12 grudnia

12 grudnia

Sobota, 11 grudnia

18:00 –+ Eugeniusz Sztupecki                               – rodzina

18:00- Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Doroty, Andrzeja i Lesława

Niedziela,12 grudnia – III Niedziela Adwentu

8: 30-++ Anna i Piotr Nowak                         – córka z rodziną

10: 30- + Tadeusz Pasierb                               – córka z rodziną

10:30-M.W + Czesław Waśkiewicz (13 rocz)

10:30-M.W. Za Rycerstwo Niepokalanej

12:30-++ Antoni i Jadwiga Kulikowscy

19:00- ++ Helena i Zygmunt Dziech           – rodz. Dziarmaga

Poniedziałek, 13,grudnia- św. Łucji

19:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Śliwonik

Wtorek, 14 grudnia- św. Jana od Krzyża

19:00+ Bonifacy Pulwicki             – Rodzina Radia Maryja

Środa, 15 grudnia

19:00-++ Jan Tylecki i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

M.W. – + Zbigniew Turowski zmarły w Polsce                           

Czwartek,16 grudnia

19:00-+ Szczepan Krupa i zmarli z rodziny

Piątek, 17 grudnia

9:00-    Za Parafian                                   

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji urodzin

Sobota, 18 grudnia

8:30-++ Barbara i Stanisław Kodecki

18:00 –++ Witold, Maria i Marek i zmarli z rodziny Rećko

18: 00- Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i światło Ducha św. dla Kapłanów, Biskupów, naszych Księży i Sióstr Dominikanek oraz Biskupa Williama

Niedziela,19 grudnia – IV Niedziela Adwentu

8: 30-++ Jan Kałduś (2 rocz) i zmarli z rodziny Kałduś i Ożók

10: 30- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Renaty Piekut z okazji urodzin               – A. Kułach

12:30-+ Elżbieta Burchan

19:00- + Bronisław Magaj (50 rocz)                 – rodzina

                III NIEDZIELA ADWENTU          

So 3,14–17;Flp 4,4–7; Łk 3,10–18

Ref: Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. Pawła do radości: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się”. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość, jako dar Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy, bowiem w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i być wdzięcznym. Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne przykłady osób, które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. Jedną z nich jest Sługa Boża Marta Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka i stygmatyczka, duchowa matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska Miłości”. Zadaniem tych grup jest organizowanie pięciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w tym dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół wieku leżącą w łóżku, odwiedziło przeszło 100 tysięcy osób. Dla każdego spotkanie z Martą w jej pogrążonym w półmroku pokoju, było nową nadzieją, inspiracją do lepszego życia. Każdy, kto opuszczał jej pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobieta wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: radość innych…. dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei, wywołać uśmiech, to wszystko jest słodka praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt inny nie zrozumie tego lepiej jak ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty Robin może wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. Patrząc jednak w duchu wiary, możemy dostrzec radość, która była związana z nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt, że przez pół wieku karmiła się tylko Komunią Świętą. Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy i żołnierze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto szukać na nie odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do spotkania z Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze roratnie. Ale jakże wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania z Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy” (papież Franciszek). W tym czasie adwentowego oczekiwania na spotkanie z Panem częściej obdarowujmy się uśmiechem, który szczególnie w trudnych chwilach dodaje otuchy. I podejmijmy wezwanie św. Pawła: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”.

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

11-12 grudnia

   18:00- M. Edgar

   8:30- A. Rudzińska

10:30-Z. Pieczara

12:30- M. Sapielak

    19:00- K. Jansen

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyznaczona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $10,612.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!  Kto jeszcze może wesprzeć ten fundusz to zachęcamy, bo niedobory obciążą nasze konto bieżące…

ŚWIĄTECZNE PRO­DUKTY DO NABYCIA w dzisiejszą niedzielę 12 grudnia! Prze­chodzimy przez salę ks. Otłow­skiego, gdzie rów­nież Krakusy i Harcerze mają swoje świąteczne propozycje… W przedsionku sali jest też stoisko zespołu „Mazovia”. Uwaga! ruch „jednokierunkowy”

PAKIETY KOPERT NA NOWY ROK dostępne są na stolikach w „oszklonym korytarzu”. Odszukujemy swoje koperty według alfabetu. Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że stale zmniejszająca się liczba Parafian, zmusi nas w przyszłym roku do zmniejszenia zamówień na koperty, co pociąga za sobą zmiany numeracji….

