27 luty

27 luty

Sobota, 26 luty

8:30- O łaski Boże i zdrowie dla Jana i Józefa

18:00- Za Parafian

18:00- + Stanisław Surowiec (9 rocz)               – córka z rodziną

Niedziela, 27 luty- VIII niedziela zwykła

8: 30- O Boże bł.w dniu urodzin dla Nicole           – rodzice                                                                      

10: 30-+ Marek Pasternak (3 rocz) i zmarli z rodziny

12:30- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych         – SPK#18

19:00- + Marek Pieczara

Poniedziałek, 28 luty

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i jej rodziny                                           – A. Mazur

19:00- O opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla Nicole z okazji 6 urodzin

Wtorek, 1 marca

19:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej oraz powrót do wiary katolickiej dla Anety i Marka

19:00- ++ Stefan i Adela Król

Środa, 2 marca

9:00- W intencji Parafian o ducha pokuty

19:00- + Aniela Kotniewicz (15 rocz)          – córka z rodziną

Czwartek, 3 marca

19:00- W intencji powołań kapłańskich i zakonnych

19:00- ++ Ludwika i Walenty Kramarz        – córka z rodziną

Piątek, 4 marca

9:00-  W intencji dusz czyśććowych                            

19:00- ++ Kazimierz Sujata i zmarli z rodziny Kaczkowski, Sujata i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 5 marca

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i grzechy świata

18:00- Z podziękowaniem za udaną operację, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

18:00-++ Elżbieta, Helena, Bronisław (20 rocz), Stefan (35 rocz) i Marianna Surowiec (16 rocz), Krzysztof Szuba i zmarli z rodziny Skałka

Niedziela, 6 marca- I Niedziela Wielkiego Postu

8: 30- O Boże bł. i światło Ducha św. dla Łukasza z okazji 23 urodzin

10: 30- Za Ojczyznę Radio Maryja i TV Trwam

12:30- Za Parafian

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Alana z okazji urodzin                                                                        – rodzice

      VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

      Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

 Po błogosławieństwach uczniów i po wezwaniu ich do błogosławienia innych oraz do przebaczania im, w Kazaniu na Równinie Jezus uczy teraz o dojrzałości przywódców i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Osiągnięcie dojrzałości przez uczniów Jezusa oznacza uczynienie ich kompetentnymi i samodzielnymi nauczycielami oraz przewodnikami. Uczniowie byli ślepi, dopóki nauczanie Jezusa nie otworzyło im oczu. Kiedy zostaną pouczeni, będą mogli nauczać innych.Dojrzały człowiek wierzący wybiera drogę prawdy, miłości i jedności, zanim takim się stanie musi przyjmować upomnienia, aby jego wiara była ufna i wdzięczna Bogu, aby jego miłość była miłością Bożą, a jego prawda prawdą Bożą Inaczej źle nauczą się ludzie, których będą prowadzić do Jezusa i za Jezusem. Po lekcjach dotyczących różnych potrzeb uczniów teraz jedna z wielu lekcji na temat więzi i postaw społecznych. Uczniowie otrzymują kolejny wzór do naśladowania. Konflikty pomiędzy ludźmi wymagają rozwiązania, opanowania, złagodzenia. Źródłem konfliktów bywają rzeczy drobne, drugorzędne i trzeciorzędne uznawane przez kogoś za najważniejsze. Źródłem konfliktu faryzeuszy z Jezusem jest to, że oni chcą naprawić świat przez swoją tradycję, a Jezus przez wiarę w Niego i wejście do królestwa. W życiu społecznym nie można jednak uniknąć konieczności dokonywania pewnych osądów, jak to czynią rodzice, narzeczeni, pracodawcy czy sędziowie. Jezus ostrzega jednak przed uzurpowaniem sobie prawa należnego ostatecznemu osądowi Boga, który jako jedyny zna ludzkie serca. Uczeń Jezusa nie jest sędzią, sumieniem i cenzorem innych uczniów i bliźnich. W przeciwieństwie do Jezusa sąd ucznia jest ograniczony i częściowy. Uczniowie mają zachować ostrożność w wyrokowaniu, sądzeniu i ocenianiu bliźnich.Uczniowie Jezusa poszukują rozwiązania sytuacji konfliktowych. Uczniowie będą dojrzali, jeśli przebaczenie zastąpi osądzanie, miłość zastąpi odrzucenie, dążenie do jedności będzie większe od powodowania podziałów. Uczniowie mają stać się dojrzałymi, czyli zdolnymi do służenia Bogu w zróżnicowanym świecie. Służenie Bogu na wzór Jezusa przyniesie owoc dojrzałego życia wielu następnych uczniów. Służenie Bogu w stylu przeciwników Jezusa sprawi, że owoc będzie zagrzybiony, karłowaty i cierpki. To tak jakby figi i winogrona zarosły ciernie i chwasty. Winogrona i figi należały do najcenniejszych i najczęściej spożywanych owoców ziemi, a chwasty i ciernie były bezwartościowe. Owocem wartościowym jest żywa dojrzała wiara uczniów odniesiona do słów i życia Jezusa.

