21 listopada

21 listopada

Sobota, 20 listopada- św. Rafała Kalinowskiego

18:00 – O Boże błogosławieństwo , potrzebne łaski i światło Ducha św. dla Kapłanów, Biskupów, naszych Księży i Sióstr Dominikanek oraz Biskupa Williama

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Dominiki i Jeremiego z okazji urodzin

Niedziela,21.XI.- Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8: 30- ++ Maria i Piotr Bakon                                           –syn

8:30 W intencji Sióstr Dominikanek odnawiających śluby

10: 30- ++ Grażyna i Bogdan Mercik                      – rodzina

12:30-++ Eugeniusz, Janina, Jan, Józef i Maria Korbacz

19:00- O Boże błogosławieństwo dla posługi Księży Chrystusowców w naszej parafii           – Rada Parafialna 

Poniedziałek, 22 listopada- św. Cecylii

19:00 ++ Jan, Wiktor i Jan Pawlica

19:00- + Ks. Adam Skociński

Wtorek, 23 listopada

19:00+Regina Wojtowicz                                – rodz. Kisielewicz

19:00-+ Juan Lopez (2 rocz)

Środa, 24 listopada- św. Andrzeja Dunc-Lac i Towarzyszy

19:00- ++ Urszula Dąbrowska (5 rocz) i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19:00-++ Za zmarłych członków z Grupy Różańcowej

Czwartek,25 listopada

19:00-O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny w dniu imienin                                                                         – mama

19:00-+ Anna Wójcik                                       – syn z rodziną

Piątek, 26 listopada

9:00-+ Regina Wojtowicz                                       

19:00- + Czesław Błaszczyk (40 rocz)        – córka z rodziną

Sobota, 27 listopada

8:30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kasi

18:00 – ++ Zmarli z rodziny Machula, Kozieł, Bednarski i Januszewski

18:00- ++ Anna i Jan Rećko oraz Zofia i Zbigniew Koneccy

Niedziela, 28 listopada – I Niedziela Adwentu

8: 30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Henryki i Edmunda z okazji 28 rocz. sakramentu małżeństwa

10: 30-+ Bożena Dominiak (1 rocz)              – przyjaciele

12:30- ++ Katarzyna i Stanisław Flisiński

19:00- + Alicja Korona

                JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA             

Dn 7,13-14 Ps 93 Ap 1,5-8 J 18,33b-37

Ref: : Pan Bóg króluje, pełen majestatu.   

Ciekawe, nie napisano w Apokalipsie, że Jezus przyjdzie, tylko, że przychodzi. Przychodzi nieustannie. Przyszedł też do Piłata, a ten, choć nie znalazł w Nim winy, nie odkrył w Nim kogoś, kto od win uwalnia. Na samym końcu roku liturgicznego Kościół odsłania przed nami ostatnią księgę Biblii, by dać nam do zrozumienia nieuchronny finisz świata, który jest teatrem opowiadania się za lub przeciw Bogu. W teatrze przyglądając się aktorom, widzowie coraz bardziej rozpoznają samych siebie, swój osobisty dramat, najgłębsze motywy, ukryte wspomnienia, nieuświadomione myśli i przekonania. Jakże szybko poznajemy siebie, wpatrując się w kogoś! Coś takiego powinno się pojawić w czasie rozważań apokaliptycznych. Księga powstała prawdopodobnie około 96 r., pod koniec panowania cesarza Domicjana. Miał on obsesję doznawania boskiej czci: chciał być panem bogiem dla swych poddanych. Ci, którzy temu się nie podporządkowali, byli oskarżani o ateizm. Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani za ateizm! Domicjan zabił w 95 r. swego kuzyna Klemensa Flawiusza i wygnał jego siostrzenicę Flawię Domityllę właśnie z powodu ateizmu. Ostatecznie Domicjan padł ofiarą spisku i został zamordowany. Ludzie tęsknią za boskością, pragną uwielbiać kogoś albo samych siebie. Przed jakim cesarzem albo Piłatem staniemy? Przed jakimi bożkami staniemy oko w oko, gdy będą domagały się kultu? Przed seksualnością? Przed chciwością? Przed pychą? A może drugi człowiek będzie dla ciebie panem albo panią i odwrócisz się od jedynego Pana? Gdy tylko wyrazisz wolę uczynienia Jezusa Panem, siły ciemności upomną się o swoje wpływy. Jezus może cię zbawić całkowicie, gdy całkowicie Mu się oddasz. Gdy oddasz tylko trochę, czyż trochę miałoby być zbawione? Apokalipsa jest zrozumiała tylko dla sług Boga. Gdy Baltazar ujrzał na ścianie swego pałacu rękę piszącą prorocze słowa, żaden mędrzec babiloński nie potrafił wyjaśnić tego przesłania. Dopiero Daniel odczytał i wytłumaczył Baltazarowi, że jego królestwo zostanie zniszczone. Tylko ci, którzy są sługami Boga, mają dostęp do tajemniczych Jego wyroków. Kto niczego nie ukrywa przed Bogiem, przed tym też Bóg niczego nie ukrywa. Apokalipsa zaadresowana jest do siedmiu Kościołów, które są w Azji. Słowo AZJA w języku greckim (he asija) to mniej więcej tyle, co kraj błotnisty. Podobnie hebrajski nazywa tę część świata: JAWAN, czyli błoto, bagno, kałuża, dół zagłady, muł. Po prostu śmiertelne niebezpieczeństwo. W Starym Testamencie słowo „Jawan” było synonimem ugrzęźnięcia w niewolę kulturową. Kościół jest obrzucany błotem z powodu ateizmu wobec idoli tego świata.  Augustyn Pelanowski OSPPE

