26 czerwca i 3 lipca

26 czerwca i 3 lipca

Sobota, 25 czerwca –  Niepokolanego Serca NMP

18:00- + Henryka Bedryło

18:00 – (ks. Stefan) Z okazji urodzin, o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej dla Reni                                      – siostra

18:00 (ks. Krzysztof) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla Sr. Lucyny z okazji 60 rocz. ślubów zakonnych

Niedziela, 26 czerwca- XIII Niedziela zwykła  

8:30- + Antoni Peryt (10 rocz)                    – córka z rodziną

10:30- ++ Jan i Renata Kułach                          

12:30- Za Parafian i Dobrodziejów zwłaszcza Wolontariuszy pikniku

19:00-+ Alina Dębicka (1 rocz)

Poniedziałek, 27 czerwca – NMP Nieustającej Pomocy

19:00- + Marek Pieczara

Wtorek, 28 czerwca

19:00- + Marek Pieczara                                 – żona i dzieci

19:00- (Ks. Stefan) + Aleksander Pajda

Środa, 29 czerwca- Św. Apostołów Piotra i Pawła

19:00- Za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 30 czerwca

19:00O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sr. Lucyny w dniu imienin

Piątek, 1 lipca

19:00- ++ Paweł, Mieczysław, Zofia i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 2 lipca

18:00- + Zdzisław Mazur                                – żona z rodziną

    Niedziela, 3 lipca- XIV Niedziela zwykła  

8:30-++ Aniela i Franciszek Tkaczyk

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę                         

12:30- ++ Marian i Teresa Banaszek, Karolina Januszek, Fipolit Iracki i Jan Rutkowski

19:00- + Jerzy Bożek (2 rocz)                                – rodzina

Poniedziałek, 4 lipca

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin dla Ryszarda

Wtorek, 5 lipca – Bł. Marii Teresy

19:00- + Józef Miś (36 rocz)

Środa, 6 lipca

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla rodziny Mazur             – A. Mazur

Czwartek, 7 lipca- Św. Jana z Dukli

19:00O Boże błogosławieństwo dla Marty i Józefa z rodziną

Piątek, 8 lipca

19:00- ++ Janina i Kazimierz Kubicki

Sobota, 9 lipca

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Jenny z okazji urodzin

Niedziela, 10 lipca- XV Niedziela zwykła  

8:30- + Bartłomiej Machula                              – rodzina

10:30- ++ Janina, Eugeniusz, Jan, Józef i Maria  – brat z rodziną                         

12:30- Dzień Pamięci Męczeństwa Polaków na Kresach – SPK #18

19:00- ++ Anna i Stefan Jarzęcki i zmarli z rodziny Jarzęckich i Skrzekowskich

LEKTORZY

 25-26 czerwca

18:00- M. Domaradzki, B & J. Pajewski

    8:30- R. Przybylski, M. Iskra

10:30- Z. Topor, D, Topor

   12:30-  E. Kiegler, O. Zyro

  19:00- W. Grabowski, M. Sobczak

                               

2-3 lipca

18:00- M. Edgar, M. Iskra

  8:30- A. Rudzińska, M. Sobczak

  10:30-M. Kaczan, S. Salome

  12:30- J. Pajewski, A. Wiśniewski

19:00- J. Krysiak, A. Wojciechowska

       

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez systemdiecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

„PAN Z WAMI” do nabycia w biurze po $10.00.

Akcja zbierania ofiar na działalność chary­tatywną i admi­nistrację diecezji trwa. Kwota wyzna­czona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $9,404.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

        XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

26 czerwca

1 Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62

Ref: Pan mym dziedzictwem, Moim przeznaczeniem

Na ogół pracujemy, by zarobić na utrzymanie. Nasza praca to czasami wykonywanie tego, co lubimy, czasami tego, co zmuszeni jesteśmy robić wbrew samym sobie. Czasami jednak to, co wykonujemy, jest naszym powołaniem. To coś, co nas popycha ku kościołowi, Bogu, wierze lub ku zawodowi i czynnościom Bogu miłym. To również otwarcie się na decyzje Boga, decyzje, które powodują, że poświęcamy nasze życie, nasz czas dla innych, dla bliskich i tych, których jeszcze nie znamy. W Pierwszej Księdze Królewskiej czytamy o powołaniu Elizeusza, którego poprzez Eliasza powołuje sam Bóg. Powołuje go, by najpierw uczył się, będąc sługą Eliasza, jak żyć i jak głosić słowo Boże. Elizeusz bez wahania „wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.” (1 Krl 19,21b). Święty Paweł zaś poucza nas w Liście do Galatów o wolności, którą wywalczył dla nas Chrystus, ale jednocześnie przestrzega nas, byśmy tę wolność traktowali właściwie, dokonując odpowiednich wyborów: „bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności, jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Ga 5,13) To nasza wolność pozwala nam przyjąć bądź odrzucić powołanie, ale jeśli je odrzucimy, to nie miejmy do Boga pretensji, że nie potrafimy znaleźć właściwej drogi życia. Kiedy więc usłyszymy «Pójdź za Mną!» (Łk 9,59) – jak to usłyszał młodzieniec w dzisiejszej Ewangelii – nie zwlekajmy z odpowiedzią, nie szukajmy wykrętów, ale idźmy drogą, którą nam Chrystus wskazuje. Obojętnie, czy odnosi się to do zawodu, sposobu życia czy czynności, które chcemy wykonać przed podjęciem decyzji ostatecznej. Taka chwila może się już nie powtórzyć, a my będziemy żyli w przeświadczeniu utraty szansy lepszego życia, odmiennego życia, właściwego życia. Boże, Ty pragniesz nam ukazać, jaką drogą winniśmy kroczyć, spraw, abyśmy mogli w każdym momencie odczytać Twoje wskazania, byśmy umieli podążać drogą wybraną nam przez Ciebie. Piotr Blachowski

          XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

3 lipca

Iz 66,10,12-14c;Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20

Ref:  Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Uczniowie powrócili z misji i opowiadali z entuzjazmem o uwalnianiu ludzi od demonów. I wtedy właśnie Jezus powiedział im, że widział szatana, spadającego z nieba jakby błyskawica. Motyw upadku szatana z nieba występuje jeszcze w dwóch innych miejscach Nowego Testamentu. Pewnego dnia do Jezusa jeden z Apostołów przyprowadził Greków. Jezus odczytał ten znak przybycia pogan do Niego jako sygnał zbliżającej się męki i uwielbienia Boga w zbawczej śmierci. Jest zatrwożony, ale wbrew temu uczuciu woła do Boga: „Ojcze, uwielbij swoje imię!”. Ludzie stojący obok myśleli, że zagrzmiało lub że przemówił anioł. Ojciec, bowiem odpowiedział z nieba: „I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię!”. Po usłyszeniu tych słów Jezus powiedział, że jest sąd nad tym światem i władca tego świata zostanie wyrzucony. A On sam będzie wywyższony ponad ziemię, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Widzimy, więc, że nie tylko głoszenie królestwa jest walką z szatanem i strąceniem go z nieba, ale też męka Chrystusa, wywyższenie i uwielbienie imienia Ojca w posłuszeństwie aż po krzyż. Wreszcie najbardziej chyba znanym tekstem, mówiącym o strąceniu szatana z nieba jest wizja z 12 rozdziału Apokalipsy. Jan mówi o ucieczce Niewiasty na pustynię po narodzinach syna, który został porwany do nieba. Niewiasta spędza 1260 dni na pustyni, ukrywając się przed smokiem. To nie jest tchórzostwo, to skromność, pokora, życie ukryte. Ukrywać się przed smokiem to unikać własnej chwały, unikać własnej samorealizacji w dumie, to nie ulec pokusie bycia wielkim i sławnym, potężnym i podziwianym, bogatym i nieomylnym, doskonałym i wyniosłym. Wtedy właśnie Michał Archanioł wchodzi w starcie z szatanem i jego demonami i strąca ich z nieba wprost na ziemię. Niewiasta o dwóch skrzydłach orła ucieka na pustynię, z dala od węża. Niewiasta to nie tylko Kościół, nie tylko Maryja, ale też każdy z nas, któremu zakomunikowano: „Bądź z dala od węża, żyj z dala od okazji do grzechu! Żyj w niemożności popełnienia grzechu, jakbyś żył na pustyni”. Są więc trzy motywy strącenia szatana: 1) wywyższenie Jezusa na krzyżu, czyli posłuszeństwo Bogu aż po śmierć. 2) Ewangelizowanie, czyli życie dla nawrócenia innych; 3) życie w pokorze, w skromności, w wyrzeczeniu, na pustyni, z Miriam z Nazaretu. Te trzy motywy upadku szatana to twoja dywersja na terenie okupowanym przez demony. Niech to nie umknie twojej uwagi. Michał strącił szatana z nieba, ale wąż i jego demony zostały strącone na ziemię, czyli na poziom ludzkiego świata! Nasza ziemia jest teraz polem potężnej bitwy. Wojna o niebo jest zakończona – zostało oczyszczone w czasach Jezusa, teraz jest wojna na ziemi! Dlatego pamiętaj, że to, co strąca szatana z nieba, to samo strąca go poniżej ziemi. To są trzy wyrwy w szykach demonów. Nasze imiona są wtedy zapisywane na tablicach nieba, na zawsze w chwale Boga. Augustyn Pelanowski OSPPE