                 Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w całej Diecezji Calgary rozpocznie się nowa akcja zbierania ofiar na  działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $……….. i już można składać donacje. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! 

LEKTORZY

 26-27 luty

18:00- D. Topor

  8:30- M. Iskra

10:30- Z. Pieczara

   12:30-L. Shelley

   19:00- W. Grabowski

UWAGA MINISTRANCI!

Zapraszamy na modli­tewne spotkanie w I Czwartek Miesiąca, 3 marca, na godz. 18:30. Ogłaszamy również za­pisy do służby ministranc­kiej dla chłopców, którzy już przystąpili do Pierwszej Komunii św. Zgłoszenia należy kierować do ks. Pawła.

Zapraszamy na Ado­rację Naj­święt­­szego Sakra­men­tu, 4 marca, po po­rannej Mszy św. o godz. 9:00. Jest możliwość sko­rzys­tania ze spowiedzi i rano i wieczorem, i przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Prosimy wpisywać się na adorację do zeszytu przy biuletynach, aby była ciągła obecność modlących się w kościele.

5 marca, zapraszamy na Mszę św. o godz. 8:30am, a po niej na całodzienną adorację Najświęt­szego Sakramentu. Podczas tej adoracji odmó­wione zostaną 4 części różańca: o 9: 00am, o 12 w południe, o 15:00 i o 17:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę, a szczególnie członków Rycerstwa Niepokalanej, członków Rodziny Radia Maryja i  Rycerzy Kolumba.

ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU ANNO DOMINI 2022.

W Środę Popielcową 2 marca w naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania głów popiołem o godzinie 9 rano i 19 wieczorem. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), a poza tym każdy piątek w Wielkim Poście jest dniem powstrzymywania sią od pokarmów mięsnych.

Okres Wielkiego Postu jest dla ludzi wierzących także czasem powstrzy­mania się od hucznych zabaw.  W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę

Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz znika radosna aklamacja „Alleluja” śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną.”Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:30

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci w środy o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Można też umówić się ze spowiednikiem na dogodną godzinę. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY…

W sobotę 19 lutego zmarł w Polsce nasz wieloletni parafianin Tadeusz Kustra w wieku 74 lat.  Msza św. pogrze­bowa odpra­wiona będzie w Polsce, a prochy będą przywie­zione w niedługim czasie do Kanady i tutaj będzie pochówek.  Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Tadeusza polecamy Miło­sierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!…

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Przez sakrament chrztu świętego w ubiegłą niedzielę została włączona do wspólnoty Kościoła Ella Marie Ciślik. Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczoną polecamy Bożej Opiece

ORYGINAŁ A DUPLIKATY/PRZERÓBKI

Powszechnie znana jest zasada, że największą wartość ma dzieło oryginalne, czy to w malarstwie czy w innych dziedzinach. Istnieje nawet coś takiego jak patent chroniący prawa właściciela, czy znak firmowy trade mark. Oczywiście, powstają też duplikaty, odbitki, przeróbki w różnym stylu inspirowane oryginałem.

