7 listopada

7 listopada

Sobota, 6 listopada

18:00 – O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Stanisława

18:00- ++ Teresa Szlązek i zmarli z rodziny Piotrowski, Różnicki, Lisiński i Jankowski

Niedziela,  7 listopada -XXXII Niedziela Zwykła

8: 30 – + Lenard Rudziński (25 rocz)                        – żona

10: 30-Wypominki (6)

12:30- ++Bogdan, Janusz, Stanisław, Bronisław i Marek Pasternak                                                                      – rodzina

19:00- ++ Za zmarłych z rodziny Rej i Staniaszek

19:00- O powrót do zdrowia dla Anny, Marka i Barbary

Poniedziałek, 8 listopada

19:00Wypominki (7)

19:00-++ Za zmarłych braci i sióstr z Zakonu Dominikańskiego

Wtorek, 9 listopada

19:00- Wypominki (8)

19:00-+ Maciej Stefan (14rocz)                            żona i córka

Środa, 10 listopada

19:00- Wypominki (9)

19:00- + Stanisława Łakomska (1)

Czwartek, 11 listopada

19:00- W intencji naszej Ojczyzny z okazji odzyskania niepodległości

19:00- + Stanisława Łakomska (2)

Piątek, 12 listopada

9:00-+ Czesław Pituch                                                – żona

19:00- + Stanisława Łakomska (3)

Sobota, 13 listopada

8:30- ++ Halina Kondracka i zmarli z rodziny Kondrackich i Kaczkowskich

18:00 –+ Stanisława Łakomska (4)

18:00- + Edward Nutowicz (28 rocz)               – córka Alina

18:00- (Ks. Stefan)- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marzeny i Andrzeja Kulaga z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela,14 listopada  XXXIII Niedziela Zwykła

8: 30 –++ Brnisława i Jan Mazur oraz zmarli synowie

10: 30-Za Ojczyznę, TV Trwam i Radio Maryja

12:30-++ Jadwiga i Horst Studzińscy i Andrzej Leszkowski                                                              – rodzina

12:30- (Ks. Stefan) – Za Ojczyznę                 – SPK #18

19:00-+ Stanisława Łakomska (5)

                XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Ref:  Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl ku czasom ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jednak termin paruzji jest zakryty, wie o nim tylko Ojciec niebieski. Uczniowie powinni natomiast umiejętnie odczytywać znaki czasu. To ważne zadanie, które daje zdrowy, ewangeliczny osąd rzeczywistości przeszłej, teraźniejszej i przyszłej. Pomaga również budzić w sercu nadzieję, by nie popaść w pesymizm czy rozpacz, które powodują poczucie ciągłego zagrożenia i niepewności oraz oczekiwania na nieuniknioną zagładę. Znaki czasu to wydarzenia życia doczesnego, przez które Bóg przemawia, powołuje do dialogu i występuje z konkretnym zadaniem przyjęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność w Boga, że przez stworzenie świata, a zwłaszcza przez wydarzenie Jezusa Chrystusa, wkroczył On w historię świata tworząc z niej historię zbawienia. Przez wiarę człowiek także uczestniczy w tym wydarzeniu, a dzięki swoim decyzjom i wyborom może oddziaływać na świat i go zmieniać. Jak przypomniał Sobór Watykański II, dzięki wierze w pomoc Ducha Świętego lud Boży „stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe znaki obecności lub zamysłów Bożych” (KDK 11). W tych odniesieniach do sytuacji współczesnej chodzi jednak nie tylko o doczesną interpretację znaków czasu, ale o spojrzenie teologiczne. I tak, wiara w powtórne przyjście Syna Człowieczego sprawia, że czas Kościoła posiada charakter jednego wielkiego oczekiwania. Pewne jest to, że paruzja będzie poprzedzona powszechnym uciskiem, różnymi kataklizmami i cierpieniami. Chrystus powróci, ponieważ „Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi”. Ów sąd będzie dziełem wyzwolenia „z niewoli zepsucia, aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Sąd Ostateczny będzie również konfrontacją ludzkich uczynków. Chrystus nalega, że najbardziej wiarygodnym świadectwem naszego życia będzie miłosierdzie okazane bliźnim. Wreszcie, sąd żywych i umarłych ukaże bezinteresowność daru Bożego, łaskę, jaką jest królestwo przygotowane nam od założenia świata. Chrystus, który w zmartwychwstaniu odniósł zwycięstwo nad śmiercią, rozpoczął dla nas nowy sposób życia z Bogiem. Jezus wchodzi pierwszy do tego życia, aby przygotować miejsce dla swoich wybranych. W tym czasie chrześcijanie pozostają w nadziei, że pewnego dnia będą żyć z Chrystusem na wieki. Dlatego przez wiarę i sakramenty powinni być zjednoczeni z Nim już na ziemi.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

NIESAMOWITA PODWYŻKA..!!!