PODZIĘKOWANIE DLA SKLEPU GOLDEN TOUCH JEWELLERY

Wyrażamy ogromną wdzięczność Panu Wojciechowi Dudkowi – Mistrzowi Złotniczemu za naprawienie uchwytu przy naszej monstrancji. Szybkość i kompentecnja wykonania naprawy była w istocie expressowa. Za życzliwość serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

ŻYCZENIA SIOSTRZE LUCYNIE

Z okazji 60 lecia Ślubów Zakonnych. Nieustającego strumienia łask Bożych płynących przez serce Maryi,by Pan Bóg błogosławił Tobie w każdym dniu kroczenia drogą, na którą On sam Ciebie wezwał. Niech Cię darzy szczęściem, pokojem, zdrowiem i radością. Sercem łączymy się z Tobą Czcigodna Jubilatko, życząc Ci, aby Zmartwychwstały Pan błogosławił Tobie w dalszej drodze do siebie zlewając na Ciebie swoją miłość i dobroć. Życzy Zespół Mazovia

Biblioteka będzie zamknięta w lipcu i sierpniu. Podczas lata, książki można będzie wymienić tylko w jeden weekend – 30 lipca (sobota) od 17:00-20:00 i 31 lipca (niedziela) od 9:30-14:00. Do zwykłych godzin wrócimy 3-4 września. Klub Książki wznowi też działalność w październiku. Więcej informacji: (403) 281-9127.

PROGRAM WAKACYJNY…

W lipcu i sierpniu nie ma Mszy porannych w piątki ani w soboty. Dopiero we wrześniu będzie celebrowany Pierwszy Piątek miesiąca i Pierwsza Sobota miesiąca z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu. Przez okres wakacji nie będzie też „regularnych” odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii, chyba, że wyjątkowa sytuacja choroby. Biuro parafialne będzie czynne wewtorki i środy od9:00 do 13:00. Ewentualnie z Księdzem można umówic się i spotkać po Mszy. Biuletyn parafialny w okresie wakacji (począwszy od niedzieli 26 czerwca) będzie wydawany raz na dwa tygodnie.

