6 luty

6 luty

Sobota, 5 luty- św. Agaty

18:00- + Krzysztof Kułakowski                             – żona i syn

18:00- + Stanisława Łakomska (z okazji urodzin)

Niedziela, 6 luty- V niedziela zwykła

8: 30- ++ Irena Fugiel i Olek Cichański

10: 30- Za Ojczyznę, Radio Maryja i TV Trwam

10:30- (Ks. Andrzej) + Jacek Bylica zmarły w Polsce

12:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Zbigniewa Topór i Joanny MacKenzie

12:30- (Ks Stefan) ++ Jacek Szubierajski (29 rocz) i Leszek Szubierajski                                                          – żona i mama

19:00-+ Piotr Albertin                                                 – rodzina

Poniedziałek, 7 luty

19:00- ++ W intencji zmarłych rodziców naszych Sióstr Dominikanek

19:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące                        – J.Z

Wtorek, 8 luty

19:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz światło Ducha św. dla Danuty i Ryszarda Wójcik z rodziną

19:00- O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Sr. Salome z okazji imienin i urodzin

Środa, 9 luty

19:00- + Małgorzata Bożek                                     – rodzina

19:00- + Zofia Izienicka                                           – córka

Czwartek, 10 luty- Św. Scholastyki

19:00- O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla Christopher           – dziadkowie                              

19:00-++ Maria Bogusławska i Halina Karpińska

Piątek, 11 luty- NMP z Lourdes

9:00-   Za Parafian                              

19:00- + Jan Miazga                                – synowie z rodzinami

Sobota, 12 luty

8:30- + Stanisław Kula

18:00- (Ks. Stefan) + Monika Sosnowska (10 rocz)

18:00- + Jan Kułach (4 rocz)

18:00- ++ Bronisława i Romuald Matczak – córka z rodziną

Niedziela, 15 luty- VI niedziela zwykła

8: 30- ++ Za zmarłych z rodziny Korczewski, Szabo i Wojtowicz

10: 30- + Alfreda Zaguła

12:30- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdy Senderowskije z okazji urodzin                               – Anna

19:00- O dary Ducha św. dla Anny i Grzegorza

                 V NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 6, 1-2a.3-8;1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11

Ref: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Dzisiejszy świat zewnętrzny zalewa nas taką ilością informacji, że wpędza nas w stan frustracji i rozkojarzenia, zaciemnia nasze życie wewnętrzne. I choć każdy człowiek jest istotą materialną, cząstką kosmosu, to jest także istotą duchową i ma swój świat wewnętrzny. Trzeba tylko poznać jego wielkość, piękno i głębię. Zrozumieli to ci, którzy – nie bacząc na możliwość wygodnego życia, przywilejów, zaszczytów – pozostawili wszystko, by pójść za Bogiem, służyć Mu, wędrować z Nim, pozyskiwać nowych i wiernych uczniów, zwolenników, ci, którzy byli w stanie oddać za Niego swoje życie. Liturgia dzisiejsza ukazuje powołanie trzech ludzi: Izajasza, Pawła i Piotra. Powołanie każdego z nich poprzedziło Boże objawienie. Bóg, zanim powierzy człowiekowi szczególną misję, daje mu się poznać. Pierwszy, Izajasz, został obdarzony przez Boga darem prorokowania. Na zadane przez Boga pytanie:, «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» (Iz 6,8) odpowiada «Oto ja, poślij mnie! », bowiem wewnętrznie czuje potrzebę nauczania i nawracania ludu ku Bogu, martwiąc się jednocześnie o stan wiary swoich bliskich. Św. Paweł, po objawieniu na drodze do Damaszku, przez resztą życia uważał się za ostatniego z Apostołów i za „poroniony płód”. Ten, który mówi o swojej potrzebie ewangelizacji i nauczania sobie współczesnych, zostaje później nazwany Apostołem Narodów. W Liście do Koryntian pisze: „Jestem, bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak, więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.” (1 Kor 15,9-11). Wreszcie św. Piotr, który później stanie się pierwszym Pasterzem po Chrystusie, został powołany, gdy zrozumiał wielkość Boga i własną małość. „Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.” (Łk 5,10b-11) – tak wyglądał początek przemiany zwykłego rybaka w pierwszego następcę Jezusa Chrystusa. Oby każdy z nas doznał takiej przemiany, drobniejszej, na własne możliwości, ale z pełnym otwarciem ku Chrystusowi. W tych trzech różnych powołaniach widzimy jednakową postawę pokory i uległości tych, którym się Bóg objawił. Taka, bowiem postawa jest warunkiem odpowiedzi Bogu, który powołuje. Do takiej postawy pokory i uległości prowadzi nas uważne słuchanie Słowa Bożego. Życzmy sobie, by Słowo Boże pozwoliło nam inaczej spojrzeć na świat, w którym żyjemy.

