21-28 sierpnia

21-28 sierpnia

Sobota, 20 sierpnia

18:00-+ Ryszard Szewczyk (3 rocz)

Niedziela, 21 sierpnia- XXINiedziela zwykła

8:30- + Ryszard Kapel                                          – rodzice

10:30- + Henryk Konopiński (4 rocz)       – córka z rodziną

12:30- ++ Jadwiga i Zdzisław Gąsior

12:30 (Ks.Stefan) W intencji Natalii i Sylwestra Zdończyk w 1 rocznicę ślubu

19:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Ryszarda i Danuty z okazji sakramentu małżeństwa

Poniedziałek, 22 sierpnia- NMP Królowej

19:00- + Janina Sowa                        – córka z rodziną

Wtorek, 23 sierpnia – Św. Rózy z Limy

19:00-+ Tadeusz Kustra                                         – rodzina

Środa, 24 sierpnia- Św. Bartłomieja Apostoła

19:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Michała, Wiktora, Magdy i ich rodzin                                                                         – mama

Czwartek, 25 sierpnia- Św. Ludwika

19:00- + Markek Pieczara – żona z rodziną

Piątek, 26 sierpnia- NMP Częstochowskiej

19:00- + Maria Glawdel

Sobota, 27 sierpnia- Św. Moniki

18:00- + Marek Pieczara

Niedziela, 28 sierpnia XXII Niedziela zwykła

8:30-++ Anna Noworyta i zmarli z rodziny – siostrzenica

10:30-++ Andrzej i Aniela Bzdyk – córka z rodziną

12:30- + Ireneusz Nowicki (15 rocz)   – żona i syn z rodziną

12:30 (ks. Stefan) + Aleksander Pajda

19:00- Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Marii i Dariusza z okazji 29 rocz. sakramentu małżeństwa

Poniedziałek, 29 sierpnia- Męcz. św. Jana Chrzciciela

19:00- M.W. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elizy i Marka z okazji 30 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00- + Władysław Letki

Wtorek, 30sierpnia

19:00-++ Bronisław i Helena Skałka oraz Aleksandra i Józef Majewscy

Środa, 31 sierpnia

19:00- Dziękczynno-błagalna dla Edyty i Stanisława z okazji 19 rocz. sakramentu małżeństwa                 – mama

Czwartek, 1 września

19:00- O powołania Kapłańskie i Zakonne

19:00- W intencji ofiar II wojny światowej w 83 rocznicę

Piątek, 2 września

9:00- W intencji dusz czyśćcowych

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Leonardy i Józefa Hryszko oraz Teresy i Jana Pejko z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

19:00-+ Tadeusz Borowiec w miesiąc po śmierci

Sobota, 3 września- Św. Grzegorza Wielkiego

8:30- Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi zagrzechy nasze i grzechy świata

18:00- + Adam Rębisz (1 rocz)

18:00- O opiekę Bożą i zdrowie dla Michaliny Piaseckiej i jej rodziny – Grupa Różańcowa

Niedziela, 4 września XX IIINiedziela zwykła

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Ireny z okazji urodzin           – Anna

10:30- Za zmarłych z rodzin: Rembisz, Psiurski, Wall i Nowak

12:30- + Ryszard Walus

12:30- (Ks Stefan) – Dziękczynno- błagalna dla Ewy i Darka z okazji 30 rocz. sakramentu małżeństwa

15:00 ślubna: Monika Korczewski & Charlie Villeneuve

19:00- Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Bożą dla Jenny i Patryka

19:00- M.W – Alicja Rudy    – rodzina

LEKTORZY

20-21 sierpnia

18:00- R. Kohnke, A. Wojciechowska

8:30- M. Sobczak

10:30- E. Kaczan, M. Iskra, M. Kaczan

12:30- M. Domaradzki, O. Zyro

19:00- W. Grabowski, A. Wojciechowski

27-28 sierpnia

18:00- J. Pajewski, B. Pajewski

8:30 – R. Przybylski, S. Zacharia

10:30- M. Sapielak, S. Salome

12:30- Z. Topor, D. Topor

19:00- J. Krysiak, M. Iskra

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez systemdiecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

