19 lutego

19 lutego

Sobota, 18 lutego

18:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków objętych modlitwą Róży Różańcowej

18:00- ++ Jacek i Leszek Szubierajski                   – rodzina

Niedziela, 19 lutego – VII niedziela zwykła

8:30- O opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej nad pewną rodziną

10:30- O Boże błogosławieństwo dla Magdy Senderowskiej i jej rodziny                                 – Anna K

12:30- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Józefa, Marcina, Sylwestra i Teodora

19:00- + Tadeusz Kustra (1 rocz)

Poniedziałek, 20 lutego – św. Hiacynty

19:00- + Edyta Rudecka

19:00– + Stanisław Malczyk

Wtorek, 21 lutego – Św. Piotra Damianiego

19:00–++ Regina i Jan Drutkowski                    – córka Ewa

19:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad synami Marka i Leszka

Środa, 22 lutego – Środa Popielcowa

9:00- + Krystyna Bukry                                                                                       

19:00- O Boże błogosławieństwo dla Anny i Taylor z okazji urodzin i o światło Ducha św. dla nich

19:00– + Teresa Cierniak (1 rocz)

Czwartek, 23 lutego  – św. Polikarpa

19:00-++ Tadeusz, Eugenia, i Bronisław Moliński

19:00– + Barbara Gogolewska                      – córka z rodziną

Piątek, 24 lutego

9:00- O opiekę Matki Bożej i łaskę Ducha św, o wzajemną miłość i udany związek oraz wybaczenie sobie nawzajem dla córki i jej narzeczonego                                                    

19:00- O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin i rocznicy ślubu Justyny                                                      

Sobota, 25 lutego  

8:30- O zdrowie i błogosław. Boże dla Piotra i Stacey

18:00- + Edward (1 rocz)                              – żona z rodziną

18:00- + Małgorzata Owoc

Niedziela, 26 lutego- I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8:30-++ Stanisław (10 rocz), Marianna (16 rocz) i Stefan i zmarli z rodziny Surowiec i Skałka  

10:30- ++ Cecylia i Józef Zelazowski                       – córka

12:30 – Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych

19:00 – + Marek Pasternak                               – znajomi

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Ref: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Dla niektórych synonim świętości to klęczenie godzinami ze złożonymi rękoma, nabożna mina, oczy skierowane ku górze. Dla innych to sposób życia, postępowania, stan, który warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu. Dla nas, chrześcijan, to nasza broń przeciw złemu traktowaniu, złorzeczeniu, a także obojętności, zawłaszczaniu naszego życia osobistego przez tych, którym solą w oku jest nasza wiara, nasza postawa, nasze istnienie. Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej społeczności Izraela, a tym samym nam, słowa: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2b). Te znamienne słowa trzeba rozumieć w sposób właściwy. Nie chodzi tu o świętość na pokaz, lecz o zasady postępowania, które świadczą, że człowiek jest sprawiedliwy, nie szuka sporów i nienawiści. To także ukazywanie innym naszej mądrości, naszej przynależności do Boga, naszego statusu człowieka wiary, miłości i nadziei. Wiary w drugiego człowieka, miłości do bliźnich, nadziei nie tylko na życie wieczne, ale także na to, że ci, którzy jeszcze nie rozumieją zasad przekazanych nam przez Jezusa Chrystusa, przyłączą się do nas w drodze do świętości, do Boga. Jak nam przekazuje w Liście do Koryntian święty Paweł, jeśli wierzymy w Zmartwychwstałego, wszystko należy do nas: „czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –  Boga.” (1 Kor 3,22b-23).Ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja postępowania, co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam podstawowe zasady: ”Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Mt 5,44b-45). Zapytacie, jaka oferta za tymi zasadami się kryje? Najwspanialsza: proponuje nam, byśmy byli „doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5,48). A to oferta nie do przebicia…..                   Piotr Blachowski

