19 czerwca

19 czerwca

Sobota, 18 czerwca

18:00-+ Łukasz Paliński w 1 roczn. śmierci

18:00- + Jolanta Pol zmarła w Polsce            – przyjaciółka

Niedziela, 19 czerwca- Boże Ciało

8:30- ++ Jadwiga i zmarli rodzice oraz dusze czyśćcu cierpiące – siostra

10:30- + Władysław Wardzała (28. Rocz)                  – syn                          

12:30- Za Parafian, zwłaszcza wolontariuszy pikniku

12:30- O Boże błogosławieństwo dla Joanny Kamon z okazji urodzin

19:00- Małgorzata Grabowska (7. Rocz)

Poniedziałek, 20 czerwca

19:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Weston i Myles z okazji urodzin  

dziadkowie

19:00- Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i o Boże błogosławieństwo dla Magdusi, Marysi i Danny  – babcia i mama

Wtorek, 21 czerwca

19:00- O opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z okazji 70 urodzin (ks.Adam poza parafią)

19:00-+ Andrzej Kociuba

Środa, 22 czerwca

19:00- (ks.Adam poza parafią)+ Władysław Kogut (34 rocz)               – syn z rodziną

19:00- O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i szczęśliwego  egzaminu dla Bronisławy

Czwartek, 23 czerwca

19:00-(ks.Adam poza parafią)+ Roman i Maria Wójcik                         – syn z rodziną

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 60 rocz. święceń kapłańskich Ks. Jana Grybosia

Piątek, 24 czerwca-Najświętszego Serca Pana Jezusa

9:00- ++ Janina, Stanisław i zmarli z rodziny – córka z rodziną

19:00- + Jan (4 rocz) i dziękczynna w 91 rocz. urodzin dla Janiny

M.W. + Tadeusz Konicki (2 rocz)                  – żona i dzieci

Sobota, 25 czerwca –  Niepokolanego Serca NMP

8:30- + Elżbieta Skałka

18:00-+ Henryka Bedryło

18:00 – (ks. Stefan) Z okazji urodzin, o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej dla Reni         – siostra

18:00 (ks. Krzysztof) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla Sr. Lucyny z okazji 60 rocz. ślubów zakonnych

Niedziela, 26 czerwca- XIII Niedziela zwykła  

8:30- + Antoni Peryt (10 rocz)                   – córka z rodziną

10:30- ++ Jan i Renata Kułach                          

12:30- Za Parafian i Dobrodziejów

19:00-+ Alina Dębicka (1 rocz)

    NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Rdz 14,18-20, 1 Kor 11,23-26, Łk 9,11b-17