21 sierpnia

Iz 66,18–21; Hbr 12,5–7.11–13; Łk 13,22–30

Ref: Całemu światu głoście Ewangelię

Posiadanie czegokolwiek, jest w naszych czasach nobilitacją, a zarazem koniecznością. Dobra służące nam w życiu codziennym, kiedyś określane, jako luksus, z czasem stają się standardem potrzebnym do życia. Jednakże są wartości – dobra, które nie zdeaktualizują się z biegiem lat i wzrostu techniki, czy cywilizacji, do dobra nie materialne a duchowe. Zgodnie z czytaniem Joela, dobra, które zsyła nam Pan, powodują, iż obfitując w nie, „Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony” (Jl 2,26). A więc życie zgodne z tym, co nam zaleca Pan, może nam obfitować w dobro doczesne, a zarazem dobro niematerialne – duchowe. Czy mamy wybór? Sądzę, iż rachunek jest prosty, żyjąc pod parasolem Boga, żyjemy dobrze, dostatnio, wielbiąc Boga za jego czyny, chwałę i dobroć.To zresztą przekazuje nam Święty Paweł w Liście do Tymoteusza, pisząc: „Nic, bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością!” (1Tm 6,7-11). Dlaczego aż tak długi fragment? Bo to on właśnie ukazuje nam właściwą prawdę, postawę i określa nam, nasz sposób życia i postępowania. Konsekwencją wyboru jest właściwe życie i podejście do naszego życia. W rozmyślaniu nad naszym życiem możemy odczytać właściwie przypowieść Ewangeliczną Jezusa. Nie twierdzę, że źle jest, gdy posiadamy, i pomnażamy nasze dobra, ale czynić to powinniśmy z umiarem, by nie zapędzić siebie w „kozi róg”. Nie możemy zjeść ciastka i ciastko. Sztuka wyboru, wolności i naszej woli są nam dane od Boga, ale jak my nimi zadysponujemy tak nasze życie będzie biegło i owocowało. Owoce te, nie są tylko naszą własnością, należą również do Pana, jeśli Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem». (Łk 12,21) Jezu Chryste, pozwól nam właściwie planować nasze życie, by prowadziło do życia wiecznego, a poza dobrem doczesnym tętniło miłością i wiarą.

Piotr Blachowski

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

28 sierpnia

Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 14,1.7-14

Ref: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz

Bóg wyraża Swą miłość na wiele sposobów. Jednak człowiek z różnych powodów może tego nie dostrzegać. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest pycha. Pycha odstręcza Boga i ludzi. Pysznych nikt nie lubi. Pycha skłania człowieka do tego, aby siebie wynosić ponad innych. Jest też źródłem wielu grzechów. I właśnie o tym problemie mówią dzisiejsze czytania. W każdym fragmencie, w każdej strofie dotyka nas Słowo, które, będąc radą, jest zarazem czymś, co sprawia, że chcemy je pamiętać, przyjmować i stosować. Już w pierwszym czytaniu Mądrość Syracha poucza nas, jak zachowywać się, by innych nie urazić niepotrzebnym słowem, a równocześnie swoim postępowaniem zapracować na łaski Pana. Wyraźnie nas przestrzega: „Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.” (Syr 3,28-29) Święty Paweł w Liście do Hebrajczyków poucza nas, jednocześnie tłumacząc, że nasze postępowanie związane z przynależnością „do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,” (Hbr 12,23) ma nas zaprowadzić „do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa” (Hbr 12,24), który, mając w nas upodobanie, uczy nas, jak mamy żyć i postępować. Ewangelia również przestrzega nas przed postępowaniem podyktowanym egoizmem i próżnością. Poleca działać bezinteresownie, czyli zapraszać tych, którzy potrzebują pomocy, którzy są niezdolni dać „odpłatę”. Ten, kto daje interesownie, spodziewając się czegoś za to, zapomina, że wszystko dostajemy darmo od Boga. Ewangeliczne Słowa Jezusa Chrystusa – kwintesencja całej dzisiejszej Liturgii Słowa – wieszczą nam wspaniałą przyszłość, jednakże pod warunkiem, że będziemy wypełniali ze zrozumieniem i wierną pokorą to, co nam Pan pozostawił w Testamencie Swoich Słów i Przykazań. „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.” (Łk 14,12-14). Piotr Blachowski

DZIEŃ ŻOŁNIERZA I ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ uczciliśmy Mszą świętą w niedzielę 14 sierpnia o godz. 12:30, a następnie była Akademia i obiad w Domu Polskim.

„PAN Z WAMI” do nabycia w biurze po $10.00.

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji trwa. Kwota wyznaczona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00. Aktualnie zostało zebrane $10,194.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

Biblioteka będzie ponownie otwarta w sobotę 3 września od 19: 00-20: 00 i w niedzielę 4 września od 9:30-14:00. Prosimy o zwrot książek wypożyczonych w ciągu ostatnichkilku miesięcy.

BIURO PARAFIALNE we wrześniu wraca do „normalnych godzin funkcjonowania” , czyli od wtorku do piątku włącznie, od 9:00 do 13:00. Inne sprawy i terminy po uprzednim umówieniu.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

września, czyli 1 września, zapraszamy ministrantów na 18: 30 na nabożeństwo. Będziemy wspominać rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po Mszy św. będzie grill, kiełbaski, etc.w ogrodzie za salą parafialną.

2 września – całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu pomiędzy poranną a wieczorną Mszą.

PIERWSZA SOBOTA – 3 września – całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu pomiędzy poranną a wieczorną Mszą, plus 4 części Różańca w znanych godzinach.

