30 stycznia

30 stycznia

Sobota, 29 stycznia

18:00- + Marek Pieczara                                     – rodz. Kustra

18:00- + Tadeusz Bator zmarły w Polsce

M.W. – O łaskę zdrowia i miłosierdzie Boże dla Tadeusza Kustry

Niedziela, 30 stycznia- IV niedziela zwykła

8: 30- + Teodor Petrow                               – Mariusz z rodziną

10: 30- + Za zmarłych z rodziny Czeczko

12:30- ++ Eulalia i Władysław Ramut oraz Aniela i Edward Potok

19:00-++ Krzysztof i Sulisława Duraj                   – rodzina

Poniedziałek, 31 stycznia- św. Jana Bosco

19:00- + Jadwiga Puda zmarła w Polsce

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ewy Bieleckiej z Polski

Wtorek, 1 luty

19:00 + Małgorzata Owoc                                     – rodzina

19:00- ++ Józefa, Władysław i Franciszek 

Środa, 2 luty- Święto Ofiarowania Pańskiego

9:00-+ Aleksander Luzar (12 rocz)         –  córka z rodziną

19:00- + Dziękczynna za udaną operację i powrót do zdrowia

19:00- ++ Ludwik i Barbara Bajan

Czwartek, 3 luty – św. Błażeja i św. Oscara

19:00- ++ Jadwiga i Rysiu oraz zmarli z rodziny Tłustochowicz i Mazur oraz dusze w czyśćcu cierpiące                             

19:00- O powołania kapłańskie i zakonne

Piątek, 4 luty

9:00- W intencji dusz czyśćcowych                               

19:00- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa i Danuty Topor z okazji 44 rocz, sakramentu małżeństwa

Sobota, 5 luty- św. Agaty

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00- + Krzysztof Kułakowski                             – żona i syn

18:00- + Stanisława Łakomska (z okazji urodzin)

Niedziela, 6 luty- V niedziela zwykła

8: 30- ++ Irena Fugiel i Olek Cichański

10: 30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

12:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Zbigniewa Topór i Joanny MacKenzie

12:30- (Ks Stefan) ++ Jacek Szubierajski (29 rocz) i Leszek Szubierajski                                                          – żona i mama

19:00-+ Piotr Albertin                                                 – rodzina

       IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Jr 1,4-5.17-19;1 Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30

Ref: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie  

Przypatrujmy się obiektywnie i sobie, i tym, z którymi przebywamy, nie wpadając przy tym w pułapkę ocen czysto ludzkich. Słuchajmy proroków i apostołów, idąc za nimi w duchu wiary. Ale słuchajmy również, co mówią ci, którzy są z nami w naszej codzienności, którzy, być może, są naszymi cichymi prorokami. Jezus, tuż po narodzeniu, był ścigany przez Heroda. Na początku publicznej działalności chcieli Go zabić rodacy. Ciągle był dla kogoś niewygodny. Dzisiaj, kiedy słyszymy o proroku, staje nam w pamięci cały poczet proroków ewangelicznych, z Janem Chrzcicielem na czele. Ich życie jest ilustracją losu, jaki świat gotuje tym, którzy mają za zadanie głosić prawdę.   Nie ograniczajmy się jednak tylko do przykładów ewangelicznych. Spróbujmy  dostrzec proroków także w naszym rodzinnym domu, w najbliższym otoczeniu. Są z nami, na co dzień. Czasem grają nam na nerwach, odtrącamy ich, zapominamy, że mają swoje problemy, cierpienia, samotność. Czekamy na grzmiących proroków, a omijamy cichych, bo często postępujemy jak Nazaretańczycy, którzy słuchając Jezusa poddali się myślom zbyt ludzkim. Trudno im było pojąć, że „syn Józefa” (Łk 4,22d) przekazuje prawdy objawione, że łaska Boża nie jest związana ani z pochodzeniem, ani z ojczyzną, ani z rasą, ani z zasługami osobistymi, ale jest dana całkowicie darmo. Zaślepieni ludzkim odruchem zazdrości „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili, aż na stok góry… aby Go strącić.” Jednak nie osiągnęli tego, co zamierzali. A Duch Święty może działać w każdym z nas. I każdy z nas może być prorokiem.  Ale co tu mówić o prorokach, jeśli nawet w prostszych sprawach nie potrafimy zdobyć się na właściwą ocenę. Na przykład, mając w swoim otoczeniu kogoś, kto ma wiedzę, umiejętności, jest na podorędziu – nie doceniamy go, bo pochodzi z naszej osady, naszego kręgu. A ktoś inny, obcy, może nam zaproponować rozwiązania, z których będziemy zadowoleni. I nawet, jeśli okaże się, że to takie same rozwiązania, jakie proponował nasz domorosły fachowiec, to uważamy, iż tamten zna się lepiej. A ten nasz? Cóż on może nam zaoferować poza tym, co sami wiemy?