KARTKI ŚWIĄTECZNE, OPŁATKI I SIANKO na stół Wigilijny są do nabycia w zakrystii. Dziękujemy za donacje!

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁON­KÓW DO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ oraz odno­wie­nie Aktu Zawierzenia przez obecnych Członków Rycerstwa Niepoka­lanej, odbędzie się w dzisiejszą niedzielę, 12 grudnia, podczas Mszy Świętej o godz. 10:30.      Osoby pragnące przystąpić do Rycerstwa Niepokalanej, proszo­ne są o wcześniejszy kontakt z sr. Zacharią: e-mail:agnieszkaop16@gmail, lub telefonicznie 403-401-4327. Po Mszy św. będzie krótkie spotkanie formacyjne. 

POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE

     Rycerstwo Niepokalanej serdecznie zachęca i prosi o udział w DOROCZNEJ ZBIÓRCE

„Pomoc Kościołowi na Wschodzie”

Sytuacja Polaków na wschodzie jest bardzo trudna i wymaga dużej  determinacji i odwagi ze strony naszych Rodaków i posługujących tam Kapłanów, aby życie religijne i wiara przetrwała i nadal mogła się rozwijać. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich o poparcie tak ważnej sprawy odbudowy i dalszego rozwoju życia religijnego Kościoła na Wschodzie. Czeki można wypisywać na: KNIGHTS OF IMMACULATA. Za każdą imienną ofiarę na ten cel, Ofiarodawcy otrzymują pokwitowanie  INCOME TAX.

     UWAGA! – jest duża szansa, że przedstawiciel Kościoła na Wschodzie, w osobie ks. Arcybiskupa M. Mokrzyc­­kiego ze Lwowa, (sekretarza papieża Jana Pawła II), odwiedzi naszą wspólnotę na początku lutego przysz­łego roku. Oczywiście, wymaga to z naszej strony przygoto­wania duchowego, organi­zacyjnego i finansowego. Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne, ale również organizacje polonijne. Niebawem wyślemy stosowne pisma do głównych organizacji, z prośbą o poparcie tego wydarzenia. Jest to bowiem sprawa ogólnopolonijna, gdy mamy szansę otrzymać RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II.  Już teraz otaczamy czcią naszego Świętego Rodaka. Podczas Wielkiego Postu 2020, Zygmunt Bawół i Józef Hryszko wykonali boczne ołtarze. Po stronie Tabernakulum znalazło się miejsce dla wizerunku św. Jana Pawła II. Mając relikwie Naszego Wielkiego Rodaka, będziemy mogli jeszcze bardziej uwielbiać Boga i prosić o wstawiennictwo w naszych sprawach osobistych i za naszą Ojczyznę.

ADWENTOWE RORATY już trwają. Poniedziałek, środa i piątek, zapraszamy na godz. 19:00. W środy szczególnie zapraszamy dzieci. Wszystkich prosimy o przynoszenie lampionów. Dzieci przynoszą na karteczkach wypisane „dobre uczynki”, którymi „wymościmy” żłóbek na przyjęcie Pana Jezusa. Dodatkowo, w poszczególne niedziele i środy dzieci będą proszone o „znoszenie” figurki Pana Jezusa coraz niżej, coraz bliżej żłóbka…..

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM – ruch modlitewno-charyzmatyczny, zakończył 7-mio tygodniowy cykl spotkań. Te środowe spotkania nie były „nagłaśniane”, gdyż udział w nich przeznaczony był dla osób, które już wcześniej wzięły udział w rekolekcjach. Ale dwa spotkania: 8 i 15 grudnia, mają charakter „otwarty”. Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, śpiewy kanonów z Taize, to wszystko pomoże nam lepiej przeżyć trwający Adwent. Spokanie modlitewne po wieczonej Mszy św. w naszym kościele.