                 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez systemdiecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

    5-6 luty

  18:00-  J. Bogusławski

8:30- M. Sobczak

  10:30- M. Kaczan

12:30- W. Potocka

  19:00- W. Grabowski

W całej Diecezji Calgary trwa akcja zbierania ofiar we wszystkich parafiach na wspie­ranie działalności chary­tatywnej i admi­nistracyjnej diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2021 wynosi $17,830 a zostało zebrane $11,838.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Już otrzymaliśmy pismo z Diecezji, żeby opłacić z „generalnego konta parafialnego” brakującą sumę TIA. Zatem kolejne kilka tysięcy trzeba wydać z budżetu….

WIZYTA GOŚCI  ODWOŁANA ….

W czwartek rano otrzy­małem telefon z Ukra­iny: ks. Arcy­biskup Mieczysław Mokrzycki „załapał” wirusa. Objawy są łagodne, niemniej jednak pozy­tyw­ny wynik testu PCR uniemożliwia podróżo­wanie…. Zatem, planowane uroczystości 5 lutego nie odbędą się. Proponowana nowa data to 2-3 kwietnia, 2022. Jak pamiętamy, jest to data odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca…… W Bożej „ekonomii zbawienia”, „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”…Ks. Proboszcz

W tym miesiącu w sposób szczególny modlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane.„Czym byłby Kościół bez konsekrowanych kobiet zakonnych i świeckich? – zastanawia się Prymas Polski – Bez nich nie można zrozumieć Kościoła. Zachęcam wszystkie kobiety konsekrowane do rozeznania i wyboru tego, co jest odpowiednie dla ich misji w obliczu wyzwań świata, w którym żyjemy. Wzywam je do kontynuowania pracy i wspierania ubogich, zepchniętych na margines, wszystkich tych, którzy są zniewoleni przez handlarzy ludźmi; szczególnie proszę je o zaangażowanie w tej sprawie. I módlmy się, aby jako katechetki, teolożki, towarzyszki duchowe potrafiły ukazywać piękno Bożej miłości i współczucia. Zachęcam je do walki, gdy w niektórych przypadkach są niesprawiedliwie trakto­wane, nawet w Kościele; gdy ich służba, tak wielka, jest sprowadzana do służalczości. I to czasem przez ludzi Kościoła. Nie zniechęcajcie się. W dalszym ciągu ukazujcie dobroć Boga poprzez dzieła apostolskie, które wykonujecie. Ale przede wszystkim przez świadectwo konsekracji. Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczesności. Dziękuję za to, kim jesteście, za to, co robicie i jak to robicie.  

Prymas do osób konsekrowanych: wspólnota jest wielkim darem:  

„Wasz sposób życia ukazuje nam, jak wielkim darem jest wspólnota. Przypomina, że w jej tworzeniu ważny jest wzajemny szacunek, otwartość i zrozumienie. Uczy braterstwa, które będzie przykładem dla świata” – mówił w Dzień Życia Konsekrowanego w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak. „W świecie, w którym przeżywamy różne doświadczenia ciemności, wasze oczy – oczy osób konsekrowanych – muszą być pełne nadziei. Jej źródłem nie są żadne ludzkie oczekiwania, plany czy kalkulacje. Nie jest nim sama zdolność przystosowania się do zmieniających się okoliczności i pojawiających się nowych wyzwań. Nadzieją jest szczególne doświadczenie światła promieniującego ze Słowa Wcielonego, światła Jezusa Chrystusa” – mówił w homilii abp Wojciech Polak. Wskazał też, powołując się na słowa papieża Franciszka, że właśnie konsekrowani są szczególnie wezwani, by włączyć się w trwający w kościołach diecezjalnych proces synodalny, czerpiąc „z praktyki braterstwa i dzielenia się zarówno w życiu wspólnotowym, jak i w zaangażowaniu apostolskim”. „Wasz sposób życia ukazuje nam, bowiem, jak wielkim darem jest wspólnota. Przypomina, że w jej tworzeniu ważny jest wzajemny szacunek, otwartość i zrozumienie. Uczy braterstwa, które będzie przykładem i narzędziem braterstwa dla świata” – podkreślił Prymas powtarzając za papieżem, że „Pan Bóg nie powołuje nas do bycia solistami, ale do bycia częścią chóru, który czasem fałszuje, ale zawsze musi się starać śpiewać razem”. „W tym staraniu, by tworzyć wspólnotę, by ją budować można dyskutować o wizjach, o wrażliwościach, o różnych ideach, a w niektórych wypadkach pomaga szczere mówienie sobie rzeczy prosto w oczy, a nie mówienie za plecami, plotkowanie, które nie przynosi nic dobrego nikomu” – cytował dalej Franciszka metropolita gnieźnieński, dopowiadając, że „dyskutujemy nie po to, by prowadzić wojnę, nie po to, by narzucać swoje zdanie, ale aby wyrażać i żyć żywotnością Ducha, która jest miłością i komunią. „W ten sposób odczujemy, że każdy jest potrzebny i obdarzony miłością, nikt nie jest wykluczony, bo przecież wszyscy tworzymy, w bogactwie i różnorodności naszych własnych darów i charyzmatów, jedno Chrystusowe Ciało, Kościół” – mówił Prymas Polski.