MIEJSCE PARKINGOWE przy naszym kościele jest możliwe do uzyskania dla studentów, czy osób pracujących w sąsiedztwie. Pierwszeństwo mają nasi Parafianie (pisaliśmy ostatnio, kto to taki: osoba zapisana, modląca się w naszym kościele, wspierająca naszą wspólnotę, żyjąca sprawami naszego kościoła). Dopiero, gdy zostanie miejsc na parkingu, to wówczas inne osoby mogą otrzymać pozwolenie na parkowanie.

I OBIAD

Jest taki plan, by 17 i 18 września (sobota i niedziela) zorganizować wyprzedaż różnych artykułów w naszym dużym namiocie, który będzie ustawiony pomiędzy kościołem a salą parafialną. Natomiast w sali parafialnej w tym czasie będzie dostępny obiad „na miejscu”, albo na wynos…. różne pierogi, gołąbki, bigos, pączki, ciasta… Piszemy o tych planach wcześniej, by Parafianie mogli poszukać różnych rzeczy, które im nie są już potrzebne w „gospodarstwie domowym”, a innym mogą się przydać. Przy okazji Parafia zarobi nieco funduszy na swoją działalność, a tego typu „impreza” nie wiąże się z dużymi wydatkami i pozwoleniami jak w przypadku pikniku…

RADA PARAFIALNA powołana przez ks. Jacka Walkiewicza wypełniła swoją misję. Właściwie, 3-letnia kadencja skończyła się już wcześniej, ale z powodu Covid-19 wszystko było „zamrożone”. Rada miała okazję zorganizować Jubileusz 50-lecia kościoła od momentu budowy w 1968 roku. Następnie było pożegnanie poprzedniego Proboszcza, powitanie nowego Proboszcza, trudny czas „Covid’owy” z różnymi ograniczeniami i dyżurami, pożegnanie s. Teresy, pożegnanie ks. Marcina, powitanie ks. Pawła, wielkie przedsięwzięcie piknikowe po tylu latach, w końcu Jubileusz 60-lecia Pierwszej Profesji Zakonnej s. Lucyny… Mimo wszystko, mimo trudnego okresu, było to dużo wydarzeń. Chcielibyśmy się spotkać w „starym gronie” by podsumować całość. Prośba zatem do Radnych, aby znaleźli najlepszy wspólny dzień, (bo z tym zawsze był problem). A następnie trzeba pomyśleć o wyborze nowej Rady Parafialnej: osoby należące i aktywne w parafii, które mają trochę czasu i chciałyby ten czas ofiarować dla Wspólnoty, a Księżom służyć radą i pomocą w prowadzeniu parafii.

OGŁOSZENIA SZKOŁY POLSKIEJ. Zapisy na rok szkolny 2022/2023 trwają cały czas i mogą być dokonywane online, na stonie szkoły: www.szkolapolskacalgary.com. Będzie też możliwość zapisania dzieci osobiście w dniu 28 sierpnia, na sali parafialnej. Zajęcia zaczynają się 16 i 17 września. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 18 września o godzinie 10:30. Szkoła Polska poszukuje nauczycieli do młodszch klas sobotnich. Wymagane jest wykształcenie pedagogiczne (z Polski lub Kanady). Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie resume na adres mailowy: bozenab@calgaryweb.com.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY…

W sobotę 13 sierpnia zmarł Bogumił Hoffman w wieku 88 lat. Msza św. pogrzebowa odprawiona była w naszym kościele w piątek 19 sierpnia. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Bogumiła polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!…

We wtorek 9 sierpnia zmarła nasza parafianka Felicja Slowik-Hatała w wieku 91 lat. Msza św. pogrzebowa odprawiona będzie w naszej parafii w poniedziałek 22 sierpnia o godzinie 11:00. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Felicję polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!…

We wtorek 9 sierpnia zmarła naszaparafianka Irena Stróżyk w wieku 84 lat. Pogrzeb odbył się w piątek 12 sierpnia poza naszą parafią. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Irenę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!…

BED & BREACFAST – do wynajęcia 2 sypialnie z kuchnią i pralnią od czerwca do września w West Kelowna, BC V1Z 3L7. Tel domowy: 1-778-755-1320 Komórka: 1-250-979-8315 (3x)

PRACA Poszukujemy monterów ścian komercyjnych / biurowych/ partition walls w Calgary downtown i okolicach z doświadczeniem pracy na budowie. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne stawki i przyjemna atmosferę w pracy. Zainteresowanych proszę o telefon: 403-472-7124.(3x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA

Wynajmę jeden pokój dla studenta lub samotnej osobie. Dzielnica N.E. Dobre połączenie komunikacyjne. Kontakt: 825-994-1948 (3x)

Po kolacji zespół zaprezentuje krótkie tańce. Rezerwacja biletów Majka Kowalczyk 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com. Dochód z zabawy przeznaczony jest na dalszy rozwój zespołu Mazovia. ZAPRASZAMY