Najświętsza Matko, naucz nas – prosimy – przyjmować prawdę i pozbywać się pychy. MARYJO, której IMIĘ stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości – módl się za nami.

                 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

   29-30 stycznia

  18:00- M. Domaradzki

  8:30- M. Sobczak

  10:30- M. Sapielak

   12:30- A. Wiśniewski

   19:00- L. Shelley

  W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $11,770.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

Już otrzymaliśmy pismo z Diecezji, żeby opłacić z „generalnego konta parafialnego” brakującą sumę TIA. Zatem kolejne kilka tysięcy trzeba wydać z budżetu….

PAKIETY KOPERT NA NOWY ROK dostępne są na stolikach w „oszklonym korytarzu”.  Dziękujemy za regularne wspie­ranie naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że stale zmniejszająca się liczba Parafian, zmusi nas w przyszłym roku do zmniejszenia zamówień na koperty, co pociąga za sobą konieczność zmiany numeracji…. TAX RECEIPTS zostały wysłane do Parafian. Jeżeli ktoś nie otrzymał zaświadczenia, to znaczy, że nie posiadamy aktualnego adresu, albo udokumentowane donacje w skali roku były poniżej $20 .

WIZYTA CZCIGODNYCH GOŚCI

W sobotę, 5 lutego, będzie­my przeżywać WIECZÓR PAPIESKI, ku czci św. Jana Pawła II. Uroczysta liturgia o 18:00 (będzie transmisja internetowa) rozpocznie się prezentacją RELIKWI PIERWSZEGO STOPNIA. Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprowadzi Mszę świętą, a po niej udzieli błogosła­wieństwa relikwiami. Następnie (w reżimie sanitarnym) przejdziemy do sali parafialnej na dalsze spotkanie z naszymi Gośćmi.

Podobny program bę­dzie miał miejsce w nie­dzielę, podczas każ­­dej Mszy świętej. W poniedziałek rano ks. Arcybiskup i jego Sekre­tarz, ks. Andrzej Legowicz, udadzą się w dalszą podróż na Florydę. Dziękujemy poszczególnym organizacjom polonijnym jak i indywidualnym donatorom za wsparcie tego wydarzenia. Nasze ofiary przydadzą się Kościołowi na Wschodzie, który obecnie jest w jeszcze większej potrzebie i zagrożeniu. W naszej parafii zaś pozostaną RELIKWIE św. Jana pawła II, które przyczynią się do pogłębienia kultu tego największego z Polaków.

PIKNIK PARAFIALNY 11 i 12 CZERWCA.

Prowincja Alberta niespodziewanie „przyszła nam z pomocą”, ustanawiając Polish-Canadian Heritage Day. Jest to data „stała”, więc co roku można się do niej „odwoływać”. Rozpoczynamy przygotowania do pikniku. Koordynatorem całości jest Aleks Gurgul (chwilowo w Polsce). Duży namiot i „parkiet” są zamówione. Nagłośnienie/muzyka – D.J. Marco. Występy zespołów koordynuje Luiza Łabinowicz. Zajęcia dla dzieci – Siostry Dominikanki. Kuchnią zajmie się zespół: Jola Starczyk, Lucyna Wysocki, Maria Kuczaj. Nad dalszymi elementami pracujemy…. Oczywiście potrzeba dużo innych osób do pomocy, np. grupa medyczna, grupa gospodarcza, grupa sanitarna, reklama w Calgary, przygotowanie ulotek, „campus security”, itd., itp.