                Wiadomo, że każdy budynek/kompleks musi być ubezpieczony na okoliczność różnych wydarzeń losowych. Za ubezpieczenie naszej parafii płaciliśmy dwa lata temu 20 tys., rok temu było to już 23 tys…..

…obecnie otrzymaliśmy rachunek na $39,482 !!!

Dzwoniąc do Kurii otrzymałem taką odpowiedź: kościoły w zachodniej Kanadzie ubezpieczone są razem, w pakiecie…. ostatnio było dwa pożary (podpalenia kościołów), na północy była powódź, do tego „bad publicity” odnośnie „residential schools”… i to wszystko przekłada się na te horrendalną powyżkę…

LEKTORZY

6-7 listopada

    18:00- M. Sobczak

      8:30- A. Rudzińska

   10:30- A. Kamieniak

    12:30- M. Iskra

     19:00- J. Pajewski

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności charytatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $9,297.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Kto jeszcze może wesprzeć ten fundusz to zachęcamy, bo niedobory obciążą nasze konto bieżące…

MAMY LISTOPAD, MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTÓW ZA ZMARŁYCH:

Nawiedzenie cmentarza (8 dni do wyboru spośród całego miesiąca listopada)

Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji w tym względzie, odpust będzie tylko cząstkowy)

Spełnienie trzech warunków:

– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;

– przyjęcie Komunii świętej;

– odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

CO WAŻNE:  Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie/wizycie na cmentarzu można uzyskać tylko jeden odpust i ofiarować go za osobę zmarłą.  …Przez miłosierdzie Boże niech spoczywają w pokoju wiecznym…

MODLITWA ZA ZMARŁYCH – WYPOMINKI – NOWENNA MSZY ZA ZMARŁYCH

Listopad – miesiącem modlitwy za zmarłych. Nowenna Mszy św. za zmarłych jest odprawiana w naszym kościele od 2 do 10 listopada. Przez cały miesiąc listopad modlimy się w tradycyjnych „Wypominkach”. Koperty, na których można wypisać imiona zmarłych, wyłożone są obok biuletynów. BARDZO PROSIMY O CZYTELNE, DRUKOWANE LITERY PRZY WYPISYWANIU IMION I NAZWISK ZMARŁYCH. IMIONA PROSIMY O PISANIE W MIANOWNIKU, DOKŁADNIE TAK JAK SĄ PISANE W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH (PRAWO JAZDY, PASZPORT ITD). Będzie to bardzo pomocne przy odczytywaniu.           

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Upamiętnia rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku i powrotu naszego kraju na mapę Europy po 123 latach rozbiorów i niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. 11 Listopada został uznany za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Dzień ten w tym roku przypada w ciągu tygodnia, dlatego

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW KOŁO NR 18 W CALGARY ORAZ STOWA­RZYSZENIE POLSKO-KANADYJSKIE W CALGARY zaprasza członków Koła, harcerzy, przedstawicieli organizacji, Zespołów tanecznych oraz całą społeczność polonijną na mundurową Mszę św. do Kościoła MBKP z okazji obchodów Niepodległości Polski, w niedzielę 14 listopada 2020 r. o godz. 12.30 w południe.Z powodu pandemii nie odbędzie się Akademia ani też żadne inne uroczystości z tej okazji. Prosimy zatem, o możliwie liczny udział we tej Mszy św.

REMEMBRANCE DAY

W dowód pamięci i wdzięczności za ofiary żołnierzy poległych w walce o pokój, czcimy tych, którzy brali udział w pierwszej wojnie światowej (1914-1918), II wojnie światowej (1939-1945) i wojnie koreańskiej (1950-1953), jak również tych, którzy służą obecnie w formacjach wojskowych. Kwiat maku jest symbolem Dnia Pamięci. W okresie poprzedzającym Dzień Pamięci, repliki kwiatu maku są sprzedawane przez Królewski Legion Kanadyjski, aby zapewnić pomoc weteranom. Powodem, dla którego mak jest noszony na Dzień Pamięci, jest kanadyjski lekarz i poeta, który zauważył, jak szybko maki rosły nad grobami żołnierzy, którzy zginęli podczas bitwy pod Ypres. Ta symbolika krwistoczerwonych kwiatów została pięknie uchwycona przez podpułkownika Johna McCrae’a w jego wierszu z 1915 roku „In Flanders Fields”. Wiersz został najwyraźniej porzucony przez McCrae’a, ale został znaleziony przez innych żołnierzy, którzy wysłali go do londyńskiego magazynu o nazwie Punch.

