7-14 sierpnia

7-14 sierpnia

Sobota, 6 sierpnia – Przemienienie Pańskie
18:00- ++ Ks. Adam Barcz, Ks. Józef Furman i Ks. Arkadiusz Boryczka


Niedziela, 7 sierpnia XIX Niedziela zwykła
8:30- ++ Edward (22 rocz) i Nadzieja (17 rocz) Gajdel-córka z rodziną
10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę
12:30- O Boże błogosławieństwo dla Patryka z okazji urodzin
19:00- O dary Ducha św, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji urodzin


Poniedziałek, 8 sierpnia- Św. Dominika
19:00- ++ Anna Noworyta i zmarli z rodziny – siostrzenica


Wtorek, 9 sierpnia- Św. Teresy Benedykty od Krzyża
19:00- ++ Helena i Daniel Giżowski – Grażyna


Środa, 10 sierpnia- Św Wawrzyńca
19:00- O błogosławieństwo Najświętszej Marii Panny dla syna Bartłomieja z okazji urodzin – rodzice


Czwartek, 11 sierpnia- Św Klary
19:00-+ Anna Lisińska zmarła w Polsce 17 lipca – siostra Jadwiga


Piątek, 12 sierpnia- Sw. Joanny Franciszki de Chantal
19:00- ++ Lajos Szabo i zmarli z rodzin Szabo i Korczewski


Sobota, 13 sierpnia- Św. Poncjana i Hipolita
18:00- + Tadeusz Piotrowski – rodzina


Niedziela, 14 sierpnia – XX Niedziela zwykła
8:30- ++ Barbara i Aleksander Falc i zmarli z rodzin Falc i Kołodziejczyk
10:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Karoliny
12:30- Dzień Żołnierza – SPK #18
12:30- (M.W)- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana Kraska w dniu 94 urodzin
19:00- Dziękczynna z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa Marii i Edwarda i o Boże błogosławieństwo dla ich dzieci z rodzinami


Poniedziałek, 15 sierpnia- Wniebowzięcie NMP
9:00- Dziękczynno-błagalna dla Dominiki i Jana w rocznicę sakramentu małżeństwa
19:00- + Maria Glawdel – R. Piekut


Wtorek, 16 sierpnia- Św. Stefana
19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Arona w rocznicę sakramentu małżeństwa – rodzice


Środa, 17 sierpnia- Św. Jacka
19:00- + Maria Glawdel i Lajos Szabo – rodzina


Czwartek, 18 sierpnia
19:00- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla Laury i Lukasa w rocz. sakramentu małżeństwa – rodzice


Piątek, 19 sierpnia- Św. Jana Eudesa
19:00-+ Józef Bedryło


Sobota, 20 sierpnia- Św. Bernarda
18:00- + Ryszard Szewczyk (3 rocz)


Niedziela 21 sierpnia – XXI Niedziela zwykła
8:30- + Ryszard Kapel – rodzice
10:30-+ Henryk Konopiński (4 rocz) – córka z rodziną
12:30- ++ Jadwiga i Zdzisław Gąsior
19:00- O dary Ducha św, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla Danuty i Ryszarda z okazji sakramentu małżeństwa


LEKTORZY
6-7 sierpnia
18:00- A. Gurgul, A. Wojciechowska
8:30- R. Przybylski, M. Iskra
10:30- A. Wiśniewski, A. WojciechowskA
12:30- W. Potocka, O. Zyro
19:00- M. Sobczak