STUDIUM BIBLIJNE

Zaprasza­my do udziału w  osobistym pozna­waniu Pisma Świętego. Nasze kursy biblijne przybliżają Słowo Boże. Spotkania w soboty bez­pośrednio po Mszy św. wieczornej, prowadzi ks. Paweł Melczewski, T.Chr

UWAGA! Tylko osoby, które zapisały się do parafii, przychodzą na Msze święte, żyją sprawami naszej wspólnoty i wspierają nasz kościół, mogą być uważane za PARAFIAN. Takim osobom przysługują wszystkie prawa do posługi duszpasterskiej i sakramentalnej. Możemy też wystawić zaświadczenie dopuszczające do bycia świadkiem przy chrzcie, bierzmowaniu czy ślubie. Innym osobom: nienależącym, niepraktykującym – żadnych zaświadczeń NIE WYDAJEMY !

TRANSMISJA INTERNETOWA Ubiegłe dwa lata minęły nam pod znakiem „pandemii”. Wiązało się to z zamknięciem kościoła, albo z mocnym ograniczeniem liczby osób w kościele. Mieliśmy wówczas transmisje internetowe. Najwięcej pracy włożył w to Witold Owoc. Dziękujemy! Ostatnia transmisja będzie dzisiaj w sobotę 25 czerwca.

ZDJĘCIA OŁTARZY NA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

KOMUNIKAT – ZAPROSZENIE

Zgodnie z Kalendarzem SPK Koła nr 18 na br. członkowie koła są proszeni o udział we Mszy św. w dniu 10 lipca 2022 r. w Kościele MBKP w Calgary o godz. 12.30. Msza św. będzie odprawiona w intencji „Pamięci Męczeństwa Kresowian”. Poczet Sztandarowy również proszony jest o wzięcie udziału.

BED & BREACFAST – do wynajęcia 2 sypialnie z kuchnią i pralnią od czerwca do września w West Kelowna, BC V1Z 3L7. Tel domowy: 1-778-755-1320 Komórka: 1-250-979-8315 (6x)

DOM DO WYNAJĘCIA-Wynajmę dom w Airdrie, Alberta z trzema sypialniami i jedną i pół łazienki. Tel: 1-416-988-6258 (1x)

PRACA- Poszukujemy monterów ścian komercyjnych / biurowych/ partition walls w Calgary downtown i okolicach z doświadczeniem pracy na budowie. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne stawki i przyjemna atmosferę w pracy. Zainteresowanych proszę o telefon: 403-472-7124.(5x)

ZATRUDNIMY  OPIEKUNA/GOSPODARZA

 Stowarzyszenie Polaków „Biały Orzeł” w Victorii od 1go lipca 2022 zatrudni Opiekuna/Gospodarza lub małżeństwo podlegającego bezpośrednio Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia. Opiekun/Gospodarz jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku, czystości oraz dobrego stanu technicznego pomieszczeń wewnątrz Domu Polskiego oraz otoczenia wokół budynku. Szczegołowy zakres pracy i obowiązków Gospodarzy zostanie określony w Umowie. Zainteresowani proszeni sa o skontaktowanie przez e-mail victoriapolishhall@gmail.com  lub dzwoniąc na numer 250-382-5741.

NASZ WETERAN, p. FELIKS OSIŃSKI zgubił gdzieś medal za udział w operacji Monte Cassino. Gdyby ktoś odnalazł, prosimy o kontakt :  403-217-6123. Pan Feliks jest w stanie wynarodzić osobie, która dostarczy ten medal….

ZAPISY DO ZESPOŁU MAZOVIA!
Zespół Mazovia zaprasza  wszystkie osoby chętne do przyłączenia się  do naszej grupy. Szukamy:  
Dzieci  w wieku 6-11 lat(Próby Piątek 5-8pm) Młodzież i dorosłych od 12 lat (Próby niedziela 5-8pm) Przyjmujemy wszystkich, którzy: Chcą  poznać Polską kulturę i taniec, lubią śpiewać, chcą poznać przyjaciół na całe życie, chcą fajnie się bawić, chcą jeździć i zwiedzać Kanadę i inne zakątki świata! Próby odbywają się w południowej części Calgary.
 ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA!
Kontakt: P. Majka 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  Zgodnie z informacją podaną na Zebraniu Miesięcznym 24 kwietnia 2022, Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA) zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, które odbędzie się w Domu Polskim w niedzielę, 26 czerwca o godz.14.30