18 września

18 września

Sobota, 17 września- Św. Zygmunta Szczęsnego

18:00- + Mariusz Krasowski (w dniu urodzin)

18:00- O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Józefa Kapel i jego rodziny                                                                    – Anna

Niedziela, 18 września XXV Niedziela zwykła

8:30- ++ Gertruda i Alojzy Cichański         – syn z rodziną

10:30- ++ Anna i Józef Kotowicz i zmarli z rodziny Basaraba i Kotowicz          – córka z rodziną

10:30- Na rozpoczęcie roku szkolnego i o Boże bł. dla Sr. Lucyny                        – Szkoła Polska

12:30- Za poległych w obronie Ojczyzny 1-17 września – SPK #18

12:30(Ks. Stefan) W intencji tragicznie zmarłej w wypadku w Polsce Iwony Haraf

19:00- + Maria Samborska                    – syn i córka z rodziną

Poniedziałek, 19 września- Św. Januarego

19:00-(ks.Proboszcz poza parafią) + Teresa Ebel (17 rocz)

19:00-++ Eugenia i Cezary Surwiło (9 rocz)            – rodzina

Wtorek, 20 września- Św. Andrzeja Kim Taegona i Towarzyszy

19:00- + Adam Rębisz                                                 – rodzina

19:00- ++ Jacek Machula i zmarli z rodziny

Środa, 21 września- Św Mateusza Apostoła i Ewangelisty

19:00- ++ Marian Pisarz i zmarli z rodziny

19:00-++ Danuta i Wiesław Błaszczyk

Czwartek, 22 września- Św. Maurycego

19:00- Adela i Bronisław Jeromscy i zmarli z rodziny Jeromskich, Radeckich i Małyszko – rodzina

19:00-+ Sławomir Borkowski, zmarł 2 lipca w wieku 60 lat, prochy pochowane będą w Polsce

Piątek, 23 września- Św. Ojca Pio

9:00- ++ Anna i Jan Rećko oraz Zofia i Zbigniew Konecki

19:00- + Bożena (20 rocz)                                  – brat z rodziną

Sobota, 24 września

8:30-++  Marian i Eryka Alaba oraz Edmund Rasmus (20 rocz)

18:00-O dary ducha św. i łaski Boże dla Samanthy Kulikowski z okazji urodzin

18:00- O Boże bł. opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny i Tadeusza Olkowskich z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa

Niedziela, 25 września XXVI Niedziela zwykła

8:30- ++ Stanisława i Stanisław Bednarczyk           – brat

10:30- Z podziękowaniem za otrzymane łaski przez rodzinę Rembisz

10:30- (Ks. Stefan) + Mieczysław Golański zmarły w Polsce     – przyjaciele

12:30- O Boże bł. dla Ani i Zuzi                              – babcia

19:00- O Boże bł. dla Martynki i Emilii

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Łk 16, 1-13

Ref: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Od kilkunastu lat w Polsce mamy nowy ustrój. Wraz z kapitalizmem do życia publicznego wkradły się nieuczciwość i wyzysk. Niektórzy uważają, że ta sytuacja jest nowa. Tymczasem już prorok Amos udał się do stolicy królestwa izraelskiego – Samarii, gdzie krytykował przepych pałaców i wystawność życia bogatych mieszkańców. Mimo że głosił swe proroctwa w VIII w. przed Chrystusem, piętnował krzywdy wyrządzone biedakom, brak sprawiedliwości w sądach i nadużycia w transakcjach handlowych wśród sprzedawców zboża. Ziemia, na której żył i pracował, była na pograniczu pustyni judzkiej. Uboga roślinność stepowa miała wystarczyć za pokarm dla owiec prowadzonych tam przez pasterzy. Nieliczna trawa wyrastała tylko w okresie pory deszczowej. Prostota życia i ubóstwo uczyniły go wrażliwym na przepych i lekkomyślność bogaczy oraz na krzywdę biedaków. Co ciekawe, sam nie należał do najbiedniejszych. Miał status hodowcy i właściciela owiec, a nie najemnika. Szczególnie znajomo brzmią jego słowa z dzisiejszego czytania: ”Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy” (Am 8, 4) . Ostrzeżenia proroka Amosa korespondują z wcześniejszą tradycją Starego Testamentu: ”Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu płacić odsetek” (Wj 22, 21-24). W katechizmie podobne postępowanie jest nazwane grzechami wołającymi o pomstę do nieba. Wśród nich jest krzywdzenie ubogich, wdów i sierot oraz zatrzymywanie zapłaty pracownikom. W Piśmie Świętym ta ostatnia sprawa jest postawiona na ostrzu noża: ”Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika” (Syr 34, 22). Święty Jakub Apostoł doda w swoim liście: ”Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów” (Jk 5, 4). Amos nie znalazł posłuchu wśród tych, do których się zwracał, choć nie potępiał bogactwa, jako takiego. Jedynie krytykował nieuczciwość i krzywdę, które służą jego zdobywaniu. Widać wielu było nieuczciwych, skoro doznał tak wielu przykrości z powodu swego nawoływania. Znawcy historii narodu wybranego mają dziś pewność, co do jednego: przepowiednia Proroka się sprawdziła. Ostrzegał swych słuchaczy, że nastąpi upadek królestwa, jeśli nie odstąpią od swych grzechów przeciwko biednym i ciemiężonym.
Kościół w dzisiejszych czasach często powraca w swym nauczaniu do jego intuicji. Okazji dostarcza codzienność, w której szybki zysk oznacza pogardę dla ludzkiej godności. Tak się dzieje w związku z bezrobociem, nieuczciwą płacą czy niewolniczym traktowaniem pracowników w supermarketach. Przypominają się słowa Jana Pawła II z sanktuarium miłosierdzia w Łagiewnikach: ”Kościół odczytuje na nowo orędzie miłosierdzia, aby skutecznie nieść pokoleniu końca drugiego tysiąclecia i przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie też prosi Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi. W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. (…) Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa ”miłosierdzie” – im bardziej, oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia – tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia”. Ks.Marek Łuczak

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą, można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

17-18 września

  18:00- R. Kohnke, B. Pajewski

   8:30- M. Sobczak

   10:30- A. Kamieniak, S. Salome

12:30- W. Potocka, D. Topor, Z. Topor

19:00- M. Gajewski, M. Iskra

PAN Z WAMI” do nabycia w biurze po $10.00 – jest to wesja polska i angielska z czytaniami niedzielnymi

KALENDARZ NA NOWY ROK 2023 jest już dostępny. Można wpisywać intencje mszalne. Ma to zwłaszcza znaczenie, gdy komuś zależy na konkretnej dacie, typu: rocznica urodzin, śmierci, jubileusz małżeństwa….

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji trwa. Kwota wyznaczona nam na rok 2022 wynosi $ 24,042.00.  Aktualnie zostało zebrane $12,008.00. Serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać

OGŁOSZENIA SZKOŁY POLSKIEJ.

Szkoła Polska poszukuje nauczycieli do młodszch klas sobotnich. Wymagane jest wykształcenie pedagogiczne (z Polski lub Kanady). Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie resume na adres mailowy: bozenab@calgaryweb.com.

– Przypominamy o KATECHEZIE dla dzieci….

– Niedługo będą zapisy dzieci do I Komunii świętej…

– W tym roku będzie przygotowanie do Bierzmowania..

– Chłopcy mogą zgłaszać się do służby ministranckiej..

MODLITEWNE SPOTKANIA UWIELBIENIA… Odnowa w Duchu Świętym rozpoczęła kolejne spotkania w kościele w każdą środę. Zaczynamy po Mszy św. wieczornej, o godzinie 20:00.  Spotkania są otwarte dla wszystkich parafian, przyjaciół, rodzin. Zapraszamy do wspólnego uwielbienia, śpiewania, na nauki, rozmowy.  Wiecej informacji: Magdalena Kaczan 403 803 5771 lub magdamck@yahoo.ca

UCZCILIŚMY JUBILEUSZ powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii.Wdzięczność Panu Bogu za opiekę duszpasterską niech przerodzi się w intensywną modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

PODZIĘKOWANIE WOLONTARIUSZOM

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli przy budowie namiotu. Dziękujemy też za liczne donacje rzeczowe. Zobaczymy w ten weekend, jak ta forma działalności sprawdzi się dla parafii.

