5 luty

5 luty

Sobota, 4 luty 

18:00- O Boże błogosławieństwo dla Iwony i Olgi z okazji urodzin           – mama

18:00- + Stanisława Łakomska

Niedziela, 5 luty- V niedziela zwykła

8:30- + Olek Cichański                                   – brat z rodziną

10:30- Radio Maryja, TV Trwam i za Ojczyznę

10:30- (Ks. Adam) W intencji aktorów i wszystkich pomagających przy organizowaniu Jasełek

12:30– Za Parafian

12:30- (Ks Stefan) O Boże błogosławieństwo dla Alana z okazji urodzin

19:00- O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Danuty, Zbigniewa i całej rodziny

Poniedziałek, 6 luty- św Pawła Miki i Towarzyszy

19:00- + Mieczysław Nadstawny  

Wtorek, 7 luty

19:00– + Za zmarłych rodziców Sióstr Dominikanek

Środa, 8 lutego- św. Hieronima Emilianiego

19:00- O Boże błogosławieństwo dla S. Salome z okazji imienin

Czwartek, 9 luty

19:00-(Ks. Adam poza parafią) + Eugenia Rutkowska (2 rocz) i zmarli z rodziny

19:00– ++ Władysława, Franciszek, Bronisława oraz o Boże bł. i światło Ducha św. dla Małgorzaty

Piątek, 10 luty- św. Scholastyki

9:00- ++ Ludwik i Barbara Bajan

19:00– + Alfredę Zaguła

Sobota, 11 luty- Światowy Dzień Chorego  

8:30- O Boże błogosławieństwo dla Christopher z okazji urodzin                            – dziadkowie

18:00-+ Jan Miazga (14 rocz)

18:00- + Jan Kułach                                           – żona z rodziną

Niedziela, 12 luty- VI niedziela zwykła

8:30- + Irena Fugiel                                       – siostra z rodziną

10:30-++ Jan i Maria Nodżak, Franciszek i Józefa Korczewski i zmarli z rodziny

12:30- + Krzysztof Kułakowski                    – żona z rodziną

19:00- + Piotr Albertin                                             – rodzina

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16

Ref:Alleluja.