NIEDZIELA EDUKACJI KATOLICKIEJ

W dzisiejszą nie­­­dzielę, 7 listo­­­pada, przy­pada  Nie­­dziela Edukacji Kato­lic­kiej. Całą wspól­notą pa­ra­fialną włą­cza­­my się w dzieło edukacji, w forma­cie  kato­lickich szkół w prowincji ALBERTA. Bądź częścią czegoś więk­sze­go! Twoja dedykowana daro­wizna zapewni lepsze możliwości nauki dla katolickich studentów z Calgary i okolic. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.theccef.ca 

ANKIETA POLONIJNA – Pani Agnieszka Jurczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pisze pracę doktorską nt. zaangażowania młodzieży polonijnej w życie religijne i kulturalne w miejscu swojego zamieszkania.  Zachęcamy młodzież w wieku od 11 do 35 roku życia do wypełnienia ankiety, która jest w dwóch wersjach językowych (do wyboru). Link do ankiety poniżej.Wersja Polska:

https://forms.gle/HebGTBonyC53zn8F9

WersjaAngielska:

https://forms.gle/XaePKGpJxu57GVNj8

PODZIĘKOWANIE Z KAMERUNU

    Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy Parafianie z

Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary!

Z całego serca dziękuję za przekazane pieniądze dla naszego przedszkola prowadzonego od 20 lat przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Bertoua w Kamerunie. W nowym roku szkolnym 2021/22 mamy zapisanych 87 dzieci. Cieszymy się, że rodzice coraz bardziej dostrzegają wartość wysyłania dzieci do szkoły już od najmłodszych lat. Uczyć mogą się wreszcie nie tylko chłopcy, ale również dziewczynki. Poziom edukacji zwłaszcza we wschodniej części kraju jest bardzo niski, dlatego przekazaną od Was pomoc postanowiłam przeznaczyć na zakup podręczników dla dzieci. Kupiliśmy 261 książek, po trzy dla każdego ucznia.  Dzięki Waszemu wsparciu nasze dzieci mają dostęp do materiałów dydaktycznych, które pomogą im się rozwijać.  Odwdzięczamy się pamięcią w codziennej modlitwie. Niech Bóg sam wynagrodzi Waszą dobroć i otwarte serca. s. Felicyta Gubiec OP

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Trwa czas poświęcony lepszemu poznaniu PATRONA KOŚCIOŁA I RODZIN – św. Józefa, małżonka Maryji, opiekuna Pana Jezusa. Aby moć 19 marca zawierzyć swoje życie i swoje rodziny temu Patronowi, w najbliższych miesiącach, każdego 19 dnia miesiąca, będziemy mieć specjalne nabożeństwa. Najbliższy termin to 19 listopada. Jest to piątek, zapraszamy do naszej świątyni na godz. 19: 00.

PRACA Zatrudnimy panie do sprzatania domków. Praca od zaraz, w szybkim tempie. Wymagane pozwolenie na prace, własny samochód (dodatki za używanie własnego auta) oraz doświadczenie w sprzątaniu i komunikatywny język angielski. Oferujemy; stawke po okresie próbnym od $17/h wzwyż, w zależności od wydajności i wykonania pracy stawka jest podwyższana. Stanowisko na 3/4 etatu z możliwością gwarantowanego pełnego etatu. Praca od Poniedziałku do Piątku.  Podania prosze przesyłać na email  pracacalgary@gmail.com      (1x)

OSOBA DO POMOCY Poszukuję uczciwej i samotnej pani bez nałogów z własnym pojazdem do pomocy i opieki dla syna. Oferuję zamieszkanie z dobrym wynagrodzeniem.Mieszkamy w Vulcan County. Proszę o kontakt: 403-897-3870 (1x)

PRACA Zatrudnię panie do sprzątania domów. Praca w okolicach S.W. od poniedziałku do piątku. Samochód nie jest wymagany, dogodny odbiór z koleiki. Kontakt Joanna 403-926-1373 (9x)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wsparcia naszego zespołu ! Wigilia z Krakusami 

Paszteciki z Grzybami $10/10szt

Uszka z grzybami $10/20 szt

Domowy chleb $5

Zbieramy zamówienia już od dziś, do odebrania już od zaraz.  Chlebki będą dopiero gotowe do odebrania przed świętami. Zamówienia : 403.710.5610 / 403.890.9673 Lub e-mail. krakusycalgary@gmail.com Dochód ze sprzedaży będzie dla zespołu Krakusy. Dziękujemy za Wsparcie !