UWAGA! – ZABAWY W SALI PARAFIALNEJ

Informujemy, że Parafia zamierza zorganizować dwie zabawy taneczne w nadchodzących miesiącach. Pierwsza, to Zabawa Andrzejkowa, 26 listopada, w formie „bardziej dyskotekowej, młodzieżowej”, a więc tańsze bilety i „lżejszy” posiłek. Kolejna, to Zabawa Sylwestrowa, ze wszystkimi „bells and whistles”…Szczegóły i bilety już wkrótce, ale już dziś można sobie te daty wpisać w kalendarz wydarzeń rodzinnych.

CHÓREK LAETARE

Po ponad 2-letniej przerwie, Chórek Laetare wznawia swoją działalność. Dziewczynki i chłopców, którzy chcą dołączyć do wspólnego śpiewania w naszym kościele prosimy o zgłoszenie się do siostry Salome lub do siostry Zacharii. Można to uczynić dzwoniąc na numer: 587-896-5575 lub 403-401-4327 albo przez email: sr.salome@shaw.ca

Chórek będzie śpiewał w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Zaczynamy 2 października, jeśli będą chętni do śpiewania. Próby będą godzinę przed Mszą, czyli o 9:30., a śpiewamy podczas Mszy o 10:30. Do chórku Laetare przyjmujemy dzieci w wieku od 6-lat do klasy 6 włącznie.

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ

Dziewczęta i chłopców, którzy lubią śpiewać, zapraszamy do naszego nowego zespołu Młodzieżowego. Przyjmujemy młodzież w wieku od 7 klasy do 25 roku życia. Zespół będzie śpiewał raz w miesiącu w niedziele o 10:30. Planujemy rozpocząć śpiewanie, jeśli będą chętni, to już 23 października.  W planie inne atrakcje dla ludzi młodych, którzy chcą pogłębić swoje życie religijne i poznać innych młodych ludzi.  Zgłoszenia przyjmuje siostra Salome: 587-896-5575 lub na email: sr.salome@shaw.ca

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA SPK NR 18.

Uprzejmie informujemy wszystkich członków Koła SPK, harcerzy oraz  zainteresowanych, których bliscy polegli w pierwszyh dniach wojny i w czasie II Wojny Światowej,  że mundurowa Msza św. (w intencji za poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku)  zgodnie z „KALENDARZEM SPK NA 2022 ROK” odbędzie się  w dniu 18 września o godz. 12:30 w Kościele MBKP  i na którą serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy.  Informujemy również i zapraszamy wszystkich członków i chętnych do wstąpienia w szeregi Koła SPK na pierwsze powakacyjne Zebranie Koła Nr 18, które odbędzie się  również 18 września o godz. 14.30 (2:30 pm) w Sali Kombatanta  w Domu Polskim. Proszę o przekazanie informacji członkom, którzy nie posiadają dostępu do internetu.           Prezes

RELIKWIE ŚW. TERESY z Lisieux udało się załatwić u oo.Karmelitów w Krakowie. Dziękujemy ks. Pawłowi za inicjatywę! 1 października, a więc w dniu liturgicznego wspomnienienia „Wielkiej Małej Świętej”, będzie prezentacja Relikwi w naszym kościele, poprzedzona przygo­to­waniem duchowym… A to duchowe przygotowanie to Nowenna, którą rozpoczniemy 22 września.

ŚWIĘTY OJCIEC PIO wstawia się za nami u Boga. Mając Relikwie, kontynuujemy nabożeństwo 23 dnia każdego miesiąca (lub data w pobliżu, jeśli to jest weekend). We wrześniu, 23 dnia, przypada LITURGICZNE WSPOMNIENIE tego świętego, wiec tym bardziej „zdroje łask” będą otwarte dla wierzących…

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 25 września 2022 o godzinie 14:30 w Domu Polskim. Zapraszamy!