Dzisiejsza Liturgia Słowa wprowadza w biblijne obrazy i zadania światła. Każdy człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin, winien dostrzec, że posiada własne niepowtarzalne życie, powołanie i zadania. Dostrzegamy je jako drogę pełną ludzi, pragnień, zdarzeń, słów i znaków. Na płaszczyźnie wiary przyjmujemy, że otrzymaliśmy je od Boga jako „zadanie” kroczenia drogami zbawienia, czyli we współpracy z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Całe bowiem stworzenie „w Nim ma istnienie, gdyż bez Niego w ogóle by nie istniało” (por. Kol 1,16-17). To On oświeca i ogarnia „każdego człowieka, który na ten świat przychodzi” (J 1,9). Dlatego Jezus mówi o sobie jako o Bogu: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).
Syn Boży, który objawia nam tajemnicę Ojca w mocy Ducha Świętego, jest Światłem nie tylko w sobie, ale także Światłem, które służy; które całe jest „dla”: przede wszystkim dla każdego człowieka, dla życia rodziny ludzkiej i wszelkiego stworzenia. Przychodzi do nas różnymi drogami. Jego światłość, która jest źródłem wiary i miłości, rozbłyska w nas, jaśnieje w każdej odkrywanej prawdzie, w każdej drobinie życia, w każdym blasku piękna i tętnie życia, w każdej iskrze prawdziwej miłości, na każdym kawałku drogi, w każdym zdarzeniu. Będąc „Słowem Ojca”, „odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3), Jezus przemawia do nas najpełniej przez tajemnicę Miłości Ukrzyżowanej, która nie zniewala człowieka swoją mocą i mądrością Bożą, ale przynosi wolność dzieci Bożych. To dzięki Jezusowi Chrystusowi w świetle Ducha Świętego doświadczamy obecności Ojca i mamy współuczestnictwo z Nim (por. 1J 1,2-3). Mamy w sobie Boga Stwórcę i Zbawcę, Początek i Koniec wszelkiego stworzenia. To światło wyznawanej wiary rozbłyska w nas i wszędzie, gdzie ktoś dzieli swój chleb z człowiekiem głodującym, wprowadza do swego domu biednych i daje odzienie potrzebującym. Ewangeliczne obrazy soli i światła, do których odwołuje się Jezus, są rzeczywistością na wskroś ludzką i wydają się zrozumiałe dla każdego człowieka. Ale tak nie jest, gdyż nie każdy zdaje się dostrzegać ich sens. One nie istnieją same przez siebie i dla siebie samych. One pozostają w służbie większej sprawy. Tak jest również z każdym, kto jest uczniem Jezusa, a przez Niego ma przystęp do Ojca jako Stwórcy i Zbawcy. Dlatego też mamy obowiązek rozpoznawania Go „w duchu i prawdzie” (por. J 4,23), ale także w miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, i będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,37-39). Bez tej miłości komplementarnej: miłości Boga, który jest w niebie i drugiego człowieka, który kroczy naszymi ziemskimi drogami – człowiek nie jest w pełni człowiekiem… Kiedy rośnie miłość do ludzi, wzrasta też miłość do Boga, będąca łaską przylgnięcia do Stwórcy i Jego praw. Jest bardzo realna, choć nieraz niedoceniana i niezauważana. A przecież ona z jednej strony „objawia się”, a z drugiej „ukrywa się”: w każdym życzliwym słowie, w podanym kubku wody, w przytuleniu skołatanej głowy, w czyimś serdecznym spojrzeniu, a zwłaszcza w bólu i smutku ludzkim. Ona jest dookoła nas, jak potrzebne światło, jest w służbie, w dawaniu siebie. Tylko trzeba ją umieć dostrzec, „jak miasto położone na górze, jak światło dla wszystkich, którzy są w domu”. Trzeba ją uznać i nazwać po imieniu, aby później okazać ją innym… Będzie to świadczenie o światłości, o Ojcu, który jest w niebie. I tak będzie aż do czasu, kiedy wszystkie światła tego świata i pojedynczych ludzkich serc zejdą się w Komunię Światła, w Domu Ojca: „I odtąd już nocy nie będzie i niepotrzebne będzie światło lampy i słońca, bo Pan Bóg będzie naszą światłością” (por. Ap 22,5). Taka jest nadzieja synów światłości, którzy przez wiarę i czyny miłości idą za Jezusem. Ona jest naszą nadzieją i naszą drogą do Ojca. ks. Wacław Dep

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację do skrzynki w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

  18:00-J. Krysiak, A. Wojciechowska

   8:30- T. Kot, S. Zacharia

   10:30- M. Łabinowicz, M. Sobczak, D. Borys

   12:30-A. Wiśniewska, A. Wojciechowska

  19:00- J. Pajewski, B. Pajewska

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary została zakończona za rok 2022. Kolejna rozpocznie się od Wielkiego Postu 2023. Kwota wyznaczona nam za rok 2022 wynosiła $24,042.00. Zostało zebrane $15,595.00. Różnica między tymi kwotami pewnie będzie musiała zostać „dopłacona” z konta parafialnego, tak jak to działo się poprzednimi laty…

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2023. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 25 lutego, 2023r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

ZARZĄD FUNDACJI IM. ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY prosi wszystkich Parafian o poparcie naszej comiesięcznej zbiórki pieniężnej na rzecz ośrodków, którym pomagamy w Polsce.  Członkowie Zarządu będą dyżurować w Sali Parafialnej w niedziele 12-go lutego 2023 po dziennych Mszach świętych. Informacje na temat działalności naszej Fundacji można uzyskać w czasie zbiórki w Sali Parafialnej u członków Zarządu. Dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. Bóg zapłać! Pokwitowania do Income Tax do odbioru przy naszym stoliku w Sali parafialnej.

ZESPÓŁ „POLANIE” Dobiega końca Kawiarenka z Polanami. Serdecznie dziękujemy za wsparcie – wszystkim Wolontariuszom za pomoc w przygotowywaniu wypieków i obiadów a naszym klientom za korzystanie z kawiarenki.  Tradycyjnie, w ostatnim dniu sprzedaży, w niedzielę 5 lutego, wystąpimy dla Państwa w Sali Parafialnej, o 11:45 i o 13:45. Oprócz tańca przygotujemy niespodzianki oraz kącik dla najmłodszych. Zapraszamy, wstęp wolny!

