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH wraz z p. Feliksem Osińskim, lat 96., uczestnikiem tego wydarzenia.