Kto miałby informacje czy „dojście” np. do kwestii zakupu wina, piwa (polskiego), jak również wiedzę/doświadczenie odnośnie innych elementów, pomoc mile widziana. Obecnie można się zgłaszać do ks. Proboszcza, gdy A. Gurgul wróci z Polski, będzie te prace koordynował.

Nasza parafia ma doświadczenie pięknych i wielkich pikników, ale od tamtej pory minęło wiele lat (a od czasów ks. Adama Barcza– ponad 20 lat). Zaczynamy więc „niejako na nowo”, ale w kolejnych latach może to wydarzenie na stałe zapisaś się w kalendarzu wydarzeń kulturanych/etnicznych w Calgary. Będzie to promocja naszej parafii, naszej wiary katolickiej (z czasem będzie też jedna Msza św. po angielsku) i polskiej kultury….

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spotkanie w I Czwartek Miesiąca, 3 lutego, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 4 lutego, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

5 lutego, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9: 00am, o 12 w południe, o 15: 00 i o 17:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryjai Rycerzy Kolumba. O 17:30 kończymy adorację aby przygotować się do Mszy św. z ks. Arcybiskupem.

ODNOWA W DUCHU ŚW

Plan Seminarium:

Jeszcze 2 lutego, modli­tewne spotkanie wieczorne w kościele ma charakter „OTWARTY”… Natomiast 9 lutego w naszej parafii rozpocznie się kolejna seria seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Uczestnicy ostatniego seminarium w październiku ciągle doznają w swoim życiu owoców Ducha Świętego w codziennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Nasza wspólnota zawiązała się z potrzeby budowania bliższej relacji z Jezusem Chrystusem, który pragnie odnowić nasze życie. Wieczory uwielbienia odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy Śwętej i cieszą się dużym zainteresowaniem. Po uwielbieniu głoszone są ciekawe nauki oraz świadectwa osób z naszej parafii. Uwielbienie i nauki są otwarte dla wszystkich parafian bez potrzeby zapisania się. Seminarium jest dodatkowym elementem środowych spotkań i wymaga wcześniejszego zapisania się. Mamy jeszcze kilka miejsc na kolejne seminarium, będzie nawet grupa dla mężczyzn. Po więcej informacji i zapisy prosimy o kontakt z Magdaleną Kaczan tel 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca.

9  lutego – Tydzień Wprowadzający

16 lutego – Tydzień 1 – Bóg jest Miłością  

23 lutego – Tydzień 2 – Zbawienie

2 marca – Środa Popielcowa – Nie ma spotkania

9 marca – Tydzień 3 – Nowe Życie

16 marca – Tydzień 4 – Przyjmujemy Boży Dar

23 marca – Tydzień 5 – Odnowiony w Duchu Świętym

30 marca – Tydzień 6 – Wzrost w Duchu Świętym

6 kwietnia – Tydzień 7 – Nasze Przeobrażenie w Chrystusa

CALGARY CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION 2022 CASH RAFFLE

Support publicly funded Catholic education by participating in the CCEF 2022 CASH Raffle with 50/50 Add-On.  Tickets on sale until February 28 starting at $10.  All net proceeds support school grants.  $2500 Early Bird Prizes on January 14 and February 11.  Grand Prize Draws of $10,000 and $15,000 on March 1, 2022.  50/50 Add-on with a pot of up to $50,000! Purchase online at https://bit.ly/22Raffle

ZATRUDNIMY KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. po więcej informacji prosimy dzwonić  pod numer 403-402-8293. (9x)

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA Nowe, jednosypialniowe, niezależne mieszkanie do wynajęcia od marca albo kwietnia. Mieszkanie jest sytuowane w niższej części duplexu, w spokojnej dzielnicy Walden (południowy wschód). Wynajem $850.00plus opłaty. Szukam spokojnej, niepalącej osoby. Proszę się kontaktować przez email. bergamont4@outlook.com   (5x) 