  Podobną prawidłowość obserwujemy na „polu modlitwy”. Ktoś, kiedyś, ułożył taką czy inną modlitwę, nabo­żeństwo, czy pieśń kościelną. I to jest ORYGINAŁ. Po pewnym czasie, teksty te doświadczają „przeróbek”, „dodatków”, zmian. Na ogół jest to tendencja „pobożnościowa”, a więc z pobudek szlachetnych, ale na „dłuższą metę” wygląda to dziwnie a nawet komicznie, gdy poszczególne osoby usiłują realizować „radosną twórczość” „jedna naprzeciw drugiej” dodając coraz więcej treści i zmieniając pierwotne zasady….

                Ksiadz Paweł zauważył te tendencje w naszym kościele. Dlatego chcemy powrócić „do korzeni” i do oryginalnego zamysłu.

– RÓŻANIEC, poszczególne „dziesiątki”,  kończą się doksologią „Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu, jak BYŁA na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.” Nic więcej nie dodajemy! Wyjątek: „różaniec wynagradzający” Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w pierwszą sobotę miesiąca:  na życzenie Matki Bożej można dodać modlitwę: „O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami…..”

– KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, tutaj na zakończenie mówimy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…..” ale nie po różańcu…

– WIECZNY ODPOCZYNEK…. Tę modlitwę dodajemy wówczas, gdy modlimy się w intencji naszych zmarłych, a nie kiedykolwiek, jako „ozdobnik”…

Dziękujemy za współpracę w tym względzie, już jest DUŻO LEPIEJ odnośnie porawnego tekstu modlitwy „Zdrowaś Maryjo…”

FREKFENCJA NA NIEDZIELNYCH MSZACH…

Diecezja „zarządziła” liczenie osób obecnych na weekendowych Mszach. Chcą się dowiedzieć jak to wygląda w porównaniu z czasem „przed pandemią”.

Nasze „wyniki” z 12/13 lutego:

18:00 – 110 osób;

 8:30 –    87 osób;

10:30 –   160 osób;

12:30 –   139 osób;

19:00 –   66 osób.

Razem– 452 osoby.

To zaledwie 50% tego, co było w październiku 2019 roku, bo wówczas obecność wyniosła 900 osób…..

ODNOWA W DUCHU ŚW.

W naszej parafii rozpoczęła się kolejna seria seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Uczestnicy ostatniego seminarium w październiku, ciągle doznają w swoim życiu owoców Ducha Świętego. Nasza wspólnota zawiązała się z potrzeby budowania bliższej relacji z Jezusem Chrystusem, który pragnie odnowić nasze życie. Wieczory uwielbienia odbywają się w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej i cieszą się dużym zainteresowaniem. Po uwielbieniu głoszone są ciekawe nauki oraz świadectwa osób z naszej parafii. Uwielbienie i nauki są otwarte dla wszystkich parafian bez potrzeby zapisania się. Seminarium natomiast jest dodatkowym elementem środowych spotkań i wymaga wcześniejszego zapisania się. Po więcej informacji  prosimy o kontakt z Magdaleną Kaczan tel 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca.

Plan Seminarium:

2 marca – Środa Popielcowa – Nie ma spotkania

9 marca – Tydzień 3 – Nowe Życie

16 marca – Tydzień 4 – Przyjmujemy Boży Dar

23 marca – Tydzień 5 – Odnowiony w Duchu Świętym

30 marca – Tydzień 6 – Wzrost w Duchu Świętym

6 kwietnia – Tydzień 7 – Nasze Przeobrażenie w   Chrystusa

KOMUNIKAT KOŁA SPK.