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA LUTY 2023 R.- Za Parafie

„Parafie nie są klubami dla nielicznych dającymi określoną przynależność społeczną”. Taką wizję parafii Franciszek opisuje w lutowym filmie, przygotowanym i zrealizowanym przez Światową Sieć Modlitwy Papieża. Wizja, która nie jest nowa, ale taka sama, jaką chrześcijaństwo miało od swoich początków. Papież mówi nam, że parafie „powinny ponownie stać się szkołami służby i hojności, mając drzwi zawsze otwarte dla wykluczonych. I dla tych, którzy zostali włączeni. Dla wszystkich”. Muszą to być „bliskie wspólnoty, bez biurokracji, skupione na ludziach”. A swoje przesłanie kończy prośbą, byśmy „byli odważni”, aby parafie znowu się takie stały.

Zapraszamy do wspólnej zabawy w ostatnią sobotę karnawału 18 lutego 2023 Do tańca zagra DJ Lux Music Entertaiment Bilety w cenie $65 od osoby dostępne są w Domu Polskim Tel. 403.291.3757 email: info@dompolski.ca Jest możliwość zakupu przez e-transfer (na inny adres mailowy) i odbioru biletów przy wejściu.

CALGARYDIOCESE.CA

THE VIDEO ON CONSECRATED LIFE IS READY!

Here is the Youtube link to the video we have made to highlight Consecrated Life in the Calgary Diocese. Thank you to all of you who participated in the video process. It can be found here  https://youtu.be/URWr2KI3yK8  or at the Youtube channel for Calgary Diocese. W tym filmie zobaczymy naszych Księży oraz Siostry Dominikanki. Warte oglądania.

​All couples must meet with their parish priest or deacon for an initial interview before they register for a course.  After the initial interview, the couple will be provided with the QR codes to register for the Marriage Preparation Courses.  The registration fee for the CPC Marriage Preparation Program is $250 per couple. The fee includes the Prepare-Enrich Couple Inventory vouchers and workbooks, Marriage in the Lord Formation Resource, additional PDF materials, lunch, and other incidentals.  All necessary resources will be sent by mail to the couples one week prior to the course start dates. Please ensure that your contact information is accurate. 

                Registration Process

MARRIAGE PREPARATION COURSES SCHEDULE

Thursday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Friday evening at 7 pm to 9 pm – ONLINE (Zoom)

Saturday at 9 am to 4 pm – In person at the designated church (lunch included)

Upcoming course dates

February 23-25, 2023
(Zoom & St. Bonaventure, Calgary)

March 16-18, 2023
(Zoom & St. Thomas More, Calgary)April 13-15, 2023
(Zoom & St. Luke, Calgary)

May 25-27, 2023
(Zoom & St. Albert the Great, Calgary)

June 22-24, 2023
(Zoom & Holy Spirit, Calgary)

July 27-29, 2023
​(Zoom & St. Anthony, Calgary)

For any questions, please contact Anthony Banka at the Office of Pastoral Ministry: anthony.banka@calgarydiocese.ca or (403) 218-5548

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA DOMOWEJ ROBOTY PIEROGI RUSKIE! ZAMÓW DZIŚ ODBIERZ PRZED WIELKANOCĄ. CENA 12 SZT ZA $10 Dochód, że sprzedaży pierogów przeznaczamy dla naszych tancerzy z zespołu MAZOVIA aby w tym roku mogli lecieć na Festiwal do Europy i warsztaty taneczne w Koszęcinie!  Zamówienia pod numerem 403-540-5794 lub mazoviadance@gmail.com

OFERTA Rodzina poszukuje kogoś, kto kocha zwierzęta, a nie posiada własnych do dwutygodniowej opieki nad naszym pieskiem. Czas ten będzie przypadał od 28 kwietnia do 14 maja. Więcej nformacji pod numerem telefonu: 587-892-6370. (2x)

JOIN OUR SPIRITUAL GUIDES, FATHER DANIEL WACH, OSBM AND FATHER KRZYSZTOF SOHANSKI, SDS ON PILGRIMAGE TO MEDJUGORJE.

DEPARTURE MAY 8TH AND RETURN MAY 18TH. FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT LARRY OR PATRICK AT: 403-254-0751 INFO@VENITE.CA