13-14 sierpnia
18:00-M. Domaradzki, M. Iskra
8:30- A. Rudziński
10:30- R. Kohnke, A. Wojciechowska
12:30- E. Kiegler, D. Topor, A. Gurgul
19:00- J. Krysiak, A. WojciechowskaDziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system
diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7 sierpnia
Mdr 18,6-9;Hbr 11,1-2.8-19; Łk 12,32-48
Ref: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Czym jest wiara? Autor Listu do Hebrajczyków naucza, że „Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, że rozumem i wolą staramy się przylgnąć do tego, co Bóg nam objawił, najpełniej w swoim Synu. Skoro wiara jest łaską, trzeba o nią prosić i za nią dziękować. Biskup Jan Szkodoń zauważa, wiara jest postawą człowieka: jego rozumu i woli oraz są to czyny człowieka. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Wierzymy w Boga, który objawił się nam, jako Trójca Osób – Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy Bogu, to znaczy uznajemy za prawdę to, co Bóg objawił, ale także w pełni Bogu ufamy. Wiara jest aktem świadomym i wolnym. Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. Może Boga wykluczyć ze swojego życia. Może żyć tak, jakby Boga nie było. Może powiedzieć: „Bóg nie istnieje”. Znane jest powiedzenie:, „Jeśli nie będziesz żył, jak wierzysz, zaczniesz wierzyć, jak żyjesz”. Jeżeli człowiek nie stara się postępować według wiary, wtedy zaczyna swoje grzeszne życie usprawiedliwiać i to usprawiedliwianie może prowadzić aż do niewiary. Matką wszystkich wierzących jest Kościół. Św. Cyprian powiedział: „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”. Wierzymy w to, co jest objawione w Bożym słowie, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia, jako objawione przez Boga. Nasz wiara wzrasta natomiast, gdy dzień po dniu się modlimy. Modlę się, ponieważ wierzę, wierzę, ponieważ się modlę. Wierzę, więc rozwijam swoją wiarę przez kontakt ze słowem Bożym. Wierzę, więc się spowiadam. To się odnosi do Komunii św. i do każdego czynu. Warto zwrócić uwagę na to, że wiara, jeśli jest coraz głębsza, wyraża się w trosce o wiarę innych. Wierzę, dlatego chcę, by inni też wierzyli. Na jakie zagrożenia wiary warto byłoby zwrócić uwagę? Największym grzechem przeciwko wierze jest niewiara, świadome, dobrowolne odrzucenie Boga, ale także subiektywizm. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, ale nie praktykuje, jest niekonsekwentny, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 20). Często jest tak, że ludzie mówią: „wierzę w te prawdy, w tamte nie wierzę. To przyjmuję, co Kościół głosi, a tamtego nie przyjmuję. Ja mam swoją wiarę”. W tym może się zawierać niewiedza, ale może się też wyrażać pycha człowieka. Jeśli wierzę w Boga i Bogu, to znaczy, że wiem, iż Pan Bóg nie może się mylić i kłamać. Wiara jest filarem życia chrześcijańskiego.
ks. Leszek Smoliński