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godzinie 12: 30 sakrament Chrztu św. zostanie udzielony NATALII TWOREK.   Gratu­lujemy Rodzicom i Chrzest­nym. Nowo ochrzczoną poleca­my Bożej Opiece.

LEKTORZY

20-21 listopada

18:00- M. Edgar

8:30- S. Salome

  10:30- M. Sapielak

12:30- J. Bogusławski

    19:00- W. Grabowski

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $10,047.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Kto jeszcze może wesprzeć ten fundusz to zachęcamy, bo niedobory obciążą nasze konto bieżące…

MAMY LISTOPAD, MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTÓW ZA ZMARŁYCH:

Nawiedzenie cmentarza (8 dni do wyboru spośród całego miesiąca listopada)

Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji w tym względzie, odpust będzie tylko cząstkowy)

Spełnienie trzech warunków:

– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;

– przyjęcie Komunii świętej;

– odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

…Przez miłosierdzie Boże niech spoczywają w pokoju wiecznym…

UWAGA … UWAGA !!!

Ze „starości padła” jedna z zamrażarek w sali parafialnej. Nie ma sensu jej naprawiać. Tymczasem „Nasze Panie” przygotowują wypieki na Święta. Potrzebujemy pilnie kolejnej zamrażarki…. Może ktoś posiada nieużywaną… np. stojąca w garażu… prosimy o kontakt z ks. Proboszczem

DRUGA KOLEKTA NA SEMINARIUM KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W POZNANIU

W dzisiejszą niedzielę, 21 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, przypada patronalne święto Księży Chrystusowców. Z tej okazji przewidziana jest doroczna kolekta na Seminarium Księży Chrystusowców w Poznaniu, które przygo­towuje przyszłych duszpas­terzy dla Polonii. Koperty na ofiary znajdują się w rocznym zestawie.  Natomiast dodat­kowe koperty na tę kolektę znajdują się obok biuletynów. Gdy już mamy wize­runek św. Jana Pawła II i gdy „doczekaliśmy” beatyfi­kacji ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, obecnie kontynu­ujemy modlit­wę o Beatyfikację Sługi Bożego, Kard. Augusta Hlonda, założyciela Towa­rzystwa Chrys­tu­so­wego dla Polonii. Wizerunek Kardynała będzie przedstawiony w kościele w niedzielę Chrystusa Króla.

               