PIKNIK PARAFIALNY 11 i 12 CZERWCA.

Prowincja Alberta niespodziewanie „przyszła nam z pomocą”, ustanawiając Polish-Canadian Heritage Day. Jest to data „stała”, więc co roku można się do niej „odwoływać”. Rozpoczynamy przygotowania do pikniku. Koordynatorem całości jest Aleks Gurgul (chwilowo w Polsce). Duży namiot i „parkiet” są zamówione. Nagłośnienie/muzyka – D.J. Marco. Występy zespołów koordynuje Luiza Łabinowicz. Zajęcia dla dzieci – Siostry Dominikanki. Kuchnią zajmie się zespół: Jola Starczyk, Lucyna Wysocki, Maria Kuczaj. Nad dalszymi elementami pracujemy…. Oczywiście potrzeba dużo innych osób do pomocy, np. grupa medyczna, grupa gospodarcza, grupa sanitarna, reklama w Calgary, przygotowanie ulotek, „campus security”, itd., itp.

Kto miałby informacje czy „dojście” np. do kwestii zakupu wina, piwa (polskiego), jak również wiedzę/doświadczenie odnośnie innych elementów, pomoc mile widziana. Obecnie można się zgłaszać do ks. Proboszcza, gdy A. Gurgul wróci z Polski, będzie te prace koordynował. Nasza parafia ma doświadczenie pięknych i wielkich pikników, ale od tamtej pory minęło wiele lat (a od czasów ks. Adama Barcza– ponad 20 lat). Zaczynamy więc „niejako na nowo”, ale w kolejnych latach może to wydarzenie na stałe zapisaś się w kalendarzu wydarzeń kulturanych/etnicznych w Calgary. Będzie to promocja naszej parafii, naszej wiary katolickiej (z czasem będzie też jedna Msza św. po angielsku) i polskiej kultury….Już za tydzień będą gotowe PLAKATY NA PIKNIK,  aby to wydarzenie jak najszerzej zareklamować.

ODNOWA W DUCHU ŚW.

9 lutego w naszej parafii rozpocznie się kolejna seria seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Uczestnicy ostatniego seminarium w październiku ciągle doznają w swoim życiu owoców Ducha Świętego w codziennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Nasza wspólnota zawiązała się z potrzeby budowania bliższej relacji z Jezusem Chrystusem, który pragnie odnowić nasze życie. Wieczory uwielbienia odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy Śwętej i cieszą się dużym zainteresowaniem. Po uwielbieniu głoszone są ciekawe nauki oraz świadectwa osób z naszej parafii. Uwielbienie i nauki są otwarte dla wszystkich parafian bez potrzeby zapisania się. Seminarium natomiast jest dodatkowym elementem środowych spotkań i wymaga wcześniejszego zapisania się. Mamy jeszcze kilka miejsc na kolejne seminarium, będzie nawet grupa dla mężczyzn. Po więcej informacji i zapisy prosimy o kontakt z Magdaleną Kaczan tel 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca.

Plan Seminarium:

9  lutego – Tydzień Wprowadzający

16 lutego – Tydzień 1 – Bóg jest Miłością  

23 lutego – Tydzień 2 – Zbawienie

2 marca – Środa Popielcowa – Nie ma spotkania

9 marca – Tydzień 3 – Nowe Życie

16 marca – Tydzień 4 – Przyjmujemy Boży Dar

23 marca – Tydzień 5 – Odnowiony w Duchu Świętym

30 marca – Tydzień 6 – Wzrost w Duchu Świętym

6 kwietnia – Tydzień 7 – Nasze Przeobrażenie w Chrystusa

Z ŻAŁOBNEJ KARTY…

Odeszła do wieczności, ś.p. Halina Mollo w wieku 59 lat.  Msza św. pogrze­bowa odpra­wiona będzie w naszym kościele, we wtorek o godzinie 10:30. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Halinę polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!…

