5 grudnia

5 grudnia

Sobota, 4 grudnia

18:00 – ++ Antoni i Jadwiga Kulikowscy

18:00- + Adam Rębisz                                             – rodzina

18:00 – O łaskę powrotu do zdrowia dla Wojtka po wypadku samochodowym

Niedziela ,5 grudnia – II Niedziela Adwentu

8: 30-+ Marianna i Józef

10: 30- Radio Maryja , TV Trwam i za Ojczyznę

12:30- ++ Michał i Aniela Cozac

19:00- ++ Jadwiga i Antoni Kulikowski

Poniedziałek, 6,grudnia- św. Mikołaja

19:00 + Józefa Orłowska                                      – córka

19:00- ++ Sabina, Elżbieta i Aleksander oraz zm. z rodz.

19:00- + Marek Pieczara                                     – rodz. Topór

Wtorek, 7 grudnia- św. Ambrożego

19:00+ Bonifacy Pulwicki                                  – przyjaciele

19:00-+ Krystyna Prokop zmarła w Polsce            – rodzina

Środa, 8 grudnia- Niepokalane Poczęcie NMP

9:00- Za Parafian

19:00- + Ewa Cichowlas (6 rocz)

19:00- + Marek Pieczara   (były by to jego 75 urodziny)                            

Czwartek,9 grudnia

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa

19:00- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii Śliwonik

Piątek, 10 grudnia-NMP Loretańskiej

9:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy Sujata i jej rodziny    -Jadwiga                                       

19:00- ++ Marek Nowak, Honorata i Stanisław Jaśkiewicz

Sobota, 11 grudnia

8:30-++ Jadwiga i Antoni Kulikowski

18:00 –+ Eugeniusz Sztupecki                               – rodzina

18:00- Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Doroty, Andrzeja i Lesława

Niedziela,12 grudnia – III Niedziela Adwentu

8: 30-++ Anna i Piotr Nowak                         – córka z rodziną

10: 30- + Tadeusz Pasierb                               – córka z rodziną

10:30-M.W + Czesław Waśkiewicz (13 rocz)

10:30-M.W. Za Rycerstwo Niepokalanej

12:30-++ Antoni i Jadwiga Kulikowscy

19:00- ++ Helena i Zygmunt Dziech           – rodz. Dziarmaga

                II NIEDZIELA ADWENTU             

Ba 5,1-9,Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6

Ref: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

W drugą niedzielę Adwentu rozlega się wołanie proroka Barucha: „Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego”. Słowo Boże uświadamia nam, że mamy zatrzymać się i zastanowić nad sensem naszego życia, by podjąć nawrócenie. Słowo, które stało się ciałem, zamieszka w Kościele. To do niego prorok kieruje słowa: Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał”. Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana ma różną długość, bo przecież „każda dusza to inny świat. Droga powrotu do Boga jest dostępna dla każdego z nas i prowadzi do spotkania z Bożą miłością, która czyni wszystko nowe. I prowadzi do zachwytu, wraz z psalmistą, że „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. Przygotowanie do spotkania z Panem w tajemnicy Jego narodzenia ma wypełnić nasz tegoroczny Adwent. Św. Augustyn po swoim nawróceniu rozdał swój majątek pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom Pisma Świętego. W ten sposób zrozumiał, że celem jego życia jest Jezus Chrystus i poszukiwanie królestwa Bożego. Św. Jan, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną propozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym historia zbawienia ma swój punkt przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swojego życia Jezusa, nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu. Pomocą w otwarciu serca na przychodzącego Pana jest słowo Boże i modlitwa. Dzięki temu nasze serce napełnia się miłością, którą możemy dzielić się z innymi przez słowa, czyny i modlitwę.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

4-5 grudnia

   18:00- J. Bogusławski 

    8:30- M. Sobczak

   10:30-K. Kamieniak 

     12:30- E. Kiegler

    19:00- W. Grabowski

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $10,177.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Kto jeszcze może wesprzeć ten fundusz to zachęcamy, bo niedobory obciążą nasze konto bieżące…

ŚWIĄTECZNE PRODUKTY DO NABYCIA już w  dzisiejszą niedzielę 5 grudnia! Prze­chodzimy przez salę ks. Otłow­skiego, gdzie rów­nież Krakusy i Harcerze mają swoje świąteczne propozycje….uwaga! ruch „jednokierunkowy” !

PAKIETY KOPERT NA NOWY ROK dostępne są na stolikach w „oszklonym korytarzu”. Odszukujemy swoje koperty według porządku alfabetycznego. Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że stale zmniejszająca się liczba Parafian, zmusi nas w przyszłym roku do zmniejszenia zamówień na koperty, co pociąga za sobą zmiany numeracji…. Jakkolwiek może być to irytujące, jest to nieunikniona konieczność….

