31 października

31 października

Sobota, 30 października

18:00 –+ Teresa Niemczak (1 rocz)

18:00- + Stanisław Adamski (11 rocz)     – syn z rodziną

Niedziela, 31 października XXXI Niedziela Zwykła

8: 30 – ++ Józefa, Stanisław i Julian Orłowscy oraz zmarli z rodziny Orłowskich i dusze w czyśćcu cierpiące – córka

10: 30-++ Eugenia (Anna) i Cezary Surwiło (8 rocz) – Teresa

12:30- ++ Janina i Andrzej Wolańczyk

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Borowskich i Łój

Poniedziałek, 1 listopada- Wszystkich Świętych

9:00- ++ Jan i Renata Kułach oraz zmarli z rodziny Chyc-Cies i Kułach

12:00- ++ Zofia, Teresa, Michał i Zbigniew Łabinowicz

19:00-(Ks. Stefan) + Maria Krzywicka

19:00- Stanisława Łakomska

Wtorek, 2 listopada- Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

9:00- Wypominki (1)

12:00- + Helena i Marek Koneccy i Wanda Polańska

19:00-++ Za wszystkich wiernych zmarłych

Środa, 3 listopada

19:00- Wypominki (2)

19:00- ++ Zmarli z rodziny Mazur i Tłustochowicz

Czwartek, 4 listopada- św. Karola Boromeusza

19:00- Wypominki (3)

19:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla Sr. Zacharii z okazji imienin

Piątek, 5 listopada

9:00- Wypominki (4)

19:00- + Bożena Delert (5rocz)                                  – mąż

Sobota, 6 listopada

8:30- Wypominki (5)

18:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Stanisława

18:00- ++ Teresa Szlązek i zmarli z rodziny Piotrowski, Różnicki, Lisiński i Jankowski

Niedziela,- 7 listopada XXXII Niedziela Zwykła

8: 30 – + Leonard Rudziński (25 rocz)                        – żona

10: 30-Wypominki (6)

12:30- ++Bogdan, Janusz, Stanisław, Bronisław i Marek Pasternak                                                                      – rodzina

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Rej i Staniaszek

 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34

Ref:Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.

Czegokolwiek byśmy nie czynili, zawsze nasze działanie wynika z określonych motywów: albo działamy spontanicznie, albo z zamiłowania, albo z konieczności. Wszystkie motywy są w jakimś stopniu uwarunkowane miłością, chociaż niekoniecznie miłością do wykonywanej pracy. Podejmowane działania nie zawsze dają się zrealizować, nie zawsze przynoszą dobre efekty, nie zawsze przyczyniają się do naszego rozwoju. Ale jest jedno działanie, które nas nigdy nie zawiedzie: zawsze możemy wzrastać w miłości, Bożej Miłości. To właśnie dzisiaj  Księga Powtórzonego Prawa mówi nam: „Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” (Pwt 6,4-6). Bóg jest Miłością, Miłością, którą nam daje, Miłością, którą od nas przyjmuje, Miłością, którą się z nami dzieli. Ta wielka Miłość Boga dała nam kapłanów, dla których wzorem jest Najwyższy Arcykapłan. Słuchając słów:, „Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego, bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To, bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.”(Hbr 7,25-27) możemy być szczęśliwi, że został nam dany udział w zbawczym planie Boga. Wgłębiając się w teksty dzisiejszej Liturgii Słowa odkrywamy podstawową zasadę życia. Miłość Boża i nasza miłość do Boga to pierwsze i najważniejsze ze wszystkich przykazań – przykazanie, które wzywa nas do miłowania Boga całym sobą. Nie może być innej odpowiedzi człowieka na miłość Boga, który kocha nas miłością najczystszą, bezwarunkową, który akceptuje każdego człowieka w jego aktualnej rzeczywistości i kocha w sposób nieskończony. Naszą odpowiedzią może być tylko przyjęcie miłości Boga i odwzajemnienie jej. Zapyta ktoś, jak? Ano, słuchając Boga, dostrzegając Go i dając Mu pierwszeństwo we wszystkim. Nie wolno nam jednak zapominać, że Jezus Chrystus łączy przykazanie miłości Boga z przykazaniem miłości bliźniego i samego siebie, zaś chronologia rozwoju duchowego przyjmuje, że miłość bliźniego jest drogą do miłości Boga. Tak, więc przykazanie miłości to dla nas i zadanie, i obietnica.  