XX NIEDZIELA ZWYKŁA
14 sierpnia
Jr 38,4-6.8-10;Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53
Ref: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Cóż można powiedzieć po przeczytaniu tych słów? Czy to zapowiedź walki o dobro? Czy wezwanie do zmiany systemu? To już u nas wszystko było, ale w życiu świeckim, w naszej przeszłości. Nam jednak chodzi o ogień Chrystusowy i walkę o Boga, Chrystusa, jako naszego przewodnika, nasz priorytet w wierze.Święty Paweł, w drugim czytaniu, kieruje dzisiaj nasze spojrzenie na Pana Jezusa, będącego dla nas wzorem, który mamy w ciągu naszego życia naśladować. Pan Jezus, aby wypełnić wolę Ojca „przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę”. Jego życie na ziemi wyznacza kierunek naszego życia i działania: służyć Bogu i sprzeciwiać się wszystkiemu, co może nas odciągać od całkowitej wierności względem Boga. Słowa dzisiejszej Ewangelii w pierwszej chwili szokują nas. Pan Jezus wyjaśnia, wprost, że przyszedł rzucić ogień na ziemię, mówi także, że nie przyszedł po to, by dać ziemi pokój, lecz rozłam. Trudne to dla nas do przyjęcia i zrozumienia. Ogień i rozłam. Żywioł ognia budzi w nas lęk i przerażenie. Znamy jego niszczycielską moc. Zostawia zgliszcza i popioły. Rozłam budzi także negatywne skojarzenia. Wiemy jednak, że nie o taki ogień tu chodzi. Nauka Kościoła wyjaśnia nam, że ten „ogień” jest zapowiedzią ofiary Chrystusa na krzyżu. To „ogień” miłości, który ma zapalić i oczyścić nasze serca. A pokój, pokój wewnętrzny – dar od Pana Jezusa dla Jego uczniów, jako znak zgody między człowiekiem a Bogiem – ten dar nie został nam cofnięty. Jest on znakiem naszego przylgnięcia do woli Boga, jednak nie uwalnia on nas od walki, od sprzeciwiania się wszystkiemu, co w naszym własnym wnętrzu – jak namiętności, pokusy, grzechy – lub w naszym środowisku, sprzeciwia się woli Boga albo zagraża wierze i wypełnianiu Bożych przykazań. Zadaniem naszym, zadaniem każdego, kto chce być uczniem Pana Jezusa, jest budowa domu, czyli wspólnoty opartej na miłości wzajemnej. Należy się jednak liczyć z tym, że w takim domu zamieszka np. zazdrość i ona boleśnie podzieli domowników. Idąc za Chrystusem, napotykać będziemy nierzadko na drwiny, uśmieszki, wyzwiska i obmowy. Ale to nic, bo cel szczytny, bo gdy będziemy przy Chrystusie, nic nam nie będzie grozić, Chrystus nas umocni. Pociski zazdrości to najgorszy rodzaj broni. One trafiają zawsze w dwa serca – strzelca i ofiary. Powstaje gorzki rozłam. Jest on krzyżem uciążliwym, bo wymaga tego, aby oprzeć się nawet najdroższej osobie, jeśli ona przeszkadza wyznawać wiarę, wypełniać powołanie, czy też wykonywać wolę Boga. Piotr Blachowski

„PAN Z WAMI” do nabycia w biurze po $10.00.
MINISTRANCI DZIĘKUJĄ – o $1,072.85 „wzmocnił się fundusz ministrancki” po donacjach związanych z poświęceniem pojazdów. Bóg zapłać !

Akcja zbierania ofiar na
działalność charytatywną i
administrację diecezji trwa.
Kwota wyznaczona nam na
rok 2022 wynosi $ 24,042.00.
Aktualnie zostało zebrane $10,454.00. Serdecznie
dziękujemy – Bóg zapłać!

Biblioteka będzie ponownie otwarta w sobotę 3 września od 19: 00-20: 00 i w niedzielę 4 września od 9:30-14:00. Prosimy o zwrot książek wypożyczonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Klub Książki wznowi też działalność w październiku. Więcej informacji: (403) 281-9127

PROGRAM WAKACYJNY…
W sierpniu nie ma Mszy porannych w piątki ani w soboty. Przez okres wakacji nie będzie też „regularnych” odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii, chyba, że wyjątkowa sytuacja choroby. Biuro parafialne będzie czynne we wtorki i środy od 9:00 do 13:00. Ewentualnie z Księdzem można umówic się i spotkać po Mszy. Biuletyn parafialny w okresie jest wydawany raz na dwa tygodnie.


PROGRAM WAKACYJNY…
W sierpniu nie ma Mszy porannych w piątki ani w soboty. Przez okres wakacji nie będzie też „regularnych” odwiedzin chorych i starszych z naszej parafii, chyba, że wyjątkowa sytuacja choroby. Biuro parafialne będzie czynne we wtorki i środy od 9:00 do 13:00. Ewentualnie z Księdzem można umówic się i spotkać po Mszy. Biuletyn parafialny w okresie jest wydawany raz na dwa tygodnie.