KARTKI ŚWIĄTECZNE I OPŁATKI są do nabycia w zakrystii. Dziękujemy za donacje!

Z ŻAŁOBNEJ KARTY…

W sobotę, 28 listopada, odszedł do wieczności nasz długoletni parafia­nin, ś.p. Marek Pieczara w wieku prawie 74 lat.  Msza św. pogrze­bowa odpra­wiona została w naszym kościele, w czwartek, 2 grudnia. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Marka polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!…

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁON­KÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ oraz odnowie­nie Aktu Zawierzenia przez obecnych Członków Rycerstwa Niepoka­lanej, odbędzie się w niedzielę, 12 grudnia, podczas Mszy Świętej o godz.10:30.      Osoby pragnące przystapić do Rycerstwa Niepokalanej, proszo­ne są o wcześniejszy kontakt z sr. Zacharią: e-mail:agnieszkaop16@gmail, lub telefonicznie 403-401-4327 Po Mszy św. będzie krótkie spotkanie formacyjne. 

POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

     Rycerstwo Niepokalanej serdecznie zachęca i prosi o udział w DOROCZNEJ ZBIÓRCE

„Pomoc Kościołowi na Wschodzie”

Sytuacja Polaków na wschodzie jest bardzo trudna i wymaga dużej  determinacji i odwagi ze strony naszych Rodaków i posługujących tam Kapłanów, aby życie religijne i wiara przetrwała i nadal mogła się rozwijać. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich o poparcie tak ważnej sprawy odbudowy i dalszego rozwoju życia religijnego Kościoła na Wschodzie. Czeki można wypisywać na: KNIGHTS OF IMMACULATA. Za każdą imienną ofiarę na ten cel, Ofiarodawcy otrzymują pokwitowanie  INCOME TAX.

UWAGA! – jest duża szansa, że przedstawiciel Kościoła na Wschodzie, w osobie ks. Arcybiskupa M. Mokrzyc­­kiego ze Lwowa, (sekretarza papieża Jana Pawła II), odwiedzi naszą wspólnotę na początku lutego przysz­łego roku. Oczywiście, wymaga to z naszej strony przygoto­wania duchowego, organi­zacyjnego i finansowego. Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne, ale również organizacje polonijne. Niebawem wyślemy stosowne pisma do głównych organizacji, z prośbą o poparcie tego wydarzenia. Jest to, bowiem sprawa ogólnopolonijna, gdy mamy szansę otrzymać

RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II.  Już teraz otaczamy czcią naszego Świętego Rodaka. Podczas Wielkiego Postu 2020, Zygmunt Bawół i Józef Hryszko przy pomocy innych osób, wykonali boczne ołtarze. Po stronie Tabernakulum znalazło się miejsce dla wizerunku św. Jana Pawła II. Mając relikwie Naszego Wielkiego Rodaka, będziemy mogli jeszcze bardziej uwielbiać Boga i prosić o wstawiennictwo w naszych sprawach osobistych i za naszą Ojczyznę.

 RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II.  Już teraz otaczamy czcią naszego Świętego Rodaka. Podczas Wielkiego Postu 2020, Zygmunt Bawół i Józef Hryszko przy pomocy innych osób, wykonali boczne ołtarze. Po stronie Tabernakulum znalazło się miejsce dla wizerunku św. Jana Pawła II. Mając relikwie Naszego Wielkiego Rodaka, będziemy mogli jeszcze bardziej uwielbiać Boga i prosić o wstawiennictwo w naszych sprawach osobistych i za naszą Ojczyznę.

ADWENTOWE RORATY już trwają. Poniedziałek, środa i piątek, zapraszamy na godz. 19:00. W środy szczególnie zapraszamy dzieci. Wszystkich prosimy o przynoszenie lampionów. Dzieci przynoszą na karteczkach wypisane „dobre uczynki”, którymi „wymościmy” żłóbek na przyjęcie Pana Jezusa. Dodatkowo, w poszczególne niedziele i środy dzieci będą proszone o „znoszenie” figurki Pana Jezusa coraz niżej, coraz bliżej żłóbka…..

SZOPKA NA ZEWNĄTRZ Podobnie jak w roku ubiegłym, pp. Pyć przystąpili do instalacji szopki przed naszym kościołem. Pomaga Marek Wroński a postaci w instalacji pięknie pokolorowała Dorota Wroński.