PANIE JEZU – prosimy – obdarz nas łaską, która pomoże nam w naszym ziemskim życiu

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

30-31 października

18:00- R. Kohnke 

8:30- S. Zacharia

10:30-K.Kamieniak 

12:30- M. Iskra

19:00- M. Edgar

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $9,297.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni do wspólnoty Kościoła Ramona i Louis LEVY oraz Jan SOBIESZCZAŃSKI Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczonych polecamy Bożej Opiece.

PODZIĘKOWANIE PO KONCERCIE CHARYTATYWNYM

Wszystkim Ofiarodawcom oraz Wszystkim, biorącym udział w Jubileuszowym Koncercie Charytatywnym, zorganizowanym ku czci św. Jana Pawła II, pt. „Bóg jest pierwszym źródłem radoś­ci i nadziei człowieka”, składamy serdeczne podziękowania, BÓG ZAPŁAĆ! Zebrane ofiary w wysokości: $2,093.00 CAD oraz donacja pewnej Rodziny: $8.000 CAD – zostały przeznaczone na działalność Pro – life w Polsce oraz na pomoc ubogim, i potrzebującym pomocy we Lwowie, Czortkowie, Żółkwi, Broniszewicach i Kazachstanie. Niech Dobry Bóg, Który powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – wynagrodzi szczególnymi łaskami Ofiarodawców, a Matka Najświętsza otacza nieustanną opieką. BÓG ZAPŁAĆ!

LISTA ZMARŁYCH OD 1.XI. 2020 – DO DZIŚ:

MARIA SAŁATA  – 58 lat zmr. 9-XI -2020

MARIAN KLEIN – 63 lata zmr. 27-XI-2020

BOŻENA DOMINIAK -56 lat zmr. 28 XI-2020

MICHAŁ SZARY        –67 lat zmr. 19-XII- 2020

JULIA KOZIELEC – 86 lat zmr. 29-XII – 2020

ANDRZEJ BARTOSZ – 90 lat zmr. 21-I – 2021

ZOFIA IZIENICKI – 97 lat zmr. 25- I-2021

EDWARD KRUK – 71 lat zmr. 23-I-2021

BARBARA KWARTEK –96 lat zmr.6-II-2021

STANISŁAWA PRUCNAL- 94 lat zmr.14-II-2021

PETER MICHENKA – 75 lat zmr. 27-II-2021

KAROLINA MIKOŁAJCZYK- 60 lat zmr. 2-V-2021

JANINA BODZAK- 71 lat zmr. 22- V – 2021

ANDRZEJ BOROWSKI–68 lat zmr. 17- VI-2021

ŁUKASZ PALIŃSKI – 34 lata zmr. 24-VI- 2021

HENRYK MOLGA – 67 lat zmr. 22-VI- 2021

BONIFACY PULWICKI–74 lata zmr. 19- VIII-2021

KATARZYNA FLISIŃSKI-98 lat zmr. 29-VIII-2021

MIECZYSŁAW LIPIEC – 78 lat zmr. 25- VIII-2021

ADAM REMBISZ – 52 lata zmr. 3-IX-2021

REGINA WOJTOWICZ- 102 lata zmr. 20-IX -2021

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych zostanie odprawiona w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad będziemy się modlić w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są na stolikach przy biuletynach. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD) . Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu przez kapłana.

MODLITWA NA CMENTARZACH

W niedzielę 31 października, o godz. 15:00 na cmentarzach, gdzie pochowani są nasi parafianie zgromadzimy się na modlitwie różańcowej. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową na cmentarzach St. Mary’s (gdzie znajdują się również groby Księży Chrystusowców: ś.p. Ks. Jan Otłowski, Ks. Arkady Boryczka, Ks. Józef Smyczyk) oraz St. Joseph’s (Queen’s Park), gdzie jest wiele grobów Polaków.

MINISTRANCI

W pierwszy czwartek miesiąca 4 listopada zapraszamy ministrantów i rodziny na wspólne celebrowanie Eucharystii oraz do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

Zapraszamy na Adorację Najświęt­szego Sakramen­tu, 5 listopada, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, od 18:30 i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

6 listopada, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryjai Rycerzy Kolumba.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC!