STUDIUM BIBLIJNE- jest „zawieszone” z powodu wakacyjnego wyjazdu ks. Pawła. Kolejne spotkania w sobotę 3 września, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.UWAGA! Teksty w biuletynie należy czytać ZE ZROZUMIENIEM !!!!
Nieprawdą jest, jakoby osoby niezapisane, nie mogły przychodzić do naszego kościoła…. Wręcz przeciwnie: wszystkich Polaków (i nie tylko) mieszkających w Calgary zapraszamy na Msze święte i przypominamy o obowiązku osobistego uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Od czerwca tego roku dyspensa jest odwołana, nie można już tylko oglądać transmisji w telewizji czy przez internet (chyba, że ktoś jest chory, stary, niedołężny i nie da rady fizycznie przyjechać do kościoła). Jak najbardziej zapraszamy i chodzi nam o pełne i rzetelne uczestnictwo w życiu parafii, modlitwę, sakramenty i wspieranie naszej wspólnoty. Wówczas możemy wystawiać zaświadczenia dopuszczające do bycia świadkiem przy chrzcie, bierzmowaniu czy ślubie. Innym osobom: nienależącym, niepraktykującym – żadnych zaświadczeń NIE WYDAJEMY bo tych osób nie znamy i nie możemy stwierdzić czy są wierzące i praktykujące.
Ostatnio pojawiła się też inna forma próby manipulacji i „wykorzystania” naszej parafii dla celów parkingowych. I znowu: osoby należące, zapisane, praktykujące w naszej parafii, wspierające nasz kościół mają pierwszeństwo. Dopiero, gdy zostanie miejsc parkingowych, to możemy pomóc innym….

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Ostatnio, przez Sakrament Chrztu św., do społeczności Kościoła zostali włączeni :
Sofia Carolina CORREA, Theodore Francis WOŹNIAK, Dash CLARKE, Adrianna Grazyna LOPEZ i Augustyn CZYŻ. Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczonych polecamy Bożej opiece.ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II na rok szkolny 2022/2023 Formularze do pobrania dostępne są na stronie naszej szkoły: www.szkolapolskacalgary.com Można je też wydrukować i wysłać pocztą wraz z załączoną opłatą na adres: Our Lady Queen of Peace Parish; 2111 Uxbridge Dr NW Calgary, AB T2N 3Z3 z dopiskiem – Polish School. Prosimy zwrócić uwagę na kwoty opłat, które uległy zmianom i wynoszą:
1dziecko-$520 2dzieci-$720 3 dzieci (lub więcej) – $870
Deposit ( dyżury) $120


ZARZĄD SPK, KOŁO #18 W CALGARY, uprzejmie zaprasza na Mszę św. w dniu 14 sierpnia o godzinie 12:30, która poświęcona będzie Żołnierzom Wojska Polskiego. Po ukończeniu Mszy św. zapraszamy do Domu Polskiego, do Sali Kombatanta na akademię, której myślą przewodnią będzie “Nasi Żołnierze Generała Andersa”. Chętnych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia Polskich Kombatantow Kola #18. uprzejmie proszę o rezerwacje miejsc na obiad u menagera Domu Polskiego telefonicznie lub e-mailowo. Telefon 403-291-3757 , e-mail info@dompolski.ca

Ostatnio zmarła śp. Danuta Stelmasiński, w wieku 88 lat. Pogrzeb odbył się w naszym kościele w 21 lipca. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Danutę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

W zeszłym tygodniu zmarł ś.p. Tadeusz Borowiec w wieku 68 lat. Pogrzeb odbył się w naszym kościele 3 sierpnia. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a ś.p. Tadeusza polecamy Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.