Dziękujemy za regularne wspieranie naszej parafii. Można to czynić wrzucając donację w kościele, można przysyłać ofiary pocztą,  można też złożyć donację on-line przez system diecezjalny www.catholicyyc.ca/donatetoparish.html

LEKTORZY

 18-19 lutego

  18:00- M. Edgar, A. Wojciechowski, K. Apanowicz

8:30- T. Kot, S. Zacharia, M. Edgar

   10:30- A. Kamieniak, M. Sobczak, K. Kamieniak

   12:30- E. Kiegler, A. Wojciechowski, Z. Pieczara

  19:00- W. Grabowski, K. Jansen

Akcja zbierania ofiar na działalność charytatywną i administrację diecezji Calgary została zakończona za rok 2022. „Zabrakło” nam ponad $8tys. Kolejny cykl zbiórek rozpoczyna się się od Wielkiego Postu 2023. Kwota wyznaczona nam na rok 2023 wynosi również $24,042.00.

OJCIEC PIO wstawia się u Boga. Zapraszamy na nabożeństwo przez Jego wstawiennictwo, w czwartek 23 lutego po Mszy św. o godz. 19:00 Intencje modlitewne należy pisać na kartkach  WYRAŹNIE!!!

ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU ANNO DOMINI 2023.

W Środę Popielcową 22 LUTEGO w naszym kościele Msze św. z ceremonią posypania głów popiołem o godzinie 9 rano i 19 wieczorem. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy), a poza tym każdy piątek w Wielkim Poście jest dniem powstrzymywania sią od pokarmów mięsnych.

Okres Wielkiego Postu jest dla ludzi wierzących także czasem powstrzy­mania się od hucznych zabaw.  W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypo­minając słowa Jezusa, propo­nuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość „wyciszona”. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – (w tym roku 20 marca czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz znika radosna aklamacja „Alleluja” śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU

Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to, bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość paschalną. „Niech Najświętsza Maryja Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni”, oraz abyśmy ten czas przeżywali z „gorącym pragnieniem przyjęcia miłości pochodzącej od Boga, która chce przemienić nasze życie i cały świat”. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu:

GORZKIE ŻALE polskie nabożeństwo wielkopostne poświęcone rozważaniu Męki Pańskiej – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 18:30

DROGA KRZYŻOWA nabożeństwo powstałe w Jerozolimie, polegające na modlitewnym przejściu drogi, po której szedł Chrystus obarczony krzyżem.

– dla dzieci we wtorki o godzinie 18:30

dla wszystkich wiernych w piątki o godzinie 18:30.

SPOWIEDŹ W CZASIE WIELKIEGO POSTU

W naszym kościele spowiedź codziennie przed każdą Mszą świętą, w razie potrzeby także po skończonej Eucharystii. Korzystajmy z sakramentu Pojednania, w którym Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikowi.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Przez sakrament chrztu świętego, w ubiegłą niedzielę została włączona do wspólnoty Kościoła OLIVIA GRZYB. Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym. Nowo ochrzczoną polecamy Bożej opiece.

OGŁOSZENIA BIZNESOWE W BIULETYNIE

Nadchodzi czas na odnowienie opłat za reklamy firm i biznesów w biuletynie parafialnym na rok 2023. Prosimy o potwierdzenie kontynuacji swych reklam do 25 lutego, 2023r. Serdecznie dziękujemy sponsorom naszego biuletynu. Bóg zapłać!

BIBLIOTEKA- KLUB DOBREJ KSIĄŻKI

Następne spotkanie Klubu Książki odbędzie się 23 kwietnia w Bibliotece o godz.14: 00. Temat: Twórczość laureata literackiej Nagrody Nobla 1978: I.B. Singera.