ZESPÓŁ „POLANIE” – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Zespołu „POLANIE” odbędzie się dnia 25 września 2022, o godzinie 16.00 w Domu Polskim, 3015 15 Str, NE , Calgary, T2E 7L8.  

PUBLIKACJA KSIĄŻKI

Autorzy książki pt. “In the Footsteps of Polish Settlers in Western Canada, Building a Community 1914-1950”, Lech i Grazyna Galezowski w dniu 25 września zaprezentują swoją publikację po każdej mszy niedzielnej.   Książka obejmuje ponad 90 polskich osad wraz z unikalnymi zdjęciami i dokumentami. Głównym podmiotem książki jest zachowanie historii polskich pionierów i osadników na terenie zachodniej Kanady. Ukazuje ona piękno i prężność polskiego dziedzictwa przez pryzmat naszych przodków i historii, którą pozostawili nam do pielęgnowania. Jest to rezultat 20 lat          badań, fotografowania i gromadzenia informacji o polskich osadnikach. Książka jest w języku angielskim, by nasze dzieci, wnuki, nasi kanadyjscy przyjaciele zapoznali się z polskim dziedzictwem na kanadyjskiej ziemi.

PRACA- Zatrudnimy instalera meblowego, stolarza meblowego i stolarza ogólnego. Po wiecej informacji prosze dzwonić na numer 403-923-9935. (2x)

POKÓJ DO WYNAJĘCIA Wynajmę jeden pokój dla studenta lub samotnej osobie. Dzielnica N.E. Dobre połączenie komunikacyjne. Kontakt: 825-994-1948 (1x)

Po kolacji zespół zaprezentuje krótkie tańce. Rezerwacja biletów Majka Kowalczyk 403-540-5794 lub email mazoviadance@gmail.com. Dochód z zabawy przeznaczony jest na dalszy rozwój zespołu Mazovia.

DOROCZNY „BAL MASKOWY POLAN” POWRACA!

Zespół „Polanie” serdecznie zaprasza na Bal Maskowy do Domu Polskiego w sobotę 29 października. Muzyka: Mirek Syp. Czekają na Państwa: smaczna kuchnia, wspaniała zabawa i atrakcyjne nagrody. Zaczynamy koktajlami o godz.18:30, obiad o 19:00, kolacja o 23:30. Bilety, w cenie $65 od osoby, do nabycia w niedziele w Sali Parafialnej, pod nr tel. (403) 383 2315 i e-mailem info@polanie.ca. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby zespołu. Zapraszamy!

FEED THE HUNGRYParishes in Calgary and those parishes outside of the city that would like to organize groups to serve at Feed the Hungry: Over the past two years, Feed the Hungry has been offering care packages for our guests to adjust to the reality of the pandemic. The program is now ready to resume hosting sit-down dinners beginning with a Thanksgiving Dinner on Sunday, October 9, 2022.  Learn about the modified program which is designed to ease the transition from care packages to sit-down dinners, as well as the continuing plan to enhance the program. Please register at www.feedthehungrycalgary.ca

40 DAYS FOR LIFE PRAYER CAMPAIGN IS FROM SEP 28 TO NOV 6

On September 28 more than 500 cities around the world are going to start, for 40 days, the next fall campaign in which by prayer, fasting, community outreach and vigils in front of abortion centers, we are expecting that the grace of God is going to touch those hearts and minds of people considering abortion. Here in Calgary we are seeing more and more people willing to sacrifice their time in order to participate in the peaceful vigil in front of the abortion “Kensington Clinic” at 2431 5 Ave NW.  Women, children, fathers, grand parents and the whole community deserve to know that there are real options for them. Those considering that horrific procedure deserve the truth about it. It is proven that just at the last minute babies can be saved. Since 2009 more than 22,000 babies had been saved, 120 abortion facilities had been closed and 242 abortion workers quitted from that industry. Check it out with your Parish to participate at the vigil. Looking for more info @ 40daysforlife.calgary@gmail.com or call us at 403-870-3905. St. Joseph, Patron Saint of Canada, pray for us.