MATKA KOLUMBA BIAŁECKA

Siostra Maria Kolumba Białecka w 1861r. założyła w Wielowsi pierwszy klasztor dominikanek na terenie Polski. Wyznaczono zgromadzeniu zadanie głoszenia prawd ewangelicznych najbardziej potrzebującym. Siostry zakła­da­ły szkoły, w któ­rych troszczyły się o rozwój religijny i moralny dzieci i młodzieży, opieko­wały się także chorymi, wspierając ich w cierpieniu oraz towarzysząc im w go­dzinie śmierci. Obecnie siostry Dominikanki pracują jako katechetki w szkołach i posługują przy parafiach, prowadzą domy pomocy społecznej i otaczają opieką dzieci niepełnosprawne fizycznie i psychicznie. Prowadzą także placówki misyjne w dalekiej Rosji i w Kamerunie. Posługują też w USA, Kanadzie, Włoszech, na Ukrainie i na  Białorusi. 21.X. będziemy gościć Przełożoną Generalną, Matkę Aleksandrę i Siostrę Wikarię Marianę. „Nasze Siostry” dominikanki odnowią swoje śluby zakonne podczas Mszy św. o godz. 8:30. Wtedy też będzie przedstawiony wizerunek Sługi Bożej, Matki Kolumby Białeckiej i rozpoczniemy modlitwy o jej beatyfikację.

Zmarł śp. ks. Zbigniew Olbryś SChr . Pokładając ufność i na­dzieję w Jezusie Zmart­wychwstałym informuje­my, że 13 listopada 2021 r., w liturgiczne wspomnienie Świętych Pięciu Braci Pierwszych Męczenników Polski, do wieczności został odwołany śp. ks. Zbigniew Olbryś, chrystu­sowiec, l.89, ongiś długo­letni duszpasterz polonijny na kontynencie północno­amerykańskim. Pogrzeb śp. ks. Zbigniewa odbył się we wtorek 16 listopada 2021 r. w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie: Polecamy Księdza Zbigniewa Bożemu miłosierdziu.
Requiescat in pace…

Ks. Zbigniew Olbryś SChr, syn Zygmunta i Wiktorii z Wilczewskich, urodził się 13 sierpnia 1932 r. w Grodnie i tam też został ochrzczony. Wojenna zawierucha i powojenne przesunięcia granic wymusiły opuszczenie rodzinnych stron: sakrament bierzmowania młody Zbigniew otrzymał w Białymstoku, a wykształcenie w zakresie szkoły średniej zdobył w Niższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach.

Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 23 sierpnia 1949 r. i po krótkim aspirandacie 7 września 1949 r. w Ziębicach rozpoczął czas nowicjackiej próby. Nowicjat ukończył złożeniem 8 września 1950 r. w Ziębicach pierwszej profesji zakonnej, po której podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. W odbudowywanej po wojennych zniszczeniach poznańskiej katedrze 6 kwietnia 1957 r. z rąk wikariusza kapitulnego bpa Franciszka Jedwabskiego przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz po święceniach przez 1,5 roku posługiwał jako wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Płotach. Od września 1958 r. do września 1960 r. posługiwał w Poznaniu: najpierw jako asystent w Wyższym Seminarium Duchownym a ostatnie dziewięć miesięcy [roku 1960] jako wikariusz w parafii Najświętszego Zbawiciela. 1 września 1960 r. został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela przy kościele NSPJ w Szczecinie. Po trzech latach powrócił do Poznania i podjął obowiązki Referenta Duszpasterskiego. W lipcu 1966 r. wyjechał z Polski, by podjąć misję Towarzystwa Chrystusowego na kontynencie północnoamerykańskim: pierwsze miesiące spędził w Kanadzie, a następnie w latach 1967-1968 był wikariuszem w Providence w stanie Rhode Island. Od września 1968 r. podjął obowiązki duszpasterskie w polonijnej parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, najpierw, jako asystent (wikariusz) ks. Stanisława Jureki, a po jego śmierci, od grudnia 1973 r. jako jej administrator i od września 1974 r. proboszcz. (Ks. Olbryś stał się pierwszym chrystusowcem proboszczem polskiej parafii w Mieście Aniołów, jak zwykło nazywać się najludniejsze miasto Kaliforni). W grudniu 1980 r. został ustanowiony proboszczem niedawno utworzonej parafii w Sterling Heights na przedmieściach Detroit, gdzie posługiwał przez kolejne trzy lata. We wrześniu 1983 r. został przeniesiony do Kanady, by rozpocząć tworzenie nowej wspólnoty parafialnej we wschodnim rejonie Toronto – Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough. Po sześciu latach duszpasterskiej pracy na przedmieściach Toronto został przeniesiony do parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, gdzie posługiwał w latach 1989-1994. Zmiany ustrojowe w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz upadek Związku Sowieckiego otworzyły nowe możliwości posługi duszpasterskiej: we wrześniu 1994 r. ks. Olbryś przybył do rodzinnego Grodna i zaangażował się w duszpasterstwo w parafii farnej (katedralnej) i sanktuarium Matki Bożej Kongregackiej (Studenckiej). Po trzech latach powrócił do Kanady i pomagał w duszpasterstwie we wspólnotach: Scarborough (1997-1999), Chatham (1999-2002), Regina (2002-2003), Oshawa (wakacje 1999 r. i 2003-2007). Z powodu wieku i pogarszającego się zdrowia w listopadzie 2007 r. powrócił do Polski i zamieszkał w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie, gdzie zmarł w liturgiczne wspomnienie Świętych Pięciu Braci Pierwszych Męczenników Polski, 13 listopada 2021 r.