Kilka miesięcy temu pojawił się pomysł by „ujednolicić” ele­wacje budynków two­rzą­cych kom­pleks naszej parafii. Bo, niestety, każda ściana (front kościoła, biuro parafialne, sala ks. Otłowskiego, sala parafialna) wyglą­dała inaczej, jakby „ z innej bajki”. Znaleźli się sponsorzy na materiały, ale dosta­wa z U.S.A. znacznie się opóźniła. Obecnie, niskie temperatury nie pozwalają na realizację planów. Jedynie w sekcji „oszklonej” można było wykonać prace elewacyjne.  Słowa podziękowania kierujemy w stronę Zygmunta Bawół i Józefa Hryszko. Dalszy ciąg prac na wiosnę.

KAWIARENKA PARAFIALNA

Zawiadamiamy, że ceny wypieków i napojów w kawiarence wzrosną w górę od dzisiejszej niedzieli.

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW KOŁO NR 18 W CALGARY ORAZ STOWARZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY zaprasza członków Koła, harcerzy, przedstawicieli organizacji, Zespołoów tanecznych oraz całą społeczność polonijną na mundurową Mszę Św. do Kościoła MBKP z okazji obchodów Niepodległości Polski w niedzielę 14 listopada 2020 r. o godz. 12.30 w południe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pandemii koronawirusa w tym roku nie odbędzie się Akademia ani też żadne inne uroczystości z tej okazji. Prosimy zatem o możliwy liczny udział we Mszy św. członków Koła SPK w mundurach , Poczty Sztandarowe organizacji oraz zainteresowanych.

FUNDACJA BRATA ALBERTA

Zarząd Fundacjii Brata Alberta w Calgary, przypomina, że wszystkie zebrane pieniądze są przekazywane do ośrodków w Polsce, które opiekują się dziećmi z rodzin ubogich i zagrożonych i domowi dziecka. Szczegółowe informacje na temat naszej Fundacji można znaleźć na stronie www.bacalgary.ca lub w czasie zbiórki przy naszym stoliku w sali parafialnej. Pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy przesłali czeki i przekazali pieniądze. Jesteście wspaniali dzieląc się w tak trudnych czasach z tymi, którzy potrzebują pomocy. Ośrodki, którym pomagamy w Polsce potrzebują wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.  Można również przesyłać dotacje pocztą na nasz adres:Relief Foundation for Poland PO Box 21015 Dominion PO Calgary, AB, T2P 4H5 Na czekach prosimy wpisywać angielską nazwę Fundacji: Relief Foundation For Poland.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, zespół „Polanie” nie może zorganizować w tym roku Balu Maskowego, jednak serdecznie zaprasza do obejrzenia przygotowywanego specjalnie na tę okazję na koniec października  minikoncertu na fb „Polan”. Zapraszamy również do udziału w konkursie z nagrodami, w którym będziemy mieli okazję powspominać minione bale. Zachęcamy do przysyłania swoich zdjęć w kostiumach z któregoś z poprzednich balów maskowych „Polan”.  Można też przesłać zdjęcie w kostiumie, w który chciałoby się przebrać w tym roku. Termin nadsyłania fotografii mija 30 października. Po szczegóły dotyczące konkursu i nagród zapraszamy na stronę facebookową zespołu ” Polanie”.

 

NIEDZIELA EDUKACJI KATOLICKIEJ

Dołącz do nas w obchodach Niedzieli Edukacji Katolickiej 6 i 7 listopada 2021 r. Razem z naszą wspólnotą łączmy się, aby wspierać i dziękować za edukację katolicką w Albercie. Bądź częścią czegoś większego! Twoja dedykowana darowizna zapewni lepsze możliwości nauki dla katolickich studentów z Calgary i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.theccef.ca

ANKIETA POLONIJNA

Pani Agnieszka Jurczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pisze pracę doktorską nt. zaangażowania młodzieży polonijnej w życie religijne i kulturalne w miejscu swojego zamieszkania.  Zachęcamy młodzież w wieku od 11 do 35 roku życia do wypełnienia ankiety, która jest w dwóch wersjach językowych (do wyboru). Link do ankiety poniżej.Wersja Polska:

https://forms.gle/HebGTBonyC53zn8F9

WersjaAngielska:

https://forms.gle/XaePKGpJxu57GVNj8

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną przedstawione wyłącznie w zbiorczym zestawieniu stworzonym na potrzeby pracy naukowej.