Refren:  Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek

Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia za dar Eucharystii. W tym dniu chrześcijanie gromadzą się wokół ołtarza, aby kontemplować i adorować tajemnicę wiary, pamiątkę ofiary Chrystusa, przez którą przyniósł On wszystkim ludziom zbawienie. Doskonale znaczenie Eucharystii rozumieli pierwsi chrześcijanie, którzy zachęcali się wzajemnie do przyjmowania Komunii św. słowami: pójdźmy po życie, po moc, po miłość, po świętość! W „Przewodniku Katolickim”, w rubryce „duszpasterz odpowiada”, został zamieszczony list pewnej czytelniczki, która po kilkunastu latach życia w grzechu, zdobyła się na szczerą spowiedź. Spowiednik doradził jej częstą, a nawet codzienną Komunię św. „To mnie uratowało” –  wyznała. Znalazła w Komunii św. siłę do przezwyciężenia zła. Wytrwała w dobru. Po pewnym czasie zaczęto ją uważać za dewotkę, i ona teraz pyta, co ma dalej robić, „bo dla mnie –  pisze –  zrezygnować z częstej Komunii św. znaczy powrócić do grzechu. Ja bez tej pomocy Jezusa Eucharystycznego nie wytrwam. Ja sama nie mam tyle sił, by przeciwstawić się grzechowi”. Jezus najpierw zstąpił z nieba na ziemię, żył przez 33 lata i nauczał o królestwie Bożym, a tuż przed swoją śmiercią krzyżową zostawił nam w swoim testamencie Najświętszy Sakrament. A kiedy zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to jednocześnie pozostał z nami, na ziemi –  z Ciałem i Duszą: pod postacią chleba i wina. Czy jednak naprawdę w to wierzymy? Od braku wiary lub chwilowego zwątpienia nikt nie jest wolny. Świadczy o tym cud w Macerata we Włoszech. Rankiem 15 kwietnia 1356 r., pewien kapłan odprawiał Mszę św. w kościele benedyktynek. Podczas konsekracji dopuścił się on krótkiej chwili zwątpienia w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, gdy nagle przy łamaniu Chleba, z Hostii popłynęła krew. Ręce mu zadrżały i krople krwi upadły na korporał pod kielichem. Po zakończeniu Mszy św. kapłan pośpieszył do biskupa, który nakazał splamiony korporał poddać kanonicznemu badaniu w katedrze. Cud ten został porównany do słynnego cudu w Bolsena z 1236r., który dał początek świętu Bożego Ciała. Komisja potwierdziła autentyczność cudu i korporał z plamami krwi został wystawiony do publicznej adoracji. Krwawe plamy wyraźnie widoczne na korporale, uznane są za Najświętszą Krew Zbawiciela. Relikwiarz zawierający cenny skarb przetrwał burzliwe koleje losu a jego zawartość do dziś czczona jest w kaplicy katedry Macerata – szczególnie w oktawie Bożego Ciała. Chrystus powiedział kiedyś do słuchających go ludzi, którzy mieli dokładnie takie same problemy jak my: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A „jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. ks. Leszek Smoliński

 LEKTORZY

   19-20 czerwca

   18:00- J. Pajewski, B. Pajewski

   8:30- S. Zacharia, A. Rudzińska

    10:30-M.Sapielak,A.Wojciechowska, M. Kaczan

  12:30- Z. Pieczara, M. Sobczak

   19:00- W. Grabowski, K. Jansen

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez systemdiecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

Akcja zbierania ofiar na działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji trwa. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $9,404.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

Biblioteka będzie zamknięta w lipcu i sierpniu. Podczas lata, książki można będzie wymienić tylko w jeden weekend – 30 lipca (sobota) od 17:00-20:00 i 31 lipca (niedziela) od 9:30-14:00. Do zwykłych godzin wrócimy 3-4 września. Klub Książki wznowi też działalność w październiku. Więcej informacji: (403) 281-9127.

WAKACJE KS. PROBOSZCZA

Ks. Adam udaje się na trzy niedziele do Polski. Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji. Ks. Paweł będzie troszczył się o parafię w tym czasie…

PROGRAM WAKACYJNY… W lipcu i sierpniu nie ma Mszy porannych w piątki ani w soboty. Dopiero we wrześniu będzie celebrowany Pierwszy Piątek miesiąca i Pierwsza Sobota miesiąca z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu. Przez okres wakacji nie będzie też „regularnych” odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii, chyba, że wyjątkowa sytuacja choroby. Biuro parafialne będzie czynne we wtorki i środy od9:00 do 13:00. Ewentualnie z Księdzem można umówic się i spotkać po Mszy. Biuletyn parafialny w okresie wakacji (począwszy od niedzieli 26 czerwca) będzie wydawany raz na dwa tygodnie.

