28 listopada

28 listopada

Sobota, 27 listopada

18:00 – ++ Zmarli z rodziny Machula, Kozieł, Bednarski i Januszewski

18:00- ++ Anna i Jan Rećko oraz Zofia i Zbigniew Koneccy

18:00-(Ks. Stefan) + Jerzy Czartoryski (2rocz) – przyjaciele

Niedziela, 28 listopada – I Niedziela Adwentu

8: 30- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Henryki i Edmunda z okazji 28 rocz. sakramentu małżeństwa

10: 30-+ Bożena Dominiak (1 rocz)              – przyjaciele

12:30- ++ Katarzyna i Stanisław Flisiński

19:00- + Alicja Korona

Poniedziałek, 29 listopada

19:00 ++ Wiktoria i Stanisław Kobylańsi  – córka z rodziną

19:00- + Bonifacy Pulwicki                – Rodzina Radia Maryja

Wtorek, 30 listopada

19:00+ Maria Poltorniak

19:00-+ Krzysztof Nieradka                              – przyjaciele

Środa, 1 grudnia

19:00- + Bogusława Szulc                                 – przyjaciele

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa

19:00- ++ Za zmarłych  z rodziny Hryszko i Gajdel

Czwartek,2 grudnia

19:00-O Boże błogosławieńtwo i potrzebne łaski dla Dariusza w dniu urodzin

19:00- Z podziękowaniem za szczęśliwy zabieg i zdrowie dla męża

Piątek, 3 grudnia

9:00-++ Za dusze w czyśćcu cierpiące                                       

19:00- ++ Aniela, Franciszek i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 4 grudnia

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00 – ++ Antoni i Jadwiga Kulikowscy

18:00- + Adam Rębisz                                             – rodzina

Niedziela,5 grudnia – II Niedziela Adwentu

8: 30-+ Marianna i Józef

10: 30- Radio Maryja , TV Trwam i za Ojczyznę

10:30- W intencji Rycerstwa Niepokalanej

12:30- ++ Michał i Aniela Cozac

19:00- ++ Jadwiga i Antoni Kulikowski

                I NIEDZIELA ADWENTU            

Jr 33,14-16, 1 Tes 3,12-4,2;Łk 21,25-28.34-36

Ref: :  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

W nasze ziemskie życie jest wpisane „oczekiwanie”. Ciągle na kogoś albo na coś czekamy. Oczekiwanie dotyczy również naszej kondycji duchowej. Jest to postawa wyjątkowo aktualna w Adwencie, który przygotowuje nas na przyjście Pana w łaskach Świąt Jego Narodzenia oraz na Jego powtórne przyjście przy końcu czasów. Ten sam Pan, który narodził się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”, jak wyznajemy w Credo. A wtedy „triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija”. Ewangelista Łukasz przywołuje zapowiedź Jezusa, że pośród wielu przerażających znaków, które się pojawią, jeden przyćmi je wszystkie: objawienie się Jego, jako Pana chwały. „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą”. Dla uczniów Jezusa nie będzie to dzień lęku, ale ufności. Aby przyjąć postawę ufności w dniu ostatecznym wymaga to przygotowania i przemiany naszego życia. Dlatego w Adwencie musimy wcielić w  zalecenie samego Jezusa: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe […] Czuwajcie, więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. Przyjście Boga do nas jest wielkim wydarzeniem. Dlatego samo oczekiwanie na Pana zakłada naszą gotowość na spotkanie z Nim. Temu ma służyć nasza czujność i prośba słowami Psalmisty: „Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”. Wszystko po to, żebyśmy stawali się „coraz doskonalszymi” na przyjście Pana, odnieśli zwycięstwo nad sobą oraz uporządkowali swoje życie. Na co według wskazówek Jezusa musimy zwrócić uwagę? Chodzi o czujność i rozwój modlitwy, abyśmy wskutek nieumiarkowania nie ulegli ociężałości serca, swoistej znieczulicy na sprawy Boże, ale byli duchowo „dysponowani” na spotkanie z Panem.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Przez sakrament chrztu świętego zostali włączeni do wspólnoty Kościoła Natalia Anna Tworek i Dorian Turowski. Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczonych polecamy Bożej Opiece.