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – ruch modlitewno-charyzmatyczny, zakończył 7-mio tygodniowy cykl spotkań. Te środowe spotkania nie były „nagłaśniane”, gdyż udział w nich przeznaczony był dla osób, które już wcześniej wzięły udział w rekolekcjach. Ale najbliższe dwa spotkania: 8 i 15 grudnia, mają charakter „otwarty”. Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, śpiewy kanonów z Taize, to wszystko pomoże nam lepiej przeżyć trwający Adwent. Zwłaszcza 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświetszej Maryji Panny będziemy uwielbiać Tę, przez którą „stało nam się zbawienie”. Spokanie modlitewne po wieczonej Mszy św. w naszym kościele.

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie, do 12 grudnia, w przedsionku sali parafialnej będą do nabycia PIEROGI i USZKA  robione przez zespół MAZOVIA! Zarobione finanse z naszej akcji dochodowej pomogą w dalszym rozwoju zespołu. Kontakt:403-540-5794 lub email akcjadochodowa@gmail.com

FUNDACJA „WEST PLAINS FOUNDATION” serdecznie zaprasza na wystawę szopek Bożonarodzeniowych w piątek i sobotę,  10-go i 11-go grudnia w sali parafialnej katedry St Mary’s, przy 221 18 Avenue SW.  Dochód przeznaczony będzie na cele fundacji.  Wstęp (przy wejściu): $20 od rodziny, lub $5 od osoby.  Godziny wystawy:  Piątek 10 grudnia: 18h00-20h00, sobota 11 grudnia: 10h00-19h00 /.Więcej informacji pod telefonem: 403-710-5645, pani Joanna.

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA GRUDZIEŃ 2021.

W intencji na grudzień przedstawionej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża, Franciszek poleca szczególnie pamięci przed Bogiem katechetów. W maju tego roku Ojciec Święty ustanowił świecką posługę katechetyczną. Włączenie laikatu oraz współpraca z nim w dziele przekazywania wiary poprzez katechezę, wypływa z istoty powołania świeckich, otrzymanego na mocy Chrztu świętego oraz innych sakramentów pogłębiających więź ze wspólnotą uczniów Chrystusa. Franciszek w liście „Antiquum ministerium” podkreślił również znaczenie autentycznego spotkania z młodymi pokoleniami, a także potrzebę metodologii oraz kreatywnych narzędzi, które uczynią głoszenie Ewangelii spójnym z misyjną przemianą Kościoła.„Katecheci pełnią niezastąpioną misję w przekazywaniu i pogłębianiu wiary. Świecka posługa katechety jest powołaniem, jest misją. Być katechetą oznacza, że «jest się katechetą», a nie, że «pracuje się, jako katecheta». Jest to całościowy sposób bycia i potrzebujemy dobrych katechetów, którzy są zarówno towarzyszami, jak i pedagogami. Potrzebujemy ludzi twórczych, którzy głoszą Ewangelię, ale nie głoszą jej ciszą, ale też nie przy pomocy trąby, ale swoim życiem, z łagodnością, nowym językiem i otwierając nowe drogi – podkreślił papież. – I w wielu diecezjach, na wielu kontynentach, ewangelizacja jest zasadniczo w rękach katechety. Dziękujmy katechetom, katechetkom, za wewnętrzny entuzjazm, z jakim przeżywają tę misję w służbie Kościoła. Módlmy się wspólnie za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego:, aby świadczyli o nim z odwagą, kreatywnością, w mocy Ducha Świętego, z radością i wielkim pokojem”.

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

W poniedziałek, 20 grudnia, dekrujemy nasz kościół! Zapraszamy do pomocy na godz. 10:00. Choinki są raczej cięższą pracą, dla Panów, ale później każdy może pomóc przy wystroju i sprzątaniu. Zapraszamy! Blizej tego terminu można też przynosić kwiaty – poinsetie, do dekoracji świątecznej. Kontakt z s. Lucyną.

Program święteczy będzie następujący:

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA:

– 21:00 z elementami w j. angielskim +

                                transmisja internetowa;

 – 24:00 – tradycyjnie w j. polskim

BOŻE NARODZENIE    – 8:30 + trans. internetowa

                                                – 10:30

– 12:30

Nie będzie Mszy św. wieczornej!

26.XII. NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

– 8:30 + transm. internetowa

-10:30

-12:30

-19:00

Nie wiemy obecnie, jakie będą przepisy/ograniczenia Covid’we, dlatego aż 3 transmisje internetowe w tych dniach, by pomóc w świętowaniu, jeśli ktoś „nie zmieści się” w kościele.