W piątek 28 stycznia odeszła do wieczności nasza parafianka, ś.p. Jadwiga Molocios w wieku 89 lat. Modlitwy pogrzebowe będą miały miejsce w Heritage Funeral Home, 10.II. o godzinie 20:00, a pogrzeb ś.p. Jadwigi odbędzie się w naszym Kościele w piątek, 11.II. o godzinie 10:30.  Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Marię  polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!…

5 TOM „DZIEJE POLSKI”

Ukazał się 5 tom „Dzieje Polski” prof. Andrzeja Nowaka. Wydawnictwo Biały Kruk. Ktokolwiek jest zainteresowny kupnem 5 tomu, proszę o zgłoszenie się w bibliotece lub telefonicznie do Anny: 403-918-3699

CALGARY CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION 2022 CASH RAFFLE

Support publicly funded Catholic education by participating in the CCEF 2022 CASH Raffle with 50/50 Add-On.  Tickets on sale until February 28 starting at $10.  The Calgary Catholic Education Foundation supports over 57000 students in the 117 schools in the Calgary Catholic School District. Our $2500 EARLY BIRD draw takes place on February 11, 2022 . All net proceeds fund grants for the CCSD schools. Grand Prize Draws of $10,000 and $15,000 on March 1, 2022.  50/50  pot of up to $50,000! Purchase online at https://bit.ly/22Raffle

ZATRUDNIMY KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. po więcej informacji prosimy dzwonić  pod numer 403-402-8293. (9x)

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA Nowe, jednosypial­niowe, niezależne mieszkanie do wynajęcia od marca albo kwietnia. Mieszkanie jest sytuowane w niższej części duplexu, w spokojnej dzielnicy Walden (południowy wschód). Wynajem $850.00plus opłaty. Szukam spokojnej, niepalącej osoby. Proszę się kontaktować przez email. bergamont4@outlook.com   (5x) 

OSOBA DO OPIEKI

Poszukuję Pani do opieki i towarzystwa dla mojego ojca (87 lat); 3 razy w tygodniu po 3 godz. Stawka $15/godz. ($540 za 4 tygodnie). Lokalizacja Sarcee Meadows housing, CO-OP (dojazd autobusami #9 & #66). Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków, spacery i drobne prace domowe. Konieczna znajomość języka polskiego.  Mój ojciec ma dobre dni, ale ma również kłopoty z pamięcią, dlatego idealna kandydatka powinna być osobą pogodną, energiczną i cierpliwą. Osoby zainteresowane proszę o niezwłoczny kontakt. E-mail: gghealing@gmail.com  (3x)

MEKSYK NIEBEZPIECZNY DLA KAPŁANÓW

 

Meksyk jest najbardziej niebezpiecznym krajem dla kapłanów w całej Ameryce Łacińskiej. Najnowszy raport Kościoła w tym kraju informuje o wyraźnym wzroście przemocy ze strony karteli narkotykowych. Nie tolerują one działań prowadzonych przez duszpasterzy na rzecz dawania młodzieży godnego życia i co za tym idzie wyrywania jej z rąk grup przestępczych. Raport pisze o „meksykańskiej rzeźni”, w której bycie księdzem stało się „bardzo niebezpiecznym zawodem”. Podsumowując miniony rok informuje aż o 79 bezpardonowych atakach na ludzi Kościoła, w tym na kardynała, 61 księży, diakona, 4 zakonników oraz 8 świeckich katechistów i katolickiego dziennikarza. Przypomina zarazem o zniknięciu bez śladu dwóch księży (ks. Santiago Álvarez Figueroa i ks. Carlo Órnelas Puga) i o zamordowaniu aż trzech kapłanów (63-letni ks. Gumersindo González Cortés, 33-letni franciszkanin o. Juan Antonio Orozco, 43-letni ks. José Guadalupe Popoca). Takiej skali przemocy wobec Kościoła już dawno w Meksyku nie odnotowano. Międzynarodowa organizacja Open Doors, która od 30 lat przygotowuje Światowy Indeks Prześladowań podkreśla, że „ci, którzy mówią otwarcie o chrzęści­jańskiej nadziei, przeciwstawiając ją handlowi narkotykami i szerzącej się w Meksyku przemocy, są brani na celownik przez kartele, które chcą w ten sposób usunąć wszelkie przeszkody z kontrolowanego przez siebie terytorium”. Dzieje się tak za przyzwoleniem miejscowej policji…..

ZAPIS DO PARAFII Prosimy wszystkich, którzy jeszcze nie zapisali się  do naszej parafii o zapisanie, a także o uzupełnienie adresów w celu otrzymania jakichkolwiek formalności związanych ze chrztem, komunią św., bierzmowaniem, ślubem, a nawet i pogrzebem.