JUBILEUSZ 60-LECIA PIERWSZEJ PROFESJI ZAKONNEJ SIOSTRY LUCYNY

Pragniemy ser­decz­nie zaprosić Czcigodnych Kap­­łanów i Kocha­nych Parafian na uro­czysty bankiet  z okazji Jubileuszu 60-lecia Pierwszej Profesji Zakonnej Siostry Lucyny, który odbędzie się 25 czerwca (sobota) o godz. 19:00. Bilety na bankiet do nabycia w sali parafialnej lub u Siostry Darii. Uroczysta Msza św. w intencji Siostry Lucyny będzie celebrowana W TYM DNIU, O GODZ. 18:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!    Siostry Dominikanki 

STUDIUM BIBLIJNE

Zaprasza­my do udziału w  osobistym pozna­waniu Pisma Świętego. Nasze kursy biblijne przybliżają Słowo Boże. Spotkania w soboty bez­pośrednio po Mszy św. wieczornej, prowadzi ks. Paweł Melczewski, T.Chr

UWAGA! Tylko osoby, które zapisały się do parafii, przychodzą na Msze święte, żyją sprawami naszej wspólnoty i wspierają nasz kościół, mogą być uważane za PARAFIAN. Takim osobom przysługują wszystkie prawa do posługi duszpasterskiej i sakramentalnej. Możemy też wystawić zaświadczenie dopuszczające do bycia świadkiem przy chrzcie, bierzmowaniu czy ślubie. Innym osobom: nienależącym, niepraktykującym – żadnych zaświadczeń NIE WYDAJEMY !

OJCIEC PIO wstawia się u Boga. Zapraszamy na nabożeństwo przez Jego wstawiennictwo, w czwartek 23 czerwca, po Mszy św. o godz. 19: 00 Intencje modlitewne należy pisać na kartkach  WYRAŹNIE!!!

TRANSMISJA INTERNETOWA Ubiegłe dwa lata minęły nam pod znakiem „pandemii”. Wiązało się to z zamknięciem kościoła, albo z mocnym ograniczeniem liczby osób w kościele. Mieliśmy wówczas transmisje internetowe. Najwięcej pracy włożył w to Witold Owoc. Dziękujemy! Ostatnia transmisja będzie 25 czerwca.

ZARZĄD KOŁA SPK NR 18 W CALGARY zawia­damia, że z zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Statutu Stowarzyszenia, Rozdz.3. Art.8, Paragraf 2,3,4 zwołuje na dzień 19 czerwca, 2022 roku Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdaczo-Wyborcze na godz. 14:30 w Sali Kombatanta (3015 – 15 Str.NE).Warunkiem przystąpienia do głosowania jest uregulowanie składek Członkowskich (Rozdz.3,Art.8,Par.1b). Zapraszamy.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  Zgodnie z informacją podaną na Zebraniu Miesięcznym 24 kwietnia 2022, Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA) zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, które odbędzie się w Domu Polskim w niedzielę, 26 czerwca o godz.14.30.

PRACA– Poszukuję osoby do opieki nad starszą panią z demencją. Tel: 403-975-3064 (2x)

PRACA– Zatrudnimy Panie do sprzątania domków.  Stawka $20.80-$25.80 za godzinę.  Wymagane pozwolenie o pracę, prawo jazdy mile widziane. Praca na pół lub cały etat, od Pon do Pt, między 7:30 a 16:30.  Bez weekendów,  bez wieczorów.  Podanie o pracę prosimy przesłać na adres pracacalgary@gmail.com (1x)

BED & BREACFAST – do wynajęcia 2 sypialnie z kuchnią i pralnią od czerwca do września w West Kelowna, BC V1Z 3L7. Tel domowy: 1-778-755-1320 Komórka: 1-250-979-8315 (7x)

DOM DO WYNAJĘCIA– Wynajmę dom w Airdrie, Alberta z trzema sypialniami i jedną i pół łazienki. Tel: 1-416-988-6258 (2x)

PRACA Poszukujemy monterów ścian komercyjnych / biurowych/ partition walls w Calgary downtown i okolicach z doświadczeniem pracy na budowie. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne stawki i przyjemna atmosferę w pracy. Zainteresowanych proszę o telefon: 403-472-7124.(6x)

ZATRUDNIMY      OPIEKUNA/GOSPODARZA

 Stowarzyszenie Polaków „Biały Orzeł” w Victorii od 1go lipca 2022 zatrudni Opiekuna/Gospodarza lub małżeństwo podlegającego bezpośrednio Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia. Opiekun/Gospodarz jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku, czystości oraz dobrego stanu technicznego pomieszczeń wewnątrz Domu Polskiego oraz otoczenia wokół budynku. Szczegółowy zakres pracy i obowiązków Gospodarzy zostanie określony w Umowie. Zainteresowani proszeni sa o skontaktowanie przez e-mail victoriapolishhall@gmail.com  lub dzwoniąc na numer 250-382-5741.