APEL KATOLICKICH BISKUPÓW POLSKI I UKRAINY O POSZUKIWANIE DIALOGU I POROZUMIENIA W CELU ZAŻEGNANIA NIEBEZPIECZEŃSTWA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Z niepokojem przyjmujemy informacje o tym, iż ostatnie serie rozmów między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. W swoich wystąpieniach przywódcy wielu państw wskazują na zwiększanie presji ze strony rosyjskiej wobec Ukrainy, u której granic masowo gromadzone jest uzbrojenie i wojsko. Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska – naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy – odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy.

1. Reżimy totalitarne XX wieku przyniosły światu tragiczne doświadczenia wojen oraz terroru politycznego, lekceważąc autorytet Boga. W imię fałszywych ideologii skazywano na zagładę całe narody, niszczono poszanowanie godności osoby ludzkiej a istotę sprawowania władzy politycznej sprowadzano wyłącznie do przemocy. Także i dzisiaj chcemy wyraźnie podkreślić, iż każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych. Nigdy nim nie była i nigdy nie będzie, ponieważ rodzi ona nowe, poważniejsze konflikty. Gdy wybucha wojna, staje się „bezsensowną rzezią”, „ryzykiem, od którego nie ma odwrotu”, która niszczy teraźniejszość i zagraża przyszłości ludzi: „Przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko”. W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiązywania nieporozumień. Papież Paweł VI podczas swojego wystąpienia na Sesji Konferencji Rozbrojeniowej ONZ w 1978 r. nazwał wojnę „irracjonalnym i niemożliwym do zaakceptowania środkiem regulowania sporów między państwami”. „Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie” (Gaudium et spes, 80).   „Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona, jako grzech śmiertelny. Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo” (KKK 2313).

2. Poszukiwanie alternatywnych wobec wojny sposobów rozwiązywania międzynarodowych konfliktów stało się dzisiaj niezwłoczną potrzebą, gdyż przerażająca siła narzędzi zniszczenia dostępnych nawet średnim i małym mocarstwom oraz coraz silniejsze powiązania istniejące między narodami całej ziemi utrudniają dziś czy wręcz praktycznie uniemożliwiają ograniczenie skutków konfliktu. Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń zwracamy się, więc z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi stawiania ultimatum i wykorzystywania innego państwa, jako karty przetargowej. Wszelkie rozbieżności interesów winny być rozwiązywane nie przy użyciu broni, ale na drodze porozumień. Wspólnota międzynarodowa winna solidarnie połączyć swoje wysiłki i aktywnie wesprzeć wszystkimi możliwymi sposobami będące w zagrożeniu społeczeństwo.

3. W imieniu własnym i naszych wspólnot przypominamy, iż „popieranie pokoju w świecie jest nieodłącznym elementem posłannictwa, przez które Kościół kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa na ziemi. Kościół jest, bowiem „w Chrystusie ‘sakramentem’, czyli znakiem i narzędziem pokoju w świecie i dla świata. Budowanie prawdziwego pokoju jest wyrazem chrześcijańskiej wiary w miłość Boga do każdego człowieka. Z wyzwalającej wiary w miłość Boga pochodzi nowa wizja świata i nowy sposób podejścia do bliźniego, niezależnie od tego, czy jest on pojedynczą osobą, czy całym narodem: to wiara natchniona przez pokój, który Chrystus pozostawił swoim uczniom (J 14,27), przemienia i odnawia życie (KNSK, 516). Fundamentem relacji międzyludzkich kultury judeochrześcijańskiej są wartości: wiary, nadziei i miłości a także prawdy, piękna i dobra, bez których nie ma i nie będzie trwałej pokojowej przyszłości. Obecna sytuacja, domaga się od chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej pełnej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszego kontynentu oraz gotowości ponoszenia ofiar w obronie wspólnoty rodzinnej, narodowej i państwowej.

4. W związku z tym zapraszamy wszystkich do połączenia się we wspólnej modlitwie: „Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna […], która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. (św. Jan Paweł II).