KLINIKA KOMPUTEROWA W BIBLIOTECE PARAFIALNEJ

Masz pytania dotyczące swojego komputera, tabletu, czy komórki? Przyjdź do Kliniki Komputerowej i zapytaj ekspertów! Bezpłatne konsultacje w Bibliotece w niedzielę 19 lutego od godziny 14 do 15:00.

PIERWSZA ROCZNICA WOJNY NA UKRAINIE nadchodzi…. Trzeba nam zintensyfikować modlitwę o pokój na świecie. Banner na kościele (sponsorowany przez Rycerzy Kolumba) będzie o tym przypominał…

WIELKIE TRZĘSIENIE ZIEMI w Turcji, Syrii i okolicach, sprowadziło śmierć na ponad 30 tysięcy ludzi. Nieznana jest wciąż liczba zaginionych i rannych. Bez dachu nad głową zostały miliony osób. Świat spieszy z pomocą. Z Polski poleciał do Turcji kontyngent ratowników, w tej liczbie Michał Hryc, brat s. Zacharii. Na zdjęciu widać kompleks namiotów wojskowych, jako baza do dalszej działalności. Widać też zalegający wokół śnieg, a więc warunki nie są łatwe….

Ale zdarzają się też cuda, jak na tym zdjęciu poniżej….

 Kto chciałby okazać pomoc poszkodowanym, może to uczynić dziś, albo za tydzień. Dziś będzie na ten cel zbierana druga kolekta. Jeśli chodzi o czeki, należy je wypisywać na naszą parafię, czyli Our Lady Queen of Peace Church, z dopiskiem u dołu: Turkey/Syria Earthquake. Wówczas ofiarodawcy otrzymają zaświadczenie podatkowe. Następnie całą sumę odeślemy do Diecezji Calgary. Bóg zapłać za ofiarność!

NADCHODZĄCE WYDARZENIA…(duże i małe)…

– 25 lutego – sobota – „AKCJA PIEROGI” w sali parafialnej od  10:00am. Zapraszamy do pomocy!

– 26 lutego – niedziela – Dzień Myśli Braterskiej – harcerstwo będzie mieć zajęcia w sali parafialnej od 2:00pm, w tym dniu zbieramy butelki/opakowania, których sprzedaż pomoże pokryć koszta szkolenia dla instruktorów. Prosimy przynieść w/w artykuły.

– 12 marca – niedziela – w Lethbrigde – Dzień skupienia dla lokalnej Polonii. Spowiedź, Msza św, obiad w sali.

– 20 marca – poniedziałek – Uroczystość św. Jozefa (przeniesiona), Msza św. o 9:00 i 19:00

– 25 i 26 marca – sobota/niedziela – wyprzedaż świątecznych wypieków w sali parafialnej.

1 kwietnia – sobota – początek Rekolekcji Wielkopostnych – ks. prof. Dr hab. Henryk Sławiński z Krakowa

– 16 kwietnia – niedziela – o 15:00 Godzina Miłosierdzia

– 22 kwietnia – sobota – wiosenna zabawa  organizowana przez zespół KRAKUSY

– 5 maja–piątek–MAJÓWKA dla młodzieży klas 7-12.

– 6 maja – sobota – WSPOMNIEŃ CZAR – wieczór z polskimi przebojami lat 60, 70, 80, 90 i współczesnych, można będzie wspólnie pośpiewać, można będzie wystąpić „solowo”, będzie serwowany posiłek…

– 14 maja – niedziela – OBIAD DLA MAMY – organizowany przez zespół MAZOVIA

– 21 maja – niedziela – Pierwsza Komunia św. dla dzieci (o bierzmowaniu jeszcze nic nie wiadomo)

– 28 maja – niedziela – w Domu Polskim wielkie widowisko nt. Jana Pawła II przygotowane przez ss. Dominikanki i Rycerstwo Niepokalanej

– 3 czerwca – sobota – w sali parafialnej Egzaminy Pisemne dla klas 10—12 i zakończenie roku szkolnego dla klas 7-9.