PRACA Zatrudnimy panie do sprzatania domków. Praca od zaraz, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na prace, własny samochód (dodatki za używanie własnego auta) oraz doświadczenie w sprzątaniu i komunikatywny język angielski. Oferujemy; stawke po okresie próbnym od $17/h wzwyż, w zależności od wydajności i wykonania pracy stawka jest podwyższana. Stanowisko na 3/4 etatu z możliwością gwarantowanego pełnego etatu. Praca od Poniedziałku do Piątku.  Podania prosze przesyłać na email pracacalgary@gmail.com      (2x)

OSOBA DO POMOCY Poszukuję uczciwej i samotnej pani bez nałogów z własnym pojazdem do pomocy i opieki dla syna. Oferuję zamieszkanie z dobrym wynagrodzeniem.Mieszkamy w Vulcan County. Proszę o kontakt: 403-897-3870 (2x)

PRACA Zatrudnię panie do sprzątania domów. Praca w okolicach S.W. od poniedziałku do piątku. Samochód nie jest wymagany, dogodny odbiór z koleiki. Kontakt Joanna 403-926-1373 (10x)

HALLOWEEN

Każdego roku w nocy z 31 października na 1 listopada na ulice amerykańskich miast wychodzą miliony poprzebieranych za straszydła ludzi, domostwa są przystrajane w wydrążone dynie z powycinanymi otworami na usta i oczy i ze świeczką w środku (tzw. Jack-o-lantern), a gromady malców chodzą po domach, domagając się słodyczy. Tak oto wygląda tzw. noc duchów – czyli Halloween.

Niegroźna zabawa?

Od pewnego czasu święto to zyskuje coraz większe uznanie również na Starym Kontynencie, nie wyłączając Polski. W naszej Ojczyźnie część pubów i szkół organizuje pod koniec października wieczorne imprezy, w trakcie których świętuje się „noc duchów”, a niejeden supermarket rozprowadza w tym czasie rozmaite halloweenowe akcesoria. Przyzwyczailiśmy się patrzeć na Halloween jak na może nieco dziwną, lecz niegroźną w sumie zabawę. Bliższe przyjrzenie się genezie i całej otoczce tego święta dowodzi jednak, iż jest ono jawną i bezpośrednią kontynuacją dawnych kultów pogańskich.

Pogańskie zabobony

W czasach przedchrześcijańskich u wielu pogańskich ludów – m.in. u Słowian, Celtów, Irlandczyków i Egipcjan – okres pomiędzy 31 października a 2 listopada był poświęcony bóstwom śmierci oraz duchom zmarłych. Przykładowo w Brytanii i Szkocji wierzono, iż w tych dniach duchy zmarłych powracają do swych dawnych miejsc zamieszkania, by odwiedzać żyjących, demony zaś, czarownicy i czarownice są wtedy szczególnie aktywni. Celtowie sądzili, iż w nocy z 31 października na 1 listopada należy nakarmić i „udobruchać” nieżyjących, albowiem w przeciwnym wypadku duchy mogły opornym wymierzyć dotkliwe kary. Wierzono także, iż czas ten jest najodpowiedniejszy do praktykowania nekromancji, czyli rozmawiania ze zmarłymi. W tym okresie popularny był też zwyczaj czynienia podobizn duchów – m.in. przez umieszczanie ognia w wydrążonej rzepie. Ażeby zniszczyć te pogańskie zabobony, Kościół katolicki ustanowił w tych właśnie dniach uroczystość Wszystkich Świętych oraz wspomnienie dusz pokutujących w czyśćcu, – czyli tzw. Zaduszki. Czyniąc tak, Kościół pragnął uwolnić naturalny odruch pamięci o zmarłych przodkach, (który sam w sobie jest niewątpliwie szlachetny i zdrowy) od bałwochwalczego piętna, jakie przez wieki diabeł zdołał na nim wycisnąć.