Oto kilka słów na temat ś.p. Księdza Olbrysia z perspektywy Harcerstwa:

Ks. Hm Zbigniew Olbryś SCh odszedł na wieczną wartę 13-go listopada 2021r.

Na terenie Kanady pełnił posługę kapłańską od roku 1983.  Był nam znany m. in. jako pierwszy Szczepowy Szczepu Harcerzy „Warszawa” w Scarborough, inicjator założenia Szczepów harcerskich w Calgary, i Kapelan Chorągwi Harcerek w Kanadzie. Urodził się 13 sierpnia 1932 roku w Grodnie. Pierwsze służby zakonne złożył 8 wrzesnia 1950 roku.  Święcenia kapłańskie przyjął 6 kwietnia 1957 roku w Poznaniu z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego. Na kontynencie północnoamerykańskim pracował od września 1966 roku.

Ks. Zbyszek pełnił wiele funkcji w naszej organizacji harcerskiej, między innymi:

Kapelan przy jednostkach harcerskich w Los Angeles, CA, U.S.A.,

Był inicjatorem założenia szczepu „Warszawa” w Scarborough, Ontario;

Pierwszy szczepowy szczepu harcerzy „Warszawa” w Scarborough, 1983 – 1989;

Był inicjatorem założenia Szczepów Orla Perć i Rysy w Calgary 1989;

Wieloletni Kapelan Okręgu Kanada;

Kapelan Chorągwi Harcerek w Kanadzie;

Zastępca Naczelnego Kapelana Związku Harcerstwa Polskiego.

Brał czynny udział, jako Kapelan i instruktor w różnych obozach, kursach, zlotach harcerskich, i zjazdach ogólnychPo wielu latach pracy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Białorusi, ks. Zbyszek powrócił do Polski w 2007 r.  Zmarł w domu zakonnym w Puszczykowie.
Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach. Cześć Jego Pamięci!

OJCIEC PIO wstawia się  u Boga.

Zapraszamy na nabożeństwo przez Jego wstawiennictwo, we wtorek 23 listopada, po Mszy św. o godz. 19:00 Intencje modlitewne należy pisać               WYRAŹNIE !!!

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W niedzielę 7 listopada odeszła do wieczności ś.p. Barbara Gołębiowska w wieku 64 lat. Modlitwy pogrzebowe odbyły się w sobotę 13 listopada.

We wtorek 16 listopada odeszła do wieczności ś.p. Maria Wojteczek w wieku 98 lat.  W piątek 19 listopada była celebro­wana Msza św. pogrzebowa śp. Marii. Rodzinom składamy wyrazy współczucia, a za zmarłe: ś.p. Barbarę i Marię modlimy się: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie….”

PRACA Zatrudnię panie do sprzątania domów. Praca w okolicach S.W. od poniedziałku do piątku. Samochód nie jest wymagany, dogodny odbiór z kolejki. Kontakt Joanna 403-926-1373 (8x)

ZESPÓŁ KRAKUSY organizuje zbiórkę butelek dnia 3 i 4 grudnia  w godzinach 5:30pm-8:30pm (piątek), 9:30am-1:15pm (sobota) na parkingu polskiej szkoły oraz 5 grudnia w godzinach 8am-2pm na parkingu parafialnym. Zapraszamy calą Polonię na wsparcie naszego zespołu, cały profit zostanie przeznaczony dla naszych tancerzy.Dziękujemy! 

Zbieramy zamówienia, i do odebrania już od zaraz.  Chlebki będą dopiero gotowe do odebrania przed świętami. Zamówienia: 403.710.5610 / 403.890.9673 Lub e-mail. krakusycalgary@gmail.comDochód ze sprzedaży będzie dla zespołu Krakusy. Dziękujemy za Wsparcie !