LEKTORZY

27-28 listopada

  18:00- R. Kohnke 

   8:30- R. Przybylski

   10:30- M. Domaradzki 

    12:30- E. Kiegler

   19:00- L. Shelley

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $10,167.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Kto jeszcze może wesprzeć ten fundusz to zachęcamy, bo niedobory obciążą nasze konto bieżące…

Ks Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, jadąc z wizytą do ks. Karola Twarowskiego, do Regina, zatrzyma się u nas przez kilka dni. Skorzystamy również z okazji do adwentowych zamysleń, gdyż będzie to już Druga Niedziela Adwentu. Zapraszamy do naszej świątyni w czwartek, 2 grudnia na godz. 19:00; w piątek 3 grudnia o 9:00 lub 19:00; w sobotę 4.XII. na 8:30 lub 18:00. Również w niedzielę 5.XII. ks. Wiesław będzie głosił naukę i służył w konfesjonale.

PIKNIK A.D. 2022;  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE.

Niedawno temu, Parlament Prowincji Alberta, niespodziewanie „przyszedł nam z pomocą”, ustanawiając Polish Heritage Day na drugą niedzielę czerwca. Trzeba nam z tej okazji skorzystać, jako jedyna polonijna parafia w Calgary. Mamy doskonałą okazję do promocji naszej parafii i polskiej kultury. Przy okazji wspólna praca bardzo łaczy ludzi, a dodatkowo liczymy na „podreperowanie” naszego budżetu. DATA: 11-12.VI. 2022. TRZEBA ROZPOCZYNAĆ PRZYGOTOWANIA! SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, W SOBOTĘ, 4 GRUDNIA PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W SALI PARAFIALNEJ. ZAPRASZAMY!

ŚWIĄTECZNE PRODUKTY DO NABYCIA już w niedzielę 5 grudnia! Przechodzimy przez salę ks. Otłowskiego, gdzie również Krakusy i Harcerze mają swoje świąteczne propozycje….

ZMARŁ KS. ZBIGNIEW OLBRYŚ TCHR, lat 89.

Pogrzeb śp. ks. Zbigniewa odbył się we wtorek 16 listopada 2021  w kaplicy w domu seniora w Puszczykowie:  Polecamy Księdza Zbigniewa Bożemu miłosierdziu.
Requiescat in pace…

Ks. Zbigniew Olbryś SChr, syn Zygmunta i Wiktorii z Wil­czewskich, urodził się 13 sierp­nia 1932 r. w Grodnie i tam też został ochrzczony. Wojenna zawierucha i powojenne przesunięcia granic wymusiły opuszczenie rodzinnych stron: sakrament bierzmowania młody Zbigniew otrzymał w Białymstoku, a wykształcenie w zakresie szkoły średniej zdobył w Niższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Ziębicach.

Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 23 sierpnia 1949 r. i po krótkim aspirandacie 7 września 1949 r. w Ziębicach rozpoczął czas nowicjackiej próby. Nowicjat ukończył złożeniem 8 września 1950 r. w Ziębicach pierwszej profesji zakonnej, po której podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. W odbudowywanej po wojennych zniszczeniach poznańskiej katedrze 6 kwietnia 1957 r. z rąk wikariusza kapitulnego bpa Franciszka Jedwabskiego przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz po święceniach przez 1,5 roku posługiwał jako wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Płotach. Od września 1958 r. do września 1960 r. posługiwał w Poznaniu: najpierw jako asystent w Wyższym Seminarium Duchownym a ostatnie dziewięć miesięcy [roku 1960] jako wikariusz w parafii Najświętszego Zbawiciela. 1 września 1960 r. został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela przy kościele NSPJ w Szczecinie. Po trzech latach powrócił do Poznania i podjął obowiązki Referenta Duszpasterskiego. W lipcu 1966 r. wyjechał z Polski, by podjąć misję Towarzystwa Chrystusowego na kontynencie północno­amerykańskim: pierwsze miesiące spędził w Kanadzie, a następnie w latach 1967-1968 był wikariuszem w Providence w stanie Rhode Island. Od września 1968 r. podjął obowiązki duszpasterskie w polonijnej parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles. W grudniu 1980 r. został ustanowiony proboszczem niedawno utworzonej parafii w Sterling Heights na przed­mieściach Detroit, gdzie posługiwał przez kolejne trzy lata. We wrześniu 1983 r. został przeniesiony do Kanady, by rozpocząć tworzenie nowej wspólnoty parafialnej we wschodnim rejonie Toronto – Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough. Po sześciu latach duszpasterskiej pracy na przedmieściach Toronto został przeniesiony do parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, gdzie posługiwał w latach 1989-1994. Zmiany ustrojowe w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz upadek Związku Sowieckiego otworzyły nowe możliwości posługi duszpasterskiej: we wrześniu 1994 r. ks. Olbryś przybył do rodzinnego Grodna i zaangażował się w duszpasterstwo w parafii farnej (katedralnej) i sanktuarium Matki Bożej Kongregackiej (Studenckiej). Po trzech latach powrócił do Kanady i pomagał w duszpasterstwie we wspólnotach: Scarborough (1997-1999), Chatham (1999-2002), Regina (2002-2003), Oshawa (wakacje 1999 r. i 2003-2007). Z powodu wieku i pogarszającego się zdrowia w listopadzie 2007 r. powrócił do Polski i zamieszkał w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie, gdzie zmarł w liturgiczne wspomnienie Świętych Pięciu Braci Pierwszych Męczenników Polski, 13 listopada 2021 r.

UWAGA MINISTRANCI!Zapraszamy na modli­tewne spotkanie w I Czwartek Miesiąca, 2 grudnia, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 3 grudnia, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, od 18:30 i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele

4 grudnia, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9:00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryjai Rycerzy Kolumba.

PRACA Zatrudnię panie do sprzątania domów. Praca w okolicach S.W. od poniedziałku do piątku. Samochód nie jest wymagany, dogodny odbiór z kolejki. Kontakt Joanna 403-926-1373 (8x)

ZESPÓŁ KRAKUSY organizuje zbiórkę butelek dnia 3 i 4 grudnia  w godzinach 5:30pm-8:30pm (piątek), 9:30am-1:15pm (sobota) na parkingu polskiej szkoły oraz 5 grudnia w godzinach 8am-2pm na parkingu parafialnym. Zapraszamy calą Polonię na wsparcie naszego zespołu, cały profit zostanie przeznaczony dla naszych tancerzy. Dziękujemy! 

Zbieramy zamówienia, i do odebrania już od zaraz.  Chlebki będą dopiero gotowe do odebrania przed świętami. Zamówienia: 403.710.5610 / 403.890.9673 Lub e-mail. krakusycalgary@gmail.com Dochód ze sprzedaży będzie dla zespołu Krakusy   Dziękujemy za Wsparcie !

FUNDACJA „WEST PLAINS FOUNDATION” serdecznie zaprasza na wystawę szopek Bożonarodzeniowych w piątek i sobotę, 10-go i 11-go grudnia w sali parafialnej katedry St Mary’s, przy 221 18 Avenue SW.  Dochód przeznaczony będzie na cele fundacji.  Wstęp (przy wejściu): $20 od rodziny, lub $5 od osoby.  Godziny wystawy:  Piątek 10 grudnia: 18h00-20h00, sobota 11 grudnia: 10h00-19h00 /.Więcej informacji pod telefonem: 403-710-5645, pani Joanna.

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA była świętowana uroczyście. Wizerunek Kard. Hlonda – założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii został zapre­zentowany. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego. Ponieważ gościły w Calgary Siostry Przełożone naszych Dominikanej z Polski, został zaprezentowany również wizerunek Służebnicy Bożej, Matki Kolumby Białeckiej, założycielki „polskiej gałęzi” Sióstr Dominikanek. Pod obrazem umieszczona jest modlitwa o baetyfikację.