Tylko do niedzieli 12 grudnia, w przedsionku sali parafialnej będą do nabycia PIEROGI i USZKA  robione przez zespół MAZOVIA! Zarobione finanse z naszej akcji dochodowej pomogą w dalszym rozwoju zespołu. Kontakt:403-540-5794 lub email akcjadochodowa@gmail.com

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

W poniedziałek, 20 grudnia, dekorujemy nasz kościół! Zapraszamy do pomocy na godz. 10: 00. Choinki są raczej cięższą pracą, dla Panów, ale później każdy może pomóc przy wystroju i sprzątaniu. Zapraszamy! Blizej tego terminu można też przynosić kwiaty – poinsetie, do dekoracji świątecznej. Kontakt z s. Lucyną.

Program święteczy będzie następujący:

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA:

– 21:00 z elementami w j. angielskim +

                        transmisja internetowa;

 – 24:00 – tradycyjnie w j. polskim

B. NARODZENIE   – 8:30 + trans. internetowa

– 10:30

– 12:30

Nie będzie Mszy św. wieczornej!

26.XII. NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

– 8:30 + transm. internetowa

-10:30

-12:30

-19:00

Nie wiemy obecnie, jakie będą przepisy/ograniczenia Covid’we, dlatego aż 3 transmisje internetowe w tych dniach, by pomóc w świętowaniu, jeśli ktoś „nie zmieści się” w kościele.

DOM POLSKI ZAPRASZA NA SYLWESTRA!


Dla czytelników Biuletynu Parafialnego przedłużamy do wtorku 14 grudnia „Early Bird special”,czyli zniżkę $10 od biletu! Aby otrzymać zniżkę, bilety muszą być wykupione, a nie tylko zarezerwowane. Po tym terminie obowiązywać będzie pełna cena $135 od osoby. Aktualni członkowie PCA i SPK otrzymują również tradycyjny rabat. Zakup biletów wyłącznie w Domu Polskim po wcześniejszym umówie­niu wizyty z kierownikiem. Kontakt telefoniczny 403.291.3757 lub mailowy info@dompolski.ca Przypominamy, że na terenie Domu Polskiego obowiązuje „Restrictions Exemption Program”, którego przestrzeganie pozwala nam na prowadzenie działalności i organizację Sylwestra, dlatego zmuszeni jesteśmy do sprawdzania przy wejściu potwierdzenia szczepień (wyłącznie QR code) lub negatywnego wyniku testu przeprowadzonego w ostatnich 72 godzinach przed Sylwestrem i dowodu tożsamości oraz posiadania maseczki. Liczymy na zrozumienie i kooperację. Jednocześnie przypominamy, że organizacja Sylwestra jest poważnym przedsięwzięciem finansowym i organizacyjnym, dlatego do 15 grudnia musimy osiągnąć pewne minimum wykupionych biletów, aby dalej prowadzić przygotowania.

PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE

W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Marka Pieczary.   Dziękujemy za okazane wsparcie, słowa otuchy, okazanie serca, życzliwości i współczucia.   W szczególności dziekujemy Ks. Adamowi i Ks. Stefanowi za prowadzenie nas w modlitwie podczas Mszy św. i ceremonii pogrzebowej, a także i Siostrom zakonnym za wsparcie i pomoc. Serdeczne podziękowania składa Anna Pieczara z rodziną.

W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA chcemy lepiej przygo­tować się do zawierzenia swych rodzin i siebie osobiście temu wielkiemu Patronowi w dniu 19 marca. Dlatego 19 dnia każdego miesiąca mamy spec­jalne nabożeństwo. W grudniu, dzień ten przypada na niedzie­lę. Zatem, w przyszłą niedzielę, 19 grudnia, zapraszamy czci­cieli św. Józefa na Mszę świętą o godz. 12:30.

POMOC DLA PANI MARII KOZIOŁ

Pani Maria przebywa w domu opieki Cedar Villa 3330   8 Ave S.W. Pokój 831. Ponieważ jest obecnie „leżąca”, pokrywamy koszta cotygodniowego masażu, bo to bardzo jej pomaga. Gdyby ktoś chciał ją odwiedzić, wymagane jest posiadanie zaświadczenia o podwójnym szczepieniu. Telefon do Pani Marii 587-349-3122