– 10 czerwca – sobota – zakończenie roku szkolnego dla klas 0-6

– 11 czerwca – niedziela – BOŻE CIAŁO, proceja do 4 ołtarzy, obiad w sali parafialnej.

– 18 czerwca – niedziela – Dzień Ojca – obiad?

– 24 czerwca – sobota – poza Calgary Piknik Góralski organizowany wraz z zespołem KRAKUSY

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW, #18 W CALGARY, zawiadamia członków koła o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszej organizacji.  Walne Zebranie odbędzie się w niedziele, 19 marca o godzinie 14:30 w Sali Kombatnta DomuPolskiego. Ze względu na zamówienie odpowiedniej ilości obiadów ważne jest potwierdzenie obecności do managera Domu Polskiego. Potwierdzenie swojej obecności można przesłać emailem na adres manager@dompolski.ca, albo telefonicznie dzwoniąc na numer: 403-291-3757. Z koleżeńskim pozdrowieniem, prezes koła Janina Aniolczyk.

”ZARZĄD STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO W CALGARY zaprasza wszystkich zrzeszonych na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę,  26 lutego 2023r. o godzinie 14: 30 w Domu Polskim”

STRENGTHENING OUR PARISH COMMUNITIES/MODEL CODE OF CONDUCT

Przypomnienie: Każdy, kto zaangażowany jest w działalność w naszej parafii: księża, siostry zakonne, personel, koordynatorzy i wolontariusze wszystkich grup zobowiązani są do przestrzegania przepisów i procedur Diecezji Calgary zawartych w dokumencie “Strenghtening Our Parish Communities/ Model Code of Conduct”. Są to przepisy dotyczące każdej parafii w Diecezji Calgary. Ksiądz Proboszcz i Parish Screening Coordinator/PSC są odpowiedzialni i mają obowiązek dopilnowania, aby nasza wspólnota parafialna przestrzegała standardów Diecezji Calgary zawartych w Model Code of Conduct.  Koordynatorem tego procesu dla naszej parafii jest Pani Jolanta Krysiak email:jolanta.krysiak@queenpol.org

W związku z powyższym Koordynator będzie się kontaktować z liderami grup w celu:

Uzupełnienia dokumentacji:

Agreement To model Code of Conduct

Volunteer/Employee Information Form

Wszyscy woluntariusze zobowiązani są uzupełnić szkolenie online Praesidium Academy- raz na 4 lata:

– Meet Sam

– It Happened to Me

– Keeping Your Church Safe

– Policies: Roman Catholic Diocese of Calgary

Police Clearance VS-PIC-High Risk area -wymagane od tych, których posługa związana jest z pracą z osobami niepełnoletnimi, niepełnosprawnymi -dokument należy odnawiać, co pięc lat.

Parish Screening Coordinator-Jolanta Krysiak-będzie w kontakcie z koordynatorami grup, aby uzupełnić brakujące dane do końca marca 2023.

Więcej informacji/przepisów i dokumentów znajduje się na stronie internetowej Diecezji Calgary https://www.catholicyyc.ca/volunteerscreening.html

OFERTA Rodzina poszukuje kogoś, kto kocha zwierzęta, a nie posiada własnych do dwutygodniowej opieki nad naszym pieskiem. Czas ten będzie przypadał od 28 kwietnia do 14 maja. Więcej informacji pod numerem telefonu: 587-892-6370. (1x)

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA DOMOWEJ ROBOTY PIEROGI RUSKIE! ZAMÓW DZIŚ ODBIERZ PRZED WIELKANOCĄ. CENA 12 SZT ZA $10 Dochód, że sprzedaży pierogów przeznaczamy dla naszych tancerzy z zespołu MAZOVIA aby w tym roku mogli lecieć na Festiwal do Europy i warsztaty taneczne w Koszęcinie!  Zamówienia pod numerem 403-540-5794 lub mazoviadance@gmail.com