BED & BREACFAST – do wynajęcia 2 sypialnie z kuchnią i pralnią od czerwca do września w West Kelowna, BC V1Z 3L7. Tel domowy: 1-778-755-1320
Komórka: 1-250-979-8315 (3x)


PRACA- Szukam energicznej pani z doświadczeniem w sprzątaniu domów dwa razy w tygodniu (srody i piątki). Wymagany własny samochód i język angielski na poziomie komunikatywnym. Tel 587-892-6370 (4x)


POKÓJ DO WYNAJĘCIA- Wynajmę jeden pokój dla studenta lub samotnej osobie. Dzielnica N.E. Dobre połączenie komunikacyjne. Kontakt: 825-994-1948 (3x)

PONIEDZIAŁEK, 15 SIERPNIA- WNIEBOWZIĘCIE NMP- ( Mimo wakacji Msza św. w tym dniu dodatkowo będzie odprawiona rano o godz. 9:00)
Prawda o Wniebowzięciu ukazuje nam postać Maryi uwielbionej za Jej wiarę, która jest szczerością i prostotą wobec Boga objawiającego się w życiu. Nie chodzi tutaj, więc o wygląd Maryi, ale o Jej serce pełne wiary w Boga. I to nie jakiejkolwiek wiary w abstrakcyjne prawdy, ale w Osobę i Słowo. Już od chwili Zwiastowania rzuciła się w przepaść, nie widząc nikogo i wierząc jedynie w to, że Ktoś Ją podtrzyma i że ta przepaść jest samą Miłością. Wierzyć Bogu na słowo, wierzyć w Jego obietnice, rzucić się w przepaść Jego miłości, która jest niezbadana i niepojęta – tego uczy nas wniebowzięta Maryja. „Wiara Maryi jest wiarą tych, którzy przyjmują mroki, dziwy, cierpienia. Którzy przyjmują przede wszystkim własną niewiedzę, ale bez dręczenia się jutrem – Pan wskaże drogę w odpowiedniej chwili. Wiara to czysta, bez smutków i wyrzeczeń, przeżywana w całkowitej zgodzie”. Wniebowzięcie nie jest tym samym, co wniebowstąpienie. Jedynie Chrystus wstąpił do nieba mocą własną, Maryja została wyniesiona przez Inną osobę. I oto znowu – nie na Niej zatrzymuje się wzrok – w Jej uwielbieniu jest zwycięstwo Chrystusa, ostatni bezinteresowny tryumf Bożej miłości. Rzeczywiście Maryja jest wzięta do nieba, obdarowana tym przywilejem przez Syna i uczestniczy w ten sposób w mocy Jego zmartwychwstania, zaświadczając własnym ciałem, że Syn przezwyciężył śmierć w poranek wielkanocny i że nasze najśmielsze nadzieje są uzasadnione. Jeżeli Chrystus jest rękojmią naszego przyszłego zmartwychwstania, pełna chwały wizja Maryi pozwala nam zakosztować go już z wyprzedzeniem. „W swoim wniebowzięciu Maryja jest kroplą rosy błyszczącej w słońcu Paschy. Perła rosy lśniąca na szczycie źdźbła trawy jest obrazem Maryi doskonale czystej .


ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Dziękujemy uczestnikom. Chwała Bohaterom! Gratulacje dla p. Feliksa Osińskiego z okazji urodzin. 97 lat to piękny wiek! Natomiast p. Jan Kraska celebruje 94 urodziny. Dużo zdrowia i sił życzymy!!!!


DZIĘKUJEMY ZA POMOC!
Grupa Pań przeprowadziła inwentaryzację w naszej kuchni parafialnej, licząc, porządkując naczynia, itd. Teraz chodzi o to, by wszystkie grupy/osoby, które korzystają z tej przestrzeni, pilnowały porządku w kuchni i przyległych pomieszczeniach !!! Szereg innych osób też pomagało przy różnych pracach: Jan Rajchel naprawił mechanizmy otwierania dwóch okien w kościele. Kilku Panów pomagało Proboszczowi w budowie zadaszenia nad wyjściem z kuchni i nad nowymi schodami z sali parafialnej do ogrodu. Dziękujemy!