Upiorne rekwizyty

Wydaje się, iż komuś bardzo zależy na tym, aby w miejsce chrześcijańskiego podejścia do nieżyjących zasiać na nowo pewne szkodliwe, zgubne wierzenia oraz praktyki. Inaczej trudno wyjaśnić fakt, iż pomiędzy dawnym świętem boga śmierci a współczesnym Halloween istnieje tak wiele uderzających podobieństw. Oto niektóre z nich: Według druidów [celtyckich kapłanów lub wróżbitów – przyp. red.] duchy przechadzały się wśród żywych. Nowoczesną wersją tego przekonania jest przebieranie się żywych za umarłych – przez zakładanie strojów upiorów, wampirów, demonów i innych krwawych postaci. Celtowie, Aztekowie, Chińczycy, Egipcjanie, Słowianie i inni zostawiali żywność dla umarłych u drzwi domów, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Obecnie dzieci przebrane za duchy chodzą od drzwi do drzwi, domagając się łakoci pod groźbą rzucenia „klątwy”. Używane przez Irlandczyków rzepy z palącym się płomieniem zostały zastąpione przez dzisiejsze „Jack-o-lantern” – czyli dynie z powycinanymi otworami i zapaloną świeczką w środku. Większość zabaw i gier w czasie Halloween związana jest z magią, nekromancją i wróżbiarstwem, podobnie jak halloweenowe symbole: ludzki szkielet, czarny kot, nietoperz, pająk, miotła, kolory pomarańczowy i czarny etc.

Promocja satanizmu

Oprócz propagowania pogaństwa przy okazji Halloween coraz częściej reklamuje się też treści jawnie satanistyczne. Przykładowo w 2000 roku francuski oddział firmy Mars dołączył do swych produktów ulotkę o następującej treści: „Czy wiesz o tym, że w dniu Halloween wszystkie potwory i strachy żądają cukierków od sąsiadów? Jeżeli nie dadzą, to rzucą na nich klątwę.

Sam to wypróbuj: 1) zrób jakiś straszny strój, 2) wklej swoją fotografię w formularz, wypisz tam swoje imiona i nazwisko, również swoją ksywę demoniczną i swój podpis piekielny, 3) ostrzeż sąsiadów o grożącej im wizycie, 4) i oto jesteś oficjalnym demonem 2000, gotowym do odebrania swoich cukierków”.

Na odwrocie tej ulotki czytamy zaś:

„Karta OFICJALNEGO DEMONA 2000. Jestem jednym z demonów festiwalu Halloween 2000 i zobowiązuję się robić i mówić wiele monstrualnych rzeczy. Nazwisko…………. Imiona………… Ksywa demoniczna…………. Podpis piekielny………… Przeczytane i zaaprobowane przez księcia wszystkich demonów, podpisano LUCYFER” (cyt. za: Opoka w kraju, grudzień 2000).

Przy okazji warto wspomnieć, iż w kalendarzu satanistycznych świąt „noc duchów” zajmuje jedno z czołowych miejsc.

To nie zabawa

Trudno mówić o przypadku, widząc, iż Halloween jest niemal dokładną kalką starych guseł i przesądów. Nie ma się też co dziwić, iż święto to jest wykorzystywane do propagowania satanizmu. Tradycyjna nauka katolicka zawsze postrzegała pogaństwo jako przedsionek jawnego kultu szatana. Pismo święte mówi o tym wyraźnie: „(…) to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu (…)” (1 Kor 10,20). Usprawiedliwieniem dla obchodzenia Halloween nie może być tłumaczenie, iż całe to święto to tylko zabawa oraz żart. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że za pomocą dowcipów i rozrywki również można skutecznie wpajać w ludzkie serca pewne przekonania oraz wzorce zachowań. Poza tym czy w sprawach Bożych przykazań i wiary katolickiej możemy sobie pozwolić na dowcipkowanie? Czy można na przykład dla zabawy recytować inwokacje do diabła albo szydzić sobie z Pana Jezusa?

W czasach inwazji przeróżnych form pogaństwa pamiętajmy o napomnieniach św. Pawła Apostoła:

„Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów” (1 Kor 10,20-21); „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?” (2 Kor 6,14-15).


Od redakcji: Pamiętajmy, że zgodnie preambułą polskiego prawa oświatowego „nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego”.