 Dwa lata temu, 1 marca, udało nam się zorga­nizować „Apel poległych” za tych wszystkich, którzy zginęli w walce o wolną Ojczyznę.  Upamiętniając wszystkich tzw. „Żołnierzy Niez­łomnych”, którzy odeszli od nas, a nie doczekali wolnej Polski, w niedzielę 27 lutego br. o godz. 12.30 w południe zostanie odprawiona Msza św. w ich intencji. Prosimy wszystkich członków Koła SPK oraz chętnych, którzy chcą wspomnieć tych Bohaterów o wzięcie udziału w/w Mszy św.

5 TOM „DZIEJE POLSKI”

Ukazał się 5 tom „Dzieje Polski” prof. Andrzeja Nowaka. Wydawnictwo Biały Kruk. Ktokolwiek jest zainteresowny kupnem 5 tomu, proszę o zgłoszenie się w bibliotece lub telefonicznie do Anny: 403-918-3699

PIKNIK PARAFIALNY 11 i 12 CZERWCA.

Prowincja Alberta niespodzie­wanie „przyszła nam z pomocą”, ustanawiając Polish-Canadian Heritage Day. Jest to data „stała”, więc co roku można się do niej „odwoływać”. Rozpoczynamy przy­­gotowania do pikniku. Koordynatorem całości jest Aleks Gurgul (chwilowo w Polsce). Nasza parafia ma doświad­czenie pięknych i wielkich pikników, ale od tamtej pory minęło wiele lat (a od czasów ks. Adama Barcza– ponad 20 lat). Zaczynamy więc „niejako na nowo”, ale w kolejnych latach może to wydarzenie na stałe zapisaś się w kalendarzu wydarzeń kulturanych/etnicznych w Calgary. Będzie to promocja naszej parafii, naszej wiary katolickiej (z czasem będzie też jedna Msza św. po angielsku) i polskiej kultury….

Już mamy gotowe PLAKATY NA PIKNIK,  aby to wydarzenie jak najszerzej zareklamować. Przy projekcie plakatu pracowała Wioleta Szelawa/Opałka. Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Można pobrać egzemplarze i powiesić np. w polskich sklepach, w Domu Polskim, w zakładach pracy….itd.

OSOBA DO OPIEKI

Poszukuję Pani do opieki i towarzystwa dla mojego ojca (87 lat); 3 razy w tygodniu po 3 godz. Stawka $15/godz. ($540 za 4 tygodnie). Lokalizacja Sarcee Meadows housing, CO-OP (dojazd autobusami #9 & #66). Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków, spacery i drobne prace domowe. Konieczna znajomość języka polskiego.  Mój ojciec ma dobre dni, ale ma również kłopoty z pamięcią, dlatego idealna kandydatka powinna być osobą pogodną, energiczną i cierpliwą. Osoby zainteresowane proszę o niezwłoczny kontakt. E-mail: gghealing@gmail.com  (2x)

ZATRUDNIMY KOBIETY DO SPRZĄTANIA DOMÓW. Full time lub part time. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy. Po więcej informacji prosimy dzwonić  pod numer 403-402-8293. (6x)

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA Nowe, jednosypial­niowe, niezależne mieszkanie do wynajęcia od marca albo kwietnia. Mieszkanie jest sytuowane w niższej części duplexu, w spokojnej dzielnicy Walden (południowy wschód). Wynajem $850.00plus opłaty. Szukam spokojnej, niepalącej osoby. Proszę się kontaktować przez email. bergamont4@outlook.com   (2x) 

„POTRZEBNA OSOBA DO OPIEKI I TOWARZYSTWA dla wesołej starszej pani z utratą pamięci w Edgemont, NW. Godziny od 10am-3 pm, 3-5 dni w tygodniu- dni do uzgodnienia. $17/na godzinę na początek. Obowiązki obejmują: chodzenie na codzienne spacery i inne zajęcia, gotowanie/ przygotowanie prostych posiłków,  pomoc w higienie osobistej. Kontakt: Natalia 403-383-2932. „

PRACA: Potrzebne są kobiety do sprzątania domów. W sprawie pracy proszę dzwonić: 403-663-9886. Proszę się nagrać i zostawić swoje dane, żeby można było oddzwonić. (10x)