PODZIĘKOWANIE OD PANI MARII KOZIOŁ

Pani Maria, która przebywa w domu opieki, serdecznie dziękuje trzem osobom, które ciągle pomagają jej mężowi w różnych domowych obowiązkach. Jest też wdzięczna za finansową pomoc dla niej. Dalsze potrzeby można uzgadniać telefonicznie: 403-251-1508.

NASZ WETERAN, p. FELIKS OSIŃSKI zgubił gdzieś medal za udział w operacji Monte Cassino. Gdyby ktoś odnalazł, prosimy o kontakt :  403-217-6123. Pan Feliks jest w stanie wynarodzić osobie, która dostarczy ten medal….

ZAPISY DO ZESPOŁU MAZOVIA!
Zespół Mazovia zaprasza  wszystkie osoby chętne do przyłączenia się  do naszej grupy. Szukamy:  
Dzieci  w wieku 6-11 lat(Próby Piątek 5-8pm) Młodzież i dorosłych od 12 lat (Próby niedziela 5-8pm) Przyjmujemy wszystkich, którzy: ·-Chcą  poznać Polską kulturę i taniec
-Lubią śpiewać
-Chcą poznać przyjaciół na całe życie.
-Chcą fajnie się bawić
-Chcą jeździć i zwiedzać Kanadę i inne zakątki świata!
Próby odbywają się w południowej części Calgary.
 ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA!
Kontakt: P. Majka 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com

IT’S TIME TO REGISTER AND JOIN POLISH DANCE GROUP MAZOVIA!
 Mazovia invites everyone to join our group.
We are looking for:
Children 6-11 years old (Rehearsals Fridays evenings)
Youth and adults from 12 years old (Rehearsals Sundays evening)

We accept everyone who

-want to get to know Polish culture and dance-like to sing
-want to meet friends for life.
-want to have fun
-want to perform and travel in Canada and around the World!
The rehearsals are taking place in the south of Calgary.
Contact: Majka 403-540-5794 or email: mazoviadance@gmail.com

DZIEŃ OJCA (FATHER’S DAY)

Aby być dobrym ojcem, trzeba najpierw być dobrym mężem; aby być dobrym ojcem i mężem, trzeba najpierw stać się dojrzałym, odpowiedzialnym mężczyzną. Ojcostwo mężczyzny jest obrazem, odbiciem ojcostwa samego Boga (por. Ef 3, 14). Troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzieci, dzielonego ze współmałżonką. Praca, która nie rozbija rodziny, lecz utwierdza ją w spójni i stałości. Dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego. To powołanie ojcowskie i zadania z niego wypływające pochodzą nie z ustanowienia jakieś instytucji ludzkiej, lecz z woli Boga, Stwórcy człowieka. Wszystkim Ojcom składamy najlepsze życzenia. Wpatrzeni we wzór miłości Ojcowskiej objawiający się w Bogu Stwórcy – Ojcu wszelkiego dobra – niech cieszą się Opieką Św. Józefa i Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech radują się świętością i wdzięcznością dzieci, którym przekazali życie i uniwersalne wartości.

PIKNIK: ANNO DOMINI 2022 JUŻ ZA NAMI….

Bogu niech będą dzięki! Św. Tereska „mocno się napracowała” zatrzymując chmury…. To, co pokropiło w sobotę i niedzielę, to tylko „by kontrolować kurz na parkingu”…. Wiele osób było zaangażowanych w przygotowanie i poprowadzenie tego wydarzenia, a koordynatorem całości był Aleks Gurgul…. Atmosfera była wspaniała… program artystyczny bardzo bogaty i urozmaicony (wielkie podziękowanie dla Luizy Łabinowicz i zespołów)…

pączków brakło już w sobotę, bułeczek z jagodami brakło w niedzielę, „poszły” wszystkie pierogi. Zostało nieco bigosu i gołąbków, można je nabyć w formie zamrożonej na wynos. Wszystkich z pewnością interesują inne szczegóły, jako że to pierwsza taka „impreza” od kilkunastu lat…..

PRZYCHODY:

W GOTÓWCE:………..                                    $26,275

ELEKTRONICZNIE: $5,650+$3,674 =         $9,324 (35.4%)

CZEKI WPŁACONE NA KONTO …..          $4,465

                CAŁKOWITY DOCHÓD ……    $40,064

Na to złożyło się między innymi:

Kuchnia przyniosła nam   …………………….         $16,203

Bilety na piwo/wino dały nam ………………          $9,446

Kawiarenka wypracowała………………….               $8,100

Namioty VENDORS: …………………..                         $450

Stoisko z biżuterią Krystyna Gurgul …………..      $1,560

Silent Auction: …………………………………            $1,440

Donacje od firm i osób prywatnych: ……………   $2,440

I inne drobniejsze wpływy….

WYDATKI: (niestety bardzo duże…)

Wynajem namiotów, sceny, stołów, krzeseł     $6,743.10

Produkty żywniościowe do kuchni ……..        $9,116.25

Zakup alkoholu na tę imprezę …………           $4,723.34

Muzyka, pozwolenia, plakaty, banery, druk reklamówek, papier, toner, folia termiczna, materiały różne, 2×4’s, plywood, litery, balony, hand sanitizer, czytniki elektroniczne,  opłata bankowa,itp.  $6,118.

CAŁOŚĆ WYDATKÓW: ……..     $26,700.96

BILANS „NA CZYSTO” ………     $13,363.04

Ta suma byłaby dużo  mniejsza, gdyby nie w/w donacje od osób indywidualnych oraz firm naszych Parafian, którym bardzo dziękujemy! Ta suma byłaby też dużo mniejsza, gdyby nie „rzeczowe” donacje polskich sklepów: p. Jan – z JAN DELI przekazał nieodpłatnie 200 kiełbasek na piknik; p. Grzegorz Skałka policzył tylko 50% za produkty u niego kupowane, p. Sabina z POLCAN ofiarowała 40 kg kiełbasy na piknik; Witold Żuczek zasponsorował TOY-TOY’e; Tony Żuczek zasponsorował dużego grilla; Janusz Bogusławski dostarczał lód i wywiózł całą przyczepę śmieci po pikniku; Aleks Gurgul zasponsorował kamizelki dla SECURITY i przeprowadził szkolenie wolontariuszy do tej pracy; szereg osób (z psami rasy wilczur) pełniło nocny dyżur by uniknąć wandalizmu na terenie parafii; trzy osoby pożyczyło swoje zamrażarki na czas pikniku. Do tego trzeba dodać mnóstwo godzin pracy wolontariuszy na różnych stanowiskach, a to też ma swoją wartość. Nie wspominamy nawet i nie doliczamy tutaj kosztów dużego namiotu (20’x40’), który zakupiliśmy, jak również kilku namiotów biało-czerwonych 10’x10’, które też przed piknikiem zostały zakupione, bo to jest pewna inwestycja, która będzie nam służyć na dalsze lata…. Jeszcze jedna informacja: s.Zacharia zbierała donacje na gry i zabawy dla dzieci. Nie cała suma została wykorzystana gdyż warunki pogodowe nie pozwoliły na wynajem „dmuchanych” instalacji. Reszta tych funduszy posłuży dla dzieci w innym czasie. Przy okazji: również serdeczne podziękowania dla Sióstr Dominikanek za ich zaangażowanie w piknik….  do wszystkich chcę skiero­wać serdeczne podziękowania. Piknik nie byłby możliwy bez waszej pomocy !!! Bóg zapłać !!